Użytkownicy:

Redakcja (3)

lista | profile

Lewa ręka re­dak­to­rów, wspie­ra­ją­ca dzia­ła­nie stro­ny Fantastyka.pl. Z fan­ta­sty­ką zwią­za­na od lat, tak jako czy­tel­niczka, jak i cichy dzia­łacz fan­do­mu.

Prosimy o nieodpisywanie na wiadomości pochodzące z tego konta.

«« « 1 » »»
Nowa Fantastyka