Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

54
kom

AP - Bez jaj

Duch Biblioteki | 05.11.23, g. 21:56 | kom. AP

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest AP.

Długo za­sta­na­wia­łem się, czy z moją re­pu­ta­cją tak wy­pa­da, czy nie wyjdę na de­spe­ra­ta, ale ostat­nio tro­chę kru­cho było u mnie z kasą, więc uzna­łem, że tak. Poza tym mę­czył mnie już ten wi­ze­ru­nek bun­tow­ni­ka. W grun­cie rze­czy byłem po­rząd­nym, po­ukła­da­nym fa­ce­tem, tylko, co tu dużo gadać, le­ni­wym.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Uśmiech­ną­łem się i po­bie­głem, kre­śląc złote linie, łuki, kręgi oraz spi­ra­le, z lotu ptaka wszyst­kie za­pew­ne ko­śla­we i po­szar­pa­ne, jed­nak nie było żad­ne­go ptaka, który mógł­by oce­nić ich nie­udol­ność. Mia­łem swój pła­sko­wyż Nazca, na któ­rym kan­gu­rzy­mi sko­ka­mi nada­wa­łem al­fa­be­tem morse’a eu­fo­rycz­ny, skie­ro­wa­ny ku nie­bio­som, za­klę­ty w zbo­żach beł­kot. Wresz­cie przy­sta­ną­łem, po­dzi­wia­jąc złoty la­bi­rynt mojej ra­do­ści, a naj­bliż­sze pędy uro­sły wyżej, bo­gat­sze w ukry­te w wy­bu­ja­łych kło­sach ziar­na.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Pkapka.

Tego ranka wiedział już na pewno – zmieniał się. Jednohumorniaki zielonoskrzydłe, gatunek, do którego należał, tak miały. Nie powinien się więc dziwić; raz na kilka, a czasami nawet kilkadziesiąt lat, zmieniał im się nastrój. Na długo. Było to bardzo wygodne i jednohumorniaki bardzo to sobie ceniły. Zmienność, nagłe popadanie z jednego stanu w drugi, humorzastość były im całkowicie obce. Wiadomo było, że jak ktoś jest wesołkiem, to dobry humor i skłonność do psikusów nie opuszczą go przez lata.

A jak należy do rozsądnych i statecznych, to taki, jaki był wczoraj będzie i dziś, i jutro i za miesiąc na pewno też.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Sonata.

– Co się dzie­je? – pyta, wbi­ja­jąc wzrok w zie­mię.

Na­lo­mu­ta od­po­wia­da z opóź­nie­niem.

– Chcą han­dlo­wać – wy­ja­śnia sucho. – Wy­mie­nić bydło na ko­ra­li­ki z kości sło­nio­wej. Po­dró­żu­ją do Ol Do­inyo Len­gai.

Le­pa­ra­kuo z nie­do­wie­rza­niem wpa­tru­je się w wo­jow­ni­ków. Na han­del przy­by­wa­li różni lu­dzie, ale nikt nie od­da­wał bydła za ko­ra­li­ki. Mruży oczy, wpa­tru­jąc się w torsy, na któ­rych dyn­da­ją białe ku­lecz­ki. Po co im one? I dla­cze­go idą do Góry Boga?

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nova.

W nagrodę dostałam najsłynniejszy obraz Salvadora Dalí, pod tytułem „Trwałość pamięci". Ale nie mogłam go przyjąć, bo miałam ręce zajęte grzybami. No i nie mogłam pozbyć się tej skorupy żółwia. Postanowiłam, że po cichutku zmyję się stamtąd i znajdę męża, ale nie mogłam, bo tłum nagle zaczął skandować:

– Bierz-ten-obraz! Bierz-ten-obraz! Aż w końcu poddałam się i go zabrałam.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest JolkaK.

– Spróbuj jabłuszka, kochanie, bardzo smaczne, poczęstuj też kolegę. Acha i, proszę cię, zrób coś z tym królikiem.

– Nie ze mną te numery, ciociu, sama zjedz jabłko, przecież widzę, że aż czarne. Nie jemy takich. A królika dzisiaj oddam, pożyczyłam od Alicji, wiesz, tej sąsiadki. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Edward Pitowski.

Wszy­scy tań­czy­my w rytm re­cy­to­wa­ne­go wier­sza.

Po­pi­ja­my so­kiem z trud­nych pytań, do któ­rych wrzu­ca­my obiet­ni­ce przed­wy­bor­cze spi­sa­ne na zło­tych kar­tecz­kach. Od nich napój robi się słod­ki i pro­sty. Wzno­si­my pu­cha­ry.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

Mimo że wszędzie było pusto, a żadną z ulic nie przechodził ani człowiek, ani nawet zbłąkany pies, czuła, że miasto żyje swoim wewnątrzkamiennym życiem, pulsuje i się rozrasta. Cegły pod jej palcami poruszyły się, wydając lekki, chroboczący dźwięk.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Ka­pi­tan uśmiech­nął się sze­ro­ko i za­pro­wa­dził po­dróż­ni­ków w dół scho­dów, pro­sto do po­dłuż­nej łodzi z kil­ku­na­sto­ma wio­sła­mi na bur­tach. Kemos po­ma­ru­dził tro­chę na swoje ko­la­na i z ulgą usa­do­wił się na ławce. Briza spoj­rzał na ho­ry­zont. Gdzieś tam, przed nim, wid­nia­ła na­dzie­ja na ura­to­wa­nie przy­szło­ści.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Jim.

Zaintonował na nutę psalmu:

…też żyły tak znośnie, tak znośnie,

tak niewidocznie i bezgłośnie,

nie usłyszy o nich świat

żyły i pomarły

do tylnej ściany przywarły

i zgniły

szort
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

W powietrzu pojawiła się woń miętowych perfum.

– Oglądasz to gówno? – Miły, kobiecy głos wyrwał Roberta z zamyślenia.

Szybko wyłączył telewizor i zatrzymał bieżnię. Nie zauważył, gdy podeszła do niego dziewczyna w obcisłym podkoszulku i dresowych spodniach. Wysoka i z lekką nadwagą, zanotował mimowolnie.

– Nie martw się. – Oblizała wargi. – Też lubię się czasem odmóżdżyć.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Ambush.

Nie pierw­szy raz miał kaca, a do­brze wie­dział, ile wypił, zanim wy­ru­szy­li w drogę. Pod­czas lotu zro­bi­li jesz­cze kilka fla­szek. Pił, cho­ciaż jakoś tak bez za­pa­łu. Wia­do­mo, wóda to tra­dy­cja, dowód siły i spo­iwo bra­ter­stwa.

Nie pa­mię­tał, co było potem, gdy za­pa­dła noc. Lęk i gniew, które ostat­nio nie da­wa­ły mu spać, ze­śli­zgnę­ły się z głowy, jak cuch­ną­cy glut, a on za­snął. Chyba…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

Telefon zapiszczał zgodnie z oczekiwaniami. Na ekranie pojawiła się mapa i komunikat: “Atak kosmitów w pobliżu Twojej lokalizacji. Jak najszybciej oddal się od miejsca kontaktu. W razie wątpliwości postępuj zgodnie z nawigacją. Przewidywany czas przybycia oddziału WED: 24 min”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Spojrzał na połacie okrytej mrokiem ziemi, dokładnie tak, jak patrzy się na zmierzch ostatnich złudzeń, kolejną nadchodzącą klęskę czy (przyjmując perspektywę pospólstwa) cholerne dziadostwo.

Hodowla wyznawców rozwijała się wolno. Zdecydowanie zbyt wolno, by uznać ją za choć zalążek sukcesu. Zarazem od czasu do czasu pojawiał się ledwie widoczny postęp, podtrzymując w obu bohaterach życie najpodlejszej z wiedźm, jaką jest płonna nadzieja.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka