Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Silva.

Hein nie był pewien, ale domyślał się, że patrzy na aerd. Taki, jakim wyglądał, zanim czystymi smugami wznosił się ku niebu. Zanim zostawał zebrany w gęste sieci i przetworzony na napęd do statków, albo wsączony w aerdowe chmury, z których lał się deszcz, strumienie i potoki.

Dar Głębi dla Strzaskanego Świata. Być może w wyrazie przeprosin za zniszczenie, jakie go spotkało.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest adam_c4.

Kiedy Be­atle­si skoń­czy­li śpie­wać o tym, że nie mogą kupić sobie mi­ło­ści, szafa gra­ją­ca uci­chła na kilka se­kund. Pierw­sze takty ko­lej­ne­go utwo­ru po­wi­tał jęk nie­za­do­wo­le­nia; do play­li­sty, uło­żo­nej pod fanów kla­sycz­ne­go rocka, wkradł się współ­cze­sny ka­wa­łek. By­wal­cy lo­ka­lu, po zdaw­ko­wym oka­za­niu dez­apro­ba­ty, wró­ci­li do roz­mów i swo­ich drin­ków.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Zanais.

Najważniejsze to stawiać krok za krokiem. Właśnie. Lewa, prawa, lewa, prawa, czy jakoś tak. Cess próbowała zrozumieć, jakim cudem w ciągu paru godzin prosta ulica zamieniła się we wzburzony, powykręcany i pełen niebezpieczeństw górski szlak. Przecież nie dokonało tego wypicie kufelka podłego piwska… Właściwie to mógł być więcej niż jeden kufelek. Może jeden dzbanek? Albo dwa? Tak, na pewno trzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Podplomyk225.

 – On szepcze o cieple – rzekł niespodziewanie Witold. – O cieple i słodkim zapachu dymu.

– Panie? – zapytałem.

– Ogień, mój drogi przyjacielu. Pytałeś, o czym szepcze. Dzisiejszej nocy zdecydowałem się go posłuchać. Nie mówi dużo, oj nie. Ale obiecuje ciepło, zapach i trwanie. To, że będzie odganiał ciemności, o ile tylko będziemy go karmić. Mnie chyba tyle wystarczy.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

Czerwony Kapturek dotarła do lasu później niż zakładała. Niebo bezlitośnie więziło słońce w okowach ołowianych chmur. Żeby określić azymut marszu, musiała polegać tylko na komputerze wbudowanym w kombinezon. Przejechała pancerną rękawicą po panelu sterowania na lewym nadgarstku. Wizjer hełmu rozjarzył się zielono i wyświetlił mapę najbliżej okolicy. Czerwona kreska prowadziła zakosami z rodzinnego bunkra do schronu w głębi lasu. Koraliki kolejnych punktów nawigacyjnych podskakiwały nerwowo, a linia, na którą były nawleczone, falowała w rytmie pracy procesora. Komputer rozpaczliwie próbował triangulować pozycję na podstawie siatki, coraz mniej licznych, satelitów telekomunikacyjnych. Od lat nikt nie zastępował uszkodzonych jednostek nowymi, przez co nawigacja i łączność działały coraz gorzej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Jagiellon.

Nagle cały korowód stanął. Nim Gustaw zdążył się zdziwić, wybrzmiał huk. Ze szczytów skarp sypnęły świszczące kule. Pociski uderzały z brzękiem w stal, przeszywały ciała żołnierzy. Trafieni padali z jękiem.

Kapral zanurkował pod jedną z naczep. Wyjął pistolet z kabury i obserwował plątaninę nóg wokół.

Strzały mieszały się z krzykami. Ktoś upadł naprzeciw niego. Martwa twarz kadeta patrzyła z wyrzutem. Ginęli i inni. Gustaw ukrył twarz w ramionach. Niedługo wszystko ustało.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krzysztof85.

Najwyraźniej mam słabe nerwy i łatwo ulegam sugestiom. A może po prostu pod wpływem wczorajszej rozmowy zacząłem dostrzegać coś więcej w miejskim krajobrazie? Miałem wrażenie, że wody Newy są mroczniejsze niż zwykle. Wyniosłe pałace na nabrzeżach zdawały się kryć niebezpieczne sekrety, a okna kamienic zionęły smutkiem i rozpaczą.

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Światowider.

– Wiem, o czym pan mówi i chęt­nie to wy­ja­śnię – wtrą­cił znów Gabor, po­pra­wia­jąc się na krze­śle. – Po pierw­sze cho­dzi panu za­pew­ne o teo­rię, we­dług któ­rej do prze­bie­gu­no­wa­nia nigdy nie do­szło, a cały Kry­zys zo­stał od po­cząt­ku wy­re­ży­se­ro­wa­ny przez rząd świa­to­wy, ma­so­nów, czy też mnie oso­bi­ście.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Finkla.

Obraz bez przerwy rozpływał się, przeskakiwał, rozdwajał… Trochę jak w kinie 3D, kiedy na moment zdjęła okulary, tylko o wiele gorzej. W tej chwili zamiast ośmiu figur Roksana widziała szesnaście, kilka zielonych, kilka fioletowych. Co kilka sekund barwy się zmieniały. Jakim cudem ma zgadnąć, co umieścić w dziewiątym, pustym polu kwadratu?! Pustym jak pustym, w lewym górnym rogu akurat dryfował purpurowy trójkąt… Dźgnęła palcem na chybił trafił, padło na duże kółko w kolorze trawy.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

– Plug Can.AL już jest na swoim miejscu, sprzęt ustawiony, na chodzie. Plug Cor.AL zacznie działać w momencie wszczęcia transmisji. Przesył do satelity w punkcie libracyjnym L5 da nam opóźnienie wartości około pięćdziesięciu trzech minut. Załoga pISS przed chwilą zgłosiła gotowość odbioru danych, czyli czekają na nas już od godziny.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

Wyskoczył z budynku na twardą jak kamień drogę i w tym samym momencie coś huknęło potężnie pod kopytami konia, rozległy się śmiechy i tupot nóg uciekających ludzi. Sleipnir stanął dęba, niemal zrzucając Wotana z siodła. Gdy bóg opanował przestraszonego konia, coś spłynęło z jego hełmu na łęk siodła. Podniósł trójkącik materiału dwoma palcami.

– Co to jest?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest LanaVallen.

– Nikt nie po­wie­dział, że bycie ma­giem za­ło­ży­cie­lem jest pro­ste, Ma­rian­ne – mó­wi­ły jego usta. – Praw­dzi­we je­dze­nie to pra­gnie­nie głu­pich – mó­wi­ły oczy.

Dło­nią się­gnął po syn­te­tycz­ne pie­czy­wo i na­ło­żył na wi­de­lec tek­tu­ro­we mięso.

„Po­stęp nie gwa­ran­tu­je lep­sze­go życia”, po­my­śla­ła Tris, prze­żu­wa­jąc gu­mo­wy ma­ka­ron. „Szcze­gól­nie gdy się za nim nie na­dą­ża”.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest PsychoFish.

Wieszczka zadumała się. Za prorokami i wybrańcami szły rewolucje, ruchawki i ogólne rozprężenie fiskalne, a i nierzadko bandy nierobów skwapliwie przedzierzgające się w neofitów. Cudotwórców zaś otaczały tłumy trędowatych liczących na uzdrowienie, a więc w konsekwencji plagi. Istniało też ryzyko zaprószenia katastrofalnych pożarów przez płonące krzaki i zatapiania statków przez rozstępujące się morza. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Naz.

Człowiek. Stare stworzenie myślące o sobie jako o dziecku. I wszystko niańczące go, uroczego w swym kłamstwie.

Ludzie niańczący ludzi. Kamienie niańczące ludzi. Duchy niańczące ludzi.

Ale nie wulkany.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Nie prowadziła nas gwiazda. Nie mieliśmy wyznaczonego celu. Nie uciekaliśmy przed rzezią niewiniątek, bo ona już się dokonała. Wszyscy byliśmy niewinni, a może wszyscy winni. Może jedno i drugie. Wśród nas był jeden niewinny i dlatego uciekaliśmy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest dogsdumpling.

Zwinięty na kształt prastarej muszli, z dłońmi wciśniętymi pomiędzy uda, leżał na kanapie i rozmyślał. A gdyby tak… Myśl za każdym razem zatrzymywała się w tym dokładnie miejscu i ani trochę nie chciała posunąć się dalej. Cóż, nie pierwszy raz leżał na kanapie i rozmyślał o tym, że myślenie mu nie idzie.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Mytrix.

[Reklama]

Zabezpiecz się przed złodziejem już dziś! Stalowe kubły i pancerne kontenery, na każdy odpad i na każdą kieszeń! Nie daj sąsiadowi podbierać TWOICH śmieci.

WasteSecurity: nasz śmietnik – Twoja przyszłość.

[/Reklama]

Słuchacie państwo Trash FM…

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Jim.

Bitwę tę potem zwano „krwa­wą wi­gi­lią na Uro”. Zie­mia­nie ak­ty­wo­wa­li ge­ne­ra­to­ry pola si­ło­we­go i mio­ta­cze pól gę­stych, ziem­skie my­śliw­ce at­mos­fe­rycz­ne po­de­rwa­no na­tych­miast do lotu, pró­bu­jąc prze­chwy­cić pod­cho­dzą­ce do lą­do­wa­nia barki Del­tań­czy­ków, na­to­miast siły po­wietrz­ne Ty­tro­pów miały sta­no­wić drugą linię obro­ny.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka