Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Na­zy­wam się Ala Nie­zgód­ka i mam dwa­na­ście lat. W aka­de­mii je­stem od pół roku, przy­je­cha­łam ra­dio­wo­zem, kiedy mnie zwi­nę­li z dachu bloku.

Tutaj tra­fia­ją same dziew­czy­ny, nie­któ­re są mega wku­rza­ją­ce, kilka w po­rząd­ku, inne przy­po­mi­na­ją UFO. Nasze imio­na i nazwy pro­ble­mów za­czy­na­ją się na wszyst­kie li­te­ry al­fa­be­tu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest adam_c4.

 Timothy Avista wpadł do swojej przyczepy i zatrzasnął za sobą drzwi. Był wściekły i głodny, ale nie miał ochoty ani się uspokajać, ani jeść, choć na stole, pod metalowym kloszem, czekał już na niego obiad. Najchętniej rozniósłby coś w drobny mak, jak za dawnych czasów, jak przy kręceniu swojego pierwszego filmu. Zamierzył się nawet na stojącą przy łóżku lampkę, ale zdrowy rozsądek wziął górę; opadł na krzesło i, szepcząc przekleństwa, schował twarz w dłonie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

Prze­biegł może pięć­dzie­siąt jar­dów i sta­nął cięż­ko dy­sząc, zgiął się wpół, wal­cząc jed­no­cze­śnie z ata­kiem kasz­lu. Po­zbie­rał się po paru mi­nu­tach i splu­nął fleg­mą. Uciecz­ka roz­grza­ła go na mo­ment, ale zaraz pot spły­wa­ją­cy mu po ple­cach zmie­nił się w struż­ki lo­do­wa­tej wody i chło­piec znów za­dy­go­tał. Ner­wo­wo spoj­rzał w stro­nę głów­nej ulicy, ale nie wi­dział śla­dów po­ści­gu. Naj­wy­raź­niej jędza uzna­ła, że nie warto za­wra­cać sobie nim głowy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

Jądro Ga­lak­ty­ki wciąż było cie­płe. Grza­ło­śmy się w jego pro­mie­nio­wa­niu, wspo­mi­na­jąc naszą ko­leb­kę. Czasy, gdy była ma­leń­kim sku­pi­skiem mi­liar­dów mło­dziut­kich gwiazd, a myśmo po­sia­da­li jesz­cze fi­zycz­ne po­wło­ki i uczu­cia, które prze­szka­dza­ły w po­zna­niu. 

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest cobold.

– Interesuje się pan trochę fizyką? – zapytał.

– Był czas, kiedy sporo studiowałem.

– Tutaj, czy w Paryżu?

– W Paryżu, w Pradze i w Toledo. Wcześniej w Aleksandrii.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Artemisia.

Szarpnął za klamki, ale wszystkie były zamknięte – dalej wiodły tylko pogrążone w ciemności schody, daleko, daleko w dół, gdzie majaczyło mdłe błękitne światło. Z piwnic dobiegało miarowe dudnienie.

Orph przełknął ślinę. Przejechał palcami po gryfie swojej ukochanej gitary, czule dotknął lakierowanego drewna w kolorze sunburst. Odetchnął głęboko. Dla niej, pomyślał. Robię to dla niej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Pod murami gopury, u wejścia do Domu Czekających, kręcił się łysiejący trzydziestolatek w jasnobrązowym dhoti, pikowanej kamizelce i koszuli za małej o rozmiar. Przypatrywał się, widocznym w świetle salamandrowych latarni, srogim obliczom Dewów i Asurów, którzy podtrzymywali na swoich barkach kolejne poziomy ogromnej schodkowej piramidy. Rishit próżno szukał niestrzeżonego wejścia, każdej z czterech bram pilnowali wartownicy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

Dawno, dawno temu był sobie mały chłopczyk. Bardzo wesoły, odrobinę psotny, bystry… Słowem – chłopczyk, którego lubili i koledzy, i nauczyciele, i rodzina. A najbardziej ze wszystkich kochał go Dziadziuś, który strugał mu z drewna zabawki, opowiadał zabawne historyjki ze swojej burzliwej młodości, pozwalał powozić i rozpieszczał w każdy możliwy sposób.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Koimeoda.

– Oceanie! Usłysz mnie! Posejdonie!

Wiatr połknął jej słowa. Wobec potęgi żywiołów były ledwie słyszalnym szeptem.

A jednak – fale zaczęły mruczeć. Jeszcze nie wyrazy, jeszcze nie odpowiedź, ale zdradzały obecność.

Słuchał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest japkiewicz.

Starożytni nazywali to Fatum. Oświecenie wrzucało to do śmietnika z napisem “nieracjonalne”. Wasiljew był przekonany, że w swojej naiwności starożytni byli jednak mądrzejsi od modernistów. Na pytania, czy jego atraktory miały ostatecznie rozwiązać problem Boga, Wasiljew odpowiadał, że raczej gmatwały go jeszcze bardziej. Tym niemniej, w swoim czasie zastąpiły one Boga wielu ludziom.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Smak szczawiowej zupy. Polne trawy łaskoczące nogi. Szum liści jabłoni, rosnącej tuż za domem. Czerwień wiśni i ich smak na języku. Swobodny wiatr, który nie jest ograniczany stalowymi gigantami. Świergot ptaków o poranku. Rosa na bosych stopach. Ogniska nad leśnym strumieniem.

Eli. Zapach jej kwiatowych perfum. Delikatny dotyk. Aksamitny głos niosący ukojenie w każdej sytuacji. Krótko przystrzyżone włosy, zabarwione na czerwono. I te zielone oczy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

– Co się stało z Ginewrą?

– Niedługo sam zobaczysz. Pamiętasz swój miecz, Arondight? – Król podał mu glocka, którego wyciągnął z szuflady biurka. – A to mój Excalibur – odchylił marynarkę, za którą nosił broń. – Cóż, takie czasy, tacy rycerze. Umiesz tego używać?

– Oczywiście.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Doktor Kunicki pokręcił głową.

– Nigdy nie widziałem takiego przypadku – powiedział. – On zdradza objawy skrajnego wyziębienia, ale… brak odmrożeń, brak, po prawdzie, jakichkolwiek obrażeń. Nie mam pojęcia, jak przeżył, bo możemy chyba założyć, że dotarł tu z Rosji?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gekikara.

– Co pan widzi? – zapytała kobieta, odsłaniając tekturową kartę na szczycie stosu.

Mężczyzna w średnim wieku, niewyróżniający się urodą ani posturą, obrzucił spojrzeniem z grubsza symetryczną plamę atramentu.

– Kleks – odpowiedział tak samo, jak na dwadzieścia poprzednich pytań. 

– Niech pan się przyjrzy – nakłaniała go. – Nie dostrzega pan żadnych fallicznych kształtów? A ten czerwony punkt w centrum? Nie budzi skojarzeń z waginą?

– Nie… To chyba nie jest test Rorschacha…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Silva.

Świeca już płonęła. Obok stała figurka, ta figurka, którą William, wraz z innymi egzotycznymi pamiątkami, przywiózł z pierwszej wyprawy do Indii. Mary nie rozumiała do końca, co przedstawiała statuetka, ale nie obchodziło jej to.

Obchodziło ją tylko to, by William był bezpieczny. Nawet, jeśli później sam szatan miałby zawlec ją do piekła.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest śniąca.

– Dziecko, słońce nie wzejdzie. Nie dziś.

– Masz na myśli, że nie przebije się przez chmury? Tak? – Kamila zatrzymała się, marszcząc czoło.

Ainar nawet nie zwolnił kroku, więc odpowiedź ledwie do niej dotarła.

– Nie. Mam na myśli dokładnie to, co powiedziałem. Nie wzejdzie, nie wychynie ponad horyzont. Nie dziś. Dziś trwa noc. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest kasjopejatales.

I to wła­śnie Ter­mo­po­lis, mimo że nie naj­pięk­niej­sze czy naj­lep­sze, wy­da­wa­ło się Izowi wręcz ide­al­ne. A powód był pro­sty – było ono jego mia­stem i ko­chał je bez­wa­run­ko­wo. Męż­czy­zna czuł się w nim do­brze, pę­dząc przez sze­ro­kie ulice, ośle­pia­ny ko­lo­ro­wym świa­tłem. Po­śród wiel­kich, świe­tli­stych ba­ne­rów przy­po­mi­na­ją­cych lu­dziom o rze­czach, któ­rych nie po­trze­bo­wa­li, a które chcie­li mieć. Stal i szkło, lu­dzie i mie­szań­cy, ro­bo­ty i an­dro­idy. A do tego zero ro­ślin­no­ści, za to mnó­stwo śmie­ci, które pię­trzy­ły się we wszyst­kich za­uł­kach, ale na żad­nej z ulic.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka