Nowa Fantastyka:

Redakcja NF

Zespół redakcyjny

 

Jerzy Rzymowski – redaktor naczelny

jerzyrzymowski@fantastyka.pl

 

Maciej Parowski – ojciec redaktor

maciejparowski@fantastyka.pl

 

Michał Cetnarowski – dział literatury polskiej

michalcetnarowski@fantastyka.pl

 

Marcin Zwierzchowski – dział literatury obcej

marcinzwierzchowski@fantastyka.pl

 

Katarzyna Osowiecka – redaktor graficzny

katarzynaosowiecka@fantastyka.pl

 

Małgorzata Marzec-Teodorczyk – reklama

malgorzatateodorczyk@proszynskimedia.pl

tel. 22 278 17 53

 

Emil Wójcik – redakcja internetowa (administrator portalu)

beryl@fantastyka.pl

 

Dagmara Trembicka-Brzozowska – redakcja internetowa

 

Loża (przyznawanie wyróżnień najlepszym opowiadaniom na portalu):

 

Jerzy Bogusławski (NoWhereMan)

Piotr T. Dudek (Cień Burzy)

Sylwia Finklińska (Finkla)

Agnieszka Fulińska (drakaina)

Mateusz Kędziora (MrBrightside)

Piotr Targoni (thargone)

Jolanta Pawlak (regulatorzy)

Łukasz Redelbach (CountPrimagen)

Krzysztof Rewiuk (cobold)

 

 

 

 

Nowa Fantastyka