Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest bruce.

Znalazłam się ponownie w znienawidzonym, ponurym wnętrzu, które z wolna wysysało moją duszę. Byłam tam wprawdzie oswobodzona z krępujących na co dzień moje kostki kajdanek, ale za to trzęsłam się z przenikliwego zimna, ubrana jedynie w zwiewną koszulę nocną. Zaczęłam bosymi stopami schodzić po stromych stopniach, drżącymi dłońmi dotykając lodowatej ściany.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mindenamifaj.

Na głowie zamiast tradycyjnej zielonej czapeczki miał luźno pleciony wianek z trawy. Pomiędzy źdźbłami czerniły się jego najcenniejsze ozdoby: najrozmaitsze ogonki, kropki, i przecinki, pojedyncze litery, a nawet sterczący dumnie wykrzyknik. Właśnie się zastanawiał, gdzie zatknąć najnowszy łup, pięknie zaokrąglony pytajnik, kiedy dobiegło go wołanie siostry.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mindenamifaj.

– A niech to klik! – za­klął Gurl po­tknąw­szy się o wła­sną mio­tłę.

Pod­niósł głowę i lekko zmru­żył oczy, pró­bu­jąc roz­po­znać przy­by­sza.

– Ach, to młody Murk. Dokąd dzi­siaj?

– We­zwa­nie spod M.

– Po­dob­no mają tam nie­złe bagno.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest HollyHell91.

Światło reflektora padło również na lekarza. Zaśmiał się, ale nie był to śmiech zadowolenia. 

– Myślę, że pani bardzo dobrze zna odpowiedź – zaczął powoli. – Przyszła tu pani jedynie po to, by uciszyć swoje sumienie i by usłyszeć od kogoś innego, że ma takie same problemy jak pani. Jest pani egoistką i zabiera mi mój cenny czas. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest GreasySmooth.

Drgnie­nia do­cho­dzą naj­pierw z ga­bi­ne­tu na par­te­rze, potem z ko­ry­ta­rza. Te dwu­no­gie isto­ty, cią­gle w ruchu, cią­gle gdzieś po­dą­ża­ją­ce… Moje do­stoj­ne ciało nie jest na­wy­kłe do prze­miesz­cza­nia się. Wolę spra­wić, by inni przy­cho­dzi­li do mnie.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

Naprzeciwko Yusufa stał błyszczący, metalowy robot. Z wyglądu przypominał zwykłego człowieka, choć wciąż brakowało mu trochę do ideału. Kanciasta twarz, wystające gdzieniegdzie kable, podświetlone oczy i…

– Bip bop!

Najzabawniejszy element jego programu. Yosuf zaśmiał się pod nosem.

– Bip bop! Czekam na rozkazy. Bip bop!

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest krzkot1988.

– Wydawało się, że popełniliśmy już dość błędów – mówił dalej von Arnim słabym głosem –  ale najstraszniejsza pomyłka była dopiero przed nami. W swoim nieukojonym żalu zwróciliśmy się do bardziej… mrocznych metod.

Mężczyzna wskazał sąsiedni stół, na którym leżał opasły tom o pożółkłej obwolucie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Zanais.

Pies za­ta­pia kły w gni­ją­cym mię­sie spa­lo­ne­go ciała – pełno ich tutaj, póź­niej zli­zu­je rdzę ze stert po­rzu­co­ne­go me­ta­lu. Nie po­wi­nien tego robić. Dziw­ne, wręcz nie­na­tu­ral­ne za­cho­wa­nie. Fał­szy­wa nuta w upo­rząd­ko­wa­nej me­lo­dii świa­ta.

To do­pie­ro po­czą­tek.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Darcon.

Piotr zamknął drzwi od mieszkania. Przyzwyczaił wzrok do panującego półmroku. Niechętnie odwrócił się i ruszył do pokoju. Stuletnia podłoga cicho skrzypiała, ale zdążył się już przyzwyczaić. Pchnął stare, przeszklone skrzydło i wszedł do środka.

Agata siedziała na szafie, czając się do skoku, jak małpa. Ostatecznie spełzła powoli na podłogę, węsząc dokładnie.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krokus.

Tegoroczna wiosna niczym miała się nie różnić od poprzednich, jednak w marcu, poza ciepłym powietrzem z dolin, wiatr przygnał również Zuzkę Curusiową. Stare babsko – trzydziesta piąta wiosna już kark jej przyginała – miłą było odmianą od starych pryków z czyrakami i młodych byczków z rzeżączką, choć burzyła wieloletni mir pustelnika. Tak się bowiem przyjęło, że chłopy do gaju, do Michała zachodzą, a baby wiedźmę w borze odwiedzają. A wiedźmy, wiadomo, pustelnik nienawidził z wzajemnością.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Jeśli praca w skle­pie Ma­gicz­ne wszyst­ko­ści na różne oko­licz­no­ści na­uczy­ła cze­goś cho­chel­kę Za­gwozd­kę, to na pewno kła­ma­nia bez mru­gnię­cia okiem. Na­pusz­ka wy­ka­zy­wa­ła za­dzi­wia­ją­cą od­por­ność na ma­gicz­ne maści i mgieł­ki, które po­pra­wia­ły urodę, ale i tak raz na jakiś czas zo­sta­wia­ła we Wszyst­ko­ściach astro­no­micz­ne sumy zło­śni­ków. Wy­star­czy­ło tylko umie­jęt­nie kar­mić ją kom­ple­men­ta­mi.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

Trwała comiesięczna impreza. Tym razem padło na piwnicę greckiej knajpki w Symferopolu. Uczestnicy – na pierwszy rzut omylnego ludzkiego oka, stado kociąt – zajadali się wykradzionymi z kuchni musaką, gołąbkami w liściach winorośli, tzatzikami i mnóstwem innych smakołyków. W miarę ubywania retsiny w dzbanku przechwałki stawały się coraz mniej wiarygodne.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest bruce.

Po niespełna tygodniu przykry zapach panował już w całym ogrodzie. Mnóstwo było też natrętnych, gryzących, obłąkańczo złośliwych much. Co gorsza, ich ciała, po zabiciu, błyskawicznie zamieniały się w odrażającą maź, z której wypełzały białe larwy. Dałabym głowę, że kiedy pośpiesznie szukały kryjówek, dostrzegałam nikłą poświatę dokoła ich ciał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Caern.

Na Ja­ro­tach cza­row­ni­cy nie było dawno, bo Koń­ski wy­mó­wił wiedź­mom lokal pod pre­tek­stem sze­rze­nia pro­pa­gan­dy an­ty­so­cja­li­stycz­nej. Wszy­scy wie­dzie­li, że w rze­czy­wi­sto­ści cho­dzi­ło o ukła­dy pre­ze­sa z bi­sku­pem. Ko­mi­tet wo­je­wódz­ki już dawno się na­uczył przy­my­kać oka na lo­kal­ne po­wią­za­nia, żeby nie za­ogniać kru­chej rów­no­wa­gi. Do­pó­ki służ­by nie miały nic prze­ciw­ko, to i ko­mi­tet nie na­rze­kał. A kto wie? Być może bi­skup był TW i miał tecz­kę? W szcze­gó­ły nikt nie wni­kał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest DHBW.

Wystarczy się tylko rozejrzeć. Nie wiemy już, co to wierność, oddanie, przywiązanie. Nudzimy się sobą od razu, bo nic nas nie łączy. Nie przeżywamy trudnych chwil, które mogłyby nas do siebie zbliżyć. Nie próbujemy niczego naprawiać, bo po co? Zaraz przecież znajdzie się ktoś nowy, równie rozczarowany i samotny jak my.

31
kom

tsole - Kolejka

Duch Biblioteki | 05.11.22, g. 17:50 | kom. tsole

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest tsole.

Minęło pół roku. Wizje nie wróciły. Coraz rzadziej myślałem o moim szpakowatym rozmówcy, choć od tego czasu moje rozmyślania zostały wzbogacone o nowe elementy. Metafizyczne. Jestem typowym technokratą i nigdy nie rajcowała mnie filozofia. A teraz doszło nawet do tego, że przeczytałem kilka książek. Dowiedziałem się co to jest ontologia, solipsyzm, transcendencja… nauki nigdy dosyć.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka