Betalista:

opowiadania (453)

Aby zaproponować betowanie danego tekstu, kliknij na tytuł, a następnie potwierdź. Dołączysz do grona betujących, kiedy autor zaakceptuje Twoje zgłoszenie.

Sprawy życia i śmierci | potwierdź
Jak pies z kotem | opowiadanie, inne | dł. 16926 | koty, księżyc, psy

Betują: kam_mod

Nie jest to fantasy, nie jest to SF. Pomysł na tekst wrył mi się w głowę tak, że mimo zapewne niewielkiego stopnia oryginalności, musiałam go spisać. Przybrał formę kilku przeplatających się scen.

1
bet
Psie Ziele | potwierdź
Jak pies z kotem | opowiadanie, inne | dł. 13551 | koty, moce umysłu, obcy, psy, tajemnica

Betują: Asylum, bronchospazm, Irka_Luz

Wiem, że jesz­cze cze­goś bra­ku­je, ale taki je­stem szczę­śli­wy że wrzu­cam już teraz.

Nawet nie wiem jak opi­sać ten utwór.

Nie jest to sf, nie jest też fan­ta­sy.

Bajka też nie, może tro­chę przy­po­wieść.

Wy­my­śli­łem świat, który od sa­me­go po­cząt­ku mnie za­dzi­wia, i któ­re­go nawet ja nie do końca ro­zu­miem.

Psy i koty.

Czło­wiek czło­wie­ko­wi wil­kiem.

 

3
bet
Nie dziś | potwierdź
Jak pies z kotem | opowiadanie, inne | dł. 21938/17000

Betują: Flapjack123, Mytrix

Ja chyba nie umiem na lekko i wesoło. Wyszło mi “coś” i nawet nie wiem czy wystarczająco dobrze wpisuję się w temat konkursu. No i oczywiście przekroczyłem limit, skróciłem już całkiem sporo, ale dalej potrzebuję pomocy.

2
bet
A światłość w ciemności sczerwienieje | potwierdź
LocoMotywnik | opowiadanie, science-fiction | dł. 35925 | hard sf, kosmos, podróż, space opera

Betują: kam_mod, Światowider

Space opera z mocnymi akcentami hard sf. Jak sugeruje tag – tekst na konkurs “Locomotywnik”.

2
bet
Tramwaj zwany pojednaniem | potwierdź
LocoMotywnik | opowiadanie, fantasy | dł. 23058 | filozofia, kobiecy bohater, przygoda, psychologia

Betują: kam_mod, Monique.M

Napisałam opowiadanie na konkurs i nie jestem pewna, czy powinnam je publikować, bo wyszło… dziwne, miejscami nawet bardzo i nie wiem, czy w pozytywnym sensie czy wręcz przeciwnie. Potrzebuję spojrzenia drugiej osoby, chodzi mi bardziej o kwestie merytoryczne, mniej językowe.

2
bet
Wspomnienia | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 9847
0
bet
O tym, jak Lokiemu zabrano but | potwierdź
LocoMotywnik | opowiadanie, fantasy | dł. 34111 | mitologia, skandynawia

Betują: ANDO, Arnubis
2
bet
Dzienniki pustyni | potwierdź
fragment, science-fiction | dł. 2474/300000 | alkohol, choroba, fanfiction, postapo, przygoda

Betują: Abbadon

Zamierzam kontynuować ten wątek, ponieważ mam pomysły na niego i to dużo

1
bet
Sny Upadku | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 34961 | dark fantasy, magia, przepowiednia, wojna

Betują: Bolly

Nie jest to moje ulu­bio­ne dziec­ko, jed­nak na­uczy­ło mnie wiele po­ko­ry i po raz pierw­szy zmie­rzy­łem się z rze­cza­mi, które pisze mi się trud­no. Efek­ty? Sam nie wiem. Ale po­wsta­ło, więc nie scho­wam go do szu­fla­dy. Na pewno jest masa rze­czy do po­pra­wy. I tu wkra­cza­cie Wy. Cali na biało. Za­pra­szam!

1
bet
Co robię nocą? | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 5295 | cmentarz, dom, duchy, noc, obłęd

Betują: Abbadon, ANDO, P.J.Otter
3
bet
Kuracja | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 10528

Betują: P.J.Otter, zakodowany

Krótki fragment tworzonej przeze mnie powieści. Liczę na odpowiedź zwrotną, szczególnie pod kątem słownictwa, gramatycznym i technicznym.

Kontekst:

Bohater historii miał zamiar zabić pewnego człowieka, lecz mu się to nie udało. Został ciężko raniony w walce, lecz szczęśliwie trafił do przytułku, w którym ma powoli dojść do zdrowia. Niestety, gdy usłyszał, że jego cel przeżył, próbował uciec, mimo poważnych obrażeń całego ciała, tym samym jeszcze pogarszając swój stan.

2
bet
Czerwone chabry i niebieskie róże | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 13812 | 1-os

Betują: LatającyHolender
1
bet
Piłka jest jedna | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 17118/32767000

Betują: Irka_Luz, None

Na razie jest mało, ale już coś naskrobałem. Aktualizacja w każdy piątek :)

2
bet
1
bet
Zepsute jabłko | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 24865 | azja, erotyka, miłość, przemoc, religia, science fantasy, wojsko

Betują: dogsdumpling, grzelulukas, thargone

Historia wakacyjnego wyjazdu. Czyli w skrócie – miłość, lato, tajemnice i wątki religijne.

3
bet
Bajka o zagładzie Lublina | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 69884

Betują: Blackburn, drakaina, ninedin, Tarnina

Opo­wia­da­nie po­wsta­ło z myślą o kon­kur­sie Fan­ta­zma­tów “Po­mie­ścia”, nie udało mi się go jed­nak ukoń­czyć na czas, a w mię­dzy­cza­sie z tek­stu kon­kur­so­we­go prze­ro­dzi­ło się ono w coś wię­cej. To mój naj­bar­dziej “in­tym­ny” tekst, na do­da­tek osa­dzo­ny w re­aliach mo­je­go co­dzien­ne­go życia (co dotąd mi się nie zda­rza­ło), przez co trud­no mi go oce­nić. Mia­łem też spore opory przed pu­bli­ko­wa­niem go, ale pod­świa­do­mie czuję, że po­wi­nie­nem. Chęt­nych za­pra­szam do wy­tknię­cia błę­dów tech­nicz­nych (tak ję­zy­ko­wych jak i sty­li­stycz­nych), by wy­gła­dzić to co nie zo­sta­ło jesz­cze wy­gła­dzo­ne mimo prze­le­że­nia roku w szu­fla­dzie i mo­je­go wie­lo­krot­ne­go spraw­dza­nia.

4
bet
Jeden kamień władcy nie czyni | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 43401/43000

Betują: Tarnina

Witam wszystkich forumowiczów.

Moja kolejna próba ogarnięcia chaosu w tekście i doprowadzenia go w miarę do ładu i porządku, spełzła na niczym, więc potrzebny mi ktoś, kto wskaże palcem błędy i podpowie, co zrobić lepiej, bo najwyraźniej sama już nie daję rady. Tekst był wielokrotnie przerabiany; nie pamiętam nawet jego pierwotnej formy. Jeśli nie znajdzie się nikt chętny do podjęcia próby, to zrozumiem, bo jego spora długość może nieco przerażać.

Będę wdzięczna za wszelkie możliwe uwagi.

Tekst jest ukończony i zawiera się dokładnie w 43 016 znaków ze spacjami.

Jest horrorem przedstawionym w nieco utartym schemacie o grupie chłopców, których życie odmienia się w chwili, gdy są świadkami pewnych nocnych wydarzeń. Samo miasteczko, w którym żyje, też nie stroni od tajemnic.

1
bet
Grimuar/O pamięci zatraceniu | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 4087/25000 | czarodzieje, podziemia, samotność, skarb

Zło­dziej od­na­lazł ar­te­fakt, któ­re­go szu­kał w ka­ta­kum­bach pod świą­ty­nią. Pro­ble­mem stało się wyj­ście. Tra­fił też na prze­ciw­ni­ka, któ­re­go nie po­tra­fi po­ko­nać, a je­dy­nie cza­so­wo od­pę­dzić. Do­dat­ko­wo same pod­zie­mia jakby za­czy­na­ją mącić mu w umy­śle.

0
bet
Baśnie gwiezdnych żeglarzy - "Wstęp do baśni" i "O wielkiej podróży Hektora Selenosa" | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 11147/15000 | baśń, kosmos, morze

Betują: ninedin

Witam! Poniżej znajdują się dwa teksty z większego zbiorku w klimacie baśniowym, na którym od jakiegoś czasu pracuję. Świat przedstawiony to przestrzeń kosmiczna pełna dziwnych stworzeń i reliktów zaawansowanej technologii będącej dla szarego człowieka magią. Całość jest skierowana raczej dla dzieci.

Ten konkretny tekst pisany był dawno temu i w pierwotnej wersji była to historia, którą dziadek opowiadał wnuczce, dlatego mogłem przypadkiem stworzyć dziury logiczne. Jak zawsze chętnie przyjmę wszelką krytykę.

1
bet
Bogowie słońca | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 18799 | inna planeta, koniec świata, kosmos, nauka, naukowcy, religia, zagłada

Betują: black_cape

Cześć!

Mam tutaj takie małe opo­wia­da­nie, nad któ­rym sie­dzia­łem ostat­nio. Gatunek to science-fiction przeplecione z szamańskim rytuałem.

Mam wąt­pli­wo­ści co do do­bo­ru imion w czę­ści “ple­mien­nej”, które na­wią­zu­ją do “No­we­go wspa­nia­łe­go świa­ta” Hux­leya. Kon­kret­niej – czy to na­wią­za­nie ma ja­kie­kol­wiek prawo bytu w tym opo­wia­da­niu. Oprócz tego nie je­stem pe­wien czy dobrą de­cy­zją jest taka forma – po­prze­pla­ta­ne ze sobą, po­zor­nie ode­rwa­ne od sie­bie, frag­men­ty. I oczy­wi­ście liczę na uwagi ogól­ne na temat stylu, prze­cin­ki, błędy itp.

Z góry dzię­ku­ję za po­świę­co­ny czas! :)

1
bet
Trzy Złote Głowy - Rozdział II | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 28212 | baśń

Betują: Eldarion, Prorok T2
2
bet
Cień | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 9052

Betują: EmRoZz
1
bet
Cień | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 9052
0
bet
Dla siebie wszystko | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 17262 | eksperyment, medycyna, nauka, teorie spiskowe

Betują: ANDO, NoWhereMan, w_baskerville

Najbogatsi zastanawiają się jak przedłużyć sobie życie. 

Naukowa i pseudonaukowa otoczka.

Zapraszam do betowania :)

3
bet
Dziedzictwo Psi | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 28796 | medycyna, moce umysłu, nauka, paranormal

Betują: mr.maras, NoWhereMan

Masz ochotę rozprawić się z workiem do bicia podpisanym “debiutant”…? Ha! W takim razie to opowiadanie jest dla Ciebie!

Byłbym bardzo wdzięczny za wytknięcie czegokolwiek wymagającego poprawy, ale nie tylko. Chciałbym wiedzieć czy opowiadanie jest zrozumiałe, a także co jest w nim najgorsze i najlepsze, nawet jeśli najlepszą rzeczą okaże się to, że ma koniec.

 

Zapraszam!

2
bet
Dziewczynka, skrzynia i latający Galeon | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 15131 | dzieci, intrygi, karaiby, tajemnica

Betują: Asylum

Największy feedback potrzebuję w kwestii szalonego narratora :D Obawiam się, że jest nierówny. Czasem mocno ingeruje a czasem milknie na dość długo. Nie wiem też czy opisy nie gryzą się z tak aroganckim nastawieniem narratora. Boję się, że fabuła może cierpieć z jego powodu tzn może od niej za bardzo odciągać uwagę.

1
bet
Trzy Złote Głowy - Rozdział I | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 26740 | baśń

Betują: Eldarion, Prorok T2
2
bet
Z głębi morza (tytuł roboczy) | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 33954 | francja, xıx wiek

Betują: arya, Staruch, Światowider

Opo­wia­da­nie po­wsta­ło z oka­zji “wa­ka­cyj­ne­go” kon­kur­su Hi­ste­rii, ale wy­sła­łam je po pół­no­cy, no i chyba nie jest w gu­ście Hi­ste­rii. Na pewno po­wę­dru­je do au­tor­skie­go zbio­ru pla­no­wa­ne­go w Fan­ta­zma­tach. Pi­sa­łam je rap­tem kilka go­dzin, więc będę wdzięcz­na za wszel­kie uwagi od sty­li­stycz­nych po kom­po­zy­cyj­ne i “zro­zu­mia­ło­ścio­we” ;) Oraz ewentualnie wymyślenie lepszego tytułu. Kli­ma­ty mo­je­go uni­wer­sum: XIX wiek, Fran­cja, pa­skudz­twa wy­ła­żą­ce na świat. Nie ma żywcem pośpiechu z betą, bo na konkurs już poszło, a zbiorek się powoli redaguje i jest czas.

3
bet
Błędnokręt | potwierdź
Absurdalny konkurs | opowiadanie, science-fiction | dł. 47608 | eksperyment, historia alt., weird fiction

Wiem,interpunkcja / dziedzina sportu/,dialogi źle zapisane i generalnie do dupy. Nie spodziewałem się sukcesu , ale zrozumienia przesłania wśród tej pisaniny. Jak to zmienić ? Uprościć? Może ktoś coś podpowie? Dzięki

0
bet
Uchwycone w zwierciadle (roboczy tytuł) | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 50248 | artefakt, kobiecy bohater, kolonizacja, miłość, samotność, śmierć

Betują: black_cape, rogas, SaraWinter, wilk-zimowy, Żongler

Pierwsze dłuższe opowiadanie, jakie napisałem od ponad roku. Nietworzone pod żaden konkretny konkurs, tylko z czystej potrzeby serca ;)

To był dla mnie spory eksperyment fabularny (nie mówię, że jest dziwacznie i postmodernistycznie, tylko że zwykle w inny sposób prowadzę narrację). Dlatego potrzebuję przede wszystkim wiedzieć, czy wszystko jest w miarę zrozumiałe i czy nie zdradzam kluczowych informacji za wcześnie, ani za późno (a może jakieś całkiem przeoczyłem). I czy rzecz da się w ogóle czytać z przyjemnością, a jeśli nie, to co przeszkadza. No i jeśli z naukową stroną coś nie zagrało, też wolałbym dowiedzieć się na etapie betowania.

Byłbym bardzo wdzięczny za opinie, wrażenia, wytknięcie tylko jednej głupiej literówki itd.

 

5
bet
Książę Światłocienia | potwierdź
Zło dobrem poczynione | opowiadanie, inne | dł. 8560 | bajka

Tekst dla dzieci. Mnie wydawał się zrozumiały. Pewnie błędy edytorskie , interpuncja, której kompletnie nie czuję.Bez analizy treści. Bajka nie okazała się popularna,a i nie zabrakło złośliwości.

Proszę Was o jakieś uwagi/na pocieszenie/. Pozdrawiam

0
bet
Dobry i Wszechmogący | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 49194 | choroba psychiczna, medycyna, religia, sztuczna int.

Betują: arya, Asylum, Łosiot

Opo­wia­da­nie za­mie­rzam wy­słać na Tech­no­fo­bie. Sza­now­nych be­tu­ją­cych pro­szę w szcze­gól­no­ści o opi­nię czy wszyst­ko jest zro­zu­mia­łe, o czym w ogóle jest to opo­wia­da­nie i co nie pa­su­je do resz­ty.

3
bet
Karmazynowy płaszcz | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 17135 | naukowcy, władza

Betują: Clevish, Krupica, SaraWinter

Opowiadanie o władzy stojącej ponad nauką. Ciekaw jestem czy: historia trzyma się kupy, nie ma kompromitujących baboli i czy znowu historia nie wisi w próżni :) 

Zachęcam do betowania.

3
bet
"Pogrobowiec boga Wi" - remont | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 14125

Przebudowa tekstu z Retrowizji – bo wiecie, na początku był chaos…

0
bet
Trzynasty rok królika [Bardzo mocno roboczy tytuł xD] | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 45473

Betują: arya, Wiktor Orłowski

Tekst na konkurs “Gladiatorzy” Fabryki Słów

2
bet
Hi Miss Alice | potwierdź
fragment, inne | dł. 23966 | absurd, dystopia, realizm magiczny, światy równoległe

Betują: SaraWinter, smutny filolog

Jest to mój pierwszy projekt, mocno inspirowany stylem pisania A. Sapkowskiego.

W dużym skrócie, jest to mój “rzut” na “Alicję w Krainie Czarów”, z tym że raczej klimatem zbliżony będzie bardziej do gry “Alice: Madness Returns” niż do książki.

Konstruktywna krytyka mile widziana.

2
bet
Wiatr niesie krew | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 38461 | inna planeta, kolonizacja, kosmos, technika
0
bet
Kosmitów mam w nosie | potwierdź
szort, science-fiction | dł. 9050 | absurd, humor, inwazja, kobiecy bohater, kosmos, mars, misja, naukowcy, pierwszy kontakt

Betują: leszek580, Livarel

Opowiadanie z przymrużeniem oka, totalnie na luzie i całkowicie niepoważnie.

Nie wiem, nie znam się, ale chyba otarłam się o grafomanie. :D

Tak czy siak, jeśli ktoś się poświęci i przeczyta, a potem jeszcze skomentuje (jeśli nie dopadną go kosmici) to super. :)

2
bet
Podżegacz | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 8740 | krasnoludy, magia, średniowiecze

Betują: BasementKey, master-of-orion

Wer­sja mocno ro­bo­cza

2
bet
2
bet
Śmierć - bitwa pod Solferino | potwierdź
fragment, science-fiction | dł. 3413

– Dlaczego to robisz? –zapytała ponurym głosem.

– A dlaczego nie? – odparł Kasjusz. – Ludzie są dla mnie niczym dzieci.

0
bet
Żołnierz bez twarzy (tytuł roboczy) | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 23411 | francja, magia, wojna, xıx wiek

Betują: arya, Livarel, lk, Wicked G, Żongler

Na konkurs Histerii im. Beksińskiego, o dziwo. Nie na Odzyskać twarz ;) Choć może, jeśli Histeria odrzuci, zrecykluję dla zaoszczędzenia czasu.

Moja pierwsza poważniejsza wycieczka w stronę weirdowatego horroru, a zarazem próba pożenienia go z moim uniwersum, dlatego potrzebuję infa, czy to wyszło… No i zwolenników ponurych klimatów z góry przepraszam za zakończenie.

Obrazki, które tekst zainspirowały (zgodnie z wymogiem konkursu) – na końcu.

Dedlajn – koniec lutego, chcę wysłać wcześniej.

5
bet
Dzień Niepodległości: Zapłon | potwierdź
fragment, science-fiction | dł. 4144 | fanfiction, space opera

Betują: Finkla, MPJ 78
2
bet
Soar - Dolina Paproci - Prolog | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 3501/525000 | demony, magia, tajemnica

pierwszy raz coś publikuje, może się wam spodoba, mam gotowe tylko trzy części

0
bet
Torus | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 79380/32767000 | postapo, science fantasy, sztuczna int.

Betują: Mikbart

Opowiadanie jeszcze niedokończone, ale sprawiło mi sporo frajdy przy pisaniu, więc postanowiłem je opublikować jako beta.

Zblizam sie juz do konca, zostaly mi jeszcze dwie koncowe sceny i szlifowanie jezyka oraz bohaterow.

1
bet
Mantykora | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 5081/20000 | groza, kryminał, morderstwo

Betują: Mikbart

Jest to jedynie zalążek mojego pomysłu. Za wszelkie komentarze, opinie, pomysły dziękuje. 

1
bet
Szum stepowego wiatru | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 5105/20000 | dzikie pola

Akcja rozgrywa się na wielkim stepie, w rejonie morza aralskiego. Główny bohater to nastoletni syn wodza, który jedzie na pierwsze polowanie, podczas którego ma miejsce dziwne zdarzenie.

0
bet
Zdrajca (cykl Zdrajcy) | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 28820/32767000 | bohater, dark fantasy, heroic fantasy, humor, klątwa, magia

Betują: SaraWinter

W starożytnych podziemiach budzi się nieśmiertelny więzień. Jest kluczem do odrodzenia się tyrana, który poprzysiągł zemstę potomkom swoich wrogów. W wyścigu o jego przechwycenie biorą udział nowe i stare potęgi powojennego świata oraz trójka awanturników. Czy cyniczny złodziejaszek, uparty najemnik i przeklęta czarownica zdołają przetrwać nadchodzącym chaosie i odkryć na nowo siebie?

1
bet
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka