Użytkownicy:

Wszyscy (21)

lista | profile

Kielczanin pochodzący z Suchedniowa. Związany z Świętokrzyską Fundacją Góry Historii i Stowarzyszeniem Artystycznym Ankh. Do pisania opowiadań wrócił w 2014 roku po dwudziestu latach przerwy. W swoich fabułach szuka tego co ukryte. To poszukiwanie przybiera najczęściej formę fantasy, chodź nie stroni też od S-F. Miłośnik starożytności wszelakich, gór i wędrowania. Laureat SuperPiechura Świętokrzyskiego 2016 i caminista. W latach 2007-2017 aktywny bloger, jeden z bohaterów filmu dokumentalnego „Blogersi” w reżyserii Jarosław Rybusa (2011 r.), gdzie wystąpił u boku m.in. Donalda Tuska, Jacka Żakowskiego, Macieja Budzicha, czy Kominka.

 

Bibliografia fantastyczna:

- Drolerie. Tomik opowiadań fantasy, Kielce 2019 ISBN 978-83-952616-0-2

 

Bibliografia ze śladami dawnej uczoności (wybór z grupy kilkudziesięciu tekstów naukowych i popularnonaukowych mówiący nieco o zamiłowaniach autora):

- Fundacja kościoła w Tarczku a rozwój kultu św. Idziego w Polsce średniowiecznej, [W:] Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII - XX wieku, pod red. K. Brachy, Kielce 1998, s. 33 - 39

- Święci, aniołowie i demony w exemplach średniowiecznych. (Na marginesie pracy Teresy Szostek, Exemplum w polskim średniowieczu), „Almanach Historyczny”, t. 2, 2000, s. 221 - 237.

- Łysogórskie exemplum O opacie porwanym przez diabła z XV wieku, [W:] Przełomy w historii. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, ed. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, t. III, cz. 1, Toruń 2001, s. 377 – 387

- Wyobrażenie Etiopczyka w piśmiennictwie starożytnych Greków. Próba analizy porównawczej z analogicznymi wizjami łacińskiego średniowiecza, „Nowy Filomata”, R. VII, 2003, nr 2, s. 91-111

- Geneza Tarczka, [w:] Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, Red. K. Bracha i B. Wojciechowska, Kielce 2005, 79-99.

- Wyobrażenie Etiopczyka w piśmiennictwie starożytnego Rzymu, „Nowy Filomata“, R. XI, nr 4, s. 279-286.

- Biały Etiopczyk – tysiącletni paradoks starożytnej wyobraźni, „Almanach Historyczny“, t. 9, s. 19-25

- Kult św. Idziego w średniowieczu (na marginesie książki: ks. Stanisław Bober, Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004, 219 s.), „Almanach Historyczny”, t. 11, 2009, s. 151-173.

- Wyobrażenie Etiopczyka w kulturze łacińskiego średniowiecza. Dziedzictwo grecko – rzymskie i nowe wątki, „Nowy Filomata”, R. XIV, 2010, nr 4, s. 279-297.

 

Wilczysko jest też współautorem I tomu Świętokrzyskiego Słownika Biograficznego (średniowiecze i epoka nowożytna), pod red. J. Wijaczki, Kielce 2002. Wspomniany powyżej „Almanach Historyczny” to pismo Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. „Nowego Filomatę”, w czasach gdy na jego łamach publikowałem, wydawał Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moje artykuły ukazały się ponadto w „Mówią Wieki”, Świętokrzyskim Miesięczniku Kulturalnym „Teraz”, czy Magazynie Kulturalnym „Projektor”.

 

Avatar – dzieło Ilony Mikołajczyk „Safiru”.

Szukam powołania. Może moim powołaniem jest pisanie? Pomożecie znaleźć mi odpowiedź?

«« « 1 » »»
Nowa Fantastyka