- Opowiadanie: baranek - Bestiariusz

Bestiariusz

Specjalnie dla DJ Jajko bajka z morałem. Rymowanka pomyślana była jako tekst piosenki.

Dyżurni:

brak

Oceny

Bestiariusz

W mrocz­nej jamie pod Wa­we­lem

Leże miał okrut­ny smok

Ki­chał ogniem, żarł dzie­wi­ce

Wner­wiał wszyst­kich cały rok.

I choć to było mę­czą­ce

Nic nie ro­bio­no z tym bo

Wszy­scy ak­cep­to­wa­li

Tak zwane sta­tus quo.

 

W lo­chach zamku łę­czyc­kie­go

Skar­bu strzegł Bo­ru­ta, bies

Każdy kto bo­gac­twa szu­kał

Od­naj­dy­wał życia kres.

I choć to było mę­czą­ce

Nic nie ro­bio­no z tym bo

Wszy­scy ak­cep­to­wa­li

Tak zwane sta­tus quo.

 

A w War­sza­wie, na Sta­rów­ce

Ba­zy­li­szek żył w piw­ni­cach

Na co spoj­rzał – ka­mie­nia­ło

Taki „power” miał w źre­ni­cach.

I choć to było mę­czą­ce

Nic nie ro­bio­no z tym bo

Wszy­scy ak­cep­to­wa­li

Tak zwane sta­tus quo.

 

W tym ogól­nym be­stia­riu­szu

Toruń także ma swój wkład

Z za­cnym Ojcem Dy­rek­to­rem

Zmaga się od wielu lat.

I choć to bywa mę­czą­ce

Nic z tym nie robi się bo

Wszy­scy wciąż ak­cep­tu­ją

Tak zwane sta­tus quo.

 

Nie trać­my jed­nak na­dziei

Z hi­sto­rii smoka wy­ni­ka

Że każdy wcze­śniej czy póź­niej

Tra­fia na swego szew­czy­ka.

Koniec

Komentarze

<brawo> (chyba zaczyna mi brakować emotikonek do wyrażania emocji :)
ode mnie 5/6, jest morał, przestroga i nadzieja na przyszłość

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

Bajka z morałem

Z morałem bajka

Dedykowana

Dla dj Jajka

Ode mnie 5 :D

Mam już dość bajek,
Nawet dla Jajek.

 a mi się podobało,
ooo podobało.
:D

A mnie ktoś podkrada wypowiedzi!
Tylko jedną bajkę komentowałam, a teraz chyba będę musiała skomentować wszystkie, skoro już zaczęłam.

Albo nie. Czytany właśnie komentarz jest przypadkowy.

Można zastrzec, że komentarze do rymowanych bajek muszą być rymowane i do tego z morałem ;)

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

;)

Żałosne

Taka sobie rymowanka.

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

A mnie się spodobało. Bardziej niż tak zwane status quo.

Babska logika rządzi!

Nowa Fantastyka