Nowa Fantastyka:

Reklama

Biuro reklamy

Prószyński Media

proszynskimedia@proszynskimedia.pl

(22) 27 81 740

 

Małgorzata Marzec-Teodorczyk – szef działu marketingu

malgorzatateodorczyk@proszynskimedia.pl

tel. 22 278 17 53

 

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce:

  • cen reklam
  • harmonogramu wydań
  • formatów reklam
  • wymagań technicznych

znaj­du­ją się w pliku PDF.

 

Zamieszczenie reklamy w miesięczniku “Nowa Fantastyka” lub na stronie www.fantastyka.pl wiąże się z akceptacją OZZ. Ogólne Warunki Zamieszczania Ogłoszeń (OZZ) znajdują sie w pliku PDF.

Nowa Fantastyka