Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest CM.

Nie budowali knurkowie pałaców, nie pragnęli też bogactw ani ziem rozległych, tylko cieszyli się każdą chwilą, ukryci przed złem wszelakim. Były to bowiem istoty małe i bezbronne.

Tańczyli sobie dniami całymi, układając się w wymyślne figury. A to w spiralę, to znów w korkociąg, a gdy więcej ich się zebrało, formowali piętrowe fontanny. Niektórzy kręcili się w kółko z lubością, tworząc wiry płytsze i głębsze, a jeśli i to któremuś z nich zbrzydło, pojedynkował się na bicze wodne. I było dobrze.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Czy dobrze rozumiem, że chcesz zamienić tę krainę w drugie piekło? – Tym razem oburzył się Charon. Ale nie przerwał bazgrolenia.

– Filię raczej. Wiesz że anioły zajęły Olimp? Bo mają do niego blisko z nieba. Imprezy sobie tam robią. A ja, drogi Charonie, mam z piekła blisko do Hadesu i pomyślałem, że taki masz fajny, przestronny pustostan. Jak by go zagospodarować? Czytałeś Dantego?

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Olciatka.

Rozejrzałam się dookoła. Cała prawda o mnie znajdowała się tej niewielkiej, podłużnej wannie. Uśmiechnęłam się pełna pogardy dla samej siebie, a następnie pociągnęłam za łańcuch. Brudna, bordowo-czerwona maź zaczęła znikać w odpływie, a wraz z nią wszystkie słabości i ograniczenia.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Outta Sewer.

Mistrz stał nie­ru­cho­mo, oto­czo­ny przez grupę przeciwników, ogłu­sza­ny krzy­ka­mi wy­do­by­wa­ją­cy­mi  się z ty­się­cy gar­deł, pod bacznym wzrokiem setek kamer. Dzi­siej­sza walka miała przejść do hi­sto­rii, a jej wynik miał być jedną z naj­waż­niej­szych wia­do­mo­ści każ­de­go pro­gra­mu in­for­ma­cyj­ne­go na świe­cie.

 

121
kom

CM - Kukła boga

Duch Biblioteki | 21.07.20, g. 19:01 | kom. CM

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Droga nie chciała się skończyć. Szli i szli, a przed nimi wciąż wyrastały nowe groby. Gdzieniegdzie natrafiali na szczątki martwych istot. Na jednej z płyt, już z oddali, majaczył kolorowy obraz. Pierzasty Wąż zbliżył się z obojętną miną. I zamarł.

– To przecież ja – mruknął do siebie.

opowiadanie
fantasy
51
kom

Rossa - Gniazdo

Duch Biblioteki | 21.07.20, g. 18:55 | kom. Rossa

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Rossa.

Dziadek był tak zakochany w babci, że miłości tej starczyło na dwa pokolenia i zaspokojenie głodu huty. Miłość to życie, a huta wyraźnie go pragnęła. Nie połknęła żadnego z dzieci Wróblów, choć przecież ceniła ich słodkie mięso nad wszystko inne. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest katia72.

 

Dwa dni później o zmroku stałam z gołymi nogami w szafirowej wodzie. Trzymałam dłonie na brzuchu. Nie miałam żadnych wątpliwości, że jestem w ciąży. W ciąży z jakimś przerażającym stworem. Jedne, co w tej sytuacji mogłam zrobić, to zatopić się w falach, odejść z tego świata, pogrążyć w bezkresnej otchłani. Zrobiłam krok do przodu. Dreszcz zimna przeszedł moje ciało.

 

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nevaz.

Odyn wy­pły­nął na brzeg w samym heł­mie, z włócz­nią w dłoni i pier­ście­niem na palcu. Woda była przy­jem­nie cie­pła, le­d­wie jed­nak zro­bił parę kro­ków po piasz­czy­stej plaży, ogar­nę­ła go fala po­wie­trza prze­peł­nio­ne­go go­rą­cą wil­go­cią. Za­czerp­nię­te do płuc w ni­czym nie przy­po­mi­na­ło tego z krain pół­no­cy. Wę­dru­jąc brze­giem, na­tknął się na osadę i przy­stań pełną łodzi wy­żło­bio­nych w pniach drzew. Słoń­ce sma­ga­ło ciem­ne twa­rze wio­śla­rzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Inspektor siedział na skraju plaży i zatapiał bose stopy w mokrym piasku. Co chwilę, gdy o brzeg rozbijała się większa fala, ciepła piana przyjemnie obmywała skórę. Grzebał uschniętym patykiem w milionie złotych ziarenek i zastanawiał się, co tutaj właściwie robi. Przecież miał z tym skończyć. Ale, paradoksalnie, praca, która pozbawiła go wszystkiego, była teraz ostatnią rzeczą, która trzymała go przy życiu i resztkach zdrowych zmysłów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Tarnina.

– Wujku? – Dziewczynka podepchnęła rondo kapelusza wyżej na czoło, żeby odsłonić oczy. Stojący za jej plecami patykowaty chłopak popatrywał to na niebo, to na trzymany w rękach mały czarny przedmiot, a raz czy dwa zerknął też na szeryfa.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Olciatka.

Gwałtownie odsunęłam krzesło i podeszłam do okna. Otworzyłam je na całą szerokość, a następnie zaczęłam łapczywie chwytać zimne, listopadowe powietrze. Czułam, że wpadałam w panikę. Nie zamierzałam do tego dopuścić. Odwróciłam się i ruszyłam w stronę kuchni. W szafce trzymałam leki uspokajające, które przepisał mi lekarz. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nir.

Któregoś ranka po prostu przybyli. Przypominający wielkie stalowe jajo statek pojawił się znikąd i zawisł nad niczym niewyróżniającym się polem rzepaku parę kilometrów na południowy wschód od Brna. Informacja o pierwszym kontakcie rozlała się wkrótce na cały glob niczym kręgi na światłowodzie. 

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest oidrin.

– Za­łóż­my, że ci wie­rzę. Ale co to ten bez­kres?

– Naj­lep­szy z moż­li­wych i ostat­ni ze świa­tów. Gdy na­sta­nie, nie bę­dzie drogi od­wro­tu. Sam prze­ko­na­łem się, żę gra­ni­cę prze­kra­cza się tylko raz. Wraz z pierw­szy­mi ludź­mi brną­łem przez pier­wot­ną ciem­ność i pust­kę oświe­tlo­ną świa­tłem słoń­ca i księ­ży­ca. By­li­śmy tacy głod­ni…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Jak mówiła Księga, tysiące lat temu rada kapłanów otoczyła Świat – który wcześniej był tylko światem – nieprzeniknioną materią, wyznaczając jego granice, by ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa. Żeby nie ogarniał ich strach, kiedy spoglądają w niebo. Żeby mogli spokojnie wędrować po szlakach i żeglować po wodach prowadzących do celu.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest dogsdumpling.

Zbliżam się do maszynowni, urządzenia rzężą coraz głośniej, niestrudzenie produkując tlen i utrzymując stację przy życiu. Kiedy przybędzie prom, zastaną tylko mnie. Nie sprowadzimy twojego ciała na Ziemię. Kilogramy mięsa, tłuszczu i wody – ryzykowny balast.

szort

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest mr.maras.

Zasypiając błogo w ramionach hiberfazy, marzył o symbolicznej chwili przebudzenia, która miała być zarazem jego Przebudzeniem i Oświeceniem. A kiedy zakończyła się podróż wielu skoków i Zunta zawitał pod turkusowe ragardiańskie niebo, był już pewien, że właśnie na ten dzień czekał całe swoje życie.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Nie wiedzieć kiedy i skąd przypełzło doń dołujące przeświadczenie bezsensu istnienia. Miał wrażenie, że cały świat osiadł w neuronach jego mózgu jak szarańcza. A raczej to nie świat osiadł w nim, tylko on był wszechświatem, rozpuścił w sobie galaktyki, układy gwiezdne, planety z zamieszkującymi je stworzeniami. Jego świadomość była jednym oceanem wszechrzeczy, czuł się wszechwiedzącym, bogiem. Próbował się wyodrębnić, lecz nie mógł. Czuł wstrętną, nieznośną lepkość bytu.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Nowa Fantastyka