Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Po­słu­chaj­cie tego! – Yorick wy­pluł korek i po­cią­gnął z flasz­ki so­lid­ny łyk. – Jed­ne­go dnia mocno po­pi­li­śmy w tej karcz­mie. Ja, gra­barz i jesz­cze dwóch ta­kich. Po­snę­li­śmy na ła­wach, a rano tu­mult, ktoś mnie szar­pie, chło­pa­ki się wy­dzie­ra­ją. Otwie­ram oczy i co widzę? Gwar­dzi­ści! Na szczę­ście tylko nas prze­słu­chać chcie­li, bo nie­da­le­ko do krwa­wej jatki do­szło. O! Tu, w tym lesie! Dwa­na­ście, czy trzy­na­ście tru­pów. Pu­ści­li nas potem wolno, ale co się stra­chu na­je­dli­śmy…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Żongler.

Nim się opamiętał, biegł już przez las. Gnały za nim szczury z rozognionymi oczami, pod nogami skakały wydęte posiniałe żaby, ptaki zawodziły ochryple, przelatując między splecionymi gałęziami iglastych drzew. Rozmokłe błoto chwytało go za nogi. Puszcza była rozświetlona czerwieniącą łuną okrągłego księżyca, który zawisł nad zatoką. Odbijał się w czarnym oczku pierścienia na spuchniętej dłoni – jakby na niebie stał nie jeden, a dwa księżyce.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

– Czytasz w moich myślach?

– Nie muszę. Pani zna troski i pragnienia swoich dzieci. – Minęli Dolny Targ i skręcili ku posępnej, górującej nad świątynną wyspą Katedrze. – Wiesz może, gdzie tu można znaleźć jakąś świnię?

– Świnię?

– Tak. Albo lepiej knura.

– Po co nam świnia?

– Cierpliwości.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

– Ja wiem, mi­strzu, że macie swoje za­sa­dy… – za­czął nie­śmia­ło klient.

Mistrz spoj­rzał nieco spode łba, pod­krę­ca­jąc su­mia­sty wąs.

– Ale mo­że­cie mi choć uchy­lić rąbka ta­jem­ni­cy? Jaki los czeka… – za­czął nie­mal bła­gal­nym tonem klient, ale mistrz wszedł mu w słowo:

– Róż­nie to bę­dzie, panie Ćwi­kliń­ski.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Verus.

– Czy w nocy wydarzyło się coś, o czym powinnam wiedzieć? – zapytała Agapita, mierząc spojrzeniem ludzi zebranych przy stole.

– Nie, Najwyższa. Pochowaliśmy Sotera, zostawiając jego serce, wątrobę, żołądek, jelita i mózg na ołtarzu w darze dla naszej pani.

– Dziękuję. Chciałabym, żebyśmy po posiłku przeszli do świątyni i odprawili rytuał. Miałam wczoraj wizję.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

Albo będzie musiał wytłuc całą ludzkość, na co nie miał mocy, albo sam nie dotrzyma słowa. Nie mówiąc już o tym, że nawet w relacjach z bogami, którzy akurat byli na topie, ludzie wykazywali się zaskakującym sprytem w omijaniu ich zasad i przykazań.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ananke.

Je­ży­na po­sta­na­wia zmie­nić opo­wia­da­nie i prze­ży­wa przy­go­dy w mrocz­nym świe­cie, ści­ga­na przez widmo. Czy znaj­dzie to, czego szuka? A może Wy­ga­słe Mia­sto po­zwo­li od­kryć ta­jem­ni­cę?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Duago_Derisme.

Thoma nigdy nie widział bestii tych rozmiarów.

Ceglastej barwy łeb przypominał miech kowalski, mięsiste macki wiły się jak gigantyczne węże w podwodnym gnieździe. Thomę śledziło spod powierzchni oko wielkie jak talerz, wyłupiaste, przekreślone źrenicą.

– Święty Durmanie – mruknął, odchodząc tyłem od cudacznej dekoracji.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

W Amirze coś drgnęło. Krąg… Duchy… Jedzenie. Zaczął schodzić, rozglądając się na wszystkie strony. Stał już na pierwszych stopniach, gdy zobaczył wpatrzone w siebie ślepia.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest MichałBronisław.

– Kochanie nie denerwuj się – powiedziała Pierwsza Dama.

Popatrzył się na nią, jeszcze bardziej zdenerwowany.

– Przecież cię nie zlinczują – uspokajała go druga Pierwsza Dama.

– Nie jesteś niezastąpiony – powiedziała kopia prezydenta.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Caern.

Praw­nik ję­czał i krę­cił nosem, na­rze­kał, zwle­kał i co tylko jesz­cze mógł, to robił, żeby nie wy­szło, że sprze­daj­na z niego dziw­ka. Ale Leena wie­dzia­ła już po mi­nu­cie roz­mo­wy, jaki bę­dzie jej wynik.

– Ja nie chcę tu być pa­zer­ny, ale nawet gdy­bym – tutaj praw­nik udał zgor­sze­nie – to by drogo było. Bar­dzo drogo, bo mu­siał­bym pro­ce­du­ry omi­nąć i od­wró­cić uwagę kon­tro­le­rów.

– Panie Aami­ten – Leena cza­ro­wa­ła dalej – ja pana ro­zu­miem do­sko­na­le i ja nawet wię­cej po­wiem. Ja się cie­szę, że pan się ce­nisz, bo to zna­czy, że z pana jest praw­dzi­wy me­ce­nas, a nie jakiś tam kan­ce­li­sta z Dołów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest zygfryd89.

Czę­sto gdy bu­dzi­ła się w nocy i sły­sza­ła deszcz lub wiatr, wy­obra­ża­ła sobie okru­chy pia­skow­ca od­spa­ja­ne i ci­ska­ne do morza. Któ­re­goś dnia ero­zja miała strą­cić skałę z nieba i dziew­czyn­ka wie­dzia­ła, że musi być wtedy gdzieś da­le­ko.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Zanais.

Gdy Yalin prze­cha­dzał się mię­dzy go­ść­mi, jego szatę mu­ska­ły palce, za­chę­ca­jąc do bliż­szej zna­jo­mo­ści; ko­lo­ro­we maski prze­my­ka­ły mu przed ocza­mi w ba­jecz­nym ko­ro­wo­dzie – męż­czyź­ni i ko­bie­ty, pi­ja­ni, otu­ma­nie­ni wdy­cha­nym quu, unie­sie­ni at­mos­fe­rą. Przy­ję­cia skó­ro­żer­ców – ka­pła­nów Oskó­ro­wa­ne­go Boga – były po­żą­da­ne przez wszyst­kich i do­stęp­ne dla nie­licz­nych.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Shanti.

Drżące dłonie zacisnąłem na oparciu krzesła. Wmawiałem sobie, że wcale nie interesuje mnie to, co stało się z drobną, samotną dziewczynką na wysypisku. Jej starzy pewnie nawet nie zauważą, że zniknęła.

Ale ja zauważę. Kurwa.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka