Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest avei.

– Przyszedłeś z lepianek – mówi wysuszona kobieta, zauważając wciąż niezaschniętą magmę na łapach gościa. – Co tu robisz? Zgubiłeś swojego właściciela, impie?

Palaczka bucha kłębami dymu przy każdym słowie.

– Nie, pani – odpowiada mały przybysz, czując w głowie Twoją iskrę. – Mam właściciela.

– Ach, tak? Naprawdę? – Przygląda się podejrzliwie. – A kto nim jest?

– Nie wiem, ale ktoś bardzo mądry.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Arnubis.

Oczom Ri­va­ra­da uka­zał się po­sęp­ny widok. Konar, po któ­rym szli, wy­glą­dał jak wy­pa­lo­na rana po­śród ota­cza­ją­ce­go ich ze wszyst­kich stron morza zie­le­ni. Kora pod ich sto­pa­mi, za­zwy­czaj ciem­no­brą­zo­wa i po­żło­bio­na głę­bo­ki­mi bruz­da­mi, miała nie­zdro­wą barwę sadzy. Ksią­żę kuc­nął i wy­cią­gnął dłoń ku pod­ło­żu. Wierzch­nia war­stwa, sypka jak po­piół, kru­szy­ła się pod naj­lżej­szym do­ty­kiem i po­zo­sta­wia­ła na skó­rze smo­li­ste ślady. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest PsychoFish.

Męż­czy­zna chwy­cił jej ra­mio­na i sta­now­czo, ale ła­god­nie po­sta­wił ją na nogi.

– Ko­cha­na, uwierz mi. Z dziec­kiem wszę­dzie wam bę­dzie le­piej niż tu. Tu susza już de­ka­dę trwa. – Obej­rzał się na boki i ści­szył głos. – Roku chło­pak nie prze­ży­je. Co was, jasna cho­le­ra, pod­ku­si­ło… 

Klę­czą­cy oj­ciec chłop­ca, ro­zej­rzał się i ode­zwał:

– Umiem na­pra­wiać ma­szy­ny, weź mnie…

– Nie – uciął męż­czy­zna. – Nie ma mowy. Już mamy me­cha­ni­ka. Prawo jest prawo. Dzię­kuj­cie Panu, że daję wam moż­li­wość od­po­ku­to­wa­nia grze­chu.

 

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Młody pisarz.

Hegan prze­kro­czył próg i ro­zej­rzał się po po­miesz­cze­niu. Ode­tchnął głę­bo­ko. Pa­no­wa­ła tu przy­jem­na cisza. Pokój zaj­mo­wa­ły głów­nie re­ga­ły z książ­ka­mi i skrzyn­ki. Wiele skrzy­nek. Obok nich wy­mu­ro­wa­ny ko­mi­nek, a pod oknem stał stół, na któ­rym wy­grze­wał się…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Bravincjusz.

Poskręcane gałęzie wyciągały się ku niej, a tańczące cienie podbiegały coraz bliżej, coraz śmielej. Trzask pękającego drewna dobiegał od mrocznych figur, widocznych jedynie kątem oka. Zatruty Las na każdym, bez wyjątku, odciskał swe piętno.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Shanti.

Hugo De Brass drżącymi rękami założył pętlę na szyję.

– Jesteś pewien? – zapytał jeden z towarzyszy.

– Nie mamy wyboru. To jedyny sposób. Jeśli nie wrócę…

Powiódł wzrokiem po twarzach przyjaciół i wziął głęboki oddech. Nie mógł ich zawieźć. Mieli w końcu uratować świat.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Ma­gicz­ne gacie? – za­śmiał się Broll.

– Po aurze wno­szę, że na­są­czo­ne sil­nym za­klę­ciem usztyw­nie­nia – stwier­dził mag.

– Star­cze pro­ble­my w twoim wieku, Do­re­mie? – za­kpił skry­to­bój­ca i za­niósł się śmie­chem.

– To za­klę­cie usztyw­nia gacie, kiedy kto w nie ude­rzy, dur­niu. Sam żeś sobie też po­wi­nien takie spra­wić – żach­nął się ry­cerz.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest NaN.

Cienie zawirowały i na oka mgnienie Wydra przestał być człowiekiem, stał się stworzeniem ze stepu – bestią o żarzących się ślepiach z okrwawionymi pazurami. Przycisnął płonącą łapę do mojego ramienia, wypalając na nim plemienny znak – szybującego orła. Nie okazałem bólu ani wtedy ani chwilę później, gdy szaman wcierał w ranę sadzę i obwieszczał zebranym moje imię męskie – Szron.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

– Co się stało? – Geza zerwała się na równe nogi i rzuciła w stronę tobołka, w którym trzymała rozmaite użyteczne drobiazgi.

– Hipopotam – stęknął jeden z mężczyzn dźwigających kapłankę.

– Najpierw wywrócił łódkę, a potem pogryzł czcigodną siostrę – uzupełnił drugi, wyższy. – Był ogromny!

38
kom

ostam - Walkower

Duch Biblioteki | 12.03.23, g. 16:40 | kom.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

Róża wybiegła za doktorem z ambulatorium. Głowa bolała ją jeszcze, ale leki faktycznie pomogły i zaczynała z powrotem trzeźwo myśleć. Czy starczy im czasu, żeby wytracić prędkość?

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest BasementKey.

To pew­nie po­kracz­ny czło­wie­czek wy­rwał się poza ko­ścia­ną bramę mo­je­go ciała. Być może zrzu­cił mnie tutaj, żebym po­dzie­lił jego smut­ny los, a sam teraz cie­szy się wol­no­ścią. Nie chcia­łem skoń­czyć tak jak on, skrę­co­ny, po­ra­nio­ny, zła­ma­ny. Mu­sia­łem się jakoś wy­do­stać, choć­bym w tym celu mu­siał spro­wa­dzić go tutaj z po­wro­tem.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Silva.

W lesie panowała cisza, od której zatykało uszy. Serce zaczęło bić szybciej; nerwowo rozglądała się na boki, czy zza drzew nie wyskoczą znienacka Obcy. Mówiono, że nie mieli ciał, ale w wyobraźni nadawała im postać wielkich, półprzezroczystych glist albo cieni zwiewnych niczym dym. Gdy wyszła znów na słoneczne światło, musiała zmrużyć przyzwyczajone do leśnego półmroku oczy.

A potem dostrzegła w oddali Mur.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ManeTekelFares.

– Sajjid Carter, sajjid Carter!

Mężczyzna w kapeluszu zsuniętym na potylicę nie reagował na wołania robotnika. Wspierał dłonie na krawędzi sarkofagu, patrząc w puste wnętrze. Miał zaledwie dwadzieścia dziewięć lat, ale i doczekał się pozycji Głównego Inspektora w Egipskiej Służbie Starożytności. Wiedział, że dalsza kariera zależy od przewagi sukcesów nad porażkami, a odkrycie trumny bez ciała trudno zaliczyć do osiągnięć. Z drugiej strony, nabrał już tyle cierpliwości, że nie przerażała go wizja rozpoczynania pracy od nowa.

 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Michał Pe.

Czego szukać, rzecz jasna, nie wiedział. Świat paragrafów i przepisów, w którym studia zamknęły jego umysł, wykluczał zainteresowanie czymkolwiek, co wykraczałoby poza ramy zimnej logiki, a takie kwiatki-bratki, rośliny, czy ogólnie – biosfera, tym wszystkim kręciły siły rządzące się mniej przejrzystymi prawami.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Wypytywał o rzeczy bieżące:

– Co wam życie istotnie wydłuża? Co mówicie po długiej rozłące? Telefonia, doprawdy, rzecz duża… Jaki teraz ideał poety? Gdzieście w upał jedzenie chowali? Gdy wam lęk dławi pierś, gdzie szukacie podniety? Czy wierzycie wciąż w magię kowali?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Światowider.

– Widzi mi się, mości sąsiedzie, że trza by do owego Grünbergu ruszyć, małmazji tej więcej nabyć – ozwał się wojski, wróciwszy do alkierza.

– Toć przecie w Niemczech wojna.

Golski machnął ręką.

– Taka tam wojna. Weźmiem garść mych hajduków, to choćby sam Torstensson na nas nastąpił, juści mu się nie damy.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Krokus.

Bartek wstał od komputera. Mecz w League of Legends układał się po ich myśli, mieli przewagę i wygrana była jedynie kwestią kilku minut.

Nie zdołał nawet powiedzieć na czacie głosowym, że wychodzi, że musi coś zrobić. Bo, cholera, nawet nie wiedział, co robi!

szort
horror
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka