Betalista:

opowiadania (570)

Aby zaproponować betowanie danego tekstu, kliknij na tytuł, a następnie potwierdź. Dołączysz do grona betujących, kiedy autor zaakceptuje Twoje zgłoszenie.

Wielka konspira | potwierdź
szort, science-fiction | dł. 8577 | absurd, groteska, humor, sen, teorie spiskowe

Proszę o ogólne uwagi co do tekstu. Jego przeznaczeniem jest umieszczenie na stronie i rozbawienie czytelnika przez ukazanie kilku absurdalnych sytuacji.

0
bet
Abrakadabra - beta | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 18117 | bieda, bogactwo, miłość, 1-os

Betują: Sagitt

Krótka historia z miłością w tle. Jest tutaj trochę fantastyki, jakby kto pytał.

Sztafaż współczesny.

1
bet
Droga Dawida | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 6369

Betują: AmonRa, Knight Martius

Mam taką prośbę: Czy możecie mi powiedzieć szczerze czy ten fragment opowiadania to całkowity szajs i grafomania? Bo jeśli tak to nie będę go ciągnął i wszystko będzie OK. Czy jest tu masa rzeczy, które trzeba poprawić? Proszę bardzo o szczerość. Jeśli jest “w miarę”, “da się wytrzymać” itp. to będę dalej kontynuował opowieść. (Jak będzie dłuższa to nie będę jej tu w ogóle publikował).

Zaznaczam, że traktuję to jako próbę napisania dłuższego tekstu. I chodzi mi o absolutną szczerość. Nie muszę chyba więcej wyjaśniać jesteście tu wszyscy bardzo inteligentni i rozumiecie o co mi chodzi.

2
bet
Mroźne wieczory | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 40912

Betują: Knight Martius, Mandala, ManeTekelFares

Chcę zgło­sić to opo­wia­da­nie na nabór do Ma­ga­zy­nu Biały Kruk – Mi­łość w cza­sach fan­ta­sty­ki. Prze­pra­szam za późne wrzu­ce­nie na be­ta­li­stę, ale szcze­rze mó­wiąc, do­pie­ro zna­la­złem tę opcję :) Nabór jest do 31.01.2021, więc do 30.01 chciał­bym mieć wer­sję fi­nal­ną.

Z góry bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­ję za pomoc.

3
bet
Gorzka osobliwość | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 19877 | kobiecy bohater, socjo sf, transhumanizm

Betują: Hierarchium_Universum, mortecius

 W świe­cie, w któ­rym ist­nie­nie nie jest za­leż­ne od po­sia­da­nia fi­zycz­ne­go ciała, bio­lo­gicz­ne życie czło­wie­ka łatwo spro­wa­dzić do pro­stej, zwie­rzę­cej eg­zy­sten­cji. Ktoś musi się po­świę­cić, by kon­ty­nu­ować ga­tu­nek, by koło ludz­kiej ewo­lu­cji nie prze­sta­ło się krę­cić. Wybitni trafią do chmury. Role spo­łecz­ne od za­wsze na­kre­ślo­ne nie­wi­dzial­nym pió­rem ocze­ki­wań stają się coraz bar­dziej wy­raź­ne. Opi­nia, edy­cja, kry­ty­ka – każda pomoc mile wi­dzia­na. Tekst edy­to­wa­łam, le­ża­ko­wał, ale z pew­no­ścią coś mi umknę­ło.

2
bet
寵物小精靈賽博朋克 | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 20998/32767000 | cyberpunk, dystopia, hakerzy, przestępczość

Betują: Asylum, Bellatrix, Gekikara, MrBrightside, Outta Sewer

To nie beta, tylko kontrabanda

5
bet
Odrodzenie | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 79249 | kobiecy bohater, magia, moce umysłu, religia, rodzina, władza, wojna

Betują: mortecius

Akcja opowiadania dzieje się w czasach historycznych wymyślonego przeze mnie świata, w którym istotami rozumnymi _nie_ są ludzie. Będę wdzięczny za wyrażenie opinii najpóźniej do 24 stycznia.

1
bet
Ludzka Utopia | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 18535

Betują: Mandala, ManeTekelFares
2
bet
Kolory tęczy | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 14719 | dzikie pola, las, przepowiednia

Betują: adam_c4, BasementKey, filipele, krar85, Krzysztof85, oidrin, Outta Sewer

Niedługie opowiadanie w klimatach horroru. Fabuła?

W pewnej wsi starsza kobieta, wzbudza duże zainteresowanie u pewnego młodzieńca. 

Będę dozgonnie wdzięczny za wszelkie uwagi i pomocną dłoń :O

7
bet
Do dna | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 26288 | psychologia, tortury, wirtualna rzeczywistość, zemsta

Betują: BasementKey, Edward Pitowski, krar85, ManeTekelFares

Hi­sto­ria pew­nej ze­msty. Szcze­rze pi­sząc, nie po­tra­fię sobie wy­obra­zić bar­dziej okrut­nej tor­tu­ry psy­chicz­nej niż ta, którą przed­sta­wi­łem w tym opo­wia­da­niu. Spo­koj­nie, nic obrzy­dli­we­go czy od­ra­ża­ją­ce­go. Za­cie­ka­wie­ni? Mam na­dzie­ję! Pro­szę o kry­ty­kę wszel­kie­go ro­dza­ju :)

4
bet
Przygody Cess: Bal, wiadro i niezwykle kłopotliwy ambasador | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 65210 | alkohol, arystokracja, humor, kobiecy bohater, magia, przygoda

Betują: Gekikara, Irka_Luz, ManeTekelFares

Długie, ale dość proste w lekturze opowiadanie.

Cess – piękna, sprytna, wygadana profesjonalistka… przynajmniej w jej mniemaniu.

Niefortunny splot okoliczności zmusza Cess do udziału w królewskim balu, co może skończyć się tylko w jeden sposób.

3
bet
Czterej jeżdźcy | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 5443 | koniec świata, misja, morderstwo, narkotyki, 1-os

Betują: Outta Sewer, Sagitt

Przybądźcie i betujcie me opko! Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.

Inspirowane “God's Trigger”

Gatunek: Inne

Liczba znaków: około 5 200

2
bet
Nawrócenie przeklętego Tupsarru | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 37319 | archeologia, bliski wschód, clerical fiction, mitologia, religia, starożytność

Betują: oidrin, varg

Świat w którym Isztar jest uważana za jedyne, absolutne bóstwo.

Archeolog Tupsarru odnajduje tekst, który może podważyć doktrynę o dobroci Bogini. Jednocześnie nawiedzają go koszmary, w których odgrywa rolę zwierzyny łownej.

Opowiadanie z drobną bibliografią. Odsyłacze w przedmowie.

2
bet
Olbrzymi problem - beta | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 41568 | arystokracja, elfy, gangi, intrygi, średniowiecze

Betują: krar85, ManeTekelFares, oidrin, Olciatka

Nie dość, że fantasy, to w dodatku nie jest to fragment ;)

W założeniu historia lekka i z humorem. Narracja gęsta od akcji i bohaterów, będe wdzięczny za sprawdzenie czy wszystko się spina.

4
bet
Ostatnia Minuta | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 17326 | postapo, śmierć, zombie

Betują: oidrin

Miała być mała laur­ka dla mo­ty­wu zom­bie, osta­tecz­nie wy­szła jakaś dziw­na próba oswa­ja­nia wła­snych kom­plek­sów. Ot hi­sto­ria czło­wie­ka, który zo­stał ugry­zio­ny przez ży­we­go trupa i czeka, aż umrze. Wszel­kie po­ra­dy mile wi­dzia­ne

1
bet
Flet | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 17513

Betują: krar85, Oluta

Opowiadanie fantasy, w klimatach średniowiecznych, z elementami bajki. Proszę o lekturę i opinię.

2
bet
Śmierć Księcia | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 16932

Betują: oidrin, Oluta
2
bet
Rada Mediatorów | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 29696 | cywilizacja, hard sf, kosmos

Betują: japkiewicz, NaNa

Co by było, gdyby porządkiem w wszechświata kierowały trzy postacie siedzące razem w jednym pomieszczeniu? 

 

To moje pierwsze opowiadanie. Potrzebuję kilku osób, które znają tematykę hard si-fi lub umieją wytknąć każdy brak przecinka.

2
bet
Nadzieja | potwierdź
Konkurs eklektyczny | opowiadanie, fantasy | dł. 32758 | kobiecy bohater, magia, 1-os, smoki, wojsko, współczesność

Betują: BosmanMat, oidrin, Światowider

Tekst na konkurs eklektyczny. Zmuszona do udziału w wojnie bohaterka dostaje szansę na rozpoczęcie życia na nowo. Będę wdzięczna za wszystkie uwagi :) Nie trzeba się spieszyć, do terminu konkursu zostało jeszcze trochę czasu.

3
bet
Łowca opowiadanie nr.2 | potwierdź
szort, fantasy | dł. 8765/8900000 | potwory, wiedźmin
0
bet
Jestem perłą. Jedną z wielu | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 51296 | artefakt, choroba psychiczna, kobiecy bohater, obcy, oniryzm, thriller

Betują: Bellatrix, PatrickBateman

Trochę thriller science-fiction, trochę oniryczna, psychologizująca historia dwojga ludzi. Narracja trzecioosobowa w czasie przeszłym przeplatana pierwszoosobową w czasie teraźniejszym. Powstała niezliczona liczba wersji tego opowiadania, co, poniekąd, wiąże się z opisaną historią.

2
bet
Pierwsza próbka | potwierdź
fragment, science-fiction | dł. 1384/30000

Betują: oidrin

Krótka próbka – czy z tej mąki będzie dobry zakalec?
1
bet
Sen | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 15902

Betują: Bolly
1
bet
Artificial Intelligence a modern approach | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 5215 | bajka
0
bet
To już początek - beta | potwierdź
Konkurs eklektyczny | opowiadanie, inne | dł. 27172 | niebo, piekło, religia

Betują: krar85, Olciatka

Opo­wia­da­nie na kon­kurs eklek­tycz­ny. Pierw­szo­oso­bo­wy nar­ra­tor, czy­ściec, od­ku­pie­nie win, no i obo­wiąz­ko­wy happy end. Wszel­ka kry­ty­ka bar­dzo mile wi­dzia­na. Ser­decz­nie za­pra­szam :)

2
bet
Klątwa | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 22334 | heroic fantasy, klątwa, magia

Betują: Gekikara, Monique.M, oidrin, Silva, Verus

opowiadanie typowo fantasy: paladyn i mroczny rycerz, przesadnie wzniosły język, nawiązanie do legend arturiańskich. Kto pomoże przy betowaniu?

5
bet
Katharsis - wątek organizacyjny | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 25

Betują: Gekikara, Irka_Luz, MrBrightside, rosebelle, Silva

Wątek dla użydobroczyńców chcących zorganizować katharsis. :-)

5
bet
Głowa teorii | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 42054

Betują: Abbadon, Sagitt

Nie wiem, co o tym tekście myśleć. Poprosiłbym o opinie lub rady, które ulepszą opowiadanie. Dziękuję.

2
bet
Detektyw Lowin kontra Front Wyzwolenia Bobra | potwierdź
Konkurs eklektyczny | opowiadanie, inne | dł. 31562 | humor, kryminał, miłość

Betują: Koimeoda

Utrzymana w klimacie noir opowieść o prywatnym detektywie, jego utraconej miłości, tajemniczej sprawie z femme fatale w roli głównej i MAGII. Wszystko okraszone zapachem smażonych ślimaczków.

Szukam dobrej duszy, która zwróci uwagę na warsztatowe błędy i napisze ogólne wrażenia, bo to trochę głupi tekst ;)

 

 

1
bet
Groza ubiera się na żółto | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 8778

Betują: krar85, Monique.M, oidrin, Outta Sewer

Opowiadanie zostało zainspirowane miniaturą literacką, której autorem jest Antoni Czechow (”Bezbronna istota”). Chciałem zachować w swoim utworze wszystko to, co było najlepsze u Czechowa (lekkość, humor, dialogi, zaskakująca i dowcipna puenta, sarkazm…). 

 

Zapraszam do przeczytania komedii omyłek zatytułowanej “Groza ubiera się na żółto”. Dodam, że tekst powstał na bazie autentycznych zdarzeń :)

4
bet
Zakład Penitencjarny Imienia Pułkownika Clovera | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 59873 | realizm magiczny, socjo sf, więzienie

Betują: kam_mod, kasjopejatales, oidrin, Sonata

Nowelka socjofantastyczna z nutką alt-reportażu. Fantastyka bardzo krótkiego zasięgu, trochę realizm magiczny, od biedy soft-horror. Oprócz tradycyjnej bety, chciałbym, żeby mi ktoś szczerze powiedział, czy to się w ogóle tematycznie nadaje na NF.

4
bet
Wyznanie kata | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 26586 | elfy, magia, 1-os, tortury

Betują: krar85, oidrin

Opowiadanie, które napisałem kilka lat temu, a w ostatnim czasie baaardzo solidnie zmodyfikowałem. Jest to dość mroczne, klasyczne fantasy o pewnym elfie, który parał się katowskim fachem. Wszelkie sugestie mile widziane! Zapraszam serdecznie.

2
bet
Kalendarium nowego życia - beta | potwierdź
Korespondencja z Providence | opowiadanie, horror | dł. 32832/32000 | choroba psychiczna, ewolucja, lovecraft, morze, potwory, weird fiction

Betują: herox002, Koimeoda, ManeTekelFares, Oluta

Cześć! Pomysł odleżał, tekst z uwagi na napięty termin, niestety nie. Proszę o betę, bo to mój pierwszy horror i nie wiem, czy jest z czym pracować. Chciałbym, by to był horror jako gatunek literacki, a nie taki dla czytelnika, więc wsparcie korektorskie i ocena, czy to się do czegoś nadaje, będzie nieocenione. :D W pisaniu inspirowałem się tym, co czułem czytając Lovecrafta dobre osiem lat temu. Także zapraszam do marudzenia i wytykania błędów.

4
bet
Tajemnica kamienia fizjologicznego | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 107669 | kobiecy bohater, kraków

Betują: BasementKey, czarna adelajda, drakaina, Sagitt

Swojska zagłada po krakosku. 

Rozpierducha wymaga długości.

Wszelkie podobieństwa do postaci mniej lub bardziej historycznych zamierzone. 

Długo jest, ale na zachętę powiem, że kilka z tych znaków to obrazki! :D

4
bet
Wilcox i Ethan | potwierdź
Korespondencja z Providence | opowiadanie, horror | dł. 18544 | weird fiction

Betują: Edward Pitowski, krar85, Monique.M, oidrin

Cześć! Mam nadzieję jeszcze zdążyć z publikacją :)). Będę bardzo wdzięczna za wszelkie uwagi. Zapraszam do marudzenia.

4
bet
Ostróżka | potwierdź
Konkurs eklektyczny | opowiadanie, fantasy | dł. 18911 | baśń, 1-os, smoki

Betują: Asylum, kasjopejatales, Koimeoda, oidrin, Outta Sewer

Krótki tekst na konkurs eklektyczny. Chciałabym dowiedzieć się czy opowieść ma sens i choć w części jest tak zabawna, jak bym chciała:).

5
bet
Produkt | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 3119 | cyberpunk, ekonomia

Betują: Pop Lab, Salvado

Powrót ode mnie po dłuższej przerwie od pisania. Nie jestem pewien, czy ma dostateczny impakt emocjonalny.

2
bet
To Tylko Biznes | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 15617 | biotechnologia, cyberpunk

Betują: Pop Lab
1
bet
Połów | potwierdź
Korespondencja z Providence | opowiadanie, horror | dł. 15042

Betują: Arnubis, arya

To chyba nie bardzo wyszło jako lovecraftowskie opowiadanie, ale może to tylko moje odczucie?

Byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi

2
bet
beta zamknięta | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 67400

Betują: Gekikara
1
bet
Ptaki i owady | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 34429

Betują: oidrin, Oluta

Opowiadanie przeznaczone na drugą turę konkursu “Nowoświaty”. Akcja rozgrywa się w nieodległej przeszłości, w której na naszej planecie doszło do nagłego regresu technologicznego, i skupia się na politycznych konsekwencjach tej przemiany. Zależy mi przede wszystkim na ogólnych uwagach nt. tekstu, czy jest przegadany/niedogadany etc. Termin konkursu to 15 listopada, więc jest sporo czasu, ale oczywiście im wcześniej otrzymam opinie, tym łatwiej mi będzie nanieść odpowiednie poprawki.

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać w ramach wzajemnej transakcji ze mnie jako betaczytacza, to służę piorunem :)

2
bet
Myśli masowej zagłady | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 31766 | religia

Betują: oidrin, Perrux

Jeśli ktoś byłby chętny zerknąć to będę bardzo wdzięczny :)

 

Tematyka: Nowy Bóg i nowa wiara, dzięki której myśl staje się ciałem. W środku tego wszystkiego ateista, który musi wykonać zadanie, by otrzymać odpowiedź na ważne pytanie.

2
bet
Raz-dwa, raz-dwa | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 29372 | azja, szkoła

Betują: Abbadon, BasementKey, Cytryna, Edward Pitowski, kasjopejatales, Olciatka

Za oknem pogoda idealna na lekkie kriperstwo, więc sprawdźmy, czy to się da czytać.

6
bet
Do publikacji zewnętrznej | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 29690 | historia alt.

Betują: BasementKey, Edward Pitowski, oidrin, Oluta

Tekst powstał na potrzeby antologii, która miała ukazać się w tym roku. Ale wydawnictwa też mają problemy i dalsze losy nie są pewne. Może to znak, aby poszlifować przy pomocy dobrych ludzi z portalu NF.

Opowiadanie powstało w kwietniu i wówczas zdawało się wyprzedzać rozwój sytuacji związanej z epidemią. Dziś, hmmm, sam już nie wiem, czy rozwój sytuacji nie przegonił tekstu.

4
bet
RAPort mniejszości (wątek jurorski) | potwierdź
RAPort Mniejszości | opowiadanie, inne | dł. 119

Betują: BasementKey, NearDeath

Nie zgłaszać się do betowania. Chyba, że masz więcej flowu niż całe Wu.

2
bet
Pan tu nie betował | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 33738

Betują: BasementKey, Koimeoda, krar85, NearDeath, Olciatka

 

 

 

5
bet
Tajna kanciapa jurorska (Konkurs Eklektyczny) | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 3217

Betują: BasementKey, Mytrix, Sonata

Wątek jurorów konkursu eklektycznego, w którym planujemy przejęcie władzy nad światem.

3
bet
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka