Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wicked G.

Nieco bał się tam wchodzić. By przełamać strach, pomyślał o tym, co zdobędzie, jeżeli pokona Bestię – ogromne bogactwa, sławę wśród mieszkańców osady, może nawet rękę córki wodza. Ruszył w dół korytarza, a blask zbroi oświetlał mu drogę.

Dwaj poprzedni śmiałkowie nie sprostali wyzwaniu. Nigdy nie wrócili z podziemi, mimo iż byli potężniejsi od Jakuba.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

 – Mówię ci, że zaraz bę­dzie. Po­patrz, biorę drugi sztach z tej fajki i au­to­bus się po­ja­wi. To za­wsze dzia­ła. – Chcąc udo­wod­nić swoje słowa, za­cią­gnął się po­now­nie i z ce­le­brą wy­pu­ścił ni­ko­ty­no­wy dym. – Patrz, Lukas, co wła­śnie nad­jeż­dża.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Oluta.

– Ja tylko chcę ci pomóc – westchnęła kobieta, załamując ręce. – Spełnię twoje życzenie. Czego chcesz? Pięknego ubrania, aby udać się na bal?

Hipiska machnęła plastikową różdżką ze straganu. Na chwilę w powietrzu zabłysnął biały garnitur pokryty brokatem, z frędzlami na pagonach i błękitnie, błyszczące dzwony. Mężczyzna pokręcił głową. Gdyby pokazał się w czymś takim, pewnie powiedzieli by, że wygląda jak baba. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Pew­ne­go dnia, tnąc osty, Mała Księż­nicz­ka za­sty­gła w pół ruchu. Ostrze sier­pa za­trzy­ma­ło się tuż przed smu­kłą ło­dy­gą. Upu­ści­ła na­rzę­dzie i przy­ło­ży­ła dło­nie do ust. Miała przed sobą naj­pięk­niej­szy kwiat, jaki kie­dy­kol­wiek wi­dzia­ła. Mało bra­ko­wa­ło, a ścię­ła­by go jak po­spo­li­ty chwast.

– Je­steś pięk­ny – szep­nę­ła, gła­dząc żółte płat­ki.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Asylum.

Zaproszenie od uciekinierów, którzy milczeli przez prawie stulecie, przyszło nagle. Termin, a właściwie okienko, było krótkie. Zaledwie trzy miesiące. Wiedzy na ich temat nie było skąd ściągnąć, bo przecież embargo, więc czytałem o jakiś sporach i kłótniach sprzed lat. Wiek to kupa czasu, u nas wiele się zmieniło, a tam – strach pomyśleć, chociaż… kto wie, oni byli ultrakonserwatywni. W tym pokładałem całą nadzieję. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

To zawsze działo się w nocy, kiedy spałem… choć tak naprawdę, to tylko udawałem, że śpię. Budzili mnie za każdym razem szelestem liści, trzaskiem gałęzi i wykrzykiwanymi w ich języku przekleństwami, kiedy niezdarnie przedzierali się przez las. Zawsze o tej samej porze, zawsze w czasie pełni. 

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Olciatka.

Capellię obudził dźwięk otwieranych przez matkę drzwi. Usłyszała niespieszne kroki, gdy podchodziła do szafy, szuranie kartonu, gdy przesuwała go po drewnianej powierzchni. Sartania zapaliła nocną lampkę, a wtedy szmaciana lalka dostrzegła w jej ręku stalowy przedmiot. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Nie­zły bajer, nie? – Za­do­wo­lo­ny dia­beł ob­ra­cał przed­miot w ręce, jakby nie po­tra­fił się na niego na­pa­trzeć. – Robią je dusze po­tę­pio­nych Azja­tów w Fak­to­riach Bez­na­dziei na trze­cim po­zio­mie pie­kieł. Ma­so­wa pro­duk­cja. Wszyst­kie de­mo­ny już takie mają, bo uła­twia­ją im ro­bo­tę. Jak trze­ba zna­leźć jakąś duszę od­pa­lasz apkę Kon­tro­li Zło­dzi­ciel­skiej, wpi­su­jesz dane i HPS pro­wa­dzi cię pro­sto jak po sznur­ku.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Mumu wstał i otrzepał się ze złocistej sierści Bagabungi.

Przyjaciel, na grzbiecie którego przemierzał wszechświat, będzie się lenił jeszcze przez wiele kosmicznych lat. Mumu wolał jednak to niż suchą, pozbawioną miękkości skórę, na której prędzej czy później przyjdzie mu znowu bytować. Wszystko ma swój cykl. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Wiedział o tym od zawsze, tak więc od zawsze przyjmował rzeczy takimi, jakimi są.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Skąpany w świetle boskiego majestatu, obleczony w złote słoneczne promienie, otoczony chórami wielbiących go cherubów, Boży Syn spojrzał z góry na swojego żołnierza, z tym swoim dobrotliwym wyrazem twarzy. Baranek spoczywający u podstawy tronu uniósł głowę, zaryczał skrzydlaty lew siedzący na oparciu, dając znak, że Król przemówi. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ManeTekelFares.

– To nie takie proste jak przerobienie ołowiu w złoto. – Rzuciła notatki na stolik. – Miecio dużo mi pomógł w tej materii, ale od ciebie oczekuję czegoś więcej niż proste wzmocnienie sildenafilu efedryną.

– Jednym zdaniem, potrzebujesz czegoś w rodzaju super viagry?

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest kasjopejatales.

Ludzie nie rodzą się źli. Nie stają się też tacy z dnia na dzień. Do tego potrzeba czegoś… więcej. W moim przypadku wystarczył jednak impuls. Iskra, która w sekundę spaliła wysuszoną przez łzy duszę i zmieniła mnie w kogoś zupełnie innego. Osobę, która nie czuje nic, zabijając dla pieniędzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rrybak.

Znów ten wiatr. Wyje i wyje, jakby chciał coś nam powiedzieć. Też słyszysz w tym pojedyncze słowa? Przypadek, w końcu to zupełnie obcy świat.  Chodź, schowajmy się do szałasu. Ten jest porządny, z tytanowej blachy, nic go nie ruszy. Prawdziwy dom. Daj mi rękę. I niczego się nie bój. Bo wiesz, córeczko, tata będzie z tobą zawsze, a na tej planecie naprawdę nie ma się już czego bać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BasementKey.

Trzask za­pał­ki o pu­deł­ko, i ko­lej­ny, i ko­lej­ny… Z pudełka poleciały tylko iskry, w tym samym momencie na noc­nym nie­bie Zie­lo­nej Góry za­pa­li­ły się bły­ska­wi­ce. 

– Pa­trz­cie nie chcą się za­pa­lić. Za­mo­kły, czy co… – de­ner­wo­wał się szef.

Le­żą­cy wie­dział, że musi pod­nieść głowę w od­po­wied­nim mo­men­cie. Jeden raz, jeden je­dy­ny, ostat­nia szan­sa. Musi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Staruch.

Ale jeśli mamy uderzyć w System, coś zmienić na tym skostniałym, parszywym świecie, to chyba rzeczywiście najlepiej tu zacząć. Przecież tak dalej być nie może!! Zmiana, zmiana, zmiana – tego wszyscy potrzebują!

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

„Prze­szli ba­gna­mi, by przez Woł­mon­to­wi­cze nie prze­cho­dzić”. Tak po­wie­dział po­sła­niec, Wo­ło­dy­jow­ski jed­nak wie­dział swoje. W Woł­mon­to­wi­czach nie ostał się prze­cież nikt, kto by mar­szo­wi kom­pa­nii prze­szko­dził. Po­czuł złość, wspo­mi­na­jąc wie­ści, które do­sta­wał z tej wio­ski. Wie­ści, które osta­tecz­nie przy­wio­dły go tutaj wraz ze skrzyk­nię­tą gro­ma­dą szlach­ty i pa­choł­ków.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kam_mod.

Dusza Elżbiety śpi, ale mam notatki. Osoba cicha i nieśmiała, mało gadała, dużo się śmiała. (Szybko umierała.) Do swojego męża mówiła: Bartuś. Bartłomiej, gdy podpadł.

Zakładam błękitną perukę i odrzucam loki do tyłu. Związuję je w luźny węzeł różową wstążką – jak na hologramie. Po raz ostatni uśmiecham się szeroko do Elżbiety w lustrze i idę na nasze spotkanie.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest oidrin.

Świat otula piaskowa mgławica. Podmuch wiatru, który zmusił dawno stopniałe lodowce do wsiąknięcia w wyjałowioną ziemię. Maki, chabry, reszta sztucznej trawy toną pod złocącą się w słońcu pierzynką. Trzeszczące w zębach ziarenka nie są już zwiastunem ostatnich podrygów wiosny. Jej mocowanie się z nadejściem lata odeszło dawno w niepamięć, skończyły się przecież luksusy pór roku i świeżego powietrza w płucach. Teraz jest tylko krew z nosa, dziąseł, twarde podskórne wybrzuszenia… Tradycje umrą jednak ostatnie.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Nowa Fantastyka