Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Realuc.

Artur wspinał się po pionowej ścianie, co chwilę dostosowując w kontrolerze udźwigu masę własnego ciała do masy płyty skalnej na dany metr sześcienny. Dzięki temu zabiegowi nie musiał się wysilać, a lina sama wciągała go coraz to wyżej, manewrując niutonami. Na moment się zatrzymał, włożył buciory do wyrwy i spojrzał w dół.

Splunął siarczyście, przeklinając ludzkość.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest GreasySmooth.

Opa­no­wa­ła drże­nie rąk, wy­ce­lo­wa­ła i strze­li­ła, ale wiąz­ka pla­zmy roz­bry­zgnę­ła się po że­brach, nie zo­sta­wia­jąc nawet śladu.

– Ul­tra­gę­sty stop kom­po­zy­to­wy – po­wie­dział szkie­let z dumą. – Atomy upa­ko­wa­ne bez przerw jeden obok dru­gie­go. Nie do znisz­cze­nia stan­dar­do­wą bro­nią.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Dawno temu potrzebowałam obu rąk, aby się przemieszczać. Dłonie wyznaczały kierunek, stopy powolnie podążały za nimi. Dziś korytarze te są moim światem, który wybudowałam w głowie klocek po klocku, aby w końcu poczuć namiastkę życia ludzi z poprzedniej ery. Palce tylko czasami upewniają się, czy zmysły nie zawodzą, a kroki stawiam pewnie, jakbym spacerowała parkową alejką z opowiadań, a nie podziemnym tunelem rzeczywistości.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

We wła­snych do­mach nocą też za­cho­wu­je­my się ci­szej. Kiedy je­ste­śmy w nich sami, ostroż­niej za­my­ka­my drzwi, stą­pa­my de­li­kat­niej, z mniej­szą non­sza­lan­cją wkła­da­my na­czy­nia do zle­wo­zmy­wa­ka. Mamy wdru­ko­wa­ny w umy­sły ata­wi­stycz­ny lęk przed tym, co może czaić się w mroku, choć w bez­piecz­nych do­mach nic czaić się prze­cież nie może.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Spowity kłębami czarnego dymu, wdychałem woń palonych ludzkich ciał, drewna, słuchałem rozpaczliwych krzyków i obserwowałem jeńców, bitych, popychanych i opluwanych przez Lurentyjczyków.

Dopiero wtedy zrozumiałem, jak potężną bronią jest Cesarzowa Ismena.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest master-of-orion.

Nasza piątka wstała, ale cztery tysiące kobiet i tysiąc mężczyzn nadal tkwiło w cylindrycznym kriomodule, śpiąc bez snów. Blisko stulecie temu położyli się do komór, ufając, że wybierzemy najlepsze miejsce na kolebkę nowej cywilizacji i zapoczątkujemy ją zgodnie z wytycznymi ludzi, którzy dawno umarli. A nawet gdyby żyli, to i tak nie mogliby nas do niczego zmusić. Słowem: śpiący ufali, że będziemy przestrzegać Procedur Kolonizacyjnych. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest cezary_cezary.

Za­sta­na­wiasz się za­pew­ne, drogi czy­tel­ni­ku, z ja­kie­go po­wo­du sie­dzę sam, na tej od­lud­nej pla­ne­cie, z pi­sto­le­tem przy­sta­wio­nym do skro­ni. Spo­koj­nie, doj­dzie­my do tego. Jak wi­dzisz, ni­g­dzie się nie wy­bie­ram. Bra­ku­je mi też od­wa­gi, żeby po­cią­gnąć za spust. Tak to już ze mną jest.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Bardjaskier.

– Tak jest! – krzyknął Goba, obserwując, jak bosman rozprawia się z najemnikiem. Goba i Sligh padli sobie w ramiona, nadymając podgardla z radości. Sligh kątem oka wciąż obserwował, jak na ekranie Shag podchodzi do Ogra, jak jeden z korsarzy szturcha go końcówką katany. Wtedy podgardle skurczyło się nagle, niczym moszna w lodowatej wodzie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ośmiornica.

Miał wrażenie, że jego duszę odlepiło w autobusie coś wilgotnego i ohydnego niczym dotyk spoconych, brudnych rąk. Gdyby umiał, otrzepałby się jak mokry pies. Nie potrafił tego jednak, więc jedynie się wzdrygnął. 

W drodze do pracy minął kolejny wrak spalonego samochodu; ktoś wymalował przez noc nowe bluzgi na ścianach domów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NaN.

– Tak więc, dzięki moim badaniom, udowodniłem ponad wszelką wątpliwość, że nasz świat w przeszłości posiadał nie dwa, jak obecnie, a cztery księżyce. Mity i najdawniejsze podania nie kłamią, choć rzeczywistość przedstawiona jest w nich w sposób, który odpowiadał rozumieniu świata przez współczesnych.

W audytorium podniosła się wrzawa, okrzyki: “brednie”, “szarlatan” i inne, dużo gorsze, mieszały się z trzaskiem pulpitów, tupaniem i gwarem głośnych rozmów.

54
kom

AP - Lustereczko

Duch Biblioteki | 05.02.24, g. 09:24 | kom. AP

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AP.

Pa­pie­ro­sy, wia­do­mo, są fo­to­ge­nicz­ne i każdy de­tek­tyw, zwłasz­cza ten w ka­pe­lu­szu, do­brze się z nimi pre­zen­tu­je. Za­pa­li­łem raz, wkrót­ce po otwar­ciu agen­cji, ale się za­krztu­si­łem. Wrzu­ci­łem pacz­kę do szu­fla­dy biur­ka i wię­cej tam nie za­glą­da­łem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Vacter.

Za oknem słońce świeciło wysoko i Joe podszedł, by przesunąć rolety. W biurze zapanował przyjemny półmrok. Alice pomyślała, że zrobiło się dość intymnie, ale zachowała tę uwagę dla siebie. Joe, odsuwając skrzydło rolety, widział daleko za oknem wieżowce i jeden wytworny, który wyróżniał się najbardziej. Szyby wydawały się złote, ale była to tylko iluzja. W środku pracowali tacy sami ludzie jak w nudnym budynku Joego i Alice.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Mateusz Libera.

– Nie trzeba, ja nie uciekam. – Wiktor poczuł odrobinę ulgi, więc opuścił trzymane do tej pory w górze ręce. – Ja wezmę wózek i pójdę do Rauen.

– Co za paskudne życie sobie wybrałeś – skomentował łysy. – Przesrane. Zrzucili wam atomówkę niemal pod nogi, a wy się jeszcze radujecie z życia w tym zasranym państwie. Szkoda, że NATO nie ma takich jaj, by zrównać całe ZSRR z ziemią.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ambush.

Dziewczynka wpatrywała się uważnie w toń, powoli napełniającą się miskę i swoją dłoń. Czuła napięcie całego ciała, nie tylko dlatego, że naciągnęła się ponad miarę, ale również z powodu obawy, czy jej bracia na pewno zachowają czujność.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Po­słu­chaj­cie tego! – Yorick wy­pluł korek i po­cią­gnął z flasz­ki so­lid­ny łyk. – Jed­ne­go dnia mocno po­pi­li­śmy w tej karcz­mie. Ja, gra­barz i jesz­cze dwóch ta­kich. Po­snę­li­śmy na ła­wach, a rano tu­mult, ktoś mnie szar­pie, chło­pa­ki się wy­dzie­ra­ją. Otwie­ram oczy i co widzę? Gwar­dzi­ści! Na szczę­ście tylko nas prze­słu­chać chcie­li, bo nie­da­le­ko do krwa­wej jatki do­szło. O! Tu, w tym lesie! Dwa­na­ście, czy trzy­na­ście tru­pów. Pu­ści­li nas potem wolno, ale co się stra­chu na­je­dli­śmy…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Żongler.

Nim się opamiętał, biegł już przez las. Gnały za nim szczury z rozognionymi oczami, pod nogami skakały wydęte posiniałe żaby, ptaki zawodziły ochryple, przelatując między splecionymi gałęziami iglastych drzew. Rozmokłe błoto chwytało go za nogi. Puszcza była rozświetlona czerwieniącą łuną okrągłego księżyca, który zawisł nad zatoką. Odbijał się w czarnym oczku pierścienia na spuchniętej dłoni – jakby na niebie stał nie jeden, a dwa księżyce.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

– Czytasz w moich myślach?

– Nie muszę. Pani zna troski i pragnienia swoich dzieci. – Minęli Dolny Targ i skręcili ku posępnej, górującej nad świątynną wyspą Katedrze. – Wiesz może, gdzie tu można znaleźć jakąś świnię?

– Świnię?

– Tak. Albo lepiej knura.

– Po co nam świnia?

– Cierpliwości.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka