Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Mumu wstał i otrzepał się ze złocistej sierści Bagabungi.

Przyjaciel, na grzbiecie którego przemierzał wszechświat, będzie się lenił jeszcze przez wiele kosmicznych lat. Mumu wolał jednak to niż suchą, pozbawioną miękkości skórę, na której prędzej czy później przyjdzie mu znowu bytować. Wszystko ma swój cykl. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Wiedział o tym od zawsze, tak więc od zawsze przyjmował rzeczy takimi, jakimi są.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Skąpany w świetle boskiego majestatu, obleczony w złote słoneczne promienie, otoczony chórami wielbiących go cherubów, Boży Syn spojrzał z góry na swojego żołnierza, z tym swoim dobrotliwym wyrazem twarzy. Baranek spoczywający u podstawy tronu uniósł głowę, zaryczał skrzydlaty lew siedzący na oparciu, dając znak, że Król przemówi. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ManeTekelFares.

– To nie takie proste jak przerobienie ołowiu w złoto. – Rzuciła notatki na stolik. – Miecio dużo mi pomógł w tej materii, ale od ciebie oczekuję czegoś więcej niż proste wzmocnienie sildenafilu efedryną.

– Jednym zdaniem, potrzebujesz czegoś w rodzaju super viagry?

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest kasjopejatales.

Ludzie nie rodzą się źli. Nie stają się też tacy z dnia na dzień. Do tego potrzeba czegoś… więcej. W moim przypadku wystarczył jednak impuls. Iskra, która w sekundę spaliła wysuszoną przez łzy duszę i zmieniła mnie w kogoś zupełnie innego. Osobę, która nie czuje nic, zabijając dla pieniędzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rrybak.

Znów ten wiatr. Wyje i wyje, jakby chciał coś nam powiedzieć. Też słyszysz w tym pojedyncze słowa? Przypadek, w końcu to zupełnie obcy świat.  Chodź, schowajmy się do szałasu. Ten jest porządny, z tytanowej blachy, nic go nie ruszy. Prawdziwy dom. Daj mi rękę. I niczego się nie bój. Bo wiesz, córeczko, tata będzie z tobą zawsze, a na tej planecie naprawdę nie ma się już czego bać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BasementKey.

Trzask za­pał­ki o pu­deł­ko, i ko­lej­ny, i ko­lej­ny… Z pudełka poleciały tylko iskry, w tym samym momencie na noc­nym nie­bie Zie­lo­nej Góry za­pa­li­ły się bły­ska­wi­ce. 

– Pa­trz­cie nie chcą się za­pa­lić. Za­mo­kły, czy co… – de­ner­wo­wał się szef.

Le­żą­cy wie­dział, że musi pod­nieść głowę w od­po­wied­nim mo­men­cie. Jeden raz, jeden je­dy­ny, ostat­nia szan­sa. Musi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Staruch.

Ale jeśli mamy uderzyć w System, coś zmienić na tym skostniałym, parszywym świecie, to chyba rzeczywiście najlepiej tu zacząć. Przecież tak dalej być nie może!! Zmiana, zmiana, zmiana – tego wszyscy potrzebują!

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

„Prze­szli ba­gna­mi, by przez Woł­mon­to­wi­cze nie prze­cho­dzić”. Tak po­wie­dział po­sła­niec, Wo­ło­dy­jow­ski jed­nak wie­dział swoje. W Woł­mon­to­wi­czach nie ostał się prze­cież nikt, kto by mar­szo­wi kom­pa­nii prze­szko­dził. Po­czuł złość, wspo­mi­na­jąc wie­ści, które do­sta­wał z tej wio­ski. Wie­ści, które osta­tecz­nie przy­wio­dły go tutaj wraz ze skrzyk­nię­tą gro­ma­dą szlach­ty i pa­choł­ków.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kam_mod.

Dusza Elżbiety śpi, ale mam notatki. Osoba cicha i nieśmiała, mało gadała, dużo się śmiała. (Szybko umierała.) Do swojego męża mówiła: Bartuś. Bartłomiej, gdy podpadł.

Zakładam błękitną perukę i odrzucam loki do tyłu. Związuję je w luźny węzeł różową wstążką – jak na hologramie. Po raz ostatni uśmiecham się szeroko do Elżbiety w lustrze i idę na nasze spotkanie.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest oidrin.

Świat otula piaskowa mgławica. Podmuch wiatru, który zmusił dawno stopniałe lodowce do wsiąknięcia w wyjałowioną ziemię. Maki, chabry, reszta sztucznej trawy toną pod złocącą się w słońcu pierzynką. Trzeszczące w zębach ziarenka nie są już zwiastunem ostatnich podrygów wiosny. Jej mocowanie się z nadejściem lata odeszło dawno w niepamięć, skończyły się przecież luksusy pór roku i świeżego powietrza w płucach. Teraz jest tylko krew z nosa, dziąseł, twarde podskórne wybrzuszenia… Tradycje umrą jednak ostatnie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest katia72.

Nie myślę, tylko patrzę do środka. Nie, nie potrafię, bo uparcie słyszę słowa. Chciałbym czuć kolory, ale zabijają je litery. Marzyłem, żeby zostać kreatorem, a jestem budowaczem i mimo że nienawidzę swoich cegieł, pragnę zbudować z nich mur sięgający nieba.

Nawet gdy go zbudujesz, wszyscy o nim wkrótce zapomną.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Seener.

Jak wchodziłem pierwszy raz na śmieciarkę, to miałem marzenia. Odłożę, zrobię licencję, będę latał czymś dużym i lśniącym. I tak marzyłem i marzyłem. Lata leciały nie wiadomo kiedy, a ja w końcu zacząłem wierzyć w śmieciarskie legendy, z których wcześniej sobie kpiłem. Takie same jak legendy tych biedaków, że kiedyś w gruzach znajdę skarb i się ustawię. Walizkę z pieniędzmi albo kontener fingerytu.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

W ewo­lu­cji do­ko­nał się wła­śnie akt re­wo­lu­cyj­ny. I tym razem nie mo­że­my przy­pi­sać go śle­pe­mu ze­gar­mi­strzo­wi czy wszech­mo­gą­ce­mu Bogu. Do tej pory czło­wiek był je­dy­nym bytem, który nie tylko wie, ale także wie, że wie. Teraz to my, lu­dzie stwo­rzy­li­śmy nową ja­kość świa­do­me­go bytu. Nic już nie bę­dzie takie jak było.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Verus.

Mam dziesięć lat. Matka zabiera mnie do kliniki. Wchodzi się tam przez ciemny tunel. Mój krzyk odbija się od brudnych ścian. Matka nie zważa na to, szarpie mnie i pcha na zmianę, aż w końcu docieramy do poczekalni.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest kasjopejatales.

Był już późny wieczór, gdy Adam wszedł do niewielkiej szpitalnej sali. Stąpając cicho, podszedł do łóżka, na którym leżała Anna. W tym rozświetlonym nikłym światłem lampki pokoju dziewczyna była jedyną pacjentką. Wokół niej znajdowały się urządzenia do podtrzymywania życia i kontrolowania jego parametrów. Ich niebiesko-biała poświata padała na ciało Anny, otulając je niczym świetlisty całun.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Perrux.

Pierwszy podszedł do mnie pan Tadeusz, siwy jegomość z wąsem, czasem miły, a czasem nie bardzo.

– Słyszał pan, panie Tomaszu? – zagaił. W szeroko otwartych oczach dojrzałem błysk. – Księżyc podobno nam wyparował. Zupełnie zniknął, tak na amen.

– Jak to wyparował? – zapytałem ze sporą dozą sceptycyzmu. Przecież w szkole nie uczyli, że księżyce zwykły zmieniać stan skupienia.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Przy­ga­sły świa­tła. Za­pach po­wie­trza wy­raź­nie się zmie­nił, mie­sza­jąc ze sobą nuty ozonu i elek­trycz­no­ści. Na ho­lo­gra­ficz­nych licz­ni­kach w każ­dej z komór za­mru­ga­ły po­zio­me kre­ski a przy­jem­ny ko­bie­cy głos wydał wyrok:

 

– Pro­to­kół Trans­por­tu Tem­po­ral­ne­go uru­cho­mio­ny. Roz­po­czy­na się od­li­cza­nie od punk­tu koń­co­we­go.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Łosiot.

Moja kolej; staję na środ­ku wy­kle­jo­ne­go taśmą kwa­dra­tu, do torby wrzu­ca­ją mi przy­dział je­dze­nia – parę pu­szek, mleko w prosz­ku, zupki bły­ska­wicz­ne, ma­ka­ron; ko­sme­ty­ki – żel do mycia i pastę do zębów; do tego kawa, cze­ko­la­da, bu­tel­ka wódki i pa­pie­ro­sy, pacz­ka pre­zer­wa­tyw. 

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka