Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Bellatrix.

Raz uło­żo­ny puz­zlart mo­żesz po­wie­sić na ścia­nie, mo­żesz też scho­wać na półkę i za­po­mnieć o nim, a mo­żesz wró­cić do po­cząt­ku i uło­żyć go jesz­cze raz, de­lek­tu­jąc się każ­dym ele­men­tem i wy­ła­pu­jąc dro­bia­zgi, któ­rych nie za­uwa­ży­łeś za pierw­szym razem.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

Fong pa­trzył na obi­cie znie­kształ­co­ne w okrą­głym słoju. We wnę­trzu, za­la­nym for­ma­li­ną, uno­si­ło się ma­leń­kie serce. Zyg­fryd po­ca­ło­wał szkla­ną po­wierzch­nię i pod­szedł do biur­ka, zo­sta­wia­jąc za sobą spre­pa­ro­wa­ne wnętrz­no­ści syna i żony. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest grzelulukas.

Znowu to stukanie, cykliczne i jednostajne jak dźwięk wprawionego w ruch wahadła metronomu. Początkowo było ciche, dobiegające jakby z wnętrza głowy, dlatego nie przywiązałem do tego większej uwagi. No dobrze… może trochę się przejąłem. Informacje od doktora Google sugerowały, żeby umówić się do laryngologa, ale nie… to nie były problemy ze słuchem.

szort
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Mateusz Libera.

Hasło: „żyj tak, jakby go nie było” nie brzmi dla mnie pokrzepiająco. W końcu drugie „ja” wpakowało się do mojego życia niespodziewanie, zabierając mi moją przestrzeń, burząc zapisane w gwiazdach plany i nadzieje na lepsze jutro. Jakbym do tej pory nie miał wystarczająco problemów. A teraz? Teraz już zadomowiło się na dobre, choć wcale się na to nie pisałem i nadal tego nie toleruję.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Realuc.

Artur wspinał się po pionowej ścianie, co chwilę dostosowując w kontrolerze udźwigu masę własnego ciała do masy płyty skalnej na dany metr sześcienny. Dzięki temu zabiegowi nie musiał się wysilać, a lina sama wciągała go coraz to wyżej, manewrując niutonami. Na moment się zatrzymał, włożył buciory do wyrwy i spojrzał w dół.

Splunął siarczyście, przeklinając ludzkość.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest GreasySmooth.

Opa­no­wa­ła drże­nie rąk, wy­ce­lo­wa­ła i strze­li­ła, ale wiąz­ka pla­zmy roz­bry­zgnę­ła się po że­brach, nie zo­sta­wia­jąc nawet śladu.

– Ul­tra­gę­sty stop kom­po­zy­to­wy – po­wie­dział szkie­let z dumą. – Atomy upa­ko­wa­ne bez przerw jeden obok dru­gie­go. Nie do znisz­cze­nia stan­dar­do­wą bro­nią.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Dawno temu potrzebowałam obu rąk, aby się przemieszczać. Dłonie wyznaczały kierunek, stopy powolnie podążały za nimi. Dziś korytarze te są moim światem, który wybudowałam w głowie klocek po klocku, aby w końcu poczuć namiastkę życia ludzi z poprzedniej ery. Palce tylko czasami upewniają się, czy zmysły nie zawodzą, a kroki stawiam pewnie, jakbym spacerowała parkową alejką z opowiadań, a nie podziemnym tunelem rzeczywistości.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

We wła­snych do­mach nocą też za­cho­wu­je­my się ci­szej. Kiedy je­ste­śmy w nich sami, ostroż­niej za­my­ka­my drzwi, stą­pa­my de­li­kat­niej, z mniej­szą non­sza­lan­cją wkła­da­my na­czy­nia do zle­wo­zmy­wa­ka. Mamy wdru­ko­wa­ny w umy­sły ata­wi­stycz­ny lęk przed tym, co może czaić się w mroku, choć w bez­piecz­nych do­mach nic czaić się prze­cież nie może.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Spowity kłębami czarnego dymu, wdychałem woń palonych ludzkich ciał, drewna, słuchałem rozpaczliwych krzyków i obserwowałem jeńców, bitych, popychanych i opluwanych przez Lurentyjczyków.

Dopiero wtedy zrozumiałem, jak potężną bronią jest Cesarzowa Ismena.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest master-of-orion.

Nasza piątka wstała, ale cztery tysiące kobiet i tysiąc mężczyzn nadal tkwiło w cylindrycznym kriomodule, śpiąc bez snów. Blisko stulecie temu położyli się do komór, ufając, że wybierzemy najlepsze miejsce na kolebkę nowej cywilizacji i zapoczątkujemy ją zgodnie z wytycznymi ludzi, którzy dawno umarli. A nawet gdyby żyli, to i tak nie mogliby nas do niczego zmusić. Słowem: śpiący ufali, że będziemy przestrzegać Procedur Kolonizacyjnych. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest cezary_cezary.

Za­sta­na­wiasz się za­pew­ne, drogi czy­tel­ni­ku, z ja­kie­go po­wo­du sie­dzę sam, na tej od­lud­nej pla­ne­cie, z pi­sto­le­tem przy­sta­wio­nym do skro­ni. Spo­koj­nie, doj­dzie­my do tego. Jak wi­dzisz, ni­g­dzie się nie wy­bie­ram. Bra­ku­je mi też od­wa­gi, żeby po­cią­gnąć za spust. Tak to już ze mną jest.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Bardjaskier.

– Tak jest! – krzyknął Goba, obserwując, jak bosman rozprawia się z najemnikiem. Goba i Sligh padli sobie w ramiona, nadymając podgardla z radości. Sligh kątem oka wciąż obserwował, jak na ekranie Shag podchodzi do Ogra, jak jeden z korsarzy szturcha go końcówką katany. Wtedy podgardle skurczyło się nagle, niczym moszna w lodowatej wodzie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ośmiornica.

Miał wrażenie, że jego duszę odlepiło w autobusie coś wilgotnego i ohydnego niczym dotyk spoconych, brudnych rąk. Gdyby umiał, otrzepałby się jak mokry pies. Nie potrafił tego jednak, więc jedynie się wzdrygnął. 

W drodze do pracy minął kolejny wrak spalonego samochodu; ktoś wymalował przez noc nowe bluzgi na ścianach domów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NaN.

– Tak więc, dzięki moim badaniom, udowodniłem ponad wszelką wątpliwość, że nasz świat w przeszłości posiadał nie dwa, jak obecnie, a cztery księżyce. Mity i najdawniejsze podania nie kłamią, choć rzeczywistość przedstawiona jest w nich w sposób, który odpowiadał rozumieniu świata przez współczesnych.

W audytorium podniosła się wrzawa, okrzyki: “brednie”, “szarlatan” i inne, dużo gorsze, mieszały się z trzaskiem pulpitów, tupaniem i gwarem głośnych rozmów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AP.

Pa­pie­ro­sy, wia­do­mo, są fo­to­ge­nicz­ne i każdy de­tek­tyw, zwłasz­cza ten w ka­pe­lu­szu, do­brze się z nimi pre­zen­tu­je. Za­pa­li­łem raz, wkrót­ce po otwar­ciu agen­cji, ale się za­krztu­si­łem. Wrzu­ci­łem pacz­kę do szu­fla­dy biur­ka i wię­cej tam nie za­glą­da­łem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Vacter.

Za oknem słońce świeciło wysoko i Joe podszedł, by przesunąć rolety. W biurze zapanował przyjemny półmrok. Alice pomyślała, że zrobiło się dość intymnie, ale zachowała tę uwagę dla siebie. Joe, odsuwając skrzydło rolety, widział daleko za oknem wieżowce i jeden wytworny, który wyróżniał się najbardziej. Szyby wydawały się złote, ale była to tylko iluzja. W środku pracowali tacy sami ludzie jak w nudnym budynku Joego i Alice.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Mateusz Libera.

– Nie trzeba, ja nie uciekam. – Wiktor poczuł odrobinę ulgi, więc opuścił trzymane do tej pory w górze ręce. – Ja wezmę wózek i pójdę do Rauen.

– Co za paskudne życie sobie wybrałeś – skomentował łysy. – Przesrane. Zrzucili wam atomówkę niemal pod nogi, a wy się jeszcze radujecie z życia w tym zasranym państwie. Szkoda, że NATO nie ma takich jaj, by zrównać całe ZSRR z ziemią.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka