Profil użytkownika


komentarze: 3, w dziale opowiadań: 2, opowiadania: 1

Ostatnie sto komentarzy

Zapomniałem podziękować ninedin za przepiękną rzymską mozaikę przedstawiającą kota. Cokolwiek miałaby znaczyć.

Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi. Do części postaram się zastosować. Najbardziej cenię te, które dotyczą kompozycji i treści. Niestety formatowanie “się rozjechało”. Bardzo przepraszam za to. Po prostu wklejając tekst z mojego worda nie przewidziałem, że nie będzie on kompatybilny z konkursowym. 

Na koniec mała złośliwość wobec regulatorów. Mój polonista w gimnazjum czasami wspominał

o metaforach. Stąd niebieskooki uśmiech: https://sjp.pl/metafora

Polecam też: https://restyle.pl/product-pol-73-WITCH-Czarna-Parasolka-przeciwdeszczowa-z-czubem-gotycka.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN

 

 

 

Achil­les – Kolun

Ado­nis – Ło­siot

Afro­dy­ta – Thom Ash

Aga­mem­non

Agni – To­masz R. Czar­ny

Ama­te­ra­su – wy­bra­nietz

Apol­lo

Ar­te­mi­da – Dar­rien,  janpowsinoga

Artur – Fi­zy­k111

Ary­man – Owca­_z_Ma­kow­ca

Atena – chal­bar­czyk

Baal – Król Gniew

Bal­dur

Baron Sa­me­di – yan­tri

Ba­stet – Mo­ni­que.M

Be­owulf

Brun­hil­da – Mi­chau

Cu­chu­la­in – Thar­go­ne 

De­me­ter – Zie­lon­ka

Ene­asz – Żon­gler

Freya -ama­de­1324

Gil­ga­mesz – Piotr Skow­ro­nek

Gi­new­ra

Hades – Wilk-Zi­mo­wy (gdyby komuś za­le­ża­ło, niech pyta, naj­le­piej na priv by nie umknę­ło mię­dzy ko­men­ta­rza­mi, bo nie do końca je­stem pe­wien, czy tekst zo­sta­nie sfi­na­li­zo­wa­ny)

Ha­nu­man – Nevaz

He­ka­te – Sa­ra­Win­ter

He­le­na

Hera

He­ra­kles – Re­aluc

Her­mes – Ir­ka­_Luz

Ilia Mu­ro­miec – woj­ta­s10

In­an­na – black_ca­pe

Iza­na­gi i Iza­na­mi

Izyda

Jazon – arya

Ko­ściej Nie­śmier­tel­ny – El Lobo Muy­ma­lo 

Krisz­na – kam_mod

Lan­ce­lot – MPJ 78

La­wi­nia

Loki – Black­tom

Medea – Fin­kla

Mer­lin – Mr.Maras

Mor­gan le Fay – Ty­mo­te­usz123

Odyn

Ody­se­usz – Ar­nu­bis,  janpowsinoga

Ore­stes – syf. 

Ozy­rys – Rossa

Pan – [Asy­lum – usu­nę­ła opo­wia­da­nie, więc jeśli się nie roz­my­śli, jest wolny]

Pan­da­wo­wie

Per­ce­val [Par­si­fal] – Ma­de­j90

Per­se­fo­na – Sta­ruch, Ar­te­mi­sia

Po­sej­don – syl­wiel

Qu­et­zal­co­atl – Wilk­Be­to­no­wy, CM

Rama/ Sita

Ra­ta­tosk – Świa­to­wi­der 

Rhian­non – Maj­ku­bar 

Ro­mu­lus – Natan

Set – Naz

Siwa – Fo­sken

Tej­re­zjasz – Dinos

Te­ze­usz – do­gs­dum­pling

Thor – Be­arC­law

Thot – Ma­Skrol

Tri­stan/ Izol­da

Wa­sy­lis­sa Prze­mą­dra-Zie­lon­ka

Zeus – Bo­ro­wik

Zyg­fryd

 

Nowa Fantastyka