Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Bellatrix.

Ko­bie­ta ode­rwa­ła wzrok od czer­wo­nej pa­ję­czy­ny za­mknię­tej w prze­szklo­nej pusz­ce i spoj­rza­ła na asy­sten­ta Ava, jak gło­sił napis na pod­świe­tlo­nym, sa­mo­od­ka­ża­ją­cym się służ­bo­wym uni­for­mie.

– Nie, pro­szę pana. To jest moja młod­sza Szó­sta – od­par­ła uprzej­mie, wska­zu­jąc po­jem­nik.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Tomasz Śmigielski.

Portret się zwinął na powrót. Łukasz wzdycha i odwiesza go nad biurko. Otwiera szafę – tam jego królestwo. Sięga po ostatni projekt. Sprawdza powiadomienia, wszystko na zielono. Od razu bierze się do pracy. Już czuje ekscytację, już wzbiera w nim poczucie wielkości i znaczenia tego co robi. Wie, że przekracza samego siebie. Rozumie ledwie połowę projektu – więcej nie może. Potrzebuje autentyzmu.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest SaraWinter.

Pociąg przyjechał punktualnie. Bezszelestnie przewiózł mnie z Łąkowej na Nowounijną, gdzie mieściła się siedziba Unijnego Centrum Przydatności Społecznej wraz z Kliniką Leczenia Nieprzydatności. 

Nie miałam się czego bać. Byłam młoda, zdrowa, inteligentna, zdolna do pracy.

szort
science-fiction
65
kom

Darcon - Oni

Duch Biblioteki | 29.01.20, g. 23:46 | kom. Darcon

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Darcon.

Nachodził świt, a wraz z nim nowy dzień. Może przyniesie coś niespodziewanego? Może coś w końcu się wydarzy? I chociaż dni nie były tak piękne, jak noce, to promienie słoneczne, które zalewały wszystko feerią barw, przedzierając się przez dziurawy w wielu miejscach sufit, trochę przypominały rozgwieżdżone niebo. A ono zawsze napawało ją nadzieją.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Naz.

– Wiesz, co to szczudlarze? – zapytał Stary, gdy się oddalili.

– Szukam. Cyrkowcy?

– Drzewa. W podmokłych lasach. Rosły na piastunkach, powalonych konarach. Potem piastunka gniła, a drzewa stały na szczudłach. – Przerwał. – Patrzę na te maszyny i czuję, jakby wyrosły na moim truchle.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Fladrif.

Chłopak westchnął ponownie. To rozproszyło dwóch diabłów-aktorów. Jeden z nich markując cios zamachnął się odrobinę zbyt mocno, drugi zamiast wyćwiczonym ruchem uchylić się na milimetry przyjął fangę prosto w nos, po czym oba zaczęły tłuc się całkowicie na serio. Lucyfer był natomiast w siódmym piekle.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Arnubis.

Pewnie słyszeliście o AnthroPhage. Musieliście, jeśli nie żyliście pod pieprzonym kamieniem. Oni zaczęli całą tę modę na neokanibalizm. Zakazany owoc, po który w końcu mogliśmy sięgnąć bez żadnych konsekwencji – ludzkie tkanki hodowane przemysłowo w celach spożywczych. „AnthroPhage. Jesteś tym, co jesz!”.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest sy.

Koniec Świata nastąpił cicho.

Początkowo nawet go nie dostrzegliśmy; towarzyszył nam tak długo, że wreszcie stał się dla nas niewidzialny. Zapytacie: jak długo? Cóż, granica pomiędzy Trwaniem a Końcem płynnie się rozmywa. Nie było żadnej eksplozji, żadnej nagłej katastrofy. Sięgając do najwcześniejszych wspomnień, odpowiem: co najmniej sto czterdzieści lat. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest drakaina.

Tessa była wcze­śniej w woj­sku; ode­szła, żeby zająć się ra­to­wa­niem dzie­ci, któ­rych ro­dzi­ce nie wy­trzy­my­wa­li tego, że są ostat­nim po­ko­le­niem ży­ją­cym w świe­cie na­da­ją­cym się do życia. Ani była pierw­sza i je­dy­na, która zo­sta­ła. Za­miesz­ka­ły wśród wspo­mnień mi­nio­ne­go życia, choć Tessa wo­la­ła­by spa­lić le­żą­ce w pu­dłach za ko­ta­rą pa­pie­ry, oddać metal do prze­ro­bie­nia, wy­rzu­cić pa­miąt­ki. Pa­trzy­ła wy­łącz­nie w przy­szłość. Się­ga­ją­cą kilku dni, a cza­sem tylko kilku go­dzin.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ANDO.

Żaden z mi­ja­nych ludzi nie wy­glą­dał na wię­cej niż dwa­dzie­ścia kilka lat, ani na mniej niż ja­kieś osiem­na­ście. Szczu­płe choć umię­śnio­ne ciała, jędr­na skóra, sprę­ży­sty krok. Eryk wcale się temu nie dzi­wił. Wie­dział, że on i to­wa­rzy­szą­ca mu żona pre­zen­tu­ją się rów­nie do­brze. Ni­czym żywa ilu­stra­cja hasła z pla­ka­tu wi­szą­ce­go na ścia­nie sze­ro­kie­go, prze­szklo­ne­go ko­ry­ta­rza:

„Zero zmarsz­czek, świet­na kon­dy­cja, dłu­gie życie. Bio­ma­stic. Sen stał się jawą.”

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

– Tak, słucham. – Połączenie odebrał Karol.

– Pan Karol Zawieja?

– Tak?

– Dzwonię ze szpitala okręgowego numer pięć, chciałem poinformować, że dzisiaj, o godzinie piątej, przywieziono do naszej placówki pana matkę, Jagodę Zawieję, z objawami udaru mózgu. Czy zna pan obowiązujące procedury?

Pod Karolem ugięły się nogi, klapnął na taboret.

– Tak, znam.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest hircus.

Gdy oto ze zgrozą zobaczyłam, lecące zakosami, ciągnące za sobą kłęby smrodliwego dymu, najprawdziwsze UFO. Zbulwersowana złośliwością losu biernie z otwartą gębą, patrzyłam jak, statek coraz jękliwiej rzężąc i zataczając się, wpada w drzewa po mojej prawej. Powinnam schować się przed wami na Antarktydzie! Choć, jeśli wierzyć plotkom, i tak nie wiele by to dało.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Corrinn.

Nie każdy może je zobaczyć, ponieważ nie wystarczy mieć dobry wzrok. Trzeba jeszcze posiadać bujną wyobraźnię. Nie martwcie się jednak, nawet jeżeli nie wiecie, jak dotrzeć do Fantazopolis. Pewien śmiałek już tam był. Przeczytajcie poniższą opowieść, a wszystko stanie się jasne…

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka