- Opowiadanie: baranek - Anna mówi... W głąb siebie

Anna mówi... W głąb siebie

Oceny

Anna mówi... W głąb siebie

Anna mówi, że po­wi­nie­nem zaj­rzeć w głąb sie­bie i od­na­leźć ukry­tą gdzieś tam ko­bie­cą część mojej oso­bo­wo­ści.

 

To po­zwo­li mi ina­czej spoj­rzeć na świat. Zro­zu­mieć spra­wy, któ­rych moje „mę­skie ja” nie jest w sta­nie ogar­nąć. Takie do­świad­cze­nie z pew­no­ścią wzbo­ga­ci moje po­strze­ga­nie rze­czy­wi­sto­ści. Stanę się innym czło­wie­kiem. Doj­rzal­szym. Bar­dziej wraż­li­wym. Roz­wi­nę się emo­cjo­nal­nie. Szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o te emo­cje, które do tej pory od­rzu­ca­łem, jako zu­peł­nie nie­istot­ne i nie­po­trzeb­ne.

 

Za­czy­nam zatem szu­kać tej ukry­tej gdzieś we mnie ko­bie­ty. A kiedy już ją od­naj­dę, kiedy od­bęb­ni­my te pier­do­ły zwią­za­ne z oso­bo­wo­ścią, cóż…

 

Mam na­dzie­ję, że będę mógł po­ba­wić się jej cyc­ka­mi.

Koniec

Komentarze

Dobra, jak mawia moja Babcia: bedzie dość.

Lepiej zaiste zrób sobie przerwę, bo jak wrzucić kilka dobrych sećców, a potem jakieś słabsze, to się smutno robi. Ten również mnie nie wzruszył... ale może męską część publiki zabawi?

"Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie." - H. Jackson Brown Jr

Ahahaha ahahahaha... nie rozbawił.

Ani to odkrywcze, ani zabawne. Podobne wrażenia towarzyszą mi podczas czytania składu jogurtu ;) Zrób sobie przerwę chłopie.

Dziewczyny mają rację, czasami "co za dużo to niezdrowo".

Ale jak wrócisz, to masz nas wszystkich zjeść dowcipem i puentą!

Dowcip z brodą: "Gdybym był kobietą, to cały dzień stałbym przed lustrem i macał swoje cycki" - słyszałem to od starszych kolegów, gdy miałem ze dwanaście lat. Tak jak poprzedni tekst, bardzo przeciętny. Czytałem dużo lepsze utwory Twojego autorstwa. I po raz kolejny nigdzie nie dostrzegam fantastyki.

Pozdrawiam

Mastiff

Takie średnie, z całego kilkudniowego cyklu to tak gdzieś poniżej środka.

Takie sobie, tym razem.

Poza tym, powtórzenie - cycki już były. A jest tyle innych określeń...

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

No niestety, już przy pierwszym drabblu o Annie jakoś szczególnie zachwycona się nie poczułam, a ten jest po prostu słaby. Ale weź poprawkę na to, że nigdy nie rozumiałam fenomenu pisania drabbli.

Ano. Słabe.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

W jaki sposób to jest fanastyka?

Nie widzę zupełnie sensu w powyższym tekściku. 

Słabiutko.

Moim zdaniem tekst trafny. Po co facet miałby chcieć zostać kobietą, jak nie po to by się pogapić na gołe cycki!

Jestem sygnaturką i czuję się niepotrzebna.

Ojjjj, długa jeszcze droga przed narratorem.

Babska logika rządzi!

…a mnie się podobałowink

Nowa Fantastyka