Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Jim.

– Jaki ślicz­ny worek tre­nin­go­wy! – wy­krzyk­nę­ła i do­pa­dła jego mosz­ny. Paroma kop­nia­ka­mi udo­wod­ni­ła mu, że tre­ning bę­dzie na­le­żał do wy­jąt­ko­wo bo­le­snych, a na­stęp­nie na­pa­sto­wa­ła go dalej, wcie­ra­jąc cre­epy­pa­stę w resz­tę przy­ro­dze­nia!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wicked G.

Na twa­rzy Ja­ni­ce od­ma­lo­wał się strach.

– Ciii. – Przy­tknę­ła palec do ust. – Nie mów tak. Pan sły­szy. Mogą dziać się nie­do­bre rze­czy. A ja mam już dosyć nie­do­brych rze­czy. – Prze­su­nę­ła ra­miącz­ko su­kien­ki, od­sła­nia­jąc sze­ro­ką bli­znę w oko­li­cach oboj­czy­ka.

– Prze­pra­szam. Może nie po­wi­nie­nem…

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Okazało się bowiem – pechowo dla jednego ze strażników miejskiego zoo – że zażywanie w pracy LSD i odpały temu towarzyszące, mogą mieć swój tragiczny finał. Oprócz porozjeżdżanych lemurów, żyrafy, która wlazła w linię wysokiego napięcia, zastrzelonej kapibary, pomylonej przez lokalnego myśliwego z dzikiem oraz naćpanego dozorcy, przebitego rogiem nosorożca, ofiarą szeroko opisywanego ekscesu została również prawa noga Tomka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest RogerRedeye.

Pa­trzył na trupa i kiwał głową, z któ­rej znowu po­sy­pa­ły się płaty skóry.

– Sporo lat temu po­wie­si­li mnie za fał­szo­wa­nie su­we­re­nów, a ja tylko wy­ko­ny­wa­łem po­le­ce­nia dzie­dzi­ca i nie wie­dzia­łem, o co cho­dzi. Są­dził mnie wła­śnie pan tych wło­ści… Ta­kich jak ja na cmen­ta­rzu leży wielu… Żoł­nie­rze two­je­go re­gi­men­tu, wach­mi­strzu, wle­kli mnie, jesz­cze chłop­ca, na eg­ze­ku­cję, a potem wrzu­ci­li do dołu… O tam! – ode­zwał się Wil­liam, jakby pro­wa­dził przy­ja­ciel­ską po­ga­węd­kę, i dło­nią wska­zał  brze­zi­no­wy pagór.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest cobold&funthesystem.

Wracamy do domu, pijemy. Gospodarz powtarza: Vuko, Vuko, Vuko. Czasem używa czegoś, co uznaję za pełną formę: Vukovar. Otacza to imię mrowiem innych słów. W pewnym momencie klęka na podłodze, podpiera się rękami – Vuko to zwierzę, jakiś czworonóg. Kot czy pies? Kolejka rakii. Niezrozumiałe słowa, zrozumialsze gesty. Jednak pies. Skąd więc ta rozpacz? Zadaję to pytanie na głos, na migi i na udawane łzy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Błę­kit­ne oczy po­wo­li zmie­nia­ły kolor, za­mie­nia­jąc się w pta­sią czerń.

Chwi­lę póź­niej ma­je­sta­tycz­ny ptak wzbił się w po­wie­trze, ale ko­bie­ta nie wi­dzia­ła tego przez łzy. Kiedy łopot skrzy­deł ucichł, po­czu­ła mu­śnię­cie na dłoni. Na zie­mię opa­da­ło białe jak śnieg pióro. Pod­nio­sła je i przy­ci­snę­ła do ust. Po po­licz­kach nadal spły­wa­ły jej lo­do­wa­te ni­czym krysz­tał­ki śnie­gu łzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest ninedin.

Dobrze, sama się o to prosiłam, przyznaję, ale naprawdę, serio, nie widziałam innego rozwiązania. Kaitlin mogła mnie pocieszać, ale ja wiedziałam swoje: odkochać na życzenie się nie da, skuteczne napoje miłosne istnieją wyłącznie w pieśniach truwerów, a ktoś, kto wymyślił, że da się ukochanemu sekretnie podsunąć napar z lubczyku, chyba w życiu tego naparu nie wąchał. Plus, napary i tak nie działają. Trzeba było wymyślić inny sposób.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

Po kolei włączał następne moduły – grawitację bliskiego i dalekiego zasięgu, mechanikę, elektromagnetyzm i cząstki elementarne. Odejmował wpływ każdego z tych czynników i nakładał niezbędne korekty. Z każdym krokiem, z każdą następną poprawką, wyłaniał się coraz bardziej klarowny widok rozdwojonej trajektorii, Miłosz poczuł narastającą ekscytację. Miał wrażenie, że jest bliski odkrycia czegoś ważnego i zupełnie nie miał ochoty dzielić się tym odkryciem z Amerykanami.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Piąta rano to taka godzina, kiedy miasto zaczyna się budzić, ale przeciąga się jeszcze przed nastaniem kolejnego gwarnego dnia. Świeci już setkami okien, za którymi ludzie pracy zbierają się niemrawo do swoich obowiązków, jednak ulice jeszcze nie szumią kołami samochodów, a parkingi pod sklepami nie trzaskają zamykanymi drzwiami i nie klekoczą metalicznie pchanymi po nierównościach asfaltu wózkami.

Jest cicho.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Od Lasu Prze­klę­tych dzie­lił ją tylko wąski stru­myk. Kiedy Alva spoj­rza­ła na wiel­kie, ską­pa­ne w ciem­no­ści cho­iny, dreszcz prze­szedł jej po ple­cach. W za­ro­ślach coś zda­wa­ło się szep­tać i chi­cho­tać, gdzieś w głębi trza­snę­ła ga­łąz­ka. Dziew­czy­na moc­nej ści­snę­ła długi kij trzy­ma­ny w ręce.

"Muszę tam wejść, to je­dy­na droga" – po­my­śla­ła. "Muszę!"

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Silva.

Hein nie był pewien, ale domyślał się, że patrzy na aerd. Taki, jakim wyglądał, zanim czystymi smugami wznosił się ku niebu. Zanim zostawał zebrany w gęste sieci i przetworzony na napęd do statków, albo wsączony w aerdowe chmury, z których lał się deszcz, strumienie i potoki.

Dar Głębi dla Strzaskanego Świata. Być może w wyrazie przeprosin za zniszczenie, jakie go spotkało.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest adam_c4.

Kiedy Be­atle­si skoń­czy­li śpie­wać o tym, że nie mogą kupić sobie mi­ło­ści, szafa gra­ją­ca uci­chła na kilka se­kund. Pierw­sze takty ko­lej­ne­go utwo­ru po­wi­tał jęk nie­za­do­wo­le­nia; do play­li­sty, uło­żo­nej pod fanów kla­sycz­ne­go rocka, wkradł się współ­cze­sny ka­wa­łek. By­wal­cy lo­ka­lu, po zdaw­ko­wym oka­za­niu dez­apro­ba­ty, wró­ci­li do roz­mów i swo­ich drin­ków.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Zanais.

Najważniejsze to stawiać krok za krokiem. Właśnie. Lewa, prawa, lewa, prawa, czy jakoś tak. Cess próbowała zrozumieć, jakim cudem w ciągu paru godzin prosta ulica zamieniła się we wzburzony, powykręcany i pełen niebezpieczeństw górski szlak. Przecież nie dokonało tego wypicie kufelka podłego piwska… Właściwie to mógł być więcej niż jeden kufelek. Może jeden dzbanek? Albo dwa? Tak, na pewno trzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Podplomyk225.

 – On szepcze o cieple – rzekł niespodziewanie Witold. – O cieple i słodkim zapachu dymu.

– Panie? – zapytałem.

– Ogień, mój drogi przyjacielu. Pytałeś, o czym szepcze. Dzisiejszej nocy zdecydowałem się go posłuchać. Nie mówi dużo, oj nie. Ale obiecuje ciepło, zapach i trwanie. To, że będzie odganiał ciemności, o ile tylko będziemy go karmić. Mnie chyba tyle wystarczy.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

Czerwony Kapturek dotarła do lasu później niż zakładała. Niebo bezlitośnie więziło słońce w okowach ołowianych chmur. Żeby określić azymut marszu, musiała polegać tylko na komputerze wbudowanym w kombinezon. Przejechała pancerną rękawicą po panelu sterowania na lewym nadgarstku. Wizjer hełmu rozjarzył się zielono i wyświetlił mapę najbliżej okolicy. Czerwona kreska prowadziła zakosami z rodzinnego bunkra do schronu w głębi lasu. Koraliki kolejnych punktów nawigacyjnych podskakiwały nerwowo, a linia, na którą były nawleczone, falowała w rytmie pracy procesora. Komputer rozpaczliwie próbował triangulować pozycję na podstawie siatki, coraz mniej licznych, satelitów telekomunikacyjnych. Od lat nikt nie zastępował uszkodzonych jednostek nowymi, przez co nawigacja i łączność działały coraz gorzej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Jagiellon.

Nagle cały korowód stanął. Nim Gustaw zdążył się zdziwić, wybrzmiał huk. Ze szczytów skarp sypnęły świszczące kule. Pociski uderzały z brzękiem w stal, przeszywały ciała żołnierzy. Trafieni padali z jękiem.

Kapral zanurkował pod jedną z naczep. Wyjął pistolet z kabury i obserwował plątaninę nóg wokół.

Strzały mieszały się z krzykami. Ktoś upadł naprzeciw niego. Martwa twarz kadeta patrzyła z wyrzutem. Ginęli i inni. Gustaw ukrył twarz w ramionach. Niedługo wszystko ustało.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krzysztof85.

Najwyraźniej mam słabe nerwy i łatwo ulegam sugestiom. A może po prostu pod wpływem wczorajszej rozmowy zacząłem dostrzegać coś więcej w miejskim krajobrazie? Miałem wrażenie, że wody Newy są mroczniejsze niż zwykle. Wyniosłe pałace na nabrzeżach zdawały się kryć niebezpieczne sekrety, a okna kamienic zionęły smutkiem i rozpaczą.

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Światowider.

– Wiem, o czym pan mówi i chęt­nie to wy­ja­śnię – wtrą­cił znów Gabor, po­pra­wia­jąc się na krze­śle. – Po pierw­sze cho­dzi panu za­pew­ne o teo­rię, we­dług któ­rej do prze­bie­gu­no­wa­nia nigdy nie do­szło, a cały Kry­zys zo­stał od po­cząt­ku wy­re­ży­se­ro­wa­ny przez rząd świa­to­wy, ma­so­nów, czy też mnie oso­bi­ście.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Nowa Fantastyka