- Profil: nati-13-98

Profil użytkownika

Mi­ło­śnicz­ka pracy z tek­stem, ab­sol­went­ka po­lo­ni­sty­ki. Pa­sjo­nat­ka Is­lan­dii i in­nych kra­jów nor­dyc­kich. Pu­bli­ko­wa­łam wier­sze i opo­wia­da­nia w ma­ga­zy­nach in­ter­ne­to­wych oraz an­to­lo­giach.

Pla­nu­ję wydać po­wieść, któ­rej frag­men­ty za­mie­ści­łam na por­ta­lu.  

 

„Obcość” (Zapomniane sny) – opowiadanie „Krukokalipso!”:

https://www.zapomnianesny.pl/obcosc/?fbclid=%E2%80%9D


komentarze: 258, w dziale opowiadań: 247, opowiadania: 131

Znajomości

Ostatnie komentarze (258)

pokaż więcej

Biblioteka

Brak opowiadań

Poczekalnia

Muzeum Ludzi
opowiadanie, science-fiction | kom. nati-13-98 | 28.06.21, g. 13:28
18
kom
1
pkt
Saga o Kastamilu
Dobrze być złym | opowiadanie, fantasy | kom. | 18.05.21, g. 18:21
46
kom
2
pkt
Galdra – część 5
fragment, fantasy | kom. bruce | 24.04.21, g. 19:41
13
kom
Galdra – część 4
fragment, fantasy | kom. nati-13-98 | 11.04.21, g. 21:09
10
kom
Galdra – część 3
fragment, fantasy | kom. BarbarianCataphract | 24.03.21, g. 21:46
10
kom
Galdra - część 2
fragment, fantasy | kom. nati-13-98 | 12.03.21, g. 20:05
12
kom
Frosk
fragment, fantasy | kom. nati-13-98 | 01.03.21, g. 12:52
11
kom
Galdra - część 1
fragment, fantasy | kom. | 15.02.21, g. 12:43
15
kom

Betowane

Brak opowiadań

Brak opowiadań

Nowa Fantastyka