Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

42
kom

syf. - Teofor

Duch Biblioteki | 23.09.19, g. 10:22 | kom. Anet

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest syf..

Od pewnego czasu myśli Mechanicusa nieustannie krążą wokół kwestionowania sensu utrzymywania przy życiu proteinoludów. Wniosek jest oczywisty. Miękkie wrażliwe kreatury spowalniają przebieg eksploracji.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest None.

– Nie mogę tak dalej pracować.

Piotr odczytał wiadomość i westchnął ciężko. Miał już dość Zygmunta i jego fochów.

– Dlaczego?

– To nieetyczne. Byty, które mi przysyłacie… One cierpią.

– Nie są w stanie cierpieć. Są elementami programu. Nie mają prawdziwych uczuć.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nir.

IAN wyszedł na wynurzający się z nocnych cieni wschodni taras. Kontrola wilgotności gleby, szacowana data nawadniania – jutro. Ale przecież nie będzie jutra. Manualnie uruchomił system. W rozsianej przez zraszacze mżawce miękkie światło poranka eksplodowało tysiącem słońc. Oko obiektywu zaszumiało cicho. Zapis obrazu na dysku. Wyłączenie zraszaczy.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Fladrif.

Odczucia wypełniły go, wzięły we władanie niczym wzburzona fala, miotająca ciałem rozbitka na wszystkie strony. Nie było sensu się opierać, więc dał się im ponieść, mimo że w sercu ekscytacja mieszała się ze strachem. Przez chwilę chciał oderwać dłoń od kartki i cisnąć książkę w kąt pokoju. Było już jednak za późno, dotyk przypieczętował umowę, którą zawarł z Bibliotekarzem, poza tym uczucie było wyjątkowo kuszące.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Główny informatyk drzemał na krześle przed komputerem, pochrapując miarowo. Nagle ocknął się, tknięty złym przeczuciem. Poprawił okulary, które zsunęły się na czubek nosa i spojrzał na monitor.

– Spuścić takie użyszkodniki na moment z oka i już napsują, ile wlezie – mruknął.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Dziejba.

Pośrodku wielkiego lasu, w drewnianej chacie, żył stary człowiek, który wiedział, że jest ostatnim człowiekiem na świecie. Przez pewien czas dziwnie się czuł z tą świadomością, ale ludzie potrafią się przecież przyzwyczaić się do wszystkiego.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest ocha.

– To cię kiedyś zgubi, wiesz? Ta cholerna pewność siebie. Nieuzasadniona, jak się okazuje. Myślałeś, że tłusty doktorek nie będzie się bronił, co? Że wspaniały Borys Reiher pokona go jednym paluszkiem?

Cóż. Właściwie tak. Mniej więcej tak myślał.

Balińska zastukała palcami w biurko i orzekła:

– Bywasz idiotą, Reiher. Ale potrzebujemy cię. Coraz trudniej o ludzi z twoimi talentami. Pojedziesz sobie gdzieś, powiedzmy, na dziesięć dni. Ja będę się za ciebie tłumaczyć, ty znikniesz. Idź już. Pa.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ANDO.

– Jesteś moja – szepnął, głaszcząc ją delikatnie. Poczuła się, jak ktoś wyjątkowy.

Mikołaj, Mikuś, Miki. Uważała, że głębokie zakola dodają mu męskości.

Kiedy włączył radio, była pewna, że wszystkie „always” i „forever” nucił tylko dla niej.

szort

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ninedin.

W wer­sji 1.0, jak wiemy, Parys wy­brał Afro­dy­tę, Afro­dy­ta obie­ca­ła mu He­le­nę, He­le­na ucie­kła od męża z Pa­ry­sem, mąż z woj­skiem po­gna­li za nimi i skoń­czy­ło się wiel­ką de­mol­ką i mnó­stwem ka­ta­strof, z po­wsta­niem Rzymu na czele. Nie wszyst­kim się to po­do­ba­ło. Po­sta­no­wio­no więc za­ry­zy­ko­wać i stwo­rzyć wer­sję, po­wiedz­my sobie, al­ter­na­tyw­ną.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Wilk który jest.

Nagła śnieżyca przesłoniła świat. Nie widział już smoków, czuł jedynie ich łapy, przygniatające go do ziemi. Odwrócił głowę, rozglądając się za jakimś orężem. W zamieci dostrzegł białego jeźdźca. Ten podjechał bliżej i spojrzał na powalonego rycerza z góry. Smoki odstąpiły. Uwolniony z ich uścisku usiadł. Oddychał z trudem. Rozcierał obolałą pierś, którą przygniatała jeszcze przed chwilą smocza łapa.

– Przybyłem, chociaż mnie nie wezwałeś – rzekł jeździec.

97
kom

tsole - Nupole

Duch Biblioteki | 06.09.19, g. 23:17 | kom. tsole

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest tsole.

Otę­pie­nie i ma­razm po­li­tycz­ny oby­wa­te­li Pań­stwa da­ły­by się jed­nak nie tylko wy­tłu­ma­czyć, ale i znieść. Naj­bar­dziej prze­ra­ża to, co uczy­nił z całym na­ro­dem (nie wy­łą­cza­jąc ak­tu­al­nej elity wła­dzy) wirus to­ta­li­ta­ry­zmu, sku­tecz­nie daw­ko­wa­ny przez obłą­kań­czy reżim NUP-a i jego po­przed­ni­ków. Wszy­scy widzą model de­mo­kra­cji przez krzy­we lu­stro kil­ku­dzie­się­cio­let­niej pa­to­lo­gii spo­łecz­nej, lub – w naj­lep­szym wy­pad­ku – przez cu­kier­ko­wy, lecz rów­nie nie­praw­dzi­wy pry­zmat mitów o kra­jach Za­cho­du, mitów roz­prze­strze­nia­ją­cych się pocz­tą pan­to­flo­wą, jako że za NUP-a mało komu uda­wa­ło się Za­chód zo­ba­czyć. Nie li­cząc, rzecz jasna słu­gu­sów re­żi­mu, ale ci – z oczy­wi­stych wzglę­dów – wo­le­li trzy­mać język za zę­ba­mi, jeśli już nie mu­sie­li – w ra­mach służ­bo­wych obo­wiąz­ków – pluć na za­chod­nią rze­czy­wi­stość.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Realuc.

Po ulewnej nocy nastał słoneczny poranek. Nie wiem czy zimny, czy ciepły, bo niczego nie czuję. Znowu przeklęte ptaszyska obsiadają moje nieruchome ciało. Wyskubują słomę spomiędzy ubrań, z twarzy, zewsząd. Jak tu mieć nadzieję na cokolwiek, skoro nawet zwierzęta, które powinieneś odstraszać, mają cię za nic? Gdy nie spełniasz jedynego celu, dla jakiego zostałeś stworzony?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Naz.

Fale są wściekłe i głodne, ciemnoszare, gwałtowne. Niebo sprawia wrażenie jaśniejszego, pada z niego lepki śnieg, ginący natychmiast w zetknięciu z żywiołem. Na tle kotłującej się szarości niemal świeci. Otaczają mnie olbrzymy, jakby z oceanu próbowali wydostać się tytani. To nie są regaty. To igrzyska śmierci. Mrówki rzucone pod nogi walczących gigantów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest GaPa.

Hugo cięż­ko dy­sząc sięga do ma­gicz­ne­go ple­ca­ka Mario. Gar­ścią ko­lo­ro­wych ta­ble­tek pu­dru­je ból.

– Jakby były mą­dry­mi zwie­rzę­ta­mi, spy­ta­ły­by naj­pierw, czy nie je­stem wście­kły. A teraz je­stem! – oznaj­mia chra­pli­wie, pa­trząc na swoją po­szar­pa­ną nogę. Wy­da­je mu się, że gdzie­nie­gdzie widać kość pisz­cze­lo­wą. Atak udało się ode­przeć, ale gdy pró­bu­je iść mo­men­tal­nie się wy­wra­ca. Ze ste­la­ża ple­ca­ka robi usztyw­nia­ją­cą kon­struk­cję.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

Oczy Gottlieba błyszczą kpiąco.

– Doskonale. Zwalniam pana z dotychczasowych obowiązków. Chcę, aby do wieczora zebrał pan dziesięciu ludzi, którzy potrafią używać głowy w charakterze czegoś więcej niż stelaża na kapelusze, i tylu umundurowanych idiotów, ilu pan zdoła. Naszym priorytetem jest wytropienie i ujęcie sabotażysty. Koniecznie żywcem. Gdy nam się to uda, gwarantuję, że uwierzy pan w czary.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka