Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest fizyk111.

Rzuciłem się do sprzątania, ale od samego początku wiedziałem, że sam sobie nie poradzę. Demiurgom to wisi, a Pan nie może się dowiedzieć; poprosiłem wiec „siostro, pomóż posprzątać”. Zostawiła swój wszechświat na uśrednionych nastawach i przybyła z wiadrem żalu za grzechy i mopem odpuszczenia win.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest sy.

Nazywał siebie opiekunem światła. Conocną wartę spędzał na niewygodnym taborecie, wpatrując się w potęgowany soczewkami ostry blask reflektora. Widział tylko biel, obezwładniającą i czystą, jak wtedy, gdy oślepiło go słońce po długim pobycie pod czarnymi wodami oceanu. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Mersayake.

Na trzy­me­tro­wej ścia­nie, a do­kład­nie na ka­mien­nych ka­fel­kach, które two­rzy­ły mo­zai­kę, wy­ry­to nie­zna­ne lu­dziom znaki. Płyt­ki przy­twier­dzo­no jak ma­gne­sy na lo­dów­kę, by móc zmie­nić ich ko­lej­ność, kon­fi­gu­ro­wać obraz mo­zai­ki, lecz wpierw na­le­ża­ło­by zro­zu­mieć ko­smicz­ny szyfr.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Facies_Hippocratica.

Trzy kwadranse później leżałem z rękami pod głową na wersalce w pokoju lekarzy. Strumień powietrza z wentylatora łagodnie owiewał twarz. Patrzyłem prosto w jasne, uśmiechnięte oblicze górujące nad osrebrzonym dachem bloku operacyjnego. Moja wnuczka za tydzień miała skończyć dziesięć lat.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Światowider.

W obu razach jednak wychodzi, żeć to machlerz obrzydły, przez któregom niepotrzebny zajazd uczynił i bez zysku żadnego ludzi swych na szwank wystawiał. Za występęk wobec Niewęgłowskiego Niewęgłowski płaci, nie kat. ? Zwrócił się do hajduków. ? Kończcie go.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ninedin.

Ofiarnicy odeszli. Zostałem ja, kamień i mundus, ciemna jama w ziemi jak rozdziawiony pysk potwora. Dziś większość mieszkańców Rzymu zamknęła się przed światem i przed tym, co po nim tej nocy chodziło. Ja nie mogłem. Skulony w wilgotnym mroku, czekałem, aż mieszkańcy drugiego świata przypomną sobie o tym pierwszym i wyjdą, wlokąc za sobą mrok i grozę zaświatów. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Crucis.

– Bo widzi pan, panie Piotrowicz. Ten stulatek – wskazał na siebie palcem – zamierza spędzić swoje urodziny właśnie w podziemnych klubach Berlina. I może tam pana zaprowadzić!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Darcon.

Na centralnym hologramie ukazał się widok z kamer drona patrolującego. Mężczyzna nic nie widział. Nic, oprócz czystego nieba.

– Przybliż – dodał, choć sam nie wiedział, co chciał przybliżyć.

I wtedy zobaczył falowanie gorącego powietrza. Ledwo widoczne, przemieszczające się w sposób nieliniowy, ale na pewno nie przypadkowy. Jądro oznaczyło obszar.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Edward Pitowski.

Gdy wra­cam do domu, mama jest już pi­ja­na. Śpi na sie­dzą­co na ka­na­pie przed włą­czo­nym te­le­wi­zo­rem. Na stole pra­wie skoń­czo­na bu­tel­ka wina, pod nim ko­lej­ne dwie, już puste. Prze­wró­co­ny kie­li­szek zo­sta­wia czer­wo­ną plamę na bia­łym ob­ru­sie.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Żongler.

Reper był stary, owszem, ale to jeszcze nie znaczyło, że ma dawać się młodszemu. Problem tkwił w tym, że nikt nie szanował złomiarzy, czy to zatrudnionych na umowę o pracę jako nocni wartownicy złomowisk, czy tych ze smoluchami w ustach rozkręcających tory kolejowe.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Mytrix.

– Mamo, mamo, czemu ten pan ma wystającą z głowy rurkę? Aż do nieba rurkę!

Wydalając nikotynę z płuc, zerkam na dzieciaka z pogardą. Najchętniej kopnąłbym małego szczyla w zadek, tak by mordą wylądował w błocie. Powinien od małego poznać smak życia.

/Skąd tyle agresji? Jest cierpka w smaku./

Znowu te myśli, czyżby sumienie?

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest syf..

Kreatura powolnym krokiem zmierza w górę ulicy. Jej rozchybotany migotaniem pochodni cień liże szachulce kamienic. Spod poszarpanego, umazanego gnojem ubrania wypadają oślizgłe larwy, z obrzydliwym bzyczeniem ulatują końskie muchy.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest stn.

Ahti był tylko sta­rym kon­ser­wa­to­rem, ale ro­zu­miał, że tak jak wszech­świat wy­ra­zić można czę­sto­tli­wo­ścia­mi drgań jego czą­stek, tak ze­stro­je­nia ba­ła­ga­nu myśli wszyst­kich ludzi ni­ko­mu się nie udało.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Nowa Fantastyka