Betalista:

opowiadania (681)

Aby zaproponować betowanie danego tekstu, kliknij na tytuł, a następnie potwierdź. Dołączysz do grona betujących, kiedy autor zaakceptuje Twoje zgłoszenie.

Uczucie nie do zniesienia | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 10907 | dark fantasy, kobiecy bohater, rewolucja

Betują: SNDWLKR

Krótkie opowiadanie dark fantasy. Byłbym wdzięczny za pomoc.

1
bet
Słońce mym bogiem | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 15350 | bliski wschód, mitologia, 1-os, pustynia, starożytność

Betują: fmsduval, Gekikara

Tylko za­pro­szo­ne osoby. :3

Dzię­ku­ję z góry za chęci.

2
bet
Ceres | potwierdź
Planety | opowiadanie, science-fiction | dł. 22522 | humor, inna planeta, przyjaźń

Betują: kronos.maximus

Hej, to będzie moje pierwsze betowanie więc

  1. Mam nadzieję, że znajdzie się chętny/chętna do betowania
  2. Proszę o litość bo część mnie nie chce oddać swojego dzieciątka pod topór a druga część uwierzyła w zapewnienia na skrzypudle że betowanie pomoże mi się rozwijać. Więc się odważyłam. 
1
bet
Pieśń słowika | potwierdź
Planety | opowiadanie, science-fiction | dł. 30428 | ekspedycja, mars, 1-os

Betują: Alicella, SNDWLKR

Po­dej­ście nr 2 do opo­wia­da­nia na Pla­ne­ty. :P

2
bet
Zbrodnia to niesłychana | potwierdź
Baźnie | opowiadanie, horror | dł. 29526/30000 | kobiecy bohater, okultyzm, śmierć, wieś

Betują: CM, SNDWLKR

Horror z nawiązaniami do wsi i pewnego ludowego motywu. Kiedy bohaterka jedzie w świat zacząć nowe życie, trafia w dziwne miejsce, gdzie nic nie jest takie jak się wydaje, a poznani ludzie skrywają ponure tajemnice.

2
bet
Inni ludzie | potwierdź
Planety | opowiadanie, science-fiction | dł. 49882 | ekspedycja, inna planeta, misja, naukowcy, stacja kosmiczna, tajemnica

Betują: Morgiana89, SaraWinter, thargone

Opowiadanie na konkurs “Planety”.

3
bet
Symbioza | potwierdź
Planety | opowiadanie, science-fiction | dł. 28054/30000 | dramat, hard sf, inna planeta, katastrofa, kosmos, 2-os, postapo

Betują: Asylum, kronos.maximus

Do betujących :

 

Oczywiście na wstępie bardzo dziękuję za wszelką pomoc.

 

Moja prośba dotycząca sposobu betowania jest taka, aby nie naruszać głównej fabuły (choć oczywiście z chęcią wysłucham wszelkich sugestii), jestem dość pewny, że to co napisałem powinno pozostać w formie zbliżonej do obecnej. Pomoc jakiej potrzebuję dotyczy wszelkich błędów, wszelkich rodzajów.

 

Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie.

2
bet
Orżnąć bóstwo | potwierdź
szort, fantasy | dł. 7383 | humor, religia, złodzieje

Betują: BarbarianCataphract, ośmiornica

Krót­kie opko, z przy­mru­że­niem oka.

2
bet
Matka zza morza | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 38250 | celtowie, kobiecy bohater, mitologia, wielka brytania

Betują: Anoia, DHBW, GreasySmooth, TheLastBastion

Hej! Opo­wia­da­nie w kli­ma­tach low fan­ta­sy, umiesz­czo­ne w hi­sto­rycz­nej Bry­ta­nii. Mo­ty­wy z le­gend ar­tu­riań­skich i mi­to­lo­gii cel­tyc­kiej.

Był­bym wdzięcz­ny za wszel­kie uwagi – za­rów­no tech­nicz­ne, co do samej fa­bu­ły. :D

4
bet
Zjawa (tytuł roboczy) | potwierdź
Baźnie | opowiadanie, horror | dł. 23149 | mitologia, 1-os, słowianie

Betują: Edward Pitowski, fmsduval

Leśny dwo­rek, a w nim cho­ru­ją­cy na duszy pa­cjen­ci pod opie­ką le­ka­rza, który sięga po no­wa­tor­skie me­to­dy le­cze­nia. Pew­ne­go dnia spo­śród drzew wy­ła­nia się cier­pią­ca na amne­zję ko­bie­ta. Jej przy­by­cie ini­cju­je serię nie­po­ko­ją­cych i tra­gicz­nych zda­rzeń.

Z wdzięcz­no­ścią przyj­mę wszel­kie uwagi i kry­ty­kę :)

2
bet
Pies drapał autora | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 49226/50000 | bohater, czarodzieje, elfy, magia, śmierć

Betują: ANDO, Koala75, krzkot1988, Outta Sewer

Opowiadanie jest “inne” (mam nadzieję), chociaż to klasyczne fantasy. Pisząc je starałam się po prostu bawić. Boje się napisać cokolwiek o fabule, bo nie chciałbym zdradzić za wiele. 

Mam nadzieję, że ktoś się skusi, pomimo lakonicznego opisu :)

4
bet
Terra cognita | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 17637 | cywilizacja, futurologia, kosmos, science fantasy

Betują: fmsduval, kronos.maximus, Luken

Sprawdziłam tekst kilkakrotnie, ale bez wątpienia znajdują się tam błędy, których nie dostrzegam. Byłabym wdzięczna za sprawdzenie :)

3
bet
Pijawki | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 63474 | kobiecy bohater, wampiry, xvı wiek

Betują: Ambush, BarbarianCataphract

Trze­cia (a chro­no­lo­gicz­nie druga) od­sło­na przy­gód pani He­le­ny, łow­czy­ni po­two­rów (tu jesz­cze po­cząt­ku­ją­cej). Cza­sem silę się na humor i sta­ram się nie prze­sa­dzać z ar­cha­iza­cją, więc mam na­dzie­ję, że lek­tu­ra nie bę­dzie aż tak cięż­ka, jak su­ge­ru­je licz­ba zna­ków.

2
bet
Krew zostaje w rodzinie | potwierdź
Baźnie | opowiadanie, horror | dł. 29747 | indianie, las, usa

Betują: Alicella, SNDWLKR

Hej! Opko na kon­kurs Baź­nie, więc był­bym bar­dzo wdzięcz­ny, gdy­by­śmy wy­ro­bi­li się do czerw­ca. :3

2
bet
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 216

Betują: Outta Sewer, Staruch, wilk-zimowy
3
bet
Anatomiczne zaślubiny doktora Kaznowskiego | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 16803 | medycyna

Betują: oidrin, vrchamps

Miej­sco­wi radzą nawet w pil­nej spra­wie nad­ło­żyć drogi, by­le­by omi­nąć przy­by­tek me­dy­ka Ka­z­now­skie­go. Ro­zum­ny czło­wiek nie po­wi­nien jed­nak mieć po­wa­ża­nia dla plo­tek i baj­du­rze­nia gminu.

2
bet
Homunkulus | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 16305 | okultyzm, wieś

Betują: Anoia, elektrodynamika, GreasySmooth

Opowiadanie trochę poleżało (napisałem je w październiku zeszłego roku). Przeczytałem i wprowadziłem trochę poprawek. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś ocenił ten tekst.

3
bet
sygnał SOS | potwierdź
Planety | opowiadanie, science-fiction | dł. 17288 | astronauci, obcy

Betują: Asylum
1
bet
Zimowa Dama | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 29393 | wojna, współczesność, zima

Betują: kronos.maximus, michalovic
2
bet
Nocna Parada Stu Demonów | potwierdź
Baźnie | opowiadanie, horror | dł. 16473 | japonia, mitologia

Betują: Anoia, GreasySmooth, kronos.maximus

Opowiadanie na konkurs, osadzone w japońskim folklorze/mitologii. Zobaczymy, czy straszne.

P.S. U bet mile widziana dobra znajomość kultury japońskiej, żeby sprawdzić, czy czegoś nie pochrzaniłem.

3
bet
Carelux | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 14990/15000 | cywilizacja, inna planeta, katastrofa, koniec świata, kosmos, nauka

Betują: Asylum, Krokus, kronos.maximus

Poza łapanką bardzo proszę o ewentualne propozycje na tytuł. 

3
bet
One cię widzą | potwierdź
Baźnie | opowiadanie, horror | dł. 25359/25000 | groza, las, noc, paranormal

Betują: MordercaBezSerca, OldGuard

Mój pierwszy horror. Tytuł na razie na roboczo, chociaż nie wiem, czy będzie potem zmienialny.

Zapraszam do betowania.

2
bet
Błysk (?) | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 12239

Betują: BarbarianCataphract, Edward Pitowski, oidrin

opko dalekowschodnie

3
bet
Głowy, ręce, głosy (+18) | potwierdź
Wcielenie | opowiadanie, horror | dł. 15385 | morderstwo, 1-os, przemoc, wulgaryzmy

Betują: fmsduval, Golodh

Pro­szę się nie zgła­szać, tylko za­pro­szo­ne osoby :)

2
bet
An ostar thán | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 36236 | choroba psychiczna

Betują: Alicella, BarbarianCataphract, Gruszel, kronos.maximus

Na­pi­sa­łem to opo­wia­da­nie na nabór ze­wnętrz­ny. Ter­min wy­sy­ła­nia to 30 kwiet­nia, więc czasu mało, ale liczę, że znaj­dzie się ktoś, kto powie, czy ca­łość się klei i jest zro­zu­mia­ła. Ła­pan­ka mile wi­dzia­na, ale nie wy­ma­ga­na.

Co by się nie dzia­ło z tek­stem po wy­sła­niu, to za przy­naj­mniej kilka mie­się­cy i tak opu­bli­ku­ję go tutaj. :)

4
bet
Czy tu mieszka mój syn? | potwierdź
Wcielenie | opowiadanie, horror | dł. 14207/14000 | groza, kobiecy bohater, 1-os, tajemnica

Betują: BarbarianCataphract, kronos.maximus, Szymszylmon

Moje pierw­sze opo­wia­da­nie od eonów. Wszy­scy za­wsze mó­wi­li mi że pi­sa­nie do­brze mi idzie, więc po­wró­ci­łam. Dla­te­go pro­szę o nie­by­cie wy­ro­zu­mia­łym i zje­cha­nie wszyst­kie­go co jest nie tak.

Mogę mieć pro­blem z prze­cin­ka­mi gdzie­nie­gdzie. Proszę też o sprawdzenie zapisu dialogów.

 

Potencjalne mankamenty jakie widzę (proszę zweryfikować):

– akcja być może idzie za szybko;

– końcówka jest dość “z czapy”;

– Felicja nie ma zbytnio charakteru, jest nijaka.

3
bet
Polowanie na stwórcę | potwierdź
Planety | opowiadanie, science-fiction | dł. 33517/50000 | ekspedycja, kosmos, mars, 1-os

Betują: Alicella, Gruszel, Sagitt, SNDWLKR

Hej hej! Opo­wia­da­nie na kon­kurs, więc był­bym bar­dzo wdzięcz­ny, gdy­by­śmy się szyb­ko uwi­nę­li z betą. <3

Pro­sił­bym o ła­pan­kę i opi­nie na temat tre­ści.

4
bet
Jest nas tu czworo [BETA] | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 47076/45000 | demony, intrygi, kobiecy bohater, magia, tajemnica

Betują: Ambush, ANDO, fmsduval, Gruszel, oidrin

Sporo tekstu i sporo bohaterów, którzy w dodatku sporo gadają. Najpierw potrzebuję informacji, czy wszystko się spina, potem zapewne łapanki. Tekst jest praktycznie skończony (wersja 1.0, czyli do bety ;-) ), brakuje ostatniego akapitu (epilogu) nad którym wciąż myślę. Serdecznie zapraszam do betowania i obiecuję rewanż. 

5
bet
Tam, gdzie mieszka kosmiczny Kocur | potwierdź
Planety | opowiadanie, inne | dł. 37447 | astronauci, astronomia, ekspedycja, humor, inna planeta, kosmos, koty, magia

Betują: BarbarianCataphract, Gekikara, krar85

Tekst docelowo do maks 40, tys znaków. Jeśli ktoś ogarnia podróże kosmiczne, to bardzo proszę o pomoc!

Połączenie sci-fi z fantasy ;)

3
bet
Move along, nothing to see here | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 3843

Betują: CM, Zanais

Ten wątek nie istnieje.

2
bet
Wojna piwna | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 26953 | elfy, karczma, krasnoludy, miasteczko, polityka, wojna

Betują: BarbarianCataphract, elektrodynamika

Trzecie opowiadanie wprowadzające w świat Bliźniaczego Boga. 

Prace nad nim trwają, ale nauczony doświadczeniem poprzedniego betowania, postanowiłem wrzucać gotowe jego fragmenty, tak aby ułatwić pracę Betującym.

Świat przedstawiony z perspektywy dwóch postaci, których losy krzyżują się w specyficzny sposób. Obie wciągnięte w konflikt o… piwo.

Humor, handel, polityka, intrygi, magia. Zapraszam do betowania ;)

2
bet
Ten świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 30307/32767000 | absurd, alkohol, chrześcijaństwo, kobiecy bohater, koty, realizm magiczny, zwierzęta

Betują: Gurgaon

Początkowo umieszczone w Poczekalni, przeniesione do Betalisty.

1
bet
Czerwony sznur | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 59754 | arystokracja, hard sf, kobiecy bohater, wojna, wojsko, zemsta

Betują: bruce, oidrin, Palaio, vrchamps

Opo­wieść opar­ta na mo­ty­wie bi­blij­nym, ory­gi­nal­nie wy­my­ślo­na rok temu na kon­kurs. Prze­ro­bio­na, wy­ko­rzy­stu­jąc tekst z jed­ne­go z wy­zwań (kar­czem­ne­go).

Jest wyspa, wojna mię­dzy Zjed­no­czo­nym Kró­le­stwem i Re­pu­bli­ką, dy­le­ma­ty oso­bi­ste i w tle (na końcu) pani cho­rą­ży Kwia­tek.

4
bet
Tajemnica Kaukazu (Fragment, uwaga niezredagowany!) | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 22398

Betują: aTucholka2
1
bet
tytuł roboczy... | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 40234 | erotyka, kobiecy bohater

Betują: ANDO, Edward Pitowski, Radek, SaraWinter

Jak ktoś ma ochotę, to zależy mi na tym, żeby fabuła grała i ewentualnie na łapance. Rodzaj zgodny z tagiem.

4
bet
Zew Otchłani | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 116165 | kryminał, magia, młodzież, przyjaźń, śmierć, współczesność

Betują: Ambush, BarbarianCataphract, Gekikara

Tekst jest DŁUGI!

3
bet
Kryptonim: Polowanie na Calineczkę | potwierdź
szort, science-fiction | dł. 23050 | ekspedycja, kosmos, wojsko

Betują: Ambush, Anoia

Opowiadanie w uniwersum mojej powoli powstającej książki (akcja jest niezwiązana z resztą historii i stanowi zamkniętą całość). Proszę głównie o korektę języka, jak i również z radością przyjmę wszelkie uwagi dotyczące fabuły.

2
bet
Kosmiczne Trepy | potwierdź
szort, science-fiction | dł. 6171

Betują: Ascan, Palaio, Radek
3
bet
Córka kowala | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 27773 | artyści, cyganie, kobiecy bohater, krasnoludy

Betują: Ambush, oidrin, Radek

Proszę o uwagi na temat tekstu. To moja pierwsza publikacja więc wiecie… Nie oczekuję lżejszego traktowania, krytykę potrafię znieść, ale poza ogólnymi uwagami na temat błędów (jeśli takowe się znajdą, a zapewne będą bo moim koszmarkiem jest interpunkcja), najbardziej zależy mi na komentarzach dotyczących stylu. Wybaczcie jeśli coś wpiszę w złą rubrykę ale sprawdzam co do czego służy.

3
bet
Alicja w Krainie Bez Czarów | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 21815 | dramat, współczesność

Betują: Ambush, Anoia
2
bet
Co kryje toń? | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 48316

Betują: elektrodynamika, oidrin, Onufry

Slavic fantasy, niecałe 50k znaków. 

3
bet
Wszystko poszło w las | potwierdź
Tu był las | opowiadanie, fantasy | dł. 13727 | absurd, humor, miasteczko

Betują: Alicella, Światowider

Opowiadanie na konkurs Tu był las pod wyższy limit 2000 słów. Klasyczne fantasy w nieco luźniejszej formie. Zależy mi na opiniach i wszelkich uwagach, chciałbym też się dowiedzieć czy nie widać pośpiechu w narracji. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi.

Jeśli ktoś miał okazję czytać opowiadania o marchwi i episkopie, powinien wiedzieć, na co się pisze, mamy druidzkich ekoterrorystów, szkwał gołębi, miasto na skraju katastrofy i Puszczę Holtońską, na którą składa się tylko jedno drzewo. 

2
bet
Ostatnie życzenie Gozda Mitsa - beta | potwierdź
Tu był las | opowiadanie, inne | dł. 13528

Betują: oidrin, Radek

Opowiadanie na konkurs Tu był las ścieżka B, (do 2000 słów). To chyba jakaś forma weird fiction, albo po prostu fantastyka :). Termin do 23.01.2022. Będę wdzięczny za betę, z góry dziękuję :)

2
bet
Zły Omen | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 23817 | dark fantasy, demony

Betują: Ambush

Opowiadanie o łowcy demonów i jego dość specyficznym zleceniu na Bargesta. To jedno z moich pierwszych opowiadań, więc docenię każde sugestie i poprawki.

1
bet
Kometa [BETA] | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 14991/15000 | kosmos, 1-os, naukowcy, technika

Betują: Edward Pitowski, Golodh, Manczkin, ManeTekelFares

Nieco przerośnięty szort s-f (z elementami hard). Będę wdzięczny za opinię czy wszystko jest jasne i zrozumiałe. Czyli potrzebuję tradycyjnej bety i zapewne łapanki.

4
bet
Sianokosy | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 23641

Betują: Alicella, Radek

Folk horror. 24k znaków.

2
bet
Nigrum ex nigro - Klątwa która ściga, czyli Zarreka Upadłego żywota koniec | potwierdź
szort, fantasy | dł. 13772/10000000 | dark fantasy, groza

Betują: Ambush

Witam, prosze o betę, ostatnim razem tego nie zrobiłem i moja opowieść z lat młodości okazała się tym czym była, opowieścią z lat młodości (czytaj fiaskiem).

 

Świat ten sam co w poperzdnim shorcie (low fantasy, wątek przewodni tym razem to groza. 

1
bet
Ekran | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 18459/20000 | choroba, komputery

Betują: Golodh, NearDeath, Sagitt

Wydaje mi się że czegoś tu mocno brakuje, jednak wyczerpałam już pomysły o co może chodzić. Mam nadzieję że opowiadanie nikogo w żaden sposób nie razi, to moje pierwsze podejście do tego typu tematów. Prosiłabym o ocenę, czy w ogóle warto publikować. PS. Ekran to tytuł tymczasowy, jeśli macie jakiś lepszy, to z chęcią przygarnę, bo ten mi nie leży.

3
bet
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka