Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest SaraWinter.

Pociąg przyjechał punktualnie. Bezszelestnie przewiózł mnie z Łąkowej na Nowounijną, gdzie mieściła się siedziba Unijnego Centrum Przydatności Społecznej wraz z Kliniką Leczenia Nieprzydatności. 

Nie miałam się czego bać. Byłam młoda, zdrowa, inteligentna, zdolna do pracy.

szort
science-fiction
65
kom

Darcon - Oni

Duch Biblioteki | 29.01.20, g. 23:46 | kom. Darcon

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Darcon.

Nachodził świt, a wraz z nim nowy dzień. Może przyniesie coś niespodziewanego? Może coś w końcu się wydarzy? I chociaż dni nie były tak piękne, jak noce, to promienie słoneczne, które zalewały wszystko feerią barw, przedzierając się przez dziurawy w wielu miejscach sufit, trochę przypominały rozgwieżdżone niebo. A ono zawsze napawało ją nadzieją.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Naz.

– Wiesz, co to szczudlarze? – zapytał Stary, gdy się oddalili.

– Szukam. Cyrkowcy?

– Drzewa. W podmokłych lasach. Rosły na piastunkach, powalonych konarach. Potem piastunka gniła, a drzewa stały na szczudłach. – Przerwał. – Patrzę na te maszyny i czuję, jakby wyrosły na moim truchle.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Fladrif.

Chłopak westchnął ponownie. To rozproszyło dwóch diabłów-aktorów. Jeden z nich markując cios zamachnął się odrobinę zbyt mocno, drugi zamiast wyćwiczonym ruchem uchylić się na milimetry przyjął fangę prosto w nos, po czym oba zaczęły tłuc się całkowicie na serio. Lucyfer był natomiast w siódmym piekle.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Arnubis.

Pewnie słyszeliście o AnthroPhage. Musieliście, jeśli nie żyliście pod pieprzonym kamieniem. Oni zaczęli całą tę modę na neokanibalizm. Zakazany owoc, po który w końcu mogliśmy sięgnąć bez żadnych konsekwencji – ludzkie tkanki hodowane przemysłowo w celach spożywczych. „AnthroPhage. Jesteś tym, co jesz!”.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest sy.

Koniec Świata nastąpił cicho.

Początkowo nawet go nie dostrzegliśmy; towarzyszył nam tak długo, że wreszcie stał się dla nas niewidzialny. Zapytacie: jak długo? Cóż, granica pomiędzy Trwaniem a Końcem płynnie się rozmywa. Nie było żadnej eksplozji, żadnej nagłej katastrofy. Sięgając do najwcześniejszych wspomnień, odpowiem: co najmniej sto czterdzieści lat. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest drakaina.

Tessa była wcze­śniej w woj­sku; ode­szła, żeby zająć się ra­to­wa­niem dzie­ci, któ­rych ro­dzi­ce nie wy­trzy­my­wa­li tego, że są ostat­nim po­ko­le­niem ży­ją­cym w świe­cie na­da­ją­cym się do życia. Ani była pierw­sza i je­dy­na, która zo­sta­ła. Za­miesz­ka­ły wśród wspo­mnień mi­nio­ne­go życia, choć Tessa wo­la­ła­by spa­lić le­żą­ce w pu­dłach za ko­ta­rą pa­pie­ry, oddać metal do prze­ro­bie­nia, wy­rzu­cić pa­miąt­ki. Pa­trzy­ła wy­łącz­nie w przy­szłość. Się­ga­ją­cą kilku dni, a cza­sem tylko kilku go­dzin.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ANDO.

Żaden z mi­ja­nych ludzi nie wy­glą­dał na wię­cej niż dwa­dzie­ścia kilka lat, ani na mniej niż ja­kieś osiem­na­ście. Szczu­płe choć umię­śnio­ne ciała, jędr­na skóra, sprę­ży­sty krok. Eryk wcale się temu nie dzi­wił. Wie­dział, że on i to­wa­rzy­szą­ca mu żona pre­zen­tu­ją się rów­nie do­brze. Ni­czym żywa ilu­stra­cja hasła z pla­ka­tu wi­szą­ce­go na ścia­nie sze­ro­kie­go, prze­szklo­ne­go ko­ry­ta­rza:

„Zero zmarsz­czek, świet­na kon­dy­cja, dłu­gie życie. Bio­ma­stic. Sen stał się jawą.”

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

– Tak, słucham. – Połączenie odebrał Karol.

– Pan Karol Zawieja?

– Tak?

– Dzwonię ze szpitala okręgowego numer pięć, chciałem poinformować, że dzisiaj, o godzinie piątej, przywieziono do naszej placówki pana matkę, Jagodę Zawieję, z objawami udaru mózgu. Czy zna pan obowiązujące procedury?

Pod Karolem ugięły się nogi, klapnął na taboret.

– Tak, znam.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest hircus.

Gdy oto ze zgrozą zobaczyłam, lecące zakosami, ciągnące za sobą kłęby smrodliwego dymu, najprawdziwsze UFO. Zbulwersowana złośliwością losu, biernie z otwartą buzią patrzyłam jak statek, coraz jękliwiej rzężąc i zataczając się, wpada w drzewa po mojej prawej. Powinnam zaszyć się przed wami na Antarktydzie! Choć jeśli wierzyć plotkom i tak nie wiele by to dało. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Corrinn.

Nie każdy może je zobaczyć, ponieważ nie wystarczy mieć dobry wzrok. Trzeba jeszcze posiadać bujną wyobraźnię. Nie martwcie się jednak, nawet jeżeli nie wiecie, jak dotrzeć do Fantazopolis. Pewien śmiałek już tam był. Przeczytajcie poniższą opowieść, a wszystko stanie się jasne…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Blue_Ice.

Po­grą­żo­ny w za­prze­szłych wi­zjach Hvi­tur do­tarł do zna­jo­mej kępy splą­ta­nych brzóz omszo­nych. Spło­szył sowę śnież­ną, która nie­mal bez­sze­lest­nie po­de­rwa­ła się spo­mię­dzy po­skrę­ca­nych pnia­ków ko­lo­ru śnie­gu z po­pio­łem, po czym od­le­cia­ła w kie­run­ku Jak­na­jo­kól.

Z tego miej­sca Hvi­tur czę­sto ob­ser­wo­wał Zie­lo­ne Niebo nad za­to­ką Aidur.

I po­dwór­ko Re­inars­so­nów.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wicked G.

Ewolucję zawsze kalają pewne błędy. Ale skoro się tu pojawiłem, to oznacza, że tak miało być. W przeszłości obiecywano wiele cudów. Statki kosmiczne lecące szybciej niż światło, kwantowa teleportacja. Świat ma jednak swoje ograniczenia. Ale jest coś, co pozwala je obejść. – Dotykam palcami głowy. – Umysł.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Chrościsko.

Czerwone błoto bryzga po ścianach tunelu wykutego w gipsowych kryształach. Jeden krok, jedno chlupnięcie. Breja spływa leniwie. W półmroku przypomina krew.

Już dawno przestaliśmy tu sprzątać. By rozgrzać jaskinie do temperatury plus dwudziestu stopni, dmuchawy pracują dzień i noc. To, co dla nas, obcych, jest warunkiem przetrwania, dla marsjańskiej wiecznej zmarzliny jest początkiem końca. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Mersayake.

Po wy­bu­dze­niu z hi­ber­na­cji naj­gor­sza była pierw­sza chwi­la. Ośle­pio­ny, w ogłu­sze­niu, czu­łem jak­bym otwo­rzył oczy tylko po to, aby oglą­dać wła­sną śmierć. Oprócz bólu od­czu­wal­ne­go ze­wsząd ciało sy­gna­li­zo­wa­ło ry­chłą eks­plo­zję. Przez mo­ment le­ża­łem ni­czym ty­ka­ją­ca bomba.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Monique.M.

Nagle karminowe usta wykrzywił szpetny uśmiech. Nie udało się popsuć dzieciakom Halloween, ale Święta może już tak, pomyślała zachwycona. Tanecznym krokiem, zabrała się za czary. Zawiesiła nad ogniem kociołek, wrzuciła podstawowe dla wywaru składniki, po czym stanęła przed półkami zapełnionymi szklanymi flakonikami, wielkimi słojami czy suszącymi się obrzydliwościami. Po namyśle wzięła kilka ingrediencji.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka