- Hydepark: Wybieramy najlepsze opowiadania (10/21)

Hydepark:

opowiadania

Wybieramy najlepsze opowiadania (10/21)

W tym wątku użytkownicy mogą zgłaszać nominacje do tekstów, które w ich przekonaniu zasługują na otrzymanie brązowego piórka – odznaczenia przyznawanego najlepszym opowiadaniom publikowanym na portalu.

 

Jesteś nowym użytkownikiem i nie wiesz, o jakich wyróżnieniach mowa? Wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

 

 

Zasady:

 

  1. W tym wątku użytkownicy i Dyżurni proponują opowiadania do wyróżnienia w danym miesiącu. Loża decyduje o wyróżnieniach.
  2. Zgłoszone może zostać każde opowiadanie bądź szort o długości do 80 tysięcy znaków według licznika strony opublikowane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
  3. Zgłoszeń dokonuje się od pierwszego dnia danego miesiąca do ósmego (dziesiątego dla Dyżurnych) dnia następnego miesiąca.
  4. Swoje propozycje podajemy, wpisując TYTUŁ opowiadania oraz dodając LINK do tekstu.
  5. Dyżurni (pod warunkiem skomentowania w trakcie danego miesiąca przynajmniej 50% tekstów przynależnych do ich dyżurów) dysponują siłą głosu w nominacjach wartą 3 pkt, użytkownicy 1pkt. Tekst zostanie uwzględniony w debacie Loży nad nominacjami, jeżeli uzyska w wątku co najmniej 5 punktów.
  6.  Dyżurni dysponują maksymalnie dwoma TAKami, doliczanymi do głosowania Loży. Dwa głosy od dyżurnych to jeden TAK. Cztery to drugi TAK. Nie da się zdobyć więcej głosów od Dyżurnych. Użytkownicy mogą tylko nominować tekst, nie mogą dodać swojego TAKa do głosowania Loży.
  7. Loża nie bierze pod uwagę głosów użytkowników o stażu krótszym niż 1 miesiąc w chwili oddania głosu.
  8. Loża nie będzie również brała pod uwagę zgłoszeń od użytkowników, którzy nie wypowiedzieli się na temat opowiadania w miejscu, w którym zostało opublikowane, przy czym za taką wypowiedź uznaje się komentarz, który będzie zawierał co najmniej minimalne odniesienie do treści opowiadania, nie zaś sam ogólny opis wrażeń (czyli np. super, podobało mi się).
  9. Loża zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszeń oddanych z kont budzących uzasadnione wątpliwości i podejrzenia (np. o multikonto).
  10. Loża nie będzie brała pod uwagę nominacji dla tekstów opublikowanych przez Autorów Anonimowych, jeżeli nie ujawnią się oni do końca piątego dnia następnego miesiąca.

Komentarze

obserwuj

Outta Sewer – Lamb Farm Road 

dyżurna

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

Outta Sewer – Lamb Farm Road

 

 

 

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. A.E.

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy

dyżurna

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

Belhaj – Znalezisko z Blackwood

"Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie."

Zanais – Konie na dalekim brzegu

DYŻURNA

„Nic wędruje wszędzie, zawsze wyprzedzając coś, a w wielkim obłoku nieświadomości pragnie stać się czymś". T. Pratchett

Podsumowanko :)

 

Outta Sewer – Lamb Farm Road  – 4/5 + ½ TAKa (Regulatorzy)

Shanti – Tylko jeden przystanek dalej – 1/5

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy – 1/5

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy – 4/5 + ½ TAKa (Regulatorzy)

Belhaj – Znalezisko z Blackwood – 1/5

Zanais – Konie na dalekim brzegu – 7/5 + ½ TAKa (Alicella) → nominacja

Gekikara – Jak topniejący śnieg – 4/5

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Gekikara – Jak topniejący śnieg

Shanti – Tylko jeden przystanek dalej

DYŻURNY

"Nie, żebym nie chciał! Wręcz zazdroszczę Tym, co potrafią ujść zatraty I łączą swe talenty owcze W stada wzajemnej aprobaty." J.Kaczmarski

Podsumowanko :)

 

Nominacje użytkowników:

 

Outta Sewer – Lamb Farm Road  – 6/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Shanti – Tylko jeden przystanek dalej – 4/5 + ½ TAKa (krar85)

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy – 1/5

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy – 5/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Belhaj – Znalezisko z Blackwood – 1/5

Zanais – Konie na dalekim brzegu – 7/5 + ½ TAKa (Alicella) → nominacja

Gekikara – Jak topniejący śnieg – 7/5 + ½ TAKa (krar85) → nominacja

Staruch – Ostatni zamyka drzwi – 1/5

 

 

Nominacje Loży:

 

Zanais – Konie na dalekim brzegu (ninedin)

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy (ninedin)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Gekikara – Jak topniejący śnieg

dyżurna

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

Zanais – Konie na dalekim brzegu

dyżurna

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

Podsumowanko :)

 

Nominacje użytkowników:

 

Outta Sewer – Lamb Farm Road  – 6/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Shanti – Tylko jeden przystanek dalej – 8/5 + 1 TAK (krar85, Krokus) → nominacja

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy – 5/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Zanais – Konie na dalekim brzegu – 13/5 + 1½ TAKa (Alicella, Regulatorzy, Krokus) → nominacja

Gekikara – Jak topniejący śnieg – 10/5 + 1 TAK (krar85, Regulatorzy) → nominacja

 

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy – 1/5

Belhaj – Znalezisko z Blackwood – 1/5

Staruch – Ostatni zamyka drzwi – 1/5

Drakaina – Wszystkie sny Abigail – 3/5 + ½ TAKa (Realuc)

 

 

Nominacje Loży:

 

Zanais – Konie na dalekim brzegu (ninedin)

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy (ninedin)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Zanais – Konie na dalekim brzegu

Dyżurny

"Nie, żebym nie chciał! Wręcz zazdroszczę Tym, co potrafią ujść zatraty I łączą swe talenty owcze W stada wzajemnej aprobaty." J.Kaczmarski

Nominacje użytkowników:

 

Outta Sewer – Lamb Farm Road  – 6/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Shanti – Tylko jeden przystanek dalej – 8/5 + 1 TAK (krar85, Krokus) → nominacja

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy – 5/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Zanais – Konie na dalekim brzegu – 16/5 + 2 TAKi (Alicella, Regulatorzy, Krokus, krar85) → nominacja

Gekikara – Jak topniejący śnieg – 11/5 + 1 TAK (krar85, Regulatorzy) → nominacja

 

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy – 1/5

Belhaj – Znalezisko z Blackwood – 1/5

Staruch – Ostatni zamyka drzwi – 1/5

Drakaina – Wszystkie sny Abigail – 4/5 + ½ TAKa (Realuc)

Golodh – Tajemnica Kerr-152 – 2/5

 

 

Nominacje Loży:

 

Zanais – Konie na dalekim brzegu (ninedin)

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy (ninedin)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Podsumowanko :)

 

Nominacje użytkowników:

 

Outta Sewer – Lamb Farm Road  – 6/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Shanti – Tylko jeden przystanek dalej – 8/5 + 1 TAK (krar85, Krokus) → nominacja

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy – 5/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Zanais – Konie na dalekim brzegu – 16/5 + 2 TAKi (Alicella, Regulatorzy, Krokus, krar85) → nominacja

Gekikara – Jak topniejący śnieg – 11/5 + 1 TAK (krar85, Regulatorzy) → nominacja

Drakaina – Wszystkie sny Abigail – 5/5 + ½ TAKa (Realuc) → nominacja

 

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy – 1/5

Belhaj – Znalezisko z Blackwood – 1/5

Staruch – Ostatni zamyka drzwi – 1/5

Golodh – Tajemnica Kerr-152 – 2/5

 

 

Nominacje Loży:

 

Zanais – Konie na dalekim brzegu (ninedin)

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy (ninedin)

Wicked G – Splątany lalkarz (wilk-zimowy)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Wicked G – Splątany lalkarz

Dyżurny

"Nie, żebym nie chciał! Wręcz zazdroszczę Tym, co potrafią ujść zatraty I łączą swe talenty owcze W stada wzajemnej aprobaty." J.Kaczmarski

Golodh – Tajemnica Kerr-152

Dyżurny

Nie zabijamy piesków w opowiadaniach. Nigdy.

Pod­su­mo­wan­ko :)

 

No­mi­na­cje użyt­kow­ni­ków:

 

Outta Sewer – Lamb Farm Road  – 6/5 + ½ TAKa (Re­gu­la­to­rzy) → no­mi­na­cja

Shan­ti – Tylko jeden przy­sta­nek dalej – 11/5 + 1½ TAKa (kra­r85, Kro­kus, Ambush) → no­mi­na­cja

Edward Pi­tow­ski – Przy­szłość którą za­bra­li­śmy – 5/5 + ½ TAKa (Re­gu­la­to­rzy) → no­mi­na­cja

Za­na­is – Konie na da­le­kim brze­gu – 16/5 + 2 TAKi (Ali­cel­la, Re­gu­la­to­rzy, Kro­kus, kra­r85) → no­mi­na­cja

Ge­ki­ka­ra – Jak top­nie­ją­cy śnieg – 11/5 + 1 TAK (kra­r85, Re­gu­la­to­rzy) → no­mi­na­cja

Dra­ka­ina – Wszyst­kie sny Abi­ga­il – 5/5 + ½ TAKa (Re­aluc) → no­mi­na­cja

Go­lodh – Ta­jem­ni­ca Kerr-152 – 5/5 + ½ TAKa (Krokus) → no­mi­na­cja

 

Ba­se­ment­Key – Uśmiech po­zo­stał mu wil­czy – 1/5

Bel­haj – Zna­le­zi­sko z Blac­kwo­od – 1/5

Sta­ruch – Ostat­ni za­my­ka drzwi – 1/5

Wic­ked G – Splą­ta­ny lal­karz – 3/5 + ½ TAKa (krar85)

 

 

No­mi­na­cje Loży:

 

Za­na­is – Konie na da­le­kim brze­gu (ni­ne­din)

Edward Pi­tow­ski – Przy­szłość którą za­bra­li­śmy (ni­ne­din)

Wic­ked G – Splą­ta­ny lal­karz (wilk-zi­mo­wy)

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy (drakaina)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Podsumowanko ostateczne :)

 

Nominacje użytkowników:

 

Outta Sewer – Lamb Farm Road  – 6/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Shanti – Tylko jeden przystanek dalej – 11/5 + 1½ TAKa (krar85, Krokus, Ambush) → nominacja

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy – 5/5 + ½ TAKa (Regulatorzy) → nominacja

Zanais – Konie na dalekim brzegu – 16/5 + 2 TAKi (Alicella, Regulatorzy, Krokus, krar85) → nominacja

Gekikara – Jak topniejący śnieg – 11/5 + 1 TAK (krar85, Regulatorzy) → nominacja

Drakaina – Wszystkie sny Abigail – 5/5 + ½ TAKa (Realuc) → nominacja

Golodh – Tajemnica Kerr-152 – 5/5 + ½ TAKa (Krokus) → nominacja

 

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy – 1/5

Belhaj – Znalezisko z Blackwood – 1/5

Staruch – Ostatni zamyka drzwi – 1/5

Wicked G – Splątany lalkarz – 3/5 + ½ TAKa (krar85)

 

 

Nominacje Loży:

 

Zanais – Konie na dalekim brzegu (ninedin)

Edward Pitowski – Przyszłość którą zabraliśmy (ninedin)

Wicked G – Splątany lalkarz (wilk-zimowy)

BasementKey – Uśmiech pozostał mu wilczy (drakaina)

WyrmKiller – Rób to w domu po kryjomu (MrBrightside)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Nowa Fantastyka