Betalista:

opowiadania (603)

Aby zaproponować betowanie danego tekstu, kliknij na tytuł, a następnie potwierdź. Dołączysz do grona betujących, kiedy autor zaakceptuje Twoje zgłoszenie.

Bezpański Bożek | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 30201/30000 | chrześcijaństwo, las, pogaństwo, słowianie

Witam Was serdecznie!!!

Opowiadanie stworzone na konkurs Ziemi Wojsławskiej i Andrzeja Pilipiuka. Do połowy maja chciałbym mieć gotowy tekst.

Z góry dziękuję za pomoc :)

Pozdrawiam

0
bet
Tamten raz w Kentingu | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 41383 | azja, zima

Betują: mortecius
1
bet
Przypadek nawigatora | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 42844 | kosmos, magia, science fantasy, wojna

Cześć,

to moje pierwsze w pełni autorskie – innymi słowy, nie będące fanfikiem ani elementem innej historii – opowiadanie. Nie chcę publikować tekstu niesprawdzonego, niezweryfikowanego czyjąś opinią, stąd chętnie najpierw usłyszę czyjąś krytykę i wysłucham sugestii.

0
bet
Różowy samolocik | potwierdź
Tajemnice światów | opowiadanie, fantasy | dł. 15705 | chrześcijaństwo, duchy, paranormal, psychologia

Betują: Ambush, drakaina

Witam Was serdecznie. Opowiadanie powstało pod wpływem “chwili”. Obudziłem się w środku nocy i musiałem napisać, wyszło co wyszło. Proszę wskażcie mi błędy, pewnie trafi się ich pierdyliard… Sam już kilka razy sprawdzałem, ale co ja tam wiem ;) Jeśli się znajdzie dobra duszyczka i pokaże co blee a co cacy, to dozgonna wdzięczność czeka.

2
bet
Feliks Żachczyński i czwórząb z Zakros | potwierdź
Tajemnice światów | opowiadanie, fantasy | dł. 35339/35000 | archeologia, artefakt, cywilizacja, 1-os, podróż

Betują: AmonRa

Szukam dobrych dusz, które pomogą nieco ogarnąć tekst do niedzieli. :D

Bardzo zależy mi na opinii, czy opko składa się na kompletną całość, czy główna postać jest wyrazista i spójna i czy nie jest zbyt topornie/chaotycznie w narracji. Oraz: czy za bardzo nie popłynąłem z fabułą.

Tekst zdecydowanie nie należy do egzystencjalnie ciężkich… z resztą sami zobaczycie.

Zapraszam!

 

1
bet
[Baśniowiec] Łącznik | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 24990 | alchemia, celtowie, demony, duchy, europa, historia, intrygi, mitologia, podróże w czasie, pogaństwo

Betują: Ambush, bruce, nati-13-98

Wi­taj­cie!

Fragment/opowiadanie “Ba­śnio­wiec” roz­gry­wa się na te­re­nach wschod­niej An­glii pod­czas in­wa­zji Rzymu w I w. AD. Ty­tu­ło­wi Ba­śniow­cy są wy­słan­ni­ka­mi Nie­bios, które ist­nie­ją poza cza­sem i prze­strze­nią. Ich za­da­niem jest “ochro­na hi­sto­rii” przed de­mo­na­mi z An­da­he­imu­ru, któ­rzy pró­bu­ją zmie­niać bieg hi­sto­rii dla swo­je­go zysku. 

 

De­mo­ny te in­spi­ro­wa­ne są mi­to­lo­gią cel­tyc­ką. Co praw­da wy­da­rze­nia dzie­ją się na te­re­nach Nor­folk, ale do­da­łem tro­chę mi­to­lo­gii ir­landz­kiej i szkoc­kiej, żeby ubo­ga­cić świat.

 

Bo­ha­ter spo­ty­ka pod­czas jed­ne­go wy­pa­du do mia­sta ko­bie­tę, która ponoć zo­sta­ła za­ata­ko­wa­na przez de­mo­na. Wraz z grupą swo­ich to­wa­rzy­szy pró­bu­ją zba­dać sy­tu­ację. W tym samym cza­sie nowy re­krut, który zo­stał ra­nio­ny w walce z innym bytem leży nie­przy­tom­ny w ich kry­jów­ce, a jedna z Ba­śniow­ców ma po­dej­rze­nia, że Nie­bio­sa wy­sła­ły go do złej ery.

 

Za­pra­szam wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych do be­to­wa­nia <3 

3
bet
Szary prorok | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 8362 | czarny charakter, dark fantasy, intrygi, magia, morderstwo, 2-os, wojna, zemsta

Betują: BarbarianCataphract, nartrof, Shanti

Hej 

Zapraszam do betowania

(będę Cię ubóstwiał jeśli umiesz w przecinki lecz zdolność ta nie jest wymagana)

Chętnie przygarnę każdą opinie/ uwagę.

Tytuł: To tylko interes/ Dzieci Rogatego Szczura/ Szary prorok (Nie mogę się zdecydować XD)

Gatunek: Opowiadanie (dark) fantasy

Długość: 8213 znaków ze spacjami (7059 bez) co daje 1200 wyrazów.

3
bet
Mućka i Kosmici | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 21716 | humor, kosmos

Betują: Ambush, BarbarianCataphract

Krowa zostaje porwana przez sympatycznych kosmitów. Na bazie bajki z dzieciństwa, opowiadanej mi przez mojego tatę.

2
bet
Azyl | potwierdź
Tajemnice światów | opowiadanie, fantasy | dł. 32108 | alchemia, kobiecy bohater

Betują: AmonRa, Folan, oidrin

Hej :)

Jestem ciekawa odbioru historii. A i pewnie kilka przecinków się zagubiło, więc jeśli ktoś miałby czas to zapraszam :).

3
bet
Teresa | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 48739

Betują: BasementKey, bruce

Bardzo proszę o pomoc w poprawkach do powyższego tekstu. Jeśli ktoś zechce betować tekst będę wdzięczna za uwagi, chciałabym by to opowiadanie było ciekawe i poprawnie napisane.

2
bet
Planeta manekinów | potwierdź
Tajemnice światów | opowiadanie, inne | dł. 47117

Betują: Sonata, Verus
2
bet
Idealny świat | potwierdź
Tajemnice światów | opowiadanie, inne | dł. 25729/25000 | dystopia, tajemnica

Betują: Asylum, BasementKey, mortecius, Nurn134, Sonata

Opo­wieść dzie­je się w przy­szło­ści. Prze­no­si­my się do miej­sca, które wy­da­je się rajem, jed­nak skry­wa mrocz­ną ta­jem­ni­cę.

Zda­rze­nia po­zna­je­my z punk­tu wi­dze­nia dwóch po­sta­ci.

5
bet
Igrzyska rozpaczy | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 31454 | cyberpunk

Betują: Bailout, BasementKey, Sonata
3
bet
Przywołany | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 18459 | czarodzieje, high fantasy, humor, magia

Betują: Pop Lab

Witajcie! Jest to mój pierwszy tekst, dlatego każda uwaga jest dla mnie istotna. Jeżeli uznacie, że opowiadanie jest coś warte, będzie to dla mnie dobry znak, żeby kontynuować swoją pracę. Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do lektury.

1
bet
Pierwszego lipca, tam gdzie zwykle | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 39709

Betują: AmonRa, ANDO, DanielKurowski1, MordercaBezSerca, oidrin, Pop Lab, Vrann Kheryer

Tro­chę nie­ty­po­we po­sta­po.

7
bet
Zakup w sieci | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 16071 | dzieci, klątwa, śmierć

Betują: DanielKurowski1, varg, Vrann Kheryer

Witaj, poprosiłabym bardzo o betowanie, kiedy oczywiście możesz, nie ma pośpiechu. Z góry przepraszam za poziom. To moja pierwsza beta. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. :)

3
bet
Bardzo nietypowy artysta | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 37424 | chrześcijaństwo, czarny charakter, groza, kryminał, morderstwo, polska, xxı wiek

Betują: Vrann Kheryer

Zapraszam do betowania mojego opowiadania. Jestem świadomy, że w tekście jest mnóstwo błędów. Jako początkujący pisarz jestem otwarty na wszelką krytykę.

Pozdrawiam.

1
bet
Hegemon | potwierdź
fragment, science-fiction | dł. 5889 | historia alt.

Betują: Ambush
1
bet
Jasne zwierciadło: Cena dobroci [beta bety] | potwierdź
Tajemnice światów | opowiadanie, fantasy | dł. 20304/32767000 | high fantasy, humor, kobiecy bohater, magia

Betują: AmonRa, MordercaBezSerca, mortecius, nati-13-98, Pendrive

Beta bety, tekst bę­dzie po­wsta­wać na bie­żą­co, jed­nak mam mały kry­zys i przy­da­dzą się wszel­kie wska­zów­ki, po­pra­wy czy nawet dobre słowo xD

5
bet
DUCH LASU | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 9743 | baśń, las, przepowiednia, przygoda

Betują: Sagitt

Stawiam swoje pierwsze kroki przy kreowaniu własnego uniwersum i nie ukrywam, że z chęcią zaczerpnę każdej możliwej mądrości. Mam nadzieję, że znajdziecie czas oraz chęci, aby pomóc mi w tej przeprawie :D

 

Duch Lasu to kolejna część przygód w uniwersum Korzeni Wszechbytu. Szymek kierowany nieznanym wcześniej instynktem opuszcza rodzinne miasto, aby zmierzyć się z przeznaczeniem. 

1
bet
Po restarcie | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 10616 | komputery

Betują: ManeTekelFares, SaraWinter

Ko­lej­na za­ba­wa z moim ulu­bio­nym te­ma­tem – kom­pu­te­ra­mi.

Głów­nym celem opo­wia­da­nia było prze­ćwi­cze­nie dia­lo­gów. Celem po­bocz­nym było, mię­dzy in­ny­mi wy­my­śle­nie cie­ka­wej fa­bu­ły i praca nad jej roz­bu­do­wa­niem. 

In­ter­punk­cja to od­dziel­ny temat. 

2
bet
Bogowie latają na skrzydłach motyli | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 43154/80000 | katastrofa, kobiecy bohater, obcy, postapo

Betują: Asylum, CM, oidrin, Verus

Nietypowa beta, bo… fragmentu. Jest to pierwsza część opowiadania na podstawie mojego innego opka pt. “Czerwone motyle nad Atlantykiem”. Wzięłam sobie do serca wasze komentarze pod tamtym i się rozrosło. Nie wiem, czy całość zmieści się w 80k zzs. Dlaczego wrzucam na betalistę już teraz? Bo mam paskudny zastój i potrzebuję kopa w tyłek. Albo głosu, który powie, że lepiej to sobie darować. ;)

4
bet
Ciemne oczy które widzą zło | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 6444/15000 | alkohol, bohater, klątwa, 1-os, wiedźmy

Betują: AmonRa, DanielKurowski1, Irka_Luz, Jim, MordercaBezSerca

Główny bohater, nie nazwane jeszcze dziecko z prostej wsi, dowiaduję się prawdy o swoim mrocznym pochodzeniu. Zbierająca się nienawiść wokół jego osoby, doprowadza do spotkania z tajemniczymi ludźmi, którzy doprowadzają go pod tajemniczą twierdzę Drygioni, w której miało wypełnić się jego przeznaczenie.

5
bet
Nieśmiertelni | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 52572 | dark fantasy, dom, historia alt., 2-os, okultyzm, postapo, pustynia, western

Betują: ManeTekelFares, Monique.M, oidrin

Tro­chę po­nu­re, tro­chę nie­po­ko­ją­ce (w za­ło­że­niach) opo­wia­da­nie. Niby zna­jo­my świat, taki “nasz”, a jed­nak inny. Niby za­jeż­dża post-apo, ale ta nie jest na­je­żo­na kra­te­ra­mi po ato­mów­kach.

3
bet
Jaskinia zła [tylko jurorzy] | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 2195

Betują: japkiewicz, mortecius
2
bet
Skurwysyn w owczej skórze | potwierdź
Szalone Siódemki | opowiadanie, science-fiction | dł. 11430 | absurd, cywilizacja, kosmos

Betują: dogsdumpling, MordercaBezSerca, oidrin, Oluta

Zapraszam koneserów masakracji stylistyczno-interpukcyjnej. :D

Konkurs Szalone Siódemki

Przedwieczni budzą się – kosmita na pokładzie.

 

Tekst mocno połączony z moim poprzednim opowiadaniem:

https://www.fantastyka.pl/opowiadania/pokaz/25967

4
bet
Z miłości | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 38596 | arystokracja, dark fantasy, magia, miłość, przygoda, średniowiecze

Betują: AmonRa, DanielKurowski1, MordercaBezSerca, Sagitt

Lek­kie, jak sądzę, opo­wia­da­nie z ga­tun­ku fan­ta­sy. Kon­ty­nu­acja przy­gód bo­ha­te­ra z mo­je­go pierw­sze­go tek­stu pod ty­tu­łem “Po­lo­wa­nie”, który znaj­du­je się na por­ta­lu. Nazwa jest ro­bo­cza i chęt­nie ją zmie­nię. Tro­chę po­ści­gów, tro­chę walk. Ter­mi­nów brak, więc nie ma po­śpie­chu w czy­ta­niu. Uwagi, choć­by naj­bar­dziej kry­tycz­ne, mile wi­dzia­ne. Czuj­cie się za­pro­sze­ni. :D

4
bet
Pod Czarną Skałą | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 56658 | arystokracja, intrygi, magia, podróż, przygoda, przyjaźń

Betują: Ambush, BasementKey, ManeTekelFares, oidrin, Outta Sewer, Silva

Po długich bojach poprawiłem potwora: 56.5k znaków! Udało mi się skończyć prolog do przygód Wisteli. Mniej walki, więcej gadania i światotwórstwa (czyli tego, czego wcześniej brakowało). Dowiecie się trochę więcej o pewnych rękawicach oraz o historii i panujących zwyczajach. Tym razem zmiennokształtna nie jest główną bohaterką, ale możemy ją poznać z innej strony. Szukam śmiałków, którzy powiedzą, czy wszystko jest spójne i nie wzbronią się przed zrobieniem solidnej łapanki. Nie spieszy mi się. Tekst całkiem nieźle wpisywałby się w konkurs “Dobrze być złym”, ale jest za długi ;-(

6
bet
Wykluczeni | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 28757

Betują: Adek_W, oidrin

Potrzebuję gdzieś to wysłać i… potrzebuję opinii, czy ktoś zapłaciłby za ten tekst złotówkę. Albo inaczej, czy po przeczytaniu tego tekstu, zapłaciłby pięć za kolejny tekst tego autora.

Zero fantastyki, akcji tak sobie, twist… do przewidzenia. 

Zapraszam śmiałków.

2
bet
Kociak i show ostateczny1 | potwierdź
Inwazja bizarro | opowiadanie, inne | dł. 19740/20000000 | absurd, humor, koty, media

Betują: mortecius, SaraWinter

Koty, absurd, media, trochę erotyki. Wiem, jutro deadline konkursu, ale może ktoś zajrzy.

2
bet
Dzieło umysłu - [beta zamknięta] | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 44435 | artyści, groza, obłęd, sztuka, tajemnica

Betują: Adek_W, AmonRa, Crucis, MordercaBezSerca, mortecius, oidrin, SaraWinter

Jest to re­mont mo­je­go daw­ne­go hor­ro­ru, który na­pi­sa­łem dwa lata temu, kiedy do­pie­ro za­czy­na­łem pisać. Tu chcia­łem na­uczyć się bu­do­wać grozę, na­pię­cie oraz cie­ka­wą fa­bu­łę. Za­pra­szam chęt­nych do zer­k­nię­cia ;)

7
bet
Detektyw Lowin: Złamanego serca igłą nie zszyjesz | potwierdź
Tajemnice światów | opowiadanie, inne | dł. 39402 | humor, kryminał, przestępczość, zwierzęta

Betują: Koimeoda, Sagitt, Ślimak Zagłady

De­tek­tyw Lowin na tro­pie skra­dzio­nej wizy.

Tym razem z roz­brzmie­wa­ją­cych blu­esem ulic No­we­go Le­śni­czo­wa trafi do In­sek­tów­ka – miej­sca peł­ne­go owa­dzich imi­gran­tów.

 

3
bet
Nie płaaaaaacz, Lolaaaa, nie płaaaaacz. | potwierdź
Inwazja bizarro | opowiadanie, inne | dł. 15237/15000 | bizarro

Betują: ANDO, Asylum, japkiewicz, oidrin, Ślimak Zagłady

Tekst na konkurs Inwazja bizarro. To mój pierwszy raz z tym gatunkiem. Gatunkiem literackim, oczywiście. ;) Dlatego nie wiem, ile tu jest bizarro w bizarro. Czy ciekawe to jest? No i na moją ślepotę przyda się jakiś uzdrowiciel.

5
bet
Wyznanie starca - beta | potwierdź
Szalone Siódemki | opowiadanie, inne | dł. 16637 | czarodzieje, magia, wojna, zagłada

Betują: krar85, MordercaBezSerca, Światowider

Opo­wia­da­nie na Sza­lo­ne Sió­dem­ki, w któ­rym zmik­so­wa­łem hasła: ,,III Rze­sza – po­wrót kosz­ma­ru” i ,,Użyj różdż­ki, cza­ro­dzie­ju”. Rzecz bar­dziej dla pa­sjo­na­tów II Wojny Świa­to­wej niż Harry’ego Pot­te­ra. Ale magia, rzecz jasna, pełni w tej hi­sto­rii bar­dzo ważną rolę. Będę wdzięcz­ny za wszel­kie uwagi, ser­decz­nie za­pra­szam!

3
bet
Tryby serca [roboczo, beta] | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 30121 | miłość, postapo, steampunk

Betują: AmonRa, ManeTekelFares, MordercaBezSerca, mortecius, oidrin, Olciatka, Sagitt

Wspólnie z Oidrin stworzyliśmy historię miłosną w czasach postapo opowiedzianą z perspektywy wiszącego na ścianie zegara. Będziemy niezwykle wdzięczni za wszelkie uwagi do naszego tekstu :)

7
bet
Nienazwane | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 9088/25000

Betują: MordercaBezSerca, Pop Lab

Opo­wia­da­nie scien­ce-fic­tion utrzy­ma­ne w cy­ber­pun­ko­wej sty­li­sty­ce o fa­scy­na­cji gwiaz­dą fil­mo­wą i pla­nie jej zgła­dze­nia. 

2
bet
c | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 40189

Betują: ANDO, Irka_Luz, None, Sagitt
4
bet
Dom Weselny | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 14378 | absurd, historia, morderstwo, polska, rosja, syberia

Betują: magicznywojtek, oidrin

Próbowałem napisać opowiadanie w klimatach kafkowskiego absurdu, także przedstawiam efekt mojej pracy. Opowiadanie jest stosunkowo krótkie (nieco ponad 9000 znaków) i nie widzę zbytnio potencjału do rozwinięcia. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc głównie przy stylistyce tekstu i interpunkcji 

2
bet
Względna Cisza | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 2579 | demony, duchy, genetyka, kobiecy bohater, miłość, 1-os, szkoła, urban fantasy, współczesność, xxı wiek

Betują: Oluta

Szukam bety – osoby, która niekoniecznie pomoże mi z błędami, a po prostu oceni moją opowieść. Wskaże, na przykład, jakie wątki są warte rozwinięcia, co wyrzucić, jak stoję z kreacją bohaterów itp.

Liczba słów: 45000

Opowiadanie jest o perypetiach siedemnastoletniej dziewczyny – demona – która uczęszcza do szkoły dla jej podobnych. Po stracie przyjaciółki próbuje poskładać swoje życie do poprzedniego stanu, ale widmo Nominacji do Rzezi Niewiniątek skutecznie jej to uniemożliwia.

1
bet
Wyspa Furii | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 7443/15000 | mitologia, morze, odkrycie, polska, rośliny

Niedopracowana kontynuacja drabbla "Ogród Jurate".
0
bet
Przekleństwo czasu | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 22974 | choroba psychiczna, 1-os, podróże w czasie, polska

To moje pierwsze, dość nieśmiało publikowane opowiadanie, traktujące o trójce męższczyzn uwięzionych w jednym ciele i na domiar złego w pętli czasu. W tle są wprawdzie potraktowane, trochę po macoszemu podróże w czasie, istoty z czwartego wymiaru itd., ale ten wątek może rozwinę w innym opowiadaniu, jeśli tu się nie uda.
0
bet
Droga Dawida | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 6369

Betują: AmonRa, DanielKurowski1, Knight Martius, Oluta

Mam taką prośbę: Czy możecie mi powiedzieć szczerze czy ten fragment opowiadania to całkowity szajs i grafomania? Bo jeśli tak to nie będę go ciągnął i wszystko będzie OK. Czy jest tu masa rzeczy, które trzeba poprawić? Proszę bardzo o szczerość. Jeśli jest “w miarę”, “da się wytrzymać” itp. to będę dalej kontynuował opowieść. (Jak będzie dłuższa to nie będę jej tu w ogóle publikował).

Zaznaczam, że traktuję to jako próbę napisania dłuższego tekstu. I chodzi mi o absolutną szczerość. Nie muszę chyba więcej wyjaśniać jesteście tu wszyscy bardzo inteligentni i rozumiecie o co mi chodzi.

4
bet
寵物小精靈賽博朋克 | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 20998/32767000 | cyberpunk, dystopia, hakerzy, przestępczość

Betują: Asylum, Bellatrix, Gekikara, MrBrightside, oidrin, Outta Sewer

To nie beta, tylko kontrabanda

6
bet
Ludzka Utopia | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 42922 | eksperyment, ewolucja, pamiętnik, wyspa

Betują: Mandala, ManeTekelFares

Co by było, gdyby lu­dzie, mieli ide­al­ne wa­run­ki do życia? Brak cho­rób, dra­pież­ni­ków, głodu, nie­bez­pie­czeństw. Jak roz­wi­nę­ła­by się cy­wi­li­za­cja? Temat poruszany wielokrotnie w literaturze, tutaj w nowej odsłonie, zainspirowany badaniem “Mice utopia” – do wyguglania. Jeśli myślisz, że wiesz jak to opowiadanie się to skończy to…przekonaj się czy masz rację.

2
bet
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka