Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Vacter.

Baldimir usiadł znowu przy fortepianie i wygrywał na białych klawiszach proste melodyjki. W pewnym momencie dodał dźwięk czarnego klawisza, który nie pasował zbytnio do jego gry, jednak brzmienie wybuchu wywołało uśmiech na twarzy. Baldimir zagrał jeszcze trzy czarne dźwięki i położył się spać. Tymczasem pod łóżkiem trwała praca.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Storm.

Zawsze, gdy zlecałem mu wypchanie jakiegokolwiek zwierzęcia on w błyskawiczny sposób (bo w ciągu zaledwie jednego dnia) i bez zarzutu wywiązywał się ze swych obowiązków. Gdyby tego było mało, żądał niewiele pieniędzy za swe usługi i zaszczycał mnie miłą pogawędką choćby na najbardziej błahe tematy, ilekroć przychodziłem odebrać wypchane trofeum. Jednak sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy odkryłem tajemnicę artysty.

 

14
kom

CM - Nowa Aztekia

Duch Biblioteki | 06.12.22, g. 15:12 | kom. CM

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Fale zlewały się w przytłaczającą jedność. Były potężne, zdawały się nie mieć końca. Quetzalcoatl znajdował się zbyt daleko, by dostrzec szczegóły ponurego misterium i dopiero gdy to przykryło część ruin, zdał sobie sprawę, że ma przed oczami mrowie obsydianowych kamyczków sunących niczym lawina w poszukiwaniu ofiar.

Nie mógł się ruszyć. Wszystko, o czym myślał, to żeby czarna fala ominęła wzniesienie, bo nie czuł się jeszcze gotowy na starcie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest LabinnaH.

A czułe „kocham”?

Kiedyś, gdy mówiło się „kocham”, było się dumnym i oczarowanym, pewnym, że cudownie brzmi w naszych ustach, pasuje do drugiej osoby i wspólnego porozumienia. Później ten wyraz zagubił swój wyraz i pozostały jedynie litery. A, „kocham” niezbyt chętnie wychylało się z ukrycia, bo mózg podpowiadał: „Nie powtarzaj. Okazujesz słabość. Nastał bój płci”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Ramshiri.

Ko­smi­ci mieli tech­no­lo­gię wy­ma­zy­wa­nia toż­sa­mo­ści upro­wa­dzo­ne­go z ziem­skich sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych. Albo nie! To po­li­cja po­zby­ła się da­nych o moim przy­ja­cie­lu, aby za­tu­szo­wać spra­wę. Mu­sia­łem stąd wyjść. I to jak naj­szyb­ciej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ośmiornica.

To była najbardziej wyuzdana elfka, jaką widziałem. Kto w ogóle dał jej tę pracę? Ależ miałem szczęście tego roku. Szczerze mówiąc, spodziewałem się w najlepszym razie pijanego rencisty, w najgorszym – zawszonego bezdomnego. 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest chalbarczyk.

Tomasz stał pośrodku chaosu. Wszystko było obce. Przymknął oczy. Chciał znaleźć się w skryptorium pośród książek. Chciał, aby było jak dawniej. Miał nadzieję, że przynajmniej jego uczeń, brat Medart zostanie, ale się pomylił. Medart niczego nie zrozumiał z jego wykładów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Od­le­gły dźwięk sil­ni­ka spra­wił, że pod­nio­sła czuj­nie głowę. Po­li­cja sta­no­wa? Tutaj, w Lu­izja­nie, sa­mot­ną czar­no­skó­rą ko­bie­tę mogło spo­tkać coś znacz­nie gor­sze­go niż krzy­we spoj­rze­nie i man­dat z wy­my­ślo­ne­go po­wo­du. Na Po­łu­dniu czas pły­nął ina­czej – biali wy­zby­wa­li się uprze­dzeń bar­dzo po­wo­li. O ile w ogóle.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest bruce.

Znalazłam się ponownie w znienawidzonym, ponurym wnętrzu, które z wolna wysysało moją duszę. Byłam tam wprawdzie oswobodzona z krępujących na co dzień moje kostki kajdanek, ale za to trzęsłam się z przenikliwego zimna, ubrana jedynie w zwiewną koszulę nocną. Zaczęłam boso schodzić po stopniach, dotykając dłońmi lodowatej ściany.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mindenamifaj.

Na głowie zamiast tradycyjnej zielonej czapeczki miał luźno pleciony wianek z trawy. Pomiędzy źdźbłami czerniły się jego najcenniejsze ozdoby: najrozmaitsze ogonki, kropki, i przecinki, pojedyncze litery, a nawet sterczący dumnie wykrzyknik. Właśnie się zastanawiał, gdzie zatknąć najnowszy łup, pięknie zaokrąglony pytajnik, kiedy dobiegło go wołanie siostry.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mindenamifaj.

– A niech to klik! – za­klął Gurl po­tknąw­szy się o wła­sną mio­tłę.

Pod­niósł głowę i lekko zmru­żył oczy, pró­bu­jąc roz­po­znać przy­by­sza.

– Ach, to młody Murk. Dokąd dzi­siaj?

– We­zwa­nie spod M.

– Po­dob­no mają tam nie­złe bagno.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest HollyHell91.

Światło reflektora padło również na lekarza. Zaśmiał się, ale nie był to śmiech zadowolenia. 

– Myślę, że pani bardzo dobrze zna odpowiedź – zaczął powoli. – Przyszła tu pani jedynie po to, by uciszyć swoje sumienie i by usłyszeć od kogoś innego, że ma takie same problemy jak pani. Jest pani egoistką i zabiera mi mój cenny czas. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest GreasySmooth.

Drgnie­nia do­cho­dzą naj­pierw z ga­bi­ne­tu na par­te­rze, potem z ko­ry­ta­rza. Te dwu­no­gie isto­ty, cią­gle w ruchu, cią­gle gdzieś po­dą­ża­ją­ce… Moje do­stoj­ne ciało nie jest na­wy­kłe do prze­miesz­cza­nia się. Wolę spra­wić, by inni przy­cho­dzi­li do mnie.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

Naprzeciwko Yusufa stał błyszczący, metalowy robot. Z wyglądu przypominał zwykłego człowieka, choć wciąż brakowało mu trochę do ideału. Kanciasta twarz, wystające gdzieniegdzie kable, podświetlone oczy i…

– Bip bop!

Najzabawniejszy element jego programu. Yosuf zaśmiał się pod nosem.

– Bip bop! Czekam na rozkazy. Bip bop!

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest krzkot1988.

– Wydawało się, że popełniliśmy już dość błędów – mówił dalej von Arnim słabym głosem –  ale najstraszniejsza pomyłka była dopiero przed nami. W swoim nieukojonym żalu zwróciliśmy się do bardziej… mrocznych metod.

Mężczyzna wskazał sąsiedni stół, na którym leżał opasły tom o pożółkłej obwolucie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Zanais.

Pies za­ta­pia kły w gni­ją­cym mię­sie spa­lo­ne­go ciała – pełno ich tutaj, póź­niej zli­zu­je rdzę ze stert po­rzu­co­ne­go me­ta­lu. Nie po­wi­nien tego robić. Dziw­ne, wręcz nie­na­tu­ral­ne za­cho­wa­nie. Fał­szy­wa nuta w upo­rząd­ko­wa­nej me­lo­dii świa­ta.

To do­pie­ro po­czą­tek.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Darcon.

Piotr zamknął drzwi od mieszkania. Przyzwyczaił wzrok do panującego półmroku. Niechętnie odwrócił się i ruszył do pokoju. Stuletnia podłoga cicho skrzypiała, ale zdążył się już przyzwyczaić. Pchnął stare, przeszklone skrzydło i wszedł do środka.

Agata siedziała na szafie, czając się do skoku, jak małpa. Ostatecznie spełzła powoli na podłogę, węsząc dokładnie.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka