Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ANDO.

Ka­mień ogrze­wa ręce, wy­da­je się pul­so­wać ni­czym krew w tęt­ni­cach. Eyren czuje, że już dawno za­stą­pił jego serce… Po­wo­li ob­ra­ca go w dło­niach, wodzi pal­ca­mi po gład­kiej po­wierzch­ni. Nie może pojąć, dla­cze­go nie­śmier­tel­ność na­zwa­no darem, ale wie, że prze­zna­cze­nie musi się do­peł­nić.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Bi­smarck uniósł mapę w dwóch pal­cach i po­de­tknął ją von Molt­ke­mu przed nos.

– To – syk­nął, wska­zu­jąc znów kon­kret­ny punkt – to jest ob­szar mniej­szy od Ber­li­na! Co tam Ber­li­na! Mniej­szy od Pocz­da­mu! I wy mi mó­wi­cie, że to im­pe­rium?!

Sto­ją­cy do­tych­czas pod ścia­ną ge­ne­rał von Bit­ten­feld pod­szedł do stołu.

– Może to i jedna wio­ska – oznaj­mił, wy­raź­nie siląc się na fleg­ma­tycz­ność – ale ponoć sta­wia opór za­rów­no Ro­sja­nom jak i Au­stria­kom. Nikt się nie prze­ci­śnie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ManeTekelFares.

Kiedy żyletka szarpała sześćdziesięciodwudniowy zarost, pomyślał, że chyba rozumie, co czuje owca. Spontaniczne grymasy bólu dodatkowo komplikowały sprawę – tu i ówdzie wykwitały kropelki krwi. Tuż nad splotem słonecznym czuł delikatny ucisk podniecenia, a może lęku z braku pewności, czy na pewno dokładnie zastosował się do receptury. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest bruce.

Wszystko odbyło się zgodnie z planem, dziewczynie uwierzono rankiem, że tak okrutnie posiniaczyło ją jedno ziarenko, drzemiące pod stosami puchowej pościeli, królowa była wielce zadowolona ze swego fortelu, a młodzieniec nareszcie zapomniał o błędach młodości, stając się wkrótce przykładnym mężem i władcą. Pałac odetchnął z wyraźną ulgą.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Światowider.

Gospodarz dochował się wprawdzie trzech córek, wszystkie jednak opuściły wieś, nie miał więc komu przekazać schedy. Z kolei nowa właścicielka naiwnie zakładała, że sprzedający będzie dalej opiekował się gospodarstwem jako jej pracownik. Gdy ten plan nie wypalił, zupełnie nie wiedziała, co począć z niefortunnym zakupem.

Piastuni ognia dostrzegali w tych wydarzeniach drugie dno. Były dla nich dowodem na istnienie ciążącej nad tym miejscem od wieków klątwy, która odpędzała wszystkich nieproszonych gości.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest varg.

Chyba mi ulży­ło – przy­naj­mniej nie mia­łem uro­jeń. Fi­zycz­nie obec­nych gości po­tra­fi­łem jakoś objąć ro­zu­mem. Do­pie­ro wtedy zda­łem sobie spra­wę z wła­snej na­go­ści i po­spiesz­nie owi­ną­łem bio­dra ręcz­ni­kiem. Uśmiech­nę­ła się bar­dzo sze­ro­ko.

– Wy­bacz tego tro­ja­na w so­ftwa­rze – po­wie­dzia­ła. – Tro­chę mó­zgo­zgniot­ny, wiem. Ale nie wiń dziew­czy­ny, że ma cza­sem ocho­tę na ma­łe­go psi­ku­sa. Czasy są trud­ne. Poza tym, mam na imię Eylis.

– Cześć, Eylis. A teraz: czy mo­gła­byś wyjść? Chciał­bym w spo­ko­ju się ubrać.

Kącik jest ust drgnął drwią­co, ale ob­ró­ci­ła się na pię­cie i znik­nę­ła za drzwia­mi.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

Filip zesztywniał z przerażenia. Zbliża się! Zaraz tu będzie! Jeszcze tylko wieża strażnicza i żołnierze. Właśnie, żołnierzyki! Rzucił się do pudełka i wysypał z niego ołowiane figurki. Czy zdąży je ustawić? Na korytarzu coraz głośniejsze wycie i zgrzytanie. Teraz! Filip przyciągnął Lucy do siebie, a drugą ręką zebrał łzę, która zawisła na rzęsach dziewczynki. Łza spadła na Pałac Sprawiedliwości i wszystko zniknęło.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Pop Lab.

Gdy wy­pa­ru­je ostat­ni zegar, to foton nawet nie za­uwa­ży, że wła­śnie prze­był nie­skoń­czo­ną drogę. Trwa­ją­cy eon, jak każdy inny, czeka ten sam los. Czą­stecz­ki bez masy wpły­ną na roz­kład ma­te­rii w ko­lej­nym cyklu. Dawno, dawno temu albo kie­dyś w wiecz­no­ści – bez róż­ni­cy – po­wstał czy po­wsta­nie świat do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­cy nasz.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest silvan.

– To koniec treningów, Litharze. Przed tobą Dzień Zadumy, a nocą staniesz w pałacu przed Wiedźmą. Jeśli cię Uzna, zostaniesz Da’Vah. Pojutrze, w noc twych szesnastych urodzin staniesz na swej pierwszej Warcie. I na bogów Goreti i Nann, nie splam mnie.

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Oluta.

– Czyli, że już nie zależy wam na „Magicznej Podróży”? A wiecie, co ostatnio twórcy dodali do tej książki? Dinozaury. Dinozaury ganiają wśród wróżek, żeby się lepiej sprzedawało! – Magda zmusiła się, by podejść do mężczyzn. – Chcecie pozwolić, by waszą ukochaną książkę spotykał taki brak poszanowania? Czy też może jesteście gotowi o nią zawalczyć?

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest bruce.

Wszak nawet dziecko wie, że słowa: nikt na nie nie czeka to dla zmylenia przeciwnika. – Uśmiechnął się znacząco. – Potrzebne są cyprysy i meteory, a także łzy – rozgorączkowany ciągnął dalej. – Z tym ostatnim nie będzie problemu, weźmie się od miejscowego plebsu. Jak rozumiemy, dodatkowo jeszcze deszczówka, zebrana podczas burzy. Jednakże – czy to wszystko? Czy to cały magiczny przepis na kamień filozoficzny?!

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest DanielKurowski1.

Przetarł twarz dłonią i również spojrzał w gwiazdy. Patrzyli na nie razem, jak za młodu, gdy mieszkali daleko od siebie i wyświetlając swoje holograficzne projekcje, wpatrywali się w nocne niebo, czując, że to ich właśnie łączyło.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest PanDomingo.

– Ty łaj­da­ku! Na co żeś tę kozę przy­wlekł? Coś ty chciał jej zro­bić?

– Wy­do­być z niej ka­mień fi­lo­zo­fo…ga­stro…micz­ny! – Uczeń uniósł dum­nie skal­pel w górę.

– Ty dur­niu! – Mistrz wy­rwał na­rzę­dzie. – Skal­pe­lem od żab kozę kroić?

Mina mło­dzień­ca zrze­dła.

– Cze­kaj, jaki ka­mień?

szort
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Nowa Fantastyka