Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest HollyHell91.

– Björn. – Głos Friedy wyrwał go z zamyślenia. – Co my teraz zrobimy? 

Mężczyzna powrócił myślami do salonu. Drewno trzeszczało uspokajająco w kominku, Fenrir wpatrywał się w ogień, a Frieda patrzyła wyczekująco w przyjaciela. 

– Co masz na myśli? Z czym co zrobimy? – zapytał lekko skołowany. 

– No… z tą sytuacją. Jak mamy chodzić do pracy, jak iść na zakupy, gdy w nieoświetlonym miasteczku podczas nocy polarnej grasuje morderca? Czy nie przypomina ci to jakiegoś koszmaru? 

49
kom

Bailout - Lot

Duch Biblioteki | 18.11.23, g. 00:23 | kom. Jim

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Bailout.

Długo leżę w wodzie i nie myję się. Woda robi się coraz zimniejsza. Umycie się wydaje mi się wielkim wysiłkiem. No i nie ma sensu czegokolwiek robić. W końcu czuję więcej zimna, niż ciepła. Powoli, z wysiłkiem, zaczynam się myć. Po półgodzinie wycieram się. Idę do siebie.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest gimlos.

Tajemnicy nikt nie rozwiązał. W ciągu następnych miesięcy, znikały kolejne drzewa. Jedno na dwa, trzy tygodnie. Tak samo, bez śladu. Zassane przez powietrze.

W wakacje pojawiła się taśma. Niedługo potem – ogrodzenie. Czekaliśmy już tylko, aż dawny sad rozjadą nam buldożery.

Wtedy na blokowisku pojawił się Florian.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

– Nie za­po­mi­nam. Zo­sta­łem stwo­rzo­ny, by wam słu­żyć i za­pew­nić do­bro­byt. Ochro­na przed sa­mo­za­gła­dą nie leży więc w za­kre­sie moich bez­po­śred­nich kom­pe­ten­cji, ale ana­li­za skut­ków po­ten­cjal­nej awa­rii…

– Wy­star­czy! – Pre­zy­dent uciął dys­ku­sję.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Irka_Luz.

Przerwał jej wybuch śmiechu magów. Rechotał nawet rektor, u którego Gress nigdy wcześniej nie widziała choćby cienia uśmiechu. Wszyscy zebrani w karczmie spoglądali na rozbawionych magów z zaskoczeniem i lekkim przestrachem, dopóki nie zaczęło do nich docierać, co to właściwie oznacza.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest OldGuard.

– Wygląda znajomo, prawda?

Z zamyślenia wyrywa mnie głos sierżanta Webba. Odwracam się, aby zobaczyć jego zmęczoną twarz i oczy pełne niewypowiedzianych pytań.

– Tak. Myślę, że docenimy powiew świeżego powietrza.

– Kapitanie, oni już wiedzą, prawda?

– Czy wiedzą? Cóż… pewnie cała pieprzona galaktyka już wie. – Wzdycham ciężko i garbię się pod ciężarem odpowiedzialności.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Zenon zestroił się z umysłem nieszczęśnika i zadrżał. Emocje na ogół przypominały języki ognia – buchały gwałtownie, szybko się wypalały i zostawiały po sobie popioły. W głowie nieznajomego kłębiły się za to nieustannie małe ogniki sprzecznych uczuć. Fluid wypełniała bezładna kakofonia, jakby ktoś…

Zenonowi przyszło na myśl rzucanie szklanymi kulkami w ścianę i patrzenie, jak się roztrzaskują.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest M.G.Zanadra.

Położył się obok, a ziemia wydała mu się dziwnie miękka. Rozpoczynając amory z dziwnie frywolną Kostuchą, podgryzł płatek jej ucha, lecz mimo wprawy i subtelności mężczyzny fragment skóry pozostał mu w ustach. Splunął, a Kostucha zaśmiała się wcale nie perliście.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Ambush.

Gdy po­de­szłam, zo­ba­czy­łam, że jego jasna skóra lśni od oliwy i zło­te­go pyłu. Wy­cią­gnę­łam dłoń i mu­snę­łam pierś nie­zna­jo­me­go, a zło­ci­sty blask spły­nął rów­nież na mnie.

Po­czu­łam ra­dość, bło­gość i nie­okre­ślo­ne po­czu­cie za­do­wo­le­nia.

52
kom

AP - Bez jaj

Duch Biblioteki | 05.11.23, g. 21:56 | kom. AP

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest AP.

Długo za­sta­na­wia­łem się, czy z moją re­pu­ta­cją tak wy­pa­da, czy nie wyjdę na de­spe­ra­ta, ale ostat­nio tro­chę kru­cho było u mnie z kasą, więc uzna­łem, że tak. Poza tym mę­czył mnie już ten wi­ze­ru­nek bun­tow­ni­ka. W grun­cie rze­czy byłem po­rząd­nym, po­ukła­da­nym fa­ce­tem, tylko, co tu dużo gadać, le­ni­wym.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Uśmiech­ną­łem się i po­bie­głem, kre­śląc złote linie, łuki, kręgi oraz spi­ra­le, z lotu ptaka wszyst­kie za­pew­ne ko­śla­we i po­szar­pa­ne, jed­nak nie było żad­ne­go ptaka, który mógł­by oce­nić ich nie­udol­ność. Mia­łem swój pła­sko­wyż Nazca, na któ­rym kan­gu­rzy­mi sko­ka­mi nada­wa­łem al­fa­be­tem morse’a eu­fo­rycz­ny, skie­ro­wa­ny ku nie­bio­som, za­klę­ty w zbo­żach beł­kot. Wresz­cie przy­sta­ną­łem, po­dzi­wia­jąc złoty la­bi­rynt mojej ra­do­ści, a naj­bliż­sze pędy uro­sły wyżej, bo­gat­sze w ukry­te w wy­bu­ja­łych kło­sach ziar­na.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Pkapka.

Tego ranka wiedział już na pewno – zmieniał się. Jednohumorniaki zielonoskrzydłe, gatunek, do którego należał, tak miały. Nie powinien się więc dziwić; raz na kilka, a czasami nawet kilkadziesiąt lat, zmieniał im się nastrój. Na długo. Było to bardzo wygodne i jednohumorniaki bardzo to sobie ceniły. Zmienność, nagłe popadanie z jednego stanu w drugi, humorzastość były im całkowicie obce. Wiadomo było, że jak ktoś jest wesołkiem, to dobry humor i skłonność do psikusów nie opuszczą go przez lata.

A jak należy do rozsądnych i statecznych, to taki, jaki był wczoraj będzie i dziś, i jutro i za miesiąc na pewno też.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Sonata.

– Co się dzie­je? – pyta, wbi­ja­jąc wzrok w zie­mię.

Na­lo­mu­ta od­po­wia­da z opóź­nie­niem.

– Chcą han­dlo­wać – wy­ja­śnia sucho. – Wy­mie­nić bydło na ko­ra­li­ki z kości sło­nio­wej. Po­dró­żu­ją do Ol Do­inyo Len­gai.

Le­pa­ra­kuo z nie­do­wie­rza­niem wpa­tru­je się w wo­jow­ni­ków. Na han­del przy­by­wa­li różni lu­dzie, ale nikt nie od­da­wał bydła za ko­ra­li­ki. Mruży oczy, wpa­tru­jąc się w torsy, na któ­rych dyn­da­ją białe ku­lecz­ki. Po co im one? I dla­cze­go idą do Góry Boga?

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nova.

W nagrodę dostałam najsłynniejszy obraz Salvadora Dalí, pod tytułem „Trwałość pamięci". Ale nie mogłam go przyjąć, bo miałam ręce zajęte grzybami. No i nie mogłam pozbyć się tej skorupy żółwia. Postanowiłam, że po cichutku zmyję się stamtąd i znajdę męża, ale nie mogłam, bo tłum nagle zaczął skandować:

– Bierz-ten-obraz! Bierz-ten-obraz! Aż w końcu poddałam się i go zabrałam.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest JolkaK.

– Spróbuj jabłuszka, kochanie, bardzo smaczne, poczęstuj też kolegę. Acha i, proszę cię, zrób coś z tym królikiem.

– Nie ze mną te numery, ciociu, sama zjedz jabłko, przecież widzę, że aż czarne. Nie jemy takich. A królika dzisiaj oddam, pożyczyłam od Alicji, wiesz, tej sąsiadki. 

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka