Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Outta Sewer.

Miasto w dole jest cudowne. Z każdym metrem wspanialsze. Chcę je zobaczyć z bliska i ujrzeć jego spokojny, skąpany w pomarańczowych refleksach porannego słońca splendor. Nim się rozbiję, uderzę o bruk, dach, most, cokolwiek, co zakończy moje istnienie.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Niebieski_kosmita.

Koń­czy­ły się moż­li­wo­ści. Mu­siał przejść do ataku, zanim…

Nagle Paula ogar­nę­ła pa­ni­ka, tak silna, że spa­ra­li­żo­wa­ła wszyst­kie myśli. Miał wra­że­nie, że hełm zaraz zgnie­cie mu czasz­kę, ścia­ny po­ko­ju i sufit zwalą się na fotel, a cały wszech­świat wpad­nie do czar­nej dziu­ry.

Mi­mo­wol­nie jęk­nął i drgnął nie­znacz­nie, ale ze wszyst­kich sił trzy­mał po­rę­cze fo­te­la; już nie raz był bom­bar­do­wa­ny klau­stro­fo­bią i wie­dział, że to szyb­ko mija.

opowiadanie
science-fiction
88
kom

CM - Las Mberata

Duch Biblioteki | 05.10.20, g. 16:37 | kom. CM

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest CM.

Gdy mijał pierwsze z nich, usłyszał delikatny szum. Assa zbliżył się na miękkich nogach i, wysunąwszy drżącą dłoń, przyłożył ją do kory. Drzewo szarpnęło gałęziami jak wściekłe. Jak na znak, zbudziły się i inne, miotając koronami to w prawo, to w lewo, jak gdyby targała nimi potężna wichura. Ich ruchy wyglądały inaczej. Wyzierała z nich panika, zamęt.

Boją się – myślał Assa, walcząc przy tym ze strachem, który niczym zgęstniała, wrząca kipiel rozlewał się po ciele, pchając je do ucieczki. Wszystkie się boją. Zupełnie, jakby współodczuwały jego emocje. Wcześniej było przecież podobnie. Uśmiechał się, czując pogodne usposobienie drzew. Dlaczego?

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

Zmarznięte kaczątko otworzyło żółte oczy i otrzepało się ze śniegu. Nie czuło już zimna, bólu czy smutku, tylko głód i pragnienie. Zrezygnowane, podeszło do brzegu stawu, by napić się wody. Zanim jednak zdążyło wziąć pierwszy łyk, zobaczyło w wodzie swoje odbicie. Na jego widok zamarło i mocno się przestraszyło.  Zdecydowanie nie było już kaczątkiem. Nie było też łabędziem ani kukułką.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest czarna adelajda.

 – No, dziadek twierdził, że przy okazji operacji na pęcherzu – raka miał – mamy mu zerknąć, czy nie ma gdzieś tam chipa. Bo od ostatniej operacji brzucha słyszy głosy potępionych, chóry anielskie, pogróżki demonów. Powiedział mi, cytuję, najwyższy czas wyjąć to cholerstwo, panie doktorze. 

 – I co, wyjąłeś?

 – A, wyjąłem.

 Powaga w głosie Rudolfa podszyta była paniką. 

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Iluzja.

Chwilę wcześniej wyszedłem na ulicę, by dźwięk kropel deszczu uderzających w metal zagłuszył wszystko inne. A może po to, by zardzewieć.

Młoda różowowłosa dziewczyna płakała i błagała, ale uzyskała tylko tyle, że okoliczni mieszkańcy pozamykali okna. „Nie słyszę zła”. Nic dziwnego. W końcu to osiedle najbliżej Kopuły. Zniszczone budynki. Zniszczone serca.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest kasjopejatales.

Lulu wolno rysowała kamieniem po betonowej posadzce. Cicho nucąc ulubioną piosenkę, próbowała stworzyć dom. Taki jak widziała w jednej z książek, które mama czytała jej na dobranoc. Policzki dziewczynki wydymały się delikatnie, a języczek dotykał górnej wargi za każdym razem, gdy kreśliła bardziej skomplikowany kształt. Mimo skupienia, co chwilę zerkała na brązowego szczura wolno sunącego wzdłuż jednej ze ścian pomieszczenia.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Wład­ca Zimy zwol­nił, wy­szep­tał słowa za­klę­cia. (…)

Zbli­żał się do wsi, wy­raź­nie wi­dział par­ka­ny po­se­sji, oka­la­ją­cych mu­ro­wa­ne domy. Wy­po­wie­dział na­stęp­ną for­mu­łę. Sanie stały się nie­wi­dzial­ne, tylko dźwięk dzwon­ków i rże­nie koni zdra­dza­ły ta­jem­ni­cze­go przy­by­sza.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Kelin.

Wieść to była nie­sły­cha­na, że ciem­ną nocą ktoś gra­su­je na cmen­ta­rzu. Sie­dem za­pa­lo­nych świec, zro­bio­nych z tru­pie­go tłusz­czu, stało do­oko­ła przy­kry­te­go młodą trawą grobu. Nie­boszcz­ka zo­sta­ła po­cho­wa­na prze­szło trzy lata temu, w nocy, pod­czas nowiu. Mimo bez­kre­snych ciem­no­ści, o po­grze­bie mówił cały Kra­ków.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wicked G.

Nieco bał się tam wchodzić. By przełamać strach, pomyślał o tym, co zdobędzie, jeżeli pokona Bestię – ogromne bogactwa, sławę wśród mieszkańców osady, może nawet rękę córki wodza. Ruszył w dół korytarza, a blask zbroi oświetlał mu drogę.

Dwaj poprzedni śmiałkowie nie sprostali wyzwaniu. Nigdy nie wrócili z podziemi, mimo iż byli potężniejsi od Jakuba.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

 – Mówię ci, że zaraz bę­dzie. Po­patrz, biorę drugi sztach z tej fajki i au­to­bus się po­ja­wi. To za­wsze dzia­ła. – Chcąc udo­wod­nić swoje słowa, za­cią­gnął się po­now­nie i z ce­le­brą wy­pu­ścił ni­ko­ty­no­wy dym. – Patrz, Lukas, co wła­śnie nad­jeż­dża.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Oluta.

– Ja tylko chcę ci pomóc – westchnęła kobieta, załamując ręce. – Spełnię twoje życzenie. Czego chcesz? Pięknego ubrania, aby udać się na bal?

Hipiska machnęła plastikową różdżką ze straganu. Na chwilę w powietrzu zabłysnął biały garnitur pokryty brokatem, z frędzlami na pagonach i błękitnie, błyszczące dzwony. Mężczyzna pokręcił głową. Gdyby pokazał się w czymś takim, pewnie powiedzieli by, że wygląda jak baba. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Pew­ne­go dnia, tnąc osty, Mała Księż­nicz­ka za­sty­gła w pół ruchu. Ostrze sier­pa za­trzy­ma­ło się tuż przed smu­kłą ło­dy­gą. Upu­ści­ła na­rzę­dzie i przy­ło­ży­ła dło­nie do ust. Miała przed sobą naj­pięk­niej­szy kwiat, jaki kie­dy­kol­wiek wi­dzia­ła. Mało bra­ko­wa­ło, a ścię­ła­by go jak po­spo­li­ty chwast.

– Je­steś pięk­ny – szep­nę­ła, gła­dząc żółte płat­ki.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Asylum.

Zaproszenie od uciekinierów, którzy milczeli przez prawie stulecie, przyszło nagle. Termin, a właściwie okienko, było krótkie. Zaledwie trzy miesiące. Wiedzy na ich temat nie było skąd ściągnąć, bo przecież embargo, więc czytałem o jakiś sporach i kłótniach sprzed lat. Wiek to kupa czasu, u nas wiele się zmieniło, a tam – strach pomyśleć, chociaż… kto wie, oni byli ultrakonserwatywni. W tym pokładałem całą nadzieję. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

To zawsze działo się w nocy, kiedy spałem… choć tak naprawdę, to tylko udawałem, że śpię. Budzili mnie za każdym razem szelestem liści, trzaskiem gałęzi i wykrzykiwanymi w ich języku przekleństwami, kiedy niezdarnie przedzierali się przez las. Zawsze o tej samej porze, zawsze w czasie pełni. 

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Olciatka.

Capellię obudził dźwięk otwieranych przez matkę drzwi. Usłyszała niespieszne kroki, gdy podchodziła do szafy, szuranie kartonu, gdy przesuwała go po drewnianej powierzchni. Sartania zapaliła nocną lampkę, a wtedy szmaciana lalka dostrzegła w jej ręku stalowy przedmiot. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Nie­zły bajer, nie? – Za­do­wo­lo­ny dia­beł ob­ra­cał przed­miot w ręce, jakby nie po­tra­fił się na niego na­pa­trzeć. – Robią je dusze po­tę­pio­nych Azja­tów w Fak­to­riach Bez­na­dziei na trze­cim po­zio­mie pie­kieł. Ma­so­wa pro­duk­cja. Wszyst­kie de­mo­ny już takie mają, bo uła­twia­ją im ro­bo­tę. Jak trze­ba zna­leźć jakąś duszę od­pa­lasz apkę Kon­tro­li Zło­dzi­ciel­skiej, wpi­su­jesz dane i HPS pro­wa­dzi cię pro­sto jak po sznur­ku.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka