- Profil: Banthapakwaeng

Profil użytkownika

โรงเรียนบ้านท่าปากแวงเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยที่มีชีวิตชีวา ด้วยประวัติอันยาวนานของความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาจากภูมิหลังที่หลากหลาย โรงเรียนมีวิทยาเขตที่สวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย รวมถึงห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครันและห้องปฏิบัติการขั้นสูง ครูผู้สอนที่อุทิศตนส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุน สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ศิลปะ และกีฬา โรงเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจังผ่านโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โรงเรียนบ้านท่าปากแวงมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคคลให้มีความรอบรู้และเสริมศักยภาพให้เป็นผู้นำในอนาคต


komentarze: 0, w dziale opowiadań: 0, opowiadania: 0

Znajomości

Brak znajomych

Biblioteka

Brak opowiadań

Poczekalnia

Brak opowiadań

Betowane

Brak opowiadań

Brak opowiadań

Nowa Fantastyka