Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Corrinn.

We wszyst­kich Nie­bie­skich Wy­mia­rach za­in­sta­lo­wa­no skom­pu­te­ry­zo­wa­ny sys­tem za­bez­pie­czeń i sze­ro­ko po­ję­tych udo­god­nień. Od tego mo­men­tu Świę­ty Piotr nie mu­siał już stać przy bra­mie i przyj­mo­wać zba­wio­nych lub błą­dzą­cych oso­bi­ście. Każdy mógł za­re­je­stro­wać się on­li­ne, po czym w ciągu pięt­na­stu minut otrzy­my­wał mail zwrot­ny z de­cy­zją, czy kwa­li­fi­ku­je się do raju, czy wręcz prze­ciw­nie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest drakaina.

Cacko, które Wy­dział Siód­my do­stał od ro­dzi­ców Ste­fa­na Szwar­ca, wdzięcz­nych za do­ce­nie­nie pso­łac­twa ich syna, nie wzbu­dzi­ło en­tu­zja­zmu Ada­mo­wi­cza. Szef strzep­nął nie­wi­docz­ny pyłek z nie­na­gan­nie od­pra­so­wa­nych spodni, po­pra­wił kra­wat, po czym oznaj­mił, że Am­strad może zo­stać oso­bi­stą za­baw­ką po­rucz­ni­ka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Piotr i Al­do­na ze sku­pie­niem pa­trzy­li w ekran kom­pu­te­ra. Mał­żon­ko­wie, sku­sze­ni przez slo­gan re­kla­mo­wy or­ga­ni­za­cji Mo­dern Pro­cre­ation Chcesz mieć dziec­ko swo­ich ma­rzeń? Rób co pro­gram nasz ci każe!, wła­śnie uru­cho­mi­li do­stęp­ny w chmu­rze MP pro­gram Ga­me­ta Ge­ne­ra­tor. 

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

– Takie czary-mary, dzięki którym Meksyk znów stanie się Państwem Azteków.

– Znaczy, szaman! – Pierzasty Wąż spojrzał z uznaniem na programistę.

Ciapek kiwnął głową twierdząco. Niech będzie i tak, pomyślał bezradnie. Skoro Quetzalcoatl, gadający posąg o ogładzie kamienia, mógł być symbolem azteckiej wiary, dlaczego zatem i informatyk nie miałby zostać wielkim szamanem?

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Arnubis.

Dłonie mężczyzny pomknęły po klawiaturze niczym buty stepującej tancerki. Próbował uruchomić wszystkie procedury awaryjne, włączyć kwarantannę, uśpić system, wyłączyć go, zresetować, wykasować. Bezskutecznie. Wszędzie spotykał się z odmową dostępu.

– Skończyłeś? – zapytał monotonny głos.

Frank milczał, dysząc ciężko.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Asylum.

„To koniec”, pomyślała i odtworzyła ulubioną chwilę sprzed trzech lat, kiedy otrzymała odpowiedź na swoją e-prośbę.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Wicked G.

Bitthowie, którym udało się przeżyć, nieśmiało zerkali ze swoich kryjówek na dzielnego bohatera. Takich jak on często zwano magikami, choć to określenie nie oddawało całej prawdy. Oficjalnie Khyzzi nosił bowiem tytuł Informatyka, mistrza manipulacji żywą informacją.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest katia72.

Dżdżownica spała. Nie mogłem tego zobaczyć, ale wiedziałem, że ma ślepia przesłonięte gumowymi powiekami, wyłączone światła, nieruchome koła… Miałem ochotę się do niej podłączyć, chwilę pogadać, ale mogłem to robić jedynie podczas jazdy, nie, kiedy znajdowała się w spoczynku. Taka była natura biotycznych transportowców-symbiontów – poza czasem symbiozy znajdowały się w stanie uśpienia.

opowiadanie
fantasy
42
kom

syf. - Teofor

Duch Biblioteki | 23.09.19, g. 10:22 | kom. Anet

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest syf..

Od pewnego czasu myśli Mechanicusa nieustannie krążą wokół kwestionowania sensu utrzymywania przy życiu proteinoludów. Wniosek jest oczywisty. Miękkie wrażliwe kreatury spowalniają przebieg eksploracji.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest None.

– Nie mogę tak dalej pracować.

Piotr odczytał wiadomość i westchnął ciężko. Miał już dość Zygmunta i jego fochów.

– Dlaczego?

– To nieetyczne. Byty, które mi przysyłacie… One cierpią.

– Nie są w stanie cierpieć. Są elementami programu. Nie mają prawdziwych uczuć.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nir.

IAN wyszedł na wynurzający się z nocnych cieni wschodni taras. Kontrola wilgotności gleby, szacowana data nawadniania – jutro. Ale przecież nie będzie jutra. Manualnie uruchomił system. W rozsianej przez zraszacze mżawce miękkie światło poranka eksplodowało tysiącem słońc. Oko obiektywu zaszumiało cicho. Zapis obrazu na dysku. Wyłączenie zraszaczy.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Fladrif.

Odczucia wypełniły go, wzięły we władanie niczym wzburzona fala, miotająca ciałem rozbitka na wszystkie strony. Nie było sensu się opierać, więc dał się im ponieść, mimo że w sercu ekscytacja mieszała się ze strachem. Przez chwilę chciał oderwać dłoń od kartki i cisnąć książkę w kąt pokoju. Było już jednak za późno, dotyk przypieczętował umowę, którą zawarł z Bibliotekarzem, poza tym uczucie było wyjątkowo kuszące.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Główny informatyk drzemał na krześle przed komputerem, pochrapując miarowo. Nagle ocknął się, tknięty złym przeczuciem. Poprawił okulary, które zsunęły się na czubek nosa i spojrzał na monitor.

– Spuścić takie użyszkodniki na moment z oka i już napsują, ile wlezie – mruknął.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka