Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BasementKey.

Pałacowi służący zmierzali w ich stronę, żeby odprowadzić dzieci króla na dwór. Mistrz miecza skinął im głową na pożegnanie i udał się w kierunku ogrodowej furty. Garant miał zamiar odwiedzić dziś najlepszy w mieście przybytek z rzemieślniczymi alkoholami, żeby mgłą niepamięci okryć wydarzenia z przeszłości, do których nie chciał wracać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Ani Ścibor, ani królowa nie byli jednak chętni do opowiadania o szczegółach akcji ratunkowej, nikt zresztą nie śmiał pytać. Nieco światła na sprawę rzucił później następny wysłannik króla Zygmunta. Dokonał oględzin zewłoku żmija, z których wynikło, że gad został ujęty za ogon i wielokrotnie skonfrontowany ze stołpem. Czaszką naprzód. Więcej się już nie dowiedziano.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Outta Sewer.

Każdego wieczora Derek kładł się spać zmęczony, a gdy zasypiał, słyszał natrętne:

Tik. Tak. Tik. Tak.

Zawsze trwało tylko chwilę i za każdym razem chłopak obiecywał sobie, że nakręci ten cholerny zegar albo wywali go na śmietnik, lecz rano już o tym nie pamiętał.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Shanti.

Sto­ją­ca sa­mot­nie ko­bie­ta skie­ro­wa­ła tur­ku­so­we oczy – jedno cy­ber­ne­tycz­ne, dru­gie ludz­kie – w kie­run­ku, z któ­re­go nad­je­chał nie­mal an­tycz­ny po­jazd. Za błysz­czą­cą ba­rie­rą, kil­ka­dzie­siąt me­trów dalej, doj­rza­ła po­prze­ty­ka­ną je­zio­ra­mi ko­tłu­ją­cej się lawy spa­lo­ną zie­mię.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Golodh.

Opuściła wzrok i zobaczyła, jak zza drzew wychodzą kolejne stwory: duży, dziki kot oraz spotkany wcześniej świniak. A ona nie miała już gdzie uciekać.

– Dzikie zwierzęta! – krzyknęła i znowu się rozpłakała.

– Jeśli o to chodzi – obruszyła się świnia, nerwowo pocierając raciczkami o ziemię. – To dzikiem jestem tu tylko ja.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Matrona uniosła się ze swego miejsca, podeszła do wejścia i odsunęła ciężki rygiel. Drzwi otwarły się z impetem, wpuszczając do komnaty dwójkę ubranych w niebieskie uniformy Wilkołaków. Istoty wpadły do środka, stanęły naprzeciw księżniczki i wycelowały w nią oskarżycielsko stalowe palce, pozbawione pazurów, wydrążone, ziejące obietnicą bólu.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Nayane.

Kiedy dotarł do pierwszych zabudowań wioski, niebo rozdarł huk, brzmiący niczym ostrzeżenie, zesłane przez samą Nehebe. I rzeczywiście, Vernard miał przeczucie, że coś jest nie tak. Obejrzał się przez ramię. Od wschodu czerń przesłaniała przeszło pół nieba, zwiastując potężną nawałnicę. Pole słoneczników, zwrócone kwiatami w kierunku nadchodzącej ciemności, drżało, poruszane coraz silniejszymi podmuchami wiatru. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

– Na­ry­suj mi swój dom – po­wie­dział Adam do sku­lo­ne­go w wiel­kim fo­te­lu dziec­ka.

Kon­kret­nie zło­to­wło­sej dziew­czyn­ki z ocza­mi w ko­lo­rze pro­wan­sal­skie­go morza o po­ran­ku, ubra­nej w pro­stą zie­lo­ną su­kien­kę.

– Na­ry­suj mi swój dom – po­wtó­rzy­ła mała bez­na­mięt­nym tonem, ni­czym oży­wio­na me­cha­nicz­na lalka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gretzky.

W pewnym momencie z szuflady dobiegł dźwięk telefonu oznajmiający potrzebę zalogowania się do aplikacji kontrolnej i przesłania zdjęcia.

– Dobrze – oznajmiła Blue. – Ja zrobię sobie to selfie za panią. Jeśli apka się nie zorientuje, że coś jest nie tak, to patrol policji z okna tym bardziej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Fladrif.

Wszy­scy zgro­ma­dze­ni spoj­rze­li na epi­sko­pa Mat­thia­sa. On na­to­miast py­ta­ją­co zer­kał na świę­tą He­dwi­gę, a ra­czej złotą maskę, którą im­pe­ra­tor­ka na­kła­da­ła ostat­nio na wszyst­kie waż­niej­sze spo­tka­nia. Wład­czy­ni de­li­kat­nie ski­nę­ła głową, dając Mat­thia­so­wi przy­zwo­le­nie na pod­ję­cie dzia­łań. Było w tym ruchu coś, co przy­wo­dzi­ło na myśl sza­ma­na da­ją­ce­go ofie­rze znak, że może już wsko­czyć do wul­ka­nu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Wysoka, zgrabna, kuso ubrana. Niespiesznie zawija długie włosy wokół palca i oblizuje wargi, posyłając mi wymowne spojrzenie. Jest bardzo pociągająca i na swój sposób idealna, tak różna od dziewczyny z pudełkiem, ale…

– Opowiedz mi o swych podbojach, dzielny rycerzu… – zaczyna nieludzko dźwięcznym głosem.

– Sorry mała, muszę wynieść śmieci.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest silver_advent.

Józef przysiadł na łóżku, wsunął stopy w kapcie, po czym wstał i ciężkim krokiem pomaszerował do łazienki. Otwarł szafkę, wyjął z niej przybory do golenia, rozłożył je w pobliżu umywalki, po czym spojrzał w lustro i kompletnie zbaraniał. Pędzel do golenia wypadł z jego zmartwiałej dłoni i z głośnym stukotem potoczył się po posadzce. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest FilipWij.

W końcu po­ja­wi­ła się ona – po­wab­na, o ob­fi­tych kształ­tach, za­ku­ta­na w grube war­stwy tka­ni­ny. Po­sta­wio­no przed nimi por­cję księż­nicz­ki, za którą można było zdo­być pół kró­le­stwa. Za­nu­rzo­ny w jej wdzię­kach palec czar­no­księż­ni­ka długo bro­dził po sprosz­ko­wa­nych krą­gło­ściach, aby wresz­cie za­czerp­nąć ze źró­dła.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

Czuję, że się zmieniam. Znowu! Chociaż… Już od dawna, gdzieś w głębi siebie, mam dosyć obleśnego kupca Rikarda i wygłaszanych piskliwym głosikiem zachwytów nad jego tłustym bandziochem, który przygniata mnie na każdym popasie. Widocznie on też już się mną znudził, przestało mu zależeć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Corrinn.

Skalna księżniczka to nazwa rzeźby krasowej, jak dowiedziałem się dziesięć lat później od pewnego uczonego, który prowadził badania etnograficzne w mojej rodzinnej wsi. Podczas mojej wyprawy nie miałem jednak o tym pojęcia, tak jak nie miała o tym pojęcia księżniczka, gdy wyszła mi na spotkanie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

– Było w po­rząd­ku – za­czął. – Spo­tka­łem ją tam, gdzie miała być, na ławce. Po­szli­śmy do ta­kiej ka­mie­ni­cy i od­gar­ną­łem jej te… włosy z szyi.

Prze­rwał, się­gnął po szklan­kę i wypił do dna. Czuł, że palą go uszy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Alicella.

Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr. Słyszę wycie syren, a w gardle drapie dym. Nigdy nie sądziłem, że obudzę się w świecie innym niż ten, w którym zasnąłem. Co może się stać przez jedną noc? Jak widać wszystko.

– Kate! – krzyczę, a może tylko szepczę.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Ry­cerz prze­krę­cił ża­rów­ko­wy hełm, chyba po to, by le­piej wi­dzieć chłop­ca. Nie spo­sób było stwier­dzić z pew­no­ścią, bo twarz po­zo­sta­wa­ła nie­wi­docz­na, a w heł­mie nie było żad­ne­go otwo­ru. 

– Cii… stój nie­ru­cho­mo. – Ry­cerz pod­niósł się w jed­nej chwi­li i się­gnął po re­wol­wer. – Masz na sobie roz­pa­cza­ka.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Nowa Fantastyka