Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Jak mówiła Księga, tysiące lat temu rada kapłanów otoczyła Świat – który wcześniej był tylko światem – nieprzeniknioną materią, wyznaczając jego granice, by ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa. Żeby nie ogarniał ich strach, kiedy spoglądają w niebo. Żeby mogli spokojnie wędrować po szlakach i żeglować po wodach prowadzących do celu.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest dogsdumpling.

Zbliżam się do maszynowni, urządzenia rzężą coraz głośniej, niestrudzenie produkując tlen i utrzymując stację przy życiu. Kiedy przybędzie prom, zastaną tylko mnie. Nie sprowadzimy twojego ciała na Ziemię. Kilogramy mięsa, tłuszczu i wody – ryzykowny balast.

szort

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest mr.maras.

Zasypiając błogo w ramionach hiberfazy, marzył o symbolicznej chwili przebudzenia, która miała być zarazem jego Przebudzeniem i Oświeceniem. A kiedy zakończyła się podróż wielu skoków i Zunta zawitał pod turkusowe ragardiańskie niebo, był już pewien, że właśnie na ten dzień czekał całe swoje życie.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Nie wiedzieć kiedy i skąd przypełzło doń dołujące przeświadczenie bezsensu istnienia. Miał wrażenie, że cały świat osiadł w neuronach jego mózgu jak szarańcza. A raczej to nie świat osiadł w nim, tylko on był wszechświatem, rozpuścił w sobie galaktyki, układy gwiezdne, planety z zamieszkującymi je stworzeniami. Jego świadomość była jednym oceanem wszechrzeczy, czuł się wszechwiedzącym, bogiem. Próbował się wyodrębnić, lecz nie mógł. Czuł wstrętną, nieznośną lepkość bytu.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ANDO.

– Nazwałby pan siebie bogiem, panie Got? – zapytała młoda dziennikarka, włączając dyktafon.

– Unikam etykietek – odparł ciemnowłosy mężczyzna miłym, ale stanowczym tonem.

Jego rozmówcy zwykle czuli zażenowanie. Pomyślał, że zareagowałby podobnie, znajdując się tak blisko czegoś, co oznaczało niebo i piekło jednocześnie. Był ponad ich ograniczeniami, a jednocześnie skupiał je wszystkie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Sagitt.

Szmer kar­czem­nej ga­wie­dzi trwał mo­no­ton­nie ni­czym je­sien­ny, cie­pły wiatr, ak­cen­to­wa­ny cza­sem przez głu­che ude­rze­nia ści­ska­nych w dło­niach gli­nia­nych kub­ków przy wzno­szo­nych to­a­stach. Roz­pa­lo­ny ko­mi­nek i kilka ka­gan­ków roz­ta­cza­ły w obe­rży przy­tul­ne świa­tło, w któ­rym czło­wiek de­lek­tu­jąc się, mniej lub bar­dziej wy­szu­ka­nym trun­kiem, mógł po pro­stu za­po­mnieć. O nad­szarp­nię­tych si­łach po ostat­nim dniu, o stru­dzo­nych mię­śniach i o gło­wie cięż­kiej od myśli.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Asylum.

Drgali w metalicznej poświacie. Blik jak zwykle trzymała szklankę za plecami partnera i pociągała z ustnika teddy-bear. Dudnienie płynnie przechodziło w murmurando. Dopasowani jak rękawiczki kołysali się w błękitach, gdy Sten przystanął.

– Słyszałaś! Ostatni papier został zdigitalizowany.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Tarnina.

Za plecami Józwy i gruszą majaczy biaława fasada sklepu. Co tydzień, kiedy jechałem na stację po sprawunki, Gosia przychodziła tutaj. Zbierałem ją po drodze z łubianką truskawek albo butlą świeżego mleka. Jestem uczulony na jedno i drugie i nigdy się nie odważyłem spróbować, co oznacza, że na jakimś poziomie nie dowierzam własnemu umysłowi. Chyba.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest fizyk111.

Wyszła z wody, piękna i naga, nie próbując się zakrywać przed wzrokiem Cezara.

– Kim jesteś, Pani Jeziora? – zapytał. – I co robisz samotnie pośrodku puszczy?

– Jestem Brunhilda, walkiria – odpowiedziała. – Poszukuję bohaterów, którzy wspierać będą Odyna w jego ostatniej bitwie. A kim jesteś ty, wojowniku? Dlaczego zabrałeś moje szaty?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rrybak.

Na takim właśnie megakacu siedzieliśmy sobie w naszym kosmicznym mobilnym więzieniu. Za jakąś godzinę, dwie trzeba będzie znów się nawodnić, czy też raczej może – nawódnić, bo instynkt samozachowawczy z absolutnie niezrozumiałym uporem jednak wciąż pchał naszą czwórkę ku życiu. Gdy tymczasem lichtuga, rozpędzona do pierwszej nadświetlnej i z zaspawanym przez piratów wejściem do sterowni oraz na mostek, wszystkiego piętnaście tysięcy ton metrycznych ładowności, znajdowała się już nie wiedzieć ile parseków w bok od Wielkiego Szlaku, nieustannie się od niego oddalając.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kasjopejatales.

Terin nie słyszał. Odkąd sięgał pamięcią, nie dane było mu usłyszeć nawet pojedynczego dźwięku. I choć teraz był już dorosłym mężczyzną, czasem zdarzało mu się jeszcze zastanawiać, jakby to było słyszeć. Trudno jednak żałować czegoś, czego nigdy się nie miało. Nie przejmował się też opiniami mieszkańców swojej wioski, którzy uważali go za upośledzonego. Terin żył spokojnie w domu na skraju wioski Vaslui, tuż przy lesie i niewielkiej rzeczce, która bieg kończyła w Bârlad.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Wystarczyły cztery uderzenia skrzydeł, by przebyć pustkę między Yos-Toroll a małą, błękitną planetką. Smok przycupnął na samotnym księżycu, dwieście wielkich łap rozorało pazurami szarą powierzchnię satelity, ogon opasał równik. Z paszczy bestii buchał ogień – ślad po trwającej w trzewiach syntezie pierwiastków. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest CM.

Drugi przybył Elfion Całuśnik. On również od dnia wolał światło gwiazdowe, co je troll każdej nocy wedle życzeń rozpalał.

– Stwórz mi, maszyno, taki guziczek – powiada do mikrofonu – co chwilę nieskończenie długą uczyni.

Umyślił sobie bowiem elf sprytny, że całusa królewnie Elfinnie skradnie i moment ten przeciągnie po wieki.

Znowu zadrżała ziemia w krainie, a gdy pogasły wszystkie diody w kreatorze, z klapki malutki przycisk się wysunął. Chwycił go zaraz Elfion Całuśnik i, czasu nie tracąc, pognał na zamek.

Tydzień żadnych wieści nie było. Wreszcie o klęsce jego doniesiono, bo w euforii za późno guzik nacisnął i zatrzymał chwilę dopiero wtedy, gdy wściekła królewna już po łbie go prała.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Zanais.

Dopadł nas pośpiech. Telefony, komputery, telewizja, Sieć. Nieograniczony dostęp do wiadomości. Nalot dywanowy terabajtów informacji, obrazów i dźwięków, które przetwarzaliśmy i analizowaliśmy, by ostatecznie wypluć z pamięci, uznając za bezwartościowe. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu.

Aż przyszedł Zpeed.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Sonata.

Las był wszechobecny, świerki i sosny górowały dumnie nad dębami, kryjąc Różę przed światem, w którego istnienie coraz bardziej wątpiła. Przemknęła obok świeżych róż czerwieniących się pod kapliczką na drzewie i popędziła dalej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Nazywam się Ala Niezgódka i mam dwanaście lat. W akademii jestem od pół roku, przyjechałam radiowozem, kiedy zwinęli mnie z dachu bloku.

Tutaj trafiają same dziewczyny, niektóre są mega wkurzające, kilka w porządku, inne przypominają UFO. Nasze imiona i nazwy problemów zaczynają się na wszystkie litery alfabetu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest adam_c4.

 Timothy Avista wpadł do swojej przyczepy i zatrzasnął za sobą drzwi. Był wściekły i głodny, ale nie miał ochoty ani się uspokajać, ani jeść, choć na stole, pod metalowym kloszem, czekał już na niego obiad. Najchętniej rozniósłby coś w drobny mak, jak za dawnych czasów, jak przy kręceniu swojego pierwszego filmu. Zamierzył się nawet na stojącą przy łóżku lampkę, ale zdrowy rozsądek wziął górę; opadł na krzesło i, szepcząc przekleństwa, schował twarz w dłonie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

Prze­biegł może pięć­dzie­siąt jar­dów i sta­nął cięż­ko dy­sząc, zgiął się wpół, wal­cząc jed­no­cze­śnie z ata­kiem kasz­lu. Po­zbie­rał się po paru mi­nu­tach i splu­nął fleg­mą. Uciecz­ka roz­grza­ła go na mo­ment, ale zaraz pot spły­wa­ją­cy mu po ple­cach zmie­nił się w struż­ki lo­do­wa­tej wody i chło­piec znów za­dy­go­tał. Ner­wo­wo spoj­rzał w stro­nę głów­nej ulicy, ale nie wi­dział śla­dów po­ści­gu. Naj­wy­raź­niej jędza uzna­ła, że nie warto za­wra­cać sobie nim głowy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

Jądro Ga­lak­ty­ki wciąż było cie­płe. Grza­ło­śmy się w jego pro­mie­nio­wa­niu, wspo­mi­na­jąc naszą ko­leb­kę. Czasy, gdy była ma­leń­kim sku­pi­skiem mi­liar­dów mło­dziut­kich gwiazd, a myśmo po­sia­da­li jesz­cze fi­zycz­ne po­wło­ki i uczu­cia, które prze­szka­dza­ły w po­zna­niu. 

szort
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka