Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Wicked G.

Tak wiele we­wnętrz­nej siły nie roz­pie­ra­ło jej nawet wtedy, gdy po raz pierw­szy za­sia­dła na tro­nie przed tłu­mem pod­da­nych bi­ją­cych po­kło­ny.

Spoj­rza­ła na pusty pu­char, nadal trzy­ma­ny w ręce. Sre­brzy­sty po­łysk ustą­pił miej­sca czer­wie­ni; płyn­ny metal za­tań­czył nad dło­nią Kan­ji­ry i ufor­mo­wał się w krót­ki szty­let.

Dzięki tej mocy kła­niać bę­dzie się jej nie tylko ce­sar­stwo, lecz cały świat.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest AmonRa.

Twórczości Hortadeza bez wątpienia nie można nazwać oryginalną lub odkrywczą. Wręcz przeciwnie, jest do bólu życiowa, obnaża wszystkie ludzkie słabości oraz stanowi krytykę nowoczesnego społeczeństwa. (…) Stałym motywem opowieści mistrza jest ukazanie niesprawiedliwości, absurdu i bezsilności człowieka wobec własnego przeznaczenia. Hortadez tworzy rzeczywistość bolesną oraz prawdziwą, i to chyba zjednało mu czytelników na całym świecie.

8 października 2022 roku zapraszamy do Kulturoteki Falenica na minikonwent z okazji jubileuszu 40 lat “Nowej Fantastyki”. Poniżej znajdziecie program imprezy, informacje o zaproszonych gościach i planowanych atrakcjach.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest emlisien.

Im bardziej próbujesz coś w sobie tłumić, zamknąć w najgłębszej piwniczce swojej duszy, tym bardziej się to rozrasta. W końcu próbuje się wydostać, krusząc mury twierdzy, jaką wokół zbudowałeś. Wyłazi wszystkimi zakamarkami, jak myszy i robactwo.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest krzkot1988.

– Ro­zu­mie mnie pa­nien­ka? – za­py­tał, wy­raź­nie i po­wo­li wy­po­wia­da­jąc każde słowo. – Sta­tek pa­nien­ki za­to­nął. Dry­fo­wa­łaś na morzu.

– Tak – od­po­wie­dzia­ła sła­bym gło­sem dziew­czy­na, gdy ka­szel ustał. – Dzię­ku­ję panu ser­decz­nie za ra­tu­nek. Niech Bóg pana bło­go­sła­wi, panie…

– Wil­lo­ugh­by. Tho­mas Wil­lo­ugh­by.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest BarbarianCataphract.

– Jak to niby ma żyć? – syknęła Martina, nie mogąc się zdecydować czy odwrócić wzrok od trupa czy podziwiać groteskowe ciało. – Przecież to mumia, martwa jak każdy inny Ramzes z którymi mieliśmy do czynienia. 

– Ni to żywe, ni to martwe – odpowiedziałam, zwracając na siebie uwagę całej trójki. Nawet Niccolo wyjrzał zza ukochanego notatnika. – Myślę, że on jest gdzieś pomiędzy. Jest ponad życiem i śmiercią.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ośmiornica.

W jego spojrzeniu czyhało coś drapieżnego – obiecującego ból i rozkosz jednocześnie. Gdy raz je ujrzałam, nie mogłam już pozostać obojętna. Mój wzrok błądził po jego oknach w długie samotne wieczory, a wspomnienie ciemnych oczu rozpalało ogień w żyłach.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

– A co to za wolność, gdy powierzasz swój los jakiemuś bytowi, który nawet nie ma odwagi spojrzeć ci w twarz w trudnych chwilach? Mam gdzieś jego władającego nocą brata, naprawdę. Mam gdzieś tych dwóch zadufanych w sobie bożków, którym poświęcaliśmy w ofierze jedzenie, trzodę, życie a nawet śmierć!

"Nowa Fantastyka" i Empik Go zapraszają wszystkich piszących do udziału w 2. edycji konkursu na opowiadanie Empik Go SHORT.

Z okazji 40-lecia naszego pisma w tegorocznej edycji EmpikoweGo konkursu skupiamy się na światach wyobrażonych i przyszłości. Opowiadanie sci-fiction – oto Wasze zadanie!

Czekamy zarówno na teksty debiutantów, jak i autorów z doświadczeniem.

Termin: 30 listopada!

W jury konkursu zasiądą Łukasz Orbitowski, Robert J. Szmidt, Maciej Makselon, Maria Tengowska oraz nasz redaktor działu krajowego Michał Cetnarowski.

 

Więcej szczegółów, formularz do wysyłki i regulamin znajdziecie na stronie EmpikGo.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest MaLeeNa.

Ko­bie­ta pod­nio­sła się z krze­sła, wy­cią­gnę­ła przed sie­bie obie dło­nie, wy­szep­ta­ła for­mu­łę. W po­wie­trzu trza­snę­ło, za­pach­nia­ło spa­le­ni­zną, a na jed­nej ze ścian po­ja­wi­ło się przej­ście do ko­ry­ta­rza wy­peł­nio­ne­go fa­lu­ją­cą mlecz­ną po­świa­tą.

– Trze­ci por­tal po lewej stro­nie – oświad­czy­ła i na po­wrót za­ję­ła miej­sce za wiel­kim sto­łem. – I pa­mię­taj­cie o tych bu­tach.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

I nagle wszystko ucichło, a wciskająca ich w fotele siła zniknęła.

– Separacja – zabrzmiało z interkomu, a następnie wizualizacja została przeniesiona na boczny ekran, a na głównym zaczęły się wyświetlać komunikaty o postępach rozruchu: Pierwszy strzał. Temperatura i ciśnienie czynnika w normie. Prędkość przepływu w normie. Oczekiwanie na inicjalizację… Błąd. Drugi strzał. Temperatura i ciśnienie lekko powyżej normy. Prędkość w normie. Błąd. Oczekiwanie na inicjalizację… Błąd. Błąd. Błąd.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gruszel.

Nie mia­łem wy­bo­ru. Ugry­złem bok prze­klę­te­go tak mocno, jak tylko po­tra­fi­łem. Zęby prze­bi­ły się przez skórę i mię­śnie, potem za­trzy­ma­ły na ko­ściach, a usta wy­peł­nił pa­skud­ny smak. Ciało prze­klę­te­go wy­peł­nio­ne było gęstą ropą. Za­ci­sną­łem po­wie­ki, sta­ra­jąc się o tym nie my­śleć. Nie pu­ści­łem, bo to ozna­cza­ło­by śmierć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest GreasySmooth.

Skoń­czyw­szy po­si­łek, cof­nął się i po­pa­trzył na roz­szar­pa­ne tru­chło. Na­szło go gwał­tow­ne obrzy­dze­nie wobec sie­bie, wobec głodu, wobec swo­jej łap­czy­wo­ści. Gęsta krew ob­le­pia­ła całe jego ciało, su­ro­we mięso cią­ży­ło mu na żo­łąd­ku.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest drakaina.

Nie wiodło się na wojnie carowi, oj, nie wiodło. Wojsko, niegdyś tak bitne i najliczniejsze na świecie, marniało w oczach, jakby nieprzyjaciel miał magiczne pociski i wojowników o nadzwyczajnych zdolnościach. A przecież wszyscy doradcy zapewniali, że wróg to pchełka: wystarczy tupnąć, a ucieknie; nadepnąć, a zginie!

51
kom

Łosiot - KOI

Duch Biblioteki | 09.08.22, g. 00:20 | kom. Łosiot

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Łosiot.

Okazuje się, że pierwszym pozasłonecznym układem planetarnym, jaki jest mi dane w życiu odwiedzić, jest KOI-4878. Według lakonicznego wpisu w Przewodniku Planetarnym, jestem w odległości blisko trzystu pięćdziesięciu parseków od Ziemi, w peryferyjnym układzie z jedną zamieszkiwalną planetą i niedawno założoną na niej raczej niewielką kolonią.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Corrinn.

Ryzy papieru dzieliły się na dwa rodzaje – niezapisane i zgniecione. Z odrzuconych usypana była górka, jaką znają jedynie literaccy himalaiści.

– Nie, nie i jeszcze raz nie! To się nie trzyma kupy! To, po prawdzie, nie trzyma się niczego!

Kolejna zmaltretowana kartka spadła na szczyt wzniesienia, powodując niewielką lawinę na wschodnim zboczu.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Ramshiri.

Luna patrzyła na niego inaczej. Pusty, pełen smutku wzrok świadczył o tym, że… David właściwie sam nie wiedział o czym świadczył. Był już bardziej niż pewny, że wykryła jego kłamstwo. Czyżby taką głupotą przekreślił ich wspólną przyszłość? Przyszłość budowaną latami?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest silver_advent.

Stało się bo­wiem tak, że jeden z bie­siad­ni­ków, który jak dotąd stał na ubo­czu i przy­glą­dał się wszyst­kie­mu z uwagą, na­brał po­wie­trza w płuca i wrza­snął z ca­łych sił:

– Żądam roz­mo­wy z mo­nar­chą!

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka