- Profil: kam_mod

Profil użytkownika

Bujam się po świe­cie i cza­sem piszę książ­ki.

 

FB: www.facebook.com/mika.modrzynska

O po­dró­żach opo­wia­dam na www.alecojak.blogspot.com

 

Pełną listę moich do­tych­cza­so­wych pu­bli­ka­cji li­te­rac­kich wraz z od­no­śni­ka­mi znaj­dziesz tutaj:

https://alecojak.blogspot.com/p/pisarka.html

 

Parę naj­cie­kaw­szych:

“Sie­dem dni stwo­rze­nia Ewy” (II miej­sce w kon­kur­sie Kawka z Kafką)

“Artystka plastyczka” – II miejsce w konkursie Krysz­ta­ło­we smoki 2020

“Lady Ła­zarz” w Nowa Fan­ta­sty­ka 02/21

“Głodny Coco czai się tuż” w Nowa Fantastyka 08/22

No i książ­ka: “Stycz­nio­wa let­nia noc” (Media Ro­dzi­na 2022)


komentarze: 2910, w dziale opowiadań: 1628, opowiadania: 611

Znajomości

Ostatnie komentarze (2910)

pokaż więcej

Biblioteka

Pogrom
Obcość | opowiadanie, inne | kom. kam_mod | 13.02.23, g. 00:14
46
kom
OK
bib
Głodny Coco czai się tuż
opowiadanie, inne | kom. kam_mod | 30.01.23, g. 00:25
34
kom
OK
bib
Welesówna i niezbyt żywi mieszkańcy Brzózki
opowiadanie, inne | kom. kam_mod | 06.02.22, g. 12:19
18
kom
OK
bib
Lady Łazarz
opowiadanie, inne | kom. kam_mod | 28.10.21, g. 04:11
62
kom
OK
bib
Artystka plastyczka
opowiadanie, inne | kom. kam_mod | 19.08.20, g. 09:28
119
kom
OK
bib
Siedem dni stworzenia Ewy
Kawka z Kafką | opowiadanie, inne | kom. kam_mod | 02.04.20, g. 06:02
111
kom
OK
bib
Ostatnia
Trójkąt Sudecki Heroiczny | opowiadanie, inne | kom. kam_mod | 25.01.20, g. 23:59
95
kom
OK
bib
Straszna pani z czerwonym szalikiem
opowiadanie, horror | kom. kam_mod | 15.04.19, g. 18:42
43
kom
OK
bib
Upadek króla Zygmunta
Odzyskać twarz | opowiadanie, fantasy | kom. kam_mod | 07.03.19, g. 19:42
25
kom
OK
bib
Nóż z fulgurytu
opowiadanie, fantasy | kom. kam_mod | 17.01.19, g. 19:30
38
kom
OK
bib
Motyle siadają na łożach umarłych
Płonące żyrafy | opowiadanie, inne | kom. Finkla | 26.07.17, g. 12:49
131
kom
OK
bib

Poczekalnia

Betowane

Brak opowiadań

Brak opowiadań

Nowa Fantastyka