Betalista:

opowiadania (386)

Aby zaproponować betowanie danego tekstu, kliknij na tytuł, a następnie potwierdź. Dołączysz do grona betujących, kiedy autor zaakceptuje Twoje zgłoszenie.

Efekt Larsena | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 7115 | eksperyment, muzyka

Betują: wybranietz, Żongler
2
bet
Ewokacja | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 37931 | choroba psychiczna, erotyka, psychologia, samotność

Betują: chroscisko, wisielec

Re­pre­zen­ta­cyj­ne frag­men­ty (kon­kret­nie sie­dem, można wy­brać do­wol­ne do przej­rze­nia) dłuż­sze­go tek­stu. Re­fe­ren­cja: “Wiel­ki Marsz” Kinga w sosie fan­ta­sy i re­tro­spek­cji.

 

2
bet
Kometa | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 36449 | francja, historia alt., wojsko, xıx wiek

Betują: Arnubis, Deirdriu, Staruch, Światowider

Opowiadanie na konkurs UFO. Zależy mi głównie na lekturze impresyjnej: czy fabuła jest czytelna, czy gdzieś nie ma dziur albo zbędnych scen (oraz postaci :/), czy to wszystko ma sens i jest zrozumiałe ;) Jest zapas 4k znaków, więc miejsca niejasne da się uzupełnić.

Oraz ponieważ pojawiają się śladowe wątki naukowe, czy nie ma babola.

Oczywiście wszelkie inne uwagi przyjmę z wdzięcznością (np. odnośnie za długich zdań, choć starałam się ciąć).

4
bet
Artefakt obcych | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 24821 | artefakt, inna planeta, kolonizacja, 1-os, obcy

Betują: Arnubis

Oczekuję krytycznego spojrzenia na tekst. Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi. Jest to też moja pierwsza próba z narracją w pierwszej osobie.

1
bet
Obłęd | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 26377 | duchy, indianie, las, morderstwo, obłęd, xx wiek

Betują: Arnubis

Ameryka, rok 1941. Młody śledczy próbuje rozwikłać tajemnicę dziwnych wydarzeń z okolic lokalnego lasu. 

 

Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc, uwagi i opnie :) 

1
bet
Mistrz | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 20483 | weird fiction

Betują: drakaina, wybranietz

Jest to tekst weird, który powstał jakiś czas temu i został natychmiast spisany na straty. Dobrze jednak byłoby się dowiedzieć, co ktoś o nim sądzi. Tematem przewodnim jest tak zwane Oświecenie.

2
bet
Upadek | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 25282 | humor, miasteczko, postapo, śmierć

Betują: ac, drakaina, Fajrom, Wiktor Orłowski

Takie sobie opowiadanie na słynny konkurs “Pomieścia”. Niestety, teksty konkursowe nie są moją mocną stroną, i z tego powodu byłoby fajnie, gdyby ktoś przeczytał, zanim zdecyduję się wysłać. Dałbym więcej tagów, ale chcę uniknąć spoilerów.

4
bet
Zima | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 26434 | kobiecy bohater, polska, rosja, tajemnica, wojna, xıx wiek

Betują: ac, chroscisko, maggotsinside, Światowider

Tekst napisany na konkurs im. Krystyny Kwiatkowskiej, więc krótki (deadline też krótki) i kameralny ;) Będę wdzięczna za uwagi o spójności fabuły i ewentualnych nieznośnie długich zdaniach, ale także oczywiście łapankę powtórzeń i stylistyczno-gramatycznych baboli. Opko jest po wstępnej pozaforumowej becie, ale co kilka głów to nie jedna…

PS. Wersja wisząca w tej chwili poszła na konkurs.

4
bet
Każdy dług należy spłacić | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 23675

Betują: Bailout, dogsdumpling, lk, rosebelle
4
bet
Sherwood | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 23875

Betują: dogsdumpling, Wiktor Orłowski
2
bet
Studium złota i szkarłatu | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 51284/54000 | europa, globalizacja, socjo sf, władza

Betują: Bailout, El Lobo Muymalo, lk, MrBrightside, rosebelle

Bardzo chętnie przytulę wszelką pomoc przy dopieszczeniu tego tekstu.

5
bet
Odblask przeszłości | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 26126

Betują: drakaina

Jestem ciekawa odbioru opowiadania przez innych czytelników, ponieważ tekst szykuję na konkurs. Za uwagi i rady będę wdzięczna. Opowiadanie nie jest zbyt długie :)

1
bet
Lokal numer 24 | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 12934 | naukowcy, tajemnica, wojsko

Betują: MrBrightside, Teyami

Opowiadanie “Lokal numer 24” to moje drugie opowiadanie na Fantastyce. Wcześniejsze niestety pozostało bez większego odzewu, zasugerowano mi aby spróbować pisać na betaliście.

“Lokal numer 24” to opowiadanie tajemnicze, stawiające znaki zapytania. Chciałbym dodać więcej bohaterów, różne relacje niewytłumaczalnego zjawiska, oraz ich różne podejścia do zagadnienia.

2
bet
Wykuty z gliny | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 801 | góry, magia, oblężenie

Betują: Anet, chroscisko, Skomand

Aktualnie trwa przerwa techniczna na poważne przeróbki.

3
bet
Big Pharma | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 24520

Betują: chroscisko, Łukasz Kuliński

Dziwny tekst. Szykuję go do wysłania na Pomieścia. Humorystyczne sociological fiction.

2
bet
Darkest Minds | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 22742 | androidy, cyberpunk, narkotyki, rosja, wulgaryzmy

Betują: Nessekantos, Tarnina, wisielec, Łukasz Kuliński, Żongler

Treści odpowiednie jedynie dla dorosłych – brutalne sceny. 

Krótkie opowiadanie w mrocznym klimacie cyberpunku. Może nie ma tu jeszcze głębokiego przekazu, ale trzeba od czegoś zacząć. Chciałbym wiedzieć, czy opowiadanie jest w miarę okej. Jestem otwarty na wszelkie sugestie.

5
bet
Klątwą zszywane ich pióra | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 19581/18000 | dark fantasy, klątwa, wojsko

Betują: Arnubis, chroscisko, Fajrom, Minuskuła, wisielec

Raczej ​ponura historia dark fantasy, zapraszam do ocenienia czy jest wystarczająco dark i wystarczająco fantasy.

5
bet
Wiosna Królów - nowy prolog | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 19086 | high fantasy, magia

Betują: chroscisko, visonar, wisielec, Żongler

Jest to kolejna wersja prologu – tym razem trzy razy dłuższa. Chciałbym też wiedzieć, czy jest tu jakiś klimat i czy bohaterowie są w miarę dobrze napisani. Nie proszę o pochwały, a uzasadnioną opinię. Piszę dopiero niecały rok.

4
bet
Szymek i ktoś jeszcze | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 27826 | bajka, dinozaury, przygoda, przyjaźń

Betują: ninedin

Opowiadanie jest o chłopcu i dinozaurach. Powstało z pasji sześciolatka do tych stworzeń, jego wiedzy na ich temat, co nawet dla osoby dorosłej mogło być imponujące.

1
bet
Czas Oczyszczenia | potwierdź
fragment, inne | dł. 43502 | dark fantasy, demony, okultyzm, światy równoległe

Betują: Arnubis, El Lobo Muymalo, ninedin

Po­zdra­wiam wszyst­kich. Wdzięcz­ny będę za wszel­kie ko­men­ta­rze i po­moc­ne uwagi.

Z góry dzię­ku­ję.

 

Zie­mia sta­no­wi pole bitwy mię­dzy si­ła­mi wyż­szy­mi a ga­tun­kiem ludz­kim. Toczy się wy­ścig o prze­trwa­nie ludz­kiej rasy, w któ­rym jedna stro­na po­trze­bu­je jej w ra­mach wła­snej eg­zy­sten­cji, druga zaś wal­czy o za­cho­wa­nie czło­wie­czeń­stwa.

Prze­gra­na równa się z po­wro­tem czło­wie­ka do ko­rze­ni, się­ga­ją­cych nie tego świa­ta.

3
bet
MAG (tyt. roboczy) | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 15727 | magia

Opowiadanie fantasy rozgrywające się w nordyckich klimatach. Jeżeli znajdzie się ktoś chętny, to proszę o dobre rady :)

0
bet
Przyjaciel Fritz | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 36002 | francja, magia, tajemnica, urban fantasy, xıx wiek

Betują: chroscisko, Deirdriu, Kordylian, lk, ninedin, Światowider

Opo­wia­da­nie, w któ­rym lo­gi­ka wy­da­rzeń (a ra­czej on­to­lo­gia jed­ne­go z bo­ha­te­rów) za­czę­ła mi się w pew­nym mo­men­cie wy­my­kać, więc pod­da­łam się w kwe­stii sa­mo­dziel­nej oceny, czy to jest we­wnętrz­nie spój­ne i ma sens – je­stem go­to­wa na da­le­ko idące po­praw­ki, byle miało… Będę wdzięcz­na głów­nie za uwagi do­ty­czą­ce tego aspek­tu, bo mam wra­że­nie, że wy­jąt­ko­wo hi­sto­rii jest tu co kot na­pła­kał, więc nie po­win­na sta­no­wić pro­ble­mu ;)

Jeśli ktoś zna się na sza­chach – wiel­ka proś­ba o ocenę, czy scena z ich udzia­łem ma ja­ki­kol­wiek sens, bo ostat­ni raz na po­waż­nie gry­wa­łam w pod­sta­wów­ce.

6
bet
Zaufaj mi | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 26115

Betują: Minuskuła, Rokitnik
2
bet
Tragiczna historia przerwanego ślubu stulecia. W pięciu aktach | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 26529 | bogactwo, grecja, miłość, morderstwo

Betują: Blackburn, drakaina, Issander, Tarnina, wisielec, wybranietz

Krótka historia o zblazowanych, znudzonych elitach przyszłości, którym wszystko wolno. Jak zwykle opowieść z twistem. Wszyscy chcący wtrącić choćby dwa zdania od siebie, mile widziani. Potrzebna korekta techniczna. A więc wyłapanie wszelkich lapsusów językowych, literówek, powtórzeń i zbędnych/brakujących przecinków. Nie pogardzę też kilkoma uwagami na temat stylu i konstrukcji poszczególnych zdań, bo momentami się rozłazi.

No i wreszcie, najważniejsze pytanie: czy historia jest angażująca, a finał satysfakcjonujący?

Pomysł na tekst powstał w związku z konkursem Fantastyczne Gody, ale dopiero teraz miałem czas na jego realizację.

~26,5k znaków (ze spacjami).

 

6
bet
Zbrodnia Ikara | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 104361

Betują: Miodziek, NoWhereMan, Trost, Łukasz Kuliński

Kryminał noir, retro science fiction. Z radością powitam uwagi dotyczące konstrukcji świata, kwestii technicznych, bohaterów i logiki wydarzeń. Opowiadanie wymaga miłości i dopieszczenia. Jestem otwarty na sugestie przycięcia, bo wyszło bardzo długie.

4
bet
Rąsia | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 15810 | choroba psychiczna

Betują: Rossa, Żongler
2
bet
Niepotrzebny świadek | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 23305 | cywilizacja, polska, postapo

Betują: Tarnina
1
bet
Oko demona | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 16195 | demony
0
bet
Wicher | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 13193

Betują: Fajrom, patetronus
2
bet
Zły omen | potwierdź
szort, fantasy | dł. 3572 | łódź, podróż, pogaństwo, średniowiecze, wojownicy

Betują: drakaina, Iluzja, thargone

Gatunek: low fantasy

Czas: IX w.

Miejsce: gdzieś w drodze na chąśbę

 

3
bet
Chairman's sorrow | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 6526

Betują: Diriad, patetronus

Tłumaczenie szorta “Smutek Prezesa”; kłaniam się chętnym do pomocy.

2
bet
Fragment I (Brak Tytułu) | potwierdź
fragment, inne | dł. 11184 | policja

Betują: Fajrom

Fragment jest wyrwany z kontekstu dlatego może nie być zbyt ciekawy. Wrzucam go w celu uzyskania waszej opinii odnośnie techniki i języka ( czy ma to po prostu ręce i nogi ) niż samej historii. Wszelkie uwagi mile widziane. Z góry dziękuje. 

1
bet
Odnóża świadomości | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 23024 | dzieci, psychologia

Betują: Arnubis, Michał Pe, Rossa

Opowiadanie skupione na psychiatrze oraz trzynastoletnim chłopcu, którego pasją od niedawna jest rysowanie osób z pajęczym łbem :D Zależy mi głównie na tym, aby historia nie była zbyt przewidywalna i trzymała w napięciu. 

3
bet
Quahtla E | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 6282

Betują: chroscisko

Tłumaczenie szorta “Quahtla” na angielski. Jeśli ktoś miałby ochotę zajrzeć i pomóc z językiem, serdecznie zapraszam :)

1
bet
Devil's cut E | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 8546

Betują: chroscisko, drakaina, Tarnina

tłumaczenie szorta Devils cut na angielski. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi językowe ;)

3
bet
Stoker | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 9283

Betują: drakaina, patetronus, Tarnina

Tłumaczenie szorta “Palacz” na angielski. Będę zobowiązany za rzut oka pod kątem językowym i ocenę, czy da się to czytać.

3
bet
Bóg Wolności | potwierdź
fragment, inne | dł. 46530 | humor, magia, mutacja, przemoc, realizm magiczny, roboty, science fantasy, sztuczna int., technika, terroryzm

Betują: chroscisko

Wiem, że może nie powinienem tutaj tego umieszczać, ale pomyślałem, że lepszego miejsca na otrzymanie tak potrzebnej mi, konstruktywnej krytyki, nie znajdę. Jest to fragment książki, którą napisałem ponad dwa lata temu i od tamtej pory cały czas ją ulepszałem. Chciałbym niedługo wysłać ją do wydawnictwa, jednak zanim się na to zdecyduję chciałbym usłyszeć jak najwięcej opinii na jej temat, nawet jeżeli byłyby to tylko jej pierwsze rozdziały. Pod tekstem umieszczam Postscriptum, które wyjaśnia co chciałem osiągnąć w tym tekście i gdzie umieściłem jedno nurtujące mnie pytanie. Jeżeli ktoś postanowi wyciągnąć do mnie pomocną dłoń, byłbym wdzięczny, żebyś zajrzał bądź zajrzała do P.S. dopiero po przeczytaniu wcześniej tekstu, albo jeżeli nie będziesz w stanie akceptować fabuły bez tego kontekstu. Z góry dziękuję za pomoc.

1
bet
Jak wilki witają wschodzące słońce? | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 100876/110000 | dark fantasy, las, przygoda

Betują: drakaina, Fajrom, Rossa, Tarnina, wisielec, wybranietz

Mamut, 50 stron czystej, kudłatej wagi.

 

Gatunek: Low Fantasy (nie ma takiego tagu, więc wyżej jest Dark)

Opis: Autorski świat, jedna przygoda, chyba NSFW, ale kto wie co w tych czasach ludzi brzydzi.

Na kiedy: 2019? 9102? Terminu nie ma.

Nagroda: Przyjemność z czytania (oby)!

6
bet
Rycerze króla Gideona | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 35486

Betują: drakaina, Miodziek, patetronus, wybranietz, Łukasz Kuliński, Żongler

Mad Max pożeniony z Sienkiewiczem, a na weselu gra Nocny Kochanek. Zapraszam!

Zależy mi na wypieleniu suchych żartów i usterek, oraz na podsumowaniu ogólnego wrażenia. Tekst powstał bez szczególnego przeznaczenia, jako muzyka mojej duszy.

6
bet
XXX vol.2 | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 18077

Betują: beryl, CountPrimagen, Wicked G
3
bet
Pojedynek | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 10954 | chiny

Betują: Tarnina, Łukasz Kuliński
2
bet
O Wandzie co nie chciała Niemca | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 4745/10000 | alkohol, podróż, postapo
0
bet
Nie wszyscy ujrzą Raj | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 33835 | ewolucja, science fantasy

Betują: Revlis

Bóg potrzebuje pomocy, ale na świecie nie pozostał ani jeden człowiek, który mógłby mu jej udzielić. Czy nawet Wszechmogący może zostać wypędzony z Raju? 

1
bet
Jeden z Nich | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 31021 | choroba psychiczna, dystopia, eksperyment, groteska, 2-os, nazizm, patologia, totalitaryzm

Betują: Blacktom, El Lobo Muymalo, stn, wilk-zimowy

Opowiadanie, które pół roku temu trafiło z Betalisty na pewien konkurs. Po jego rozstrzygnięciu zamierzam wrzucić je na Portal, ale naniosłem pewne zmiany i chciałbym je skonsultować z Betującymi.

4
bet
Długie lato | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 34107

Betują: chroscisko, wilk-zimowy

Słowianie z myślą o BK ;)

2
bet
Silensi - Trybut kniazia Mścibora | potwierdź
fragment, inne | dł. 23569 | erotyka, historia, mitologia, pogaństwo, słowianie, średniowiecze, wojownicy

Betują: wisielec

II rozdział „Silensi”, powieści historyczno-fantastycznej, której akcja toczy się w II połowie IX w. na obszarze Europy Środkowej, pośród wolnych plemion słowiańskich. Powieść przenosi czytelnika w świat ich mitologii i wierzeń, zabiera na rejzy i wyprawy łupieskie, wiedzie ku świętym gajom i rozlicznym grodom, gdzie wśród starszyzny i hardych watażków toczy się barwne życie, pełne przygód, dramatów i cielesnych żądz.

1
bet
Seleukos w Kolchidzie | potwierdź
Słuchowisko 2018 | opowiadanie, fantasy | dł. 51346 | arystokracja, grecja, historia alt., starożytność

Betują: drakaina, ninedin, Tarnina, Światowider, Żongler

Tekst przeznaczony na konkurs “Słuchowisko” i pisany z takim zamysłem, by odtwarzanie ról było dla aktorów ciekawym i angażującym zadaniem. Kilka scen posiada okna na umieszczenie dźwiękowych sampli w tle.

Akcja osadzona w alternatywnej historii 2 wieku p.n.e.  Będę szalenie zobowiązany za pomoc w wyłowieniu błędów rzeczowych, językowych niezręczności, fabularnych niekonsekwencji i niezrozumiałych elementów intrygi.

5
bet
Klątwa komara | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 118566 | alkohol, 1-os, polska, studenci, urban fantasy, współczesność

Urban fantasy z domieszką komedii. Lekko inspirowane Monogatari.

0
bet
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Nowa Fantastyka