Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

Redaktorzy i współpracownicy miesięcznika „Nowa Fantastyka” wraz z zaproszonymi ekspertami z branży wyselekcjonowali najlepsze książki i komiksy minionego roku oraz wskazali tych autorów i te autorki z Polski, którzy – według jury – mają potencjał do tworzenia wielkich rzeczy.

W tym roku Nagrody „NF” przyznawane są w pięciu kategoriach: Polska Książka Roku, Zagraniczna Książka Roku, Wznowienie Roku, Komiks Roku oraz Reflektor.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Żongler.

Świece drżały, przelęknione, pokryte szronem zioła skuliły się z zimna. Zastawa zniknęła. Pozostała tylko łyżka, wbita w drewniany blat z taką siłą, że rękojeść wygięto, a z czubka wypadła perła. Anna poczuła nagły chłód, który zmroził jej nagle usta. Uniosła rękę, żeby wykonać Znak krzyża, ale coś ją zatrzymało, jakby samo zimno zabroniło jej wezwać Boga.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest black_cape.

XQ-54 wy­glą­da­ła jak praw­dzi­wa lalka bun­ra­ku, która nie po­trze­bo­wa­ła już lal­ka­rzy, praw­dzi­wa ak­tor­ka te­atru no. Pani Egu­chi i Fugen w jed­nej oso­bie. Znik­nę­li XQ-53 i XQ-54, znik­nął elek­trycz­ny sha­mi­sen i ho­lo­gra­ficz­ne de­ko­ra­cje. Wszyst­ko stało się ca­ło­ścią.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NoWhereMan.

A to był dopiero początek. Kolejne pokolenie miało otrzymać boskie moce kopiowania świadomości, transmutacji materii czy ostatecznego zlikwidowania innomyślenia. Oraz eftel – technologię nadświetlną. Największe osiągnięcie każdej cywilizacji roszczącej sobie prawo do gwiazd.

Szykowała się rewolucja na niespotykaną skalę, wymagająca zmian w każdej dziedzinie życia społecznego – o ile wcześniej pewna rzecz nie zniszczy tych marzeń.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Nevaz.

– Ci­szej! Na bogów, nie wy­ma­wiaj tak gło­śno imie­nia be­stii!

Seung-uk nie zno­sił, gdy ktoś wy­ma­wiał to słowo. Za dnia za­bra­niał sobie my­śleć o nim. No­ca­mi nie mógł po­wstrzy­mać snów. Śnił o ty­gry­sie. O jego wiel­kim, złym pysku. Bu­dził się z mo­krym czo­łem i su­cho­ścią w gar­dle, szu­ka­jąc w ciem­no­ści dwóch zło­wro­gich, żół­tych świa­teł.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Wicked G.

– Nie mam bladego pojęcia, do czego to doprowadzi. – Źrenice Gantauma rozszerzyły się. Zlękniony obserwował płynący alejkami potok widm. – To nie może być tylko przeszłość i przyszłość…

W miejscu chat pojawiały się skupiska drzew, kamienne warownie, szklano-stalowe wieże. Wszystko naraz, jakby półprzeźroczyste filtry nakładane na obraz. Osoby i obiekty przeistaczały się jedne w drugie, zlewały, wyłaniały na nowo ze zlepionej eterycznej masy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Tarnina.

Kiedy in­dziej Atlan­tyk przy­po­mi­nał o sobie mgłą, wia­trem i mżaw­ką, jakby Li­zbo­na pró­bo­wa­ła uda­wać Lon­dyn – ale za szarą wo­al­ką po­zo­sta­wa­ła sobą, obcym mia­stem mo­zaik, wina i za­pa­chu spa­lo­nych sar­dy­nek, i ko­biet w czer­ni, śpie­wa­ją­cych o zdra­dzie, śmier­ci i na­dziei, i uchodź­ców ze wscho­du, któ­rzy nie ro­zu­mie­li tych pie­śni, choć ucie­kli przed śmier­cią, a żyli na­dzie­ją.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest śniąca.

– Kto to? – wyszeptała Ada, wpatrując się szeroko otwartymi oczami w widma. Z wrażenia zupełnie zapomniała o zimnie.

– Mieszkańcy wyspy sprzed wieków. Co kilka lat przybywają wraz z niebiańskim światłem i wtedy zbiera się Alþingi duchów. Możesz mi wierzyć, mało który człowiek ma szansę zobaczyć coś takiego. Naciesz się tym widokiem.

W minionych dniach oficjalnie ogłoszono listę twórców i dzieł nominowanych do tegorocznej nagrody Hugo w plebiscycie za 2019 rok. 

 

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Polecenia dotyczące nowych machin, które przekazywał de Hautefeuille’owi Alexandre Bontemps, były enigmatyczne. Zazwyczaj pojawiały się w nich wyłącznie informacje, jak dana konstrukcja ma działać. Wynalazca nie był pewny ich ostatecznego przeznaczenia, co utrudniało prace

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest wybranietz.

Sen­mut wy­ru­szył na pole wcze­śnie rano, w złud­nej na­dziei, że wy­ko­na więk­szość pracy zanim słoń­ce sta­nie w ze­ni­cie, a Me­szir za­trzy­ma się na popas.

Męż­czy­zna ma­rzył o sio­dle, takim, jakie wi­dział u kró­lew­skich do­stoj­ni­ków i bo­ga­tych kup­ców, ale Kipa wciąż nie wy­plo­tła z pa­pi­ru­su nic, co choć­by przy­po­mi­na­ło je kształ­tem i Sen­mut za­czy­nał po­dej­rze­wać, że jego żona nawet nie pró­bu­je.

opowiadanie
96
kom

stn - Atoma

Duch Biblioteki | 01.04.19, g. 15:42 | kom. stn

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest stn.

Spoj­rza­łem w niebo i ode­tchną­łem głę­bo­ko. Za­uro­czy­ły mnie pa­cior­ki roz­sy­pa­ne na nie­bie. Zna­łem wszyst­kie gwiaz­do­zbio­ry, po­wio­dłem wzro­kiem po ra­mie­niu Orio­na cza­ją­ce­go się tuż nad wid­no­krę­giem aż zna­la­złem Bliź­nia­ków. Mię­dzy nimi za­miesz­ka­ło Słoń­ce, z któ­re­go Ami­ra­ni ukradł ogień. Moją torbę i szczyt Atla­sa po­łą­czy­ło prze­zna­cze­nie. Się­gną­łem do niej.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Caern.

– Informuje się zgromadzonych, że egzekucja odbędzie się z użyciem eksperymentalnych związków cyjanomrówczanu – kontynuował zmęczonym głosem więzienny. – Ze względu na szczególny wymiar zbrodni, oraz zachowanie skazańca, odbiera się mu prawo do ostatniego posiłku oraz wygłoszenia mowy pożegnalnej.

Wśród widzów przetoczył się kolejny pomruk aprobaty.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

– Wielojęzyksie, pogadaj z nim – polecił Wercyngetoryks.

– Jak się nazywasz, chłopcze? – spytał Wielojęzyks po łacinie.

– Marek… Juniusz… – wydyszał obcy.

– To Marek czy Juniusz? Zdecyduj się!

– Mam… wiele… imion…

– Wobec tego będziemy na ciebie mówić Multinomiks.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Mytrix.

Mejk późno nauczył się mówić. Gdy miał sześć lat, cedził pojedyncze wyrazy. Nie, żeby mowa sprawiała mu trudność. Do wypowiadanych słów, tak często rzucanych przez ludzi na wiatr, pałał odrazą – wolał czynić, niż strzępić język. I tak mu zostało.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka