Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest oidrin.

– Odważny jesteś, nie ma co. – Finnvara pokiwał głową z uznaniem. – Ale naprawdę myślałeś, że ci się powiedzie?

Uśmiechnąłem się niezręcznie. Prawda była taka, że nie myślałem w ogóle. Plan idealny ułożył mi się w głowie po kwadransie gapienia się na serwetkę w opustoszałej kawiarni.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

Dima zdusił w gardle skowyt strachu i wskoczył do otwartego włazu dowódcy. Strącił trupa z siodełka, złapał uchwyt karabinu maszynowego, zamontowanego na obrotnicy i szarpnął suwadło. Wdusił spust do oporu, a długa lufa diektiariowa rzygnęła strumieniem pocisków smugowych w kierunku dogorywającego KW-1. Iskry rykoszetów zatańczyły na pancerzu. Szare cienie odskoczyły na boki, wymykając się morderczej nawale.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest mortecius.

– Roz­mach, co? Tro­chę mi za­ję­ła pro­duk­cja od­po­wied­nich mik­stur po­więk­sza­ją­cych.

– Chce pan po­wie­dzieć, że to wszyst­ko…

– Pew­nie, że chcę. Wy, mło­dzi, nie macie za grosz sza­cun­ku do tech­no­lo­gii.

–Tylko, że ta­kich mik­stur nie ma. Może w pa­pi­ru­sach, to zna­czy in­ku­na­bu­łach, dla dzie­ci…

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Silva.

Ta, która przyprowadziła nas do wieży z ołowiu, przystanęła; przed nią rozbłysła konstrukcja pnąca się wysoko ku niewidocznemu sklepieniu, podobna do muszli, konchy o odsłoniętym wnętrzu i powierzchni najeżonej kolcami. Urządzenie połyskiwało przygaszonym światłem, takim samym, jakim lśniła smukła istota.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest TYRANOTYTAN 3000.

– Dziadyy! – ryk dobiegł od strony Placu Centralnego.

Jerzy podszedł do okna. Na chodniku i trawnikach stali dresiarze. Wielu dresiarzy. Jeden trzymał w ręce koktajl Mołotowa, inni pałki i maczety.

– Przyszli po nas – powiedział Jerzy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Ponieważ na okładce widniała pieczęć Hugona Kołłątaja z surową instrukcją, by odczytać zawartość, gdy Polska odzyska niepodległość – waga znaleziska urosła znacznie, a niektórzy optymiści zaczęli przypuszczać, że nie mają do czynienia z konfabulacją.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Irka_Luz.

„Alchemik” – pomyślał Rhys i skrzywił się.

Krasnoludy nie przepadały za przedstawicielami tej profesji. Zbyt lubiły złoto i nie miały cierpliwości, by przeczekiwać żałosne próby jego uzyskania.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Monique.M.

Płomień świecy drgał niepokojony przeciągami zamkowych podziemi. Pohukiwanie płomykówki odbiło się echem po dawnej pracowni królewskiego alchemika. Kurz, niczym całun, pokrywał stoły z pożółkłymi rękopisami, szklanymi menzurkami i zlewkami. Vera odłożyła łaciński przekład Tablicy Szmaragdowej i pochyliła się nad rozsypującą się księgą.

szort
fantasy
112
kom

Jim - Tatuś

Duch Biblioteki | 22.03.21, g. 16:33 | kom. Koala75

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Jim.

– Widzisz? To moja matka Klara. Twoja babka.

Wskazał na robotników za oknem:

– Paskudzą. Tam było śliczne jezioro.

– Jezioro?

– Zobacz co jeszcze znalazłem. Jaki śliczny.

Czerwone oczy patrzyły na mnie (…)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dogsdumpling.

Sale zalane były światłem. Ściany zapełniały obrazy i rysunki – jedne malowane dziecięcą ręką, inne zachwycały starannością i szczegółami. Pod każdym z eksponatów znajdowały się imię i wiek. Tomek przystanął przy ilustracji przedstawiającej piracki statek na środku rozszalałego morza – podpis głosił: „Jakub, lat 5”.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NoWhereMan.

Jeśli tego słuchasz Kurux, to wiedz, że obiję ci mordę!

Dlaczego?

Leciałam na Personile, ile fabryka w silnikach dała. Pierwsze okrążenie lotniska i co widzę?

Nic! Nawet cienia jednego sterowca lub samolotu!

Nadaję przez radio, proszę o pozwolenie na lądowanie i co?

Cisza!

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest LanaVallen.

– Cóż cię tak trapi, wiel­ki wład­co?

Wo­jow­nik ani drgnął wpa­trzo­ny w ho­ry­zont. Zmie­szał się jed­nak i od­le­głym gło­sem od­rzekł:

– Kie­ro­wa­ny dumą i żądzą wła­dzy za­bi­łem brata, ale bez niego… nie je­stem sobą.

Wschód był cie­niem daw­nej po­tę­gi, lecz wę­dro­wiec ukło­nił się, a jego spoj­rze­nie nie wy­ra­ża­ło po­gar­dy.

– Nikt nie może pomóc ci po­zbyć się two­je­go bólu, Wscho­dzie. Mu­sisz to zro­bić sam. Ule­czy cię po­ko­ra i nie­za­chwia­ne serce, za­miast mie­cza, siły szu­kaj w spo­ko­ju.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest DanielKurowski1.

Fakt, dzie­ła mał­żeń­stwa Wa­gne­rów były iście dia­bel­skie, wy­rwa­ne jakby z naj­gor­szych kosz­ma­rów, czy naj­ciem­niej­szych za­ka­mar­ków czło­wie­cze­go umy­słu, jed­nak­że nie miały nic wspól­ne­go z de­wia­cja­mi. Od­sła­nia­ły je­dy­nie to, co ludz­kie, co tkwi­ło w nas głę­bo­ko, od czasu do czasu dając o sobie znać, choć sami pra­gnę­li­by­śmy się tego wy­przeć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest MordercaBezSerca.

 Ostrze przeszło przez zgniły łeb tak gładko, że wytrąciło dziewczynę z równowagi. Potknęła się o własne nogi i walnęła na beton jak długa. Kowal złapał ją za ramię i postawił do pionu. Drugą ręką dźgnął kosą sztywniaka wstającego właśnie z ziemi. Ostrze przeszyło z chrzęstem zasuszoną czaszkę niby chrząszcza w trzcinach. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

To ja – pry­wat­ny de­tek­tyw Dżast Lowin. Ro­puch z py­skiem obi­tym przez zły świat i dłu­gim ję­zy­kiem wy­strzę­pio­nym li­tra­mi ko­rze­niów­ki. Ostat­ni spra­wie­dli­wy w Nowym Le­śni­czo­wie, mie­ście, gdzie każde zwie­rzę z drże­niem serca pa­trzy w ciem­ność za­uł­ka, a pod ele­ganc­ki­mi gar­ni­tu­ra­mi spo­czy­wa­ją proce o za­trwa­ża­ją­cych ka­li­brach. Gdzie ko­bie­ty wy­glą­da­ją ni­czym ma­rze­nie, ale rów­nie chęt­nie, jak po­ca­łun­kiem, po­czę­stu­ją cię nożem – w plecy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Jak zwykle podczas pełni Rita nie mogła zasnąć. Wzięła więc swój sprzęt do wspinaczki, który sama przygotowała ze znalezionych w szopie wędkarskich haczyków i sznurka, by wdrapać się na sam szczyt domu. Teraz, kiedy Duzi zniknęli, nie musiała obawiać się schwytania, ale podróż i tak nie należała do bezpiecznych. Wystarczy wiedzieć, że ojciec kategorycznie jej tego zakazał.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka