Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest kam_mod.

– Nie tylko ja wyjdę z tego starcia ze szwankiem, Zygmuncie – obiecał posągowi, ale ten zachował kamienną twarz.

Monter zbliżył się do nich i poderwał króla do walki. Tom ledwo zdążył się unieść, gdy poczuł, jak figura wbija mu się w brzuch z ogromną siłą. Chwilę później plecy zabolały go znacznie konkretniej i zanim zdążył się zorientować, przebił się przez ścianę i wpadł do czyjegoś salonu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest BasementKey.

Gdy usłyszałem krzyk Czarnorękiego, nie byłem zdziwiony. Pobiegłem czym prędzej za donośnym głosem, aż wypadłem na sporą polanę, którą zajmowała czysta groza, destrukcja i uosobiona śmierć. Jednym słowem: smok. Ucieszyłem się, bo taki był właśnie mój plan.

opowiadanie
science-fiction

Sza­now­ni Czy­tel­ni­cy, Pre­nu­me­ra­to­rzy!

 

Za­pew­ne już od kilku mie­się­cy do­cie­ra­ją do Pań­stwa in­for­ma­cje o po­waż­nych pro­ble­mach na rynku dys­try­bu­cji prasy. To one zmu­si­ły nas do pod­ję­cia trud­nej de­cy­zji o za­mknię­ciu „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go”. Numer 01/2019 był ostat­nim wy­da­niem tego kwar­tal­ni­ka opu­bli­ko­wa­nym przez wy­daw­nic­two Pró­szyń­ski Media.

 

Wszyst­kie osoby, które za­mó­wi­ły pre­nu­me­ra­tę „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go” (także w wa­rian­cie łą­czo­nym z pre­nu­me­ra­tą „Nowej Fan­ta­sty­ki”), otrzy­ma­ją od nas w naj­bliż­szym cza­sie zwrot na­leż­no­ści z ty­tu­łu nie­zre­ali­zo­wa­nej usłu­gi na pre­nu­me­ra­tę „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go”. Zo­sta­nie on do­ko­na­ny przy uży­ciu ta­kie­go sa­me­go spo­so­bu za­pła­ty, ja­kie­go użyli Pań­stwo przy za­ku­pie pre­nu­me­ra­ty. Je­że­li jed­nak nie jest to moż­li­we, bar­dzo pro­si­my o wska­za­nie nu­me­ru ra­chun­ku ban­ko­we­go, na który po­wi­nien zo­stać do­ko­na­ny zwrot na­leż­no­ści.

 

Za wszyst­kie nie­do­god­no­ści zwią­za­ne z za­koń­cze­niem pre­nu­me­ra­ty prze­pra­sza­my. W razie ja­kich­kol­wiek pytań czy wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z na­szy­mi kon­sul­tan­ta­mi. Je­ste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji w dni ro­bo­cze w godz. 9:00-16:00, tel. sta­cjo­nar­ny: 22 278 17 27 lub e-ma­il: prenumerata@proszynskimedia.pl.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BioHazard.

– Popatrzcie na tego dziadka – szepnął konspiracyjnie Piotr. – Ja pierdzielę, normalnie Gandalf! – Na kamieniach nieopodal siedział starszy człowiek. Długa, siwa broda i włosy powiewały mu na wietrze. Ubrany był bardzo skromnie, w starą bawełnianą kurtkę, szare spodnie i podniszczone skórzane buty. Reprezentował ten szczególny rodzaj ludzi, którzy osiągnąwszy pewien wiek, przestawali się starzeć. Mężczyzna mógł mieć sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, a może nawet więcej lat. Było w nim coś dziwnego.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Łukasz Kuliński.

Widzicie tę dziewczynę w lateksowym kostiumie?

To ja. Jessica Heller. I zanim zapytacie – tak, biegnę w kostiumie Ginger Woman. Tak, ten kłąb rudego futra obok mnie to orangutan. Dorosły samiec orangutana. I tak, trzymam w ręce blaster.

To naprawdę skomplikowana historia, okej?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rybak.

– Po cóż więc tam w ogóle, i to tak liczną grupą, lecimy? Przecież to musi kosztować setki milionów kredytów. To kolonizacja i transport się nie opłacają, a nasza megawyprawa i owszem? – poznałem głos drugiego nawigatora.

– Lecimy, bo to pierwsza planeta w galaktyce, na której daleki zwiad znalazł ślady rozumnego życia – uprzejmie wyjaśnił Maliński.

– No, wielkie mi znowu odkrycie – wtrącił się mechanik Iwanow. – Musiał lecieć aż tak daleko? W układzie Sol macie je na każdej większej planetoidzie, gdzie tylko żyją nasi…

– Nie zrozumieliśmy się – Maliński uśmiechnął się pobłażliwie, a za jego plecami pojawiły się na naszych holościanach trójwymiarowe zdjęcia obsypanych rudym piachem ruin, czegoś na kształt fundamentów baszt i… hangarów? Czy może raczej baraków? – Obcego życia rozumnego.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest sy.

Cesarz uroczyście wjechał do stolicy przez główną bramę Mingde, trzeciego, ostatniego dnia Festiwalu Latarni. Ludzie porzucili swoje zajęcia i zamknęli wcześniej sklepy, aby móc obejrzeć paradę dworską. Trzykondygnacyjną pagodę tronową z bambusa i jedwabiu wzniesiono na platformie z grubych tyczek, którą popychał wiatr łapany w ogromne żagle.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest kasjang.

Zanim tastron zdążył się w pełni zmaterializować, Kos owinął wokół niego niewidzialne pęta. I zacisnął palce.

Na murach dał się słyszeć trzask, a uderzenie serca później ogromny bełt z arbaletu wbił się głęboko w czoło sparaliżowanej demonicy. Za nim posypał się grad zatrutych strzał.

Kos cmoknął z uznaniem, zwalniając pęta.

Cielsko demona osunęło się na lód, ogon śmignął jak bicz w przedśmiertnym odruchu. Nikogo nie dosięgnął.

Tak łatwo je zabić, kiedy nie mogą się ruszać…

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest chroscisko.

Leżała na wilgotnej ziemi nieruchomo, jakby spała. Seh spoglądał na jej oblicze, na wyraźnie zarysowane łuki brwi, wysuniętą brodę, jasne, pozlepiane w grube strąki włosy oraz oczy. Niebieskie, blade, zamglone. Martwe. Poniżej twarzy, na piersi, gdzie próżno było szukać oznak oddechu, wykwitała krwawa rana, poszarpana niczym krzemienne ostrze, które ją zadało.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

Ko­mu­ni­kat ofi­cjal­ny dla ob­sza­ru De–S/02 ©De­par­ta­ment Zdro­wia Pu­blicz­ne­go

 

OPI­NIA nr 189-67/04/05 w spra­wie prze­ciw­ko Vil­le­mo­wi Nor­to­no­wi, nr ewid. społ. De–S/02/10458–194–265 po­dej­rza­ne­mu o usi­ło­wa­nie po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa z art. 247 k.p.e.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest śniąca.

Licho poczekał aż ludzie znikną wewnątrz budynku, Tomasem się nie przejmował. Napiął i wyprostował półosie. Ruszył pół metra do przodu, po czym stanął i wycofał na stałe miejsce. Ten niezdecydowany manewr wykonał jeszcze dwa razy, zanim ostatecznie wyjechał z terenu jednostki.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Realuc.

Promocja na nieśmiertelność!

Tylko teraz wykupując pakiet rodzinny (minimum trzy osoby) zyskujesz 20% rabatu!

Nie zwlekaj! Już dziś zapewnij sobie wieczną przyszłość!

Szczegóły sprawdzisz na stronie Fabryki Jaźni.

Poleca: dr Ostojec

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka