Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NoWhereMan.

A to był dopiero początek. Kolejne pokolenie miało otrzymać boskie moce kopiowania świadomości, transmutacji materii czy ostatecznego zlikwidowania innomyślenia. Oraz eftel – technologię nadświetlną. Największe osiągnięcie każdej cywilizacji roszczącej sobie prawo do gwiazd.

Szykowała się rewolucja na niespotykaną skalę, wymagająca zmian w każdej dziedzinie życia społecznego – o ile wcześniej pewna rzecz nie zniszczy tych marzeń.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Nevaz.

– Ci­szej! Na bogów, nie wy­ma­wiaj tak gło­śno imie­nia be­stii!

Seung-uk nie zno­sił, gdy ktoś wy­ma­wiał to słowo. Za dnia za­bra­niał sobie my­śleć o nim. No­ca­mi nie mógł po­wstrzy­mać snów. Śnił o ty­gry­sie. O jego wiel­kim, złym pysku. Bu­dził się z mo­krym czo­łem i su­cho­ścią w gar­dle, szu­ka­jąc w ciem­no­ści dwóch zło­wro­gich, żół­tych świa­teł.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Wicked G.

– Nie mam bladego pojęcia, do czego to doprowadzi. – Źrenice Gantauma rozszerzyły się. Zlękniony obserwował płynący alejkami potok widm. – To nie może być tylko przeszłość i przyszłość…

W miejscu chat pojawiały się skupiska drzew, kamienne warownie, szklano-stalowe wieże. Wszystko naraz, jakby półprzeźroczyste filtry nakładane na obraz. Osoby i obiekty przeistaczały się jedne w drugie, zlewały, wyłaniały na nowo ze zlepionej eterycznej masy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Tarnina.

Kiedy in­dziej Atlan­tyk przy­po­mi­nał o sobie mgłą, wia­trem i mżaw­ką, jakby Li­zbo­na pró­bo­wa­ła uda­wać Lon­dyn – ale za szarą wo­al­ką po­zo­sta­wa­ła sobą, obcym mia­stem mo­zaik, wina i za­pa­chu spa­lo­nych sar­dy­nek, i ko­biet w czer­ni, śpie­wa­ją­cych o zdra­dzie, śmier­ci i na­dziei, i uchodź­ców ze wscho­du, któ­rzy nie ro­zu­mie­li tych pie­śni, choć ucie­kli przed śmier­cią, a żyli na­dzie­ją.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest śniąca.

– Kto to? – wyszeptała Ada, wpatrując się szeroko otwartymi oczami w widma. Z wrażenia zupełnie zapomniała o zimnie.

– Mieszkańcy wyspy sprzed wieków. Co kilka lat przybywają wraz z niebiańskim światłem i wtedy zbiera się Alþingi duchów. Możesz mi wierzyć, mało który człowiek ma szansę zobaczyć coś takiego. Naciesz się tym widokiem.

W minionych dniach oficjalnie ogłoszono listę twórców i dzieł nominowanych do tegorocznej nagrody Hugo w plebiscycie za 2019 rok. 

 

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Polecenia dotyczące nowych machin, które przekazywał de Hautefeuille’owi Alexandre Bontemps, były enigmatyczne. Zazwyczaj pojawiały się w nich wyłącznie informacje, jak dana konstrukcja ma działać. Wynalazca nie był pewny ich ostatecznego przeznaczenia, co utrudniało prace

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest wybranietz.

Sen­mut wy­ru­szył na pole wcze­śnie rano, w złud­nej na­dziei, że wy­ko­na więk­szość pracy zanim słoń­ce sta­nie w ze­ni­cie, a Me­szir za­trzy­ma się na popas.

Męż­czy­zna ma­rzył o sio­dle, takim, jakie wi­dział u kró­lew­skich do­stoj­ni­ków i bo­ga­tych kup­ców, ale Kipa wciąż nie wy­plo­tła z pa­pi­ru­su nic, co choć­by przy­po­mi­na­ło je kształ­tem i Sen­mut za­czy­nał po­dej­rze­wać, że jego żona nawet nie pró­bu­je.

opowiadanie
96
kom

stn - Atoma

Duch Biblioteki | 01.04.19, g. 15:42 | kom. stn

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest stn.

Spoj­rza­łem w niebo i ode­tchną­łem głę­bo­ko. Za­uro­czy­ły mnie pa­cior­ki roz­sy­pa­ne na nie­bie. Zna­łem wszyst­kie gwiaz­do­zbio­ry, po­wio­dłem wzro­kiem po ra­mie­niu Orio­na cza­ją­ce­go się tuż nad wid­no­krę­giem aż zna­la­złem Bliź­nia­ków. Mię­dzy nimi za­miesz­ka­ło Słoń­ce, z któ­re­go Ami­ra­ni ukradł ogień. Moją torbę i szczyt Atla­sa po­łą­czy­ło prze­zna­cze­nie. Się­gną­łem do niej.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Caern.

– Informuje się zgromadzonych, że egzekucja odbędzie się z użyciem eksperymentalnych związków cyjanomrówczanu – kontynuował zmęczonym głosem więzienny. – Ze względu na szczególny wymiar zbrodni, oraz zachowanie skazańca, odbiera się mu prawo do ostatniego posiłku oraz wygłoszenia mowy pożegnalnej.

Wśród widzów przetoczył się kolejny pomruk aprobaty.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

– Wielojęzyksie, pogadaj z nim – polecił Wercyngetoryks.

– Jak się nazywasz, chłopcze? – spytał Wielojęzyks po łacinie.

– Marek… Juniusz… – wydyszał obcy.

– To Marek czy Juniusz? Zdecyduj się!

– Mam… wiele… imion…

– Wobec tego będziemy na ciebie mówić Multinomiks.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Mytrix.

Mejk późno nauczył się mówić. Gdy miał sześć lat, cedził pojedyncze wyrazy. Nie, żeby mowa sprawiała mu trudność. Do wypowiadanych słów, tak często rzucanych przez ludzi na wiatr, pałał odrazą – wolał czynić, niż strzępić język. I tak mu zostało.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Światowider.

Francuz przeczytał dokładny opis poszczególnych części machiny, jaki zanotował u dołu karty wynalazca, po czym przeszedł do kolejnego, ostatniego rysunku.

– Mon Dieu – szepnął zaskoczony. Przez chwilę bystro spoglądał na trzymany drżącą dłonią szkic, chcąc się upewnić, czy przemęczone oczy nie spłatały mu niemiłego figla. Nic się jednak nie zmieniało. – Parbleu! – zaklął głośno.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

– Znasz nas od dziecka i uczyłeś wszystkich książąt, więc powiedz mi: czy Ardżuna byłby w stanie stworzyć coś tak potężnego?

– Nie – odparł starzec.

– Czy którykolwiek z synów Pandu byłby w stanie tego dokonać?

– Nie, Karno. Żaden.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Arnubis.

Zwierzę utkwiło nieruchome spojrzenie głębokich, ciemnych oczu w mężczyźnie w kamizelce z krokodylej skóry. Odpowiedział tym samym, z całych sił powstrzymując się przed mrugnięciem. To była próba i wiedział, że chwila słabości może wiele go kosztować. Sekundy mijały powoli, leniwie, ciągnąc się jak krople smoły kapiące z niedbale przymocowanej papy. W końcu kangur drgnął, zmarszczył porośnięty płową sierścią pysk i odwrócił wzrok. Mężczyzna wyszczerzył białe zęby i prychnął z triumfem.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Żongler.

Postanowił nie mrugać, wbijając paznokcie w wewnętrzną stronę dłoni.

– Przyszedłem kupić nieoznakowany sen – oświadczył.

– Ma pan na myśli koszmar?

– Nie. Chcę snu, takiego, którego treść zna tylko jego pierwotny dysponent. Który nie jest w powszechnej dystrybucji. Czy pani mnie rozumie?

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka