Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Młody pisarz.

Hegan prze­kro­czył próg i ro­zej­rzał się po po­miesz­cze­niu. Ode­tchnął głę­bo­ko. Pa­no­wa­ła tu przy­jem­na cisza. Pokój zaj­mo­wa­ły głów­nie re­ga­ły z książ­ka­mi i skrzyn­ki. Wiele skrzy­nek. Obok nich wy­mu­ro­wa­ny ko­mi­nek, a pod oknem stał stół, na któ­rym wy­grze­wał się…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Bravincjusz.

Poskręcane gałęzie wyciągały się ku niej, a tańczące cienie podbiegały coraz bliżej, coraz śmielej. Trzask pękającego drewna dobiegał od mrocznych figur, widocznych jedynie kątem oka. Zatruty Las na każdym, bez wyjątku, odciskał swe piętno.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Shanti.

Hugo De Brass drżącymi rękami założył pętlę na szyję.

– Jesteś pewien? – zapytał jeden z towarzyszy.

– Nie mamy wyboru. To jedyny sposób. Jeśli nie wrócę…

Powiódł wzrokiem po twarzach przyjaciół i wziął głęboki oddech. Nie mógł ich zawieźć. Mieli w końcu uratować świat.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Ma­gicz­ne gacie? – za­śmiał się Broll.

– Po aurze wno­szę, że na­są­czo­ne sil­nym za­klę­ciem usztyw­nie­nia – stwier­dził mag.

– Star­cze pro­ble­my w twoim wieku, Do­re­mie? – za­kpił skry­to­bój­ca i za­niósł się śmie­chem.

– To za­klę­cie usztyw­nia gacie, kiedy kto w nie ude­rzy, dur­niu. Sam żeś sobie też po­wi­nien takie spra­wić – żach­nął się ry­cerz.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest NaN.

Cienie zawirowały i na oka mgnienie Wydra przestał być człowiekiem, stał się stworzeniem ze stepu – bestią o żarzących się ślepiach z okrwawionymi pazurami. Przycisnął płonącą łapę do mojego ramienia, wypalając na nim plemienny znak – szybującego orła. Nie okazałem bólu ani wtedy ani chwilę później, gdy szaman wcierał w ranę sadzę i obwieszczał zebranym moje imię męskie – Szron.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

– Co się stało? – Geza zerwała się na równe nogi i rzuciła w stronę tobołka, w którym trzymała rozmaite użyteczne drobiazgi.

– Hipopotam – stęknął jeden z mężczyzn dźwigających kapłankę.

– Najpierw wywrócił łódkę, a potem pogryzł czcigodną siostrę – uzupełnił drugi, wyższy. – Był ogromny!

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

Róża wybiegła za doktorem z ambulatorium. Głowa bolała ją jeszcze, ale leki faktycznie pomogły i zaczynała z powrotem trzeźwo myśleć. Czy starczy im czasu, żeby wytracić prędkość?

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest BasementKey.

To pew­nie po­kracz­ny czło­wie­czek wy­rwał się poza ko­ścia­ną bramę mo­je­go ciała. Być może zrzu­cił mnie tutaj, żebym po­dzie­lił jego smut­ny los, a sam teraz cie­szy się wol­no­ścią. Nie chcia­łem skoń­czyć tak jak on, skrę­co­ny, po­ra­nio­ny, zła­ma­ny. Mu­sia­łem się jakoś wy­do­stać, choć­bym w tym celu mu­siał spro­wa­dzić go tutaj z po­wro­tem.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Silva.

W lesie panowała cisza, od której zatykało uszy. Serce zaczęło bić szybciej; nerwowo rozglądała się na boki, czy zza drzew nie wyskoczą znienacka Obcy. Mówiono, że nie mieli ciał, ale w wyobraźni nadawała im postać wielkich, półprzezroczystych glist albo cieni zwiewnych niczym dym. Gdy wyszła znów na słoneczne światło, musiała zmrużyć przyzwyczajone do leśnego półmroku oczy.

A potem dostrzegła w oddali Mur.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ManeTekelFares.

– Sajjid Carter, sajjid Carter!

Mężczyzna w kapeluszu zsuniętym na potylicę nie reagował na wołania robotnika. Wspierał dłonie na krawędzi sarkofagu, patrząc w puste wnętrze. Miał zaledwie dwadzieścia dziewięć lat, ale i doczekał się pozycji Głównego Inspektora w Egipskiej Służbie Starożytności. Wiedział, że dalsza kariera zależy od przewagi sukcesów nad porażkami, a odkrycie trumny bez ciała trudno zaliczyć do osiągnięć. Z drugiej strony, nabrał już tyle cierpliwości, że nie przerażała go wizja rozpoczynania pracy od nowa.

 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Michał Pe.

Czego szukać, rzecz jasna, nie wiedział. Świat paragrafów i przepisów, w którym studia zamknęły jego umysł, wykluczał zainteresowanie czymkolwiek, co wykraczałoby poza ramy zimnej logiki, a takie kwiatki-bratki, rośliny, czy ogólnie – biosfera, tym wszystkim kręciły siły rządzące się mniej przejrzystymi prawami.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Wypytywał o rzeczy bieżące:

– Co wam życie istotnie wydłuża? Co mówicie po długiej rozłące? Telefonia, doprawdy, rzecz duża… Jaki teraz ideał poety? Gdzieście w upał jedzenie chowali? Gdy wam lęk dławi pierś, gdzie szukacie podniety? Czy wierzycie wciąż w magię kowali?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Światowider.

– Widzi mi się, mości sąsiedzie, że trza by do owego Grünbergu ruszyć, małmazji tej więcej nabyć – ozwał się wojski, wróciwszy do alkierza.

– Toć przecie w Niemczech wojna.

Golski machnął ręką.

– Taka tam wojna. Weźmiem garść mych hajduków, to choćby sam Torstensson na nas nastąpił, juści mu się nie damy.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Krokus.

Bartek wstał od komputera. Mecz w League of Legends układał się po ich myśli, mieli przewagę i wygrana była jedynie kwestią kilku minut.

Nie zdołał nawet powiedzieć na czacie głosowym, że wychodzi, że musi coś zrobić. Bo, cholera, nawet nie wiedział, co robi!

szort
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Ermirie.

Wdech nie był naj­gor­szy; wy­dech pra­wie uni­ce­stwił Reo.

„Pmepo xoes rogx” – za­mknę­ło oczy i po­wę­dro­wa­ło koń­czy­na­mi do za­skle­pia­ją­cych się otwo­rów od­de­cho­wych, od­li­cza­jąc w gło­wie se­kun­dy we­wnętrz­ne­go cier­pie­nia. Prze­kaz na po­zio­mie ko­mó­rek na chwi­lę zni­we­lo­wał skut­ki wtór­ne­go ucie­le­śnie­nia. Nie­mniej ciało nadal z tru­dem przy­zwy­cza­ja­ło się do sil­nie roz­rze­dzo­nej at­mos­fe­ry, sta­wia­jąc opór ko­lej­nej mię­dzy­pla­ne­tar­nej ma­te­ria­li­za­cji.

szort
science-fiction
70
kom

Jim - Spacerek

Duch Biblioteki | 26.02.23, g. 15:34 | kom. Jim

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Jim.

– Czemu nie startujemy? – spytał podchorąży Fernsby. Siedział w rzędzie naprzeciw Rysia, tuż obok droida SK 6. Ryś wzruszył ramionami niby przypadkiem szturchając panią sierżant. Ta druga baba, ta ruda, siedząca obok Fernsby’ego, naprzeciw Murzyna, popatrzyła na zwiadowcę z dziwnym wyrazem twarzy. I co się tak gapi, pomyślał, ruda baba, Murzyn, palant i sztywna pani sierżant, wiadomo, mięso armatnie, tylko czemu mam być przyprawą do tego mięsa?

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest avei.

– Pa­no­wie wy­ba­czą moją pre­zen­cję o tej porze, ale pra­cu­ję od wczo­raj, wła­śnie się po­ło­ży­łem. U José na­praw­dę ob­słu­gu­je­my do ostat­nie­go klien­ta. Prze­pra­szam, pa­no­wie w ja­kiej spra­wie?

– Je­steś uzna­ny win­nym czar­no­księ­stwa.

– Czar­no­księ­stwa? A nie przy­pad­kiem… – Ugryzł się w język nim do­koń­czył: kra­dzie­ży. – Ależ to po­mył­ka! Ja i czar­no­księ­stwo? Je­stem nie­win­ny.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Finkla.

– Odkrył pan bramę do raju – szepnął doktorant.

Profesor Neumann nienawidził, gdy jakiś członek jego zespołu nawiązywał do religii, ale tym razem musiał przyznać magistrowi Wólczyckiemu rację. Tym chętniej, że chłopak powstrzymał się od gadania o lwach i jagniątkach.

szort
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka