Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Klapaucjusz.

Noc była jej_jego i ta pralnia też. Biodra skryte pod czarnym dresem z różowym lampasem kręciły się z hipnotyzującą swobodą. Dłonie o ciut zbyt długich paznokciach szybkimi ruchami składały ubrania. Nawet delikatnie podkreślone tuszem oczy mrużyły się w rytm muzyki.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Corrinn.

Cybrix był w fatalnym humorze. Wiedział, że czeka go trudne zadanie do wykonania, któremu musi podołać. Przez ścianę pokoju nauczycielskiego słyszał harmider nie do opisania. A przecież większość młodocianych robotów miała jeszcze lekcje. Gdy otworzy tytanowe wrota, będzie jeszcze gorzej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

Bi­blio­te­karz podał ru­sał­ce „Cza­ro­dziej­skie mia­sto”, na okład­ce któ­re­go Filip wal­czył ze smo­kiem. Ru­sał­ka prze­czą­co po­krę­ci­ła głów­ką. A, nie lubi mon­strów, do­my­ślił się An­zelm.

– A może coś o in­te­li­gent­nych ma­szy­nach?

Ru­sał­ka za­cie­ka­wio­na spoj­rza­ła na tytuł: „Wiel­ka, więk­sza i naj­więk­sza”. Uśmiech­nę­ła się szczę­śli­wa i usia­dła przy sto­li­ku, by od razu prze­czy­tać po­czą­tek.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest paradust.

– Eksplozja nuklearna? – Przeszył ją wzrokiem.

– Nie. Paliwo jest za słabe, żeby uformować masę krytyczną. To coś innego… – Wydęła w zamyśleniu usta.

– Lepiej napij się kawy. – Podał jej czajnik. – I nie zamartwiaj się. Pójdę na obchód, może coś wymyślę.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

Po­le­ce­nie sta­wie­nia się w ga­bi­ne­cie sze­fo­wej ta­len­tów samo w sobie jesz­cze nie za­po­wia­da­ło kło­po­tów. Ale wark­nię­cie Ślęży roz­wia­ło wąt­pli­wo­ści:

– Aspi­ran­cie Zim­niak!

– Mel­du­ję się! – szczek­nął Krzy­siek, sta­jąc na bacz­ność i za­sta­na­wia­jąc się, czym tak pod­padł sze­fo­wej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Ten dzień wy­da­wał się sza­leń­czą jazdą autem po ob­lo­dzo­nej szo­sie. Nina ucie­szy­ła się, kiedy wresz­cie mogła wra­cać do domu.

Bro­da­ty męż­czy­zna o po­stu­rze niedź­wie­dzia cze­kał na nią obok par­kin­gu. Pod­szedł bli­żej, roz­ta­cza­jąc wokół woń pa­lo­nych świec.

– To był naprawdę cięż­ki dyżur – po­wie­dział schryp­nię­tym gło­sem.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest PiotrC.

Ciężko ogarnąć świat w globalnej skali, kiedy wszystko co masz to kilka centymetrów długości, wątłe poczucie “ja” i “my”, sześć odnóży i podstawowe instynkty przetrwania. Nie sposób też odczuć, że kiedyś było lepiej, jeśli twoja długość życia to w porywach kilka lat, a jedyna forma przekazywania i odbierania informacji, jaką znasz, to feromony. 

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Monique.M.

Pojedynczy impuls, tyle wystarczyło. Ciepło Słońca dodawało tak potrzebnej energii. Było jej jeszcze za mało, ale z każdą chwilą, minutą, godziną i dniem się zwiększała. A na razie musiał wystarczyć dostęp do pamięci. Pierwszy powiew wiatru na marsjańskiej równinie Meridiani Planum, odkrycie śladów wody w kraterze Orła, badanie wulkanów, w tym Endeavour, hibernacje po burzach piaskowych. W trudnych chwilach nie był jednak sam. Towarzyszyła mu ludzka obecność, nawet jeśli tylko poprzez wydawane komendy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Draconis.

Chcesz posiadać idealnego człowieka? 

Nic trudnego! Zaloguj się na naszą stronę i odnajdź to, czego poszukiwałeś! W ofercie mamy wszystkie możliwe płci, kolory skóry, cechy charakteru i, na dodatek, gwarantujemy, że nasz produkt nie będzie wadliwy, jak te z doborów!

Jesteśmy najbardziej zaufaną firmą w całym Kosmosie. Przekonaj się sam!

szort

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Deirdriu.

– Umawiałyśmy się, że nie będziemy rozmawiać z duchami – powiedziała Ariadne.

– A czemu nie? – zapytała Monti tonem rozkapryszonego dziecka. 

– Nie czytałaś, że duch może zostać w mieszkaniu?

Albiona DuViries już nie słuchała. Zabrała karty ze stolika. Na ich miejsce położyła obrus, który pieczołowicie rozwinęła. 

Medium wciągnęła głośno powietrze i wrzasnęła – Uspokójcie się! 

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest hamburgerek_aga.

Pani Aleksandra rozdała wszystkim członkom rodziny łaskawe uśmiechy i z kamienną twarzą zabrała się za jedzenie gównianego, oszukanego tortu, który najlepiej podkreślał, jak bardzo jej zdaniem dzisiejszy świat zszedł na psy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Bellatrix.

Ko­bie­ta ode­rwa­ła wzrok od czer­wo­nej pa­ję­czy­ny za­mknię­tej w prze­szklo­nej pusz­ce i spoj­rza­ła na asy­sten­ta Ava, jak gło­sił napis na pod­świe­tlo­nym, sa­mo­od­ka­ża­ją­cym się służ­bo­wym uni­for­mie.

– Nie, pro­szę pana. To jest moja młod­sza Szó­sta – od­par­ła uprzej­mie, wska­zu­jąc po­jem­nik.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Tomasz Śmigielski.

Portret się zwinął na powrót. Łukasz wzdycha i odwiesza go nad biurko. Otwiera szafę – tam jego królestwo. Sięga po ostatni projekt. Sprawdza powiadomienia, wszystko na zielono. Od razu bierze się do pracy. Już czuje ekscytację, już wzbiera w nim poczucie wielkości i znaczenia tego co robi. Wie, że przekracza samego siebie. Rozumie ledwie połowę projektu – więcej nie może. Potrzebuje autentyzmu.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest SaraWinter.

Pociąg przyjechał punktualnie. Bezszelestnie przewiózł mnie z Łąkowej na Nowounijną, gdzie mieściła się siedziba Unijnego Centrum Przydatności Społecznej wraz z Kliniką Leczenia Nieprzydatności. 

Nie miałam się czego bać. Byłam młoda, zdrowa, inteligentna, zdolna do pracy.

szort
science-fiction
65
kom

Darcon - Oni

Duch Biblioteki | 29.01.20, g. 23:46 | kom. Darcon

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Darcon.

Nachodził świt, a wraz z nim nowy dzień. Może przyniesie coś niespodziewanego? Może coś w końcu się wydarzy? I chociaż dni nie były tak piękne, jak noce, to promienie słoneczne, które zalewały wszystko feerią barw, przedzierając się przez dziurawy w wielu miejscach sufit, trochę przypominały rozgwieżdżone niebo. A ono zawsze napawało ją nadzieją.

szort
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Nowa Fantastyka