Nowa Fantastyka:

Kontakt

Prószyński Media Sp. z o.o.

02-697 Warszawa

ul. Rzymowskiego 28

tel. 22 27 81 740

faks 22 843 52 15

e-mail: nowafantastyka@fantastyka.pl

 

NIP 521-32-07-472

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS numer: 0000128404

Kapitał zakładowy 722 000 PLN

 

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny/dział publicystyki

Jerzy Rzymowski

jerzyrzymowski@fantastyka.pl

 

Dział literatury polskiej

Michał Cetnarowski, Aleksandra Klęczar

prozapolska@fantastyka.pl

 

Dział literatury zagranicznej

Agnieszka Hałas, Marceli Szpak

foreignfiction@fantastyka.pl

 

Dział graficzny

Katarzyna Osowiecka

katarzynaosowiecka@fantastyka.pl

 

Biuro reklamy

Małgorzata Marzec-Teodorczyk

malgorzatateodorczyk@proszynskimedia.pl

tel. 22 278 17 53

 

Nowa Fantastyka