Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

– Ja wiem, mi­strzu, że macie swoje za­sa­dy… – za­czął nie­śmia­ło klient.

Mistrz spoj­rzał nieco spode łba, pod­krę­ca­jąc su­mia­sty wąs.

– Ale mo­że­cie mi choć uchy­lić rąbka ta­jem­ni­cy? Jaki los czeka… – za­czął nie­mal bła­gal­nym tonem klient, ale mistrz wszedł mu w słowo:

– Róż­nie to bę­dzie, panie Ćwi­kliń­ski.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Verus.

– Czy w nocy wydarzyło się coś, o czym powinnam wiedzieć? – zapytała Agapita, mierząc spojrzeniem ludzi zebranych przy stole.

– Nie, Najwyższa. Pochowaliśmy Sotera, zostawiając jego serce, wątrobę, żołądek, jelita i mózg na ołtarzu w darze dla naszej pani.

– Dziękuję. Chciałabym, żebyśmy po posiłku przeszli do świątyni i odprawili rytuał. Miałam wczoraj wizję.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

Albo będzie musiał wytłuc całą ludzkość, na co nie miał mocy, albo sam nie dotrzyma słowa. Nie mówiąc już o tym, że nawet w relacjach z bogami, którzy akurat byli na topie, ludzie wykazywali się zaskakującym sprytem w omijaniu ich zasad i przykazań.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ananke.

Je­ży­na po­sta­na­wia zmie­nić opo­wia­da­nie i prze­ży­wa przy­go­dy w mrocz­nym świe­cie, ści­ga­na przez widmo. Czy znaj­dzie to, czego szuka? A może Wy­ga­słe Mia­sto po­zwo­li od­kryć ta­jem­ni­cę?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Duago_Derisme.

Thoma nigdy nie widział bestii tych rozmiarów.

Ceglastej barwy łeb przypominał miech kowalski, mięsiste macki wiły się jak gigantyczne węże w podwodnym gnieździe. Thomę śledziło spod powierzchni oko wielkie jak talerz, wyłupiaste, przekreślone źrenicą.

– Święty Durmanie – mruknął, odchodząc tyłem od cudacznej dekoracji.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

W Amirze coś drgnęło. Krąg… Duchy… Jedzenie. Zaczął schodzić, rozglądając się na wszystkie strony. Stał już na pierwszych stopniach, gdy zobaczył wpatrzone w siebie ślepia.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest MichałBronisław.

– Kochanie nie denerwuj się – powiedziała Pierwsza Dama.

Popatrzył się na nią, jeszcze bardziej zdenerwowany.

– Przecież cię nie zlinczują – uspokajała go druga Pierwsza Dama.

– Nie jesteś niezastąpiony – powiedziała kopia prezydenta.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Caern.

Praw­nik ję­czał i krę­cił nosem, na­rze­kał, zwle­kał i co tylko jesz­cze mógł, to robił, żeby nie wy­szło, że sprze­daj­na z niego dziw­ka. Ale Leena wie­dzia­ła już po mi­nu­cie roz­mo­wy, jaki bę­dzie jej wynik.

– Ja nie chcę tu być pa­zer­ny, ale nawet gdy­bym – tutaj praw­nik udał zgor­sze­nie – to by drogo było. Bar­dzo drogo, bo mu­siał­bym pro­ce­du­ry omi­nąć i od­wró­cić uwagę kon­tro­le­rów.

– Panie Aami­ten – Leena cza­ro­wa­ła dalej – ja pana ro­zu­miem do­sko­na­le i ja nawet wię­cej po­wiem. Ja się cie­szę, że pan się ce­nisz, bo to zna­czy, że z pana jest praw­dzi­wy me­ce­nas, a nie jakiś tam kan­ce­li­sta z Dołów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest zygfryd89.

Czę­sto gdy bu­dzi­ła się w nocy i sły­sza­ła deszcz lub wiatr, wy­obra­ża­ła sobie okru­chy pia­skow­ca od­spa­ja­ne i ci­ska­ne do morza. Któ­re­goś dnia ero­zja miała strą­cić skałę z nieba i dziew­czyn­ka wie­dzia­ła, że musi być wtedy gdzieś da­le­ko.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Zanais.

Gdy Yalin prze­cha­dzał się mię­dzy go­ść­mi, jego szatę mu­ska­ły palce, za­chę­ca­jąc do bliż­szej zna­jo­mo­ści; ko­lo­ro­we maski prze­my­ka­ły mu przed ocza­mi w ba­jecz­nym ko­ro­wo­dzie – męż­czyź­ni i ko­bie­ty, pi­ja­ni, otu­ma­nie­ni wdy­cha­nym quu, unie­sie­ni at­mos­fe­rą. Przy­ję­cia skó­ro­żer­ców – ka­pła­nów Oskó­ro­wa­ne­go Boga – były po­żą­da­ne przez wszyst­kich i do­stęp­ne dla nie­licz­nych.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Shanti.

Drżące dłonie zacisnąłem na oparciu krzesła. Wmawiałem sobie, że wcale nie interesuje mnie to, co stało się z drobną, samotną dziewczynką na wysypisku. Jej starzy pewnie nawet nie zauważą, że zniknęła.

Ale ja zauważę. Kurwa.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krokus.

Uch, dobra. Skupienie. Szybko, szybkość… nie! Uprzejmość. Jestem uprzejmy! I asertywny. Ech… Cztery renifery, cztery okrążenia, ale zwycięzca tylko jeden. Żadna inna rola w tym wyścigu mnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko Barbarca. Nie, nie, nie! Skupienie! Zwycięstwo! Pręd… Uprzejmość! Jestem Żwirko. Jestem szuter, jestem syn Kometki! To znaczy…

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krzkot1988.

– Niestety, ci strażnicy wyglądają, jakby traktowali swoją powinność serio – stwierdziła Mal. – Skoro więc przepuszczają jedynie członków rodziny królewskiej i jej gości…

– A szanse na to, że w ciągu najbliższej godziny zostanę adoptowany przez poczciwego króla Pecariusa są marne… – wtrącił Aberus.

– Wypręż muskuły, partnerze. Twoim zadaniem na dzisiejszy wieczór jest uwieść księżniczkę!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Golodh.

– To tylko zaliczka, pierwszy z dziesięciu – wyjaśnił Twardowski. – Gildia Astronomów hojnie wynagradza… ekhm… współpracowników. A Nikolaiowi Copernicusowi bardzo zależy na pewnym rzadkim… Łajka! – zganił psa próbującego zaglądać mu do rękawów w poszukiwaniu ukrytych przysmaków. Pogroził palcem, po czym na powrót zwrócił się do kompozytora: – Słyszałeś kiedyś o jednorożcach?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest cezary_cezary.

Prze­pra­szam, że do­py­tu­ję, ale… Pan jest praw­dzi­wym dia­błem?

– Masz ja­kieś wąt­pli­wo­ści? – od­po­wie­dział wy­słan­nik pie­kieł. W jego oczach za­mi­go­ta­ły pło­mie­nie. Buch­nę­ło żarem, jakby ktoś otwo­rzył na oścież piec hut­ni­czy. Jakub in­stynk­tow­nie za­sło­nił twarz rę­ka­mi.

– Nie, nie, żad­nych wąt­pli­wo­ści… Po pro­stu je­stem tro­chę zdzi­wio­ny. Za­wsze wy­obra­ża­łem sobie dia­bła jako wiel­kie­go po­two­ra z ro­ga­mi. A pan wy­glą­da cał­kiem nor­mal­nie.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka