Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest avei.

– Pa­no­wie wy­ba­czą moją pre­zen­cję o tej porze, ale pra­cu­ję od wczo­raj, wła­śnie się po­ło­ży­łem. U José na­praw­dę ob­słu­gu­je­my do ostat­nie­go klien­ta. Prze­pra­szam, pa­no­wie w ja­kiej spra­wie?

– Je­steś uzna­ny win­nym czar­no­księ­stwa.

– Czar­no­księ­stwa? A nie przy­pad­kiem… – Ugryzł się w język nim do­koń­czył: kra­dzie­ży. – Ależ to po­mył­ka! Ja i czar­no­księ­stwo? Je­stem nie­win­ny.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Finkla.

– Odkrył pan bramę do raju – szepnął doktorant.

Profesor Neumann nienawidził, gdy jakiś członek jego zespołu nawiązywał do religii, ale tym razem musiał przyznać magistrowi Wólczyckiemu rację. Tym chętniej, że chłopak powstrzymał się od gadania o lwach i jagniątkach.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest krar85.

Jadąc ulicą Postępu, mijam skwerek Tajmlajnu i skrzyżowanie z Progresu. Parkuję dopiero na Awansu, wśród innych ambitnych. Zdążyłem, ale znalezienie wolnego miejsca zajęło kwadrans. Zamykam oczy i oddycham głęboko, wsłuchując się w niskie, hipnotyzujące brzmienie silnika. Nirwana…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest ośmiornica.

– Takich jak wy powinno się zabijać niczym wściekłe psy – wycedziła.

– Być może, ale biała straż tego nie robi. Wykorzystujecie nas, przymykając oko na to, czego się dopuściliśmy. – Zmierzył ją drwiącym spojrzeniem; czarne oczy błyszczały nieludzko w blasku ognia. – Czy to nie czyni was wspólnikami?

– Nie. Nie czyni. Używamy przywoływaczy, żeby niszczyć jeszcze gorsze zło. Żeby chronić niewinnych.

– Nikt nie jest niewinny.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest fmsduval.

Marek wytoczył się z nocnego na mróz, szeleszcząc foliową siatką. Przycupnął za winklem, rozebrał małpeczkę z reklamówki i wychylił kilka łyków. Ponoć wódka nie powinna smakować, a gdy zaczyna, dzieje się z człowiekiem źle. Miał to głęboko w dupie. Pił za zmiany, które nie nadeszły, a przynajmniej jego ominęły szerokim łukiem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest JolkaK.

– To nie wszystko. Ona jest jakby magiczna. I uzbrojona. I tego, ma na imię Akilah. I to znaczy, tego, że jest jakby inteligentna. I ma wartość bojową cztery. Ktoś wie, co to znaczy?! I najgorsze jest, że, na biodra wiedźmaka, razem z żyrafą dostałem też służbę u króla! Muszę ratować królestwo, jak jakiś, tfu, bohater!

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest sy.

– Graj.

Twoje słowo, pani, od­bi­ja się echem od wy­so­kich skle­pień kom­nat – niski ton, który przyj­mu­ję z naj­więk­szą po­ko­rą. Nie ma w nim otu­chy, po­cie­sze­nia, chęci po­zna­nia ta­len­tu. Nie ma w nim na­dziei, że mam dokąd pójść, że mogę uczy­nić coś, co mnie ura­tu­je.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Chrościsko.

Niskie przysadziste postaci przepychają się między sobą, zaglądają sobie przez ramię, bluźnią pod nosem. Słychać jednak tylko czwórkę, tych siedzących przy stole. Każdy trzyma w dłoni kilkanaście zgranych kart ułożonych w wachlarz. Miny mają poważne, wzrok skupiony, tak na przeciwnikach, jak i na pięknie wymalowanych rycinach. Anežka uwielbia patrzeć, jak grają, a grają dzień i noc, gdy tylko nie mają warty.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest PsychoFish.

Na widok Tay­lor koń pró­bo­wał się pod­nieść, ale zaraz padał z po­wro­tem. Zad po­kry­ty był za­sko­ru­pia­łą krwią, robił bo­ka­mi, char­czał gło­śno. Sum­mers się­gnę­ła po re­wol­wer, chcąc skró­cić cier­pie­nie zwie­rzę­cia, ale za­trzy­ma­ła się w pół ruchu. Na pysku mu­stan­ga usiadł pięk­ny motyl. Koń za­mknął oczy. Tay­lor, wie­dzio­na ja­kimś nie­okre­ślo­nym im­pul­sem, wsu­nę­ła pi­sto­let z po­wro­tem do ka­bu­ry, odło­ży­ła ka­ra­bin i kuc­nę­ła, wy­cią­ga­jąc po­wo­li dłoń.

– Ciii… ciii… Po­mo­gę ci… Tak, spo­koj­nie, ciii…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest NaNa.

Tańczących było wielu. Kobiety, mężczyźni, dzieci, starcy – epidemia nie oszczędzała nikogo. Gdy jedni padali, kolejni zapełniali miejsca takie jak to, by dać pożywienie niegdysiejszym bóstwom. Czy może raczej demonom.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest SaraWinter.

Ślad po gnijącym przez tygodnie ciele wciąż był widoczny. Muchy lepiły się do pozostałości tkanek i zakrzepłej krwi. Nie mogłem znieść tego obrazu ani myśli, że babcia umarła w samotności. Rodzice mówili, bym wracał do miasta, że moja obecność nie przywróci życia w tym starym domu. Ale żal nie pozwalał mi odejść.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest silver_advent.

Obok posapującej poczwary – duet, który wygląda mi na matkę z córką. Dwie dziwaczne mimozy, ubrane w czerń po samą kokardę. Maszkary rodem z gotyckich horrorów.

I jeszcze ten włochaty brodacz, który wlepia we mnie błyszczące ślepia, niczym głodny wilk.

szort
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Duże mia­sta ozna­cza­ły dużo ludzi, z któ­rych przy­naj­mniej nie­któ­rzy nie omiesz­ka­ją spy­tać, czemu ktoś po­dró­żu­je w peł­nej zbroi pły­to­wej, gdy z nieba bucha letni skwar.

Po­chy­lił się w sio­dle i mruk­nął do gra­wi­ko­nia:

– Spójrz na ten tłum, za­rdze­wia­ły fa­jan­sie. To twoja wina i two­je­go ze­psu­te­go przy­dzie­la­to­ra. Ze­żar­łeś pół na­sze­go Świa­tła. 

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka