Informacje

17.04.14, g. 21:03

Nowy teaser "Bartendera"

Ekipa filmu "Bar­ten­der" po­dzie­li­ła się z nami nowym te­ase­rem. Tym razem przyj­rzy­my się ty­tu­ło­we­mu bo­ha­te­ro­wi i jego al­che­micz­ne­mu hobby.

Przy­po­mi­na­my, że "Bar­ten­der" to nad­cho­dzą­cy, krót­ko­me­tra­żo­wy pol­ski film scien­ce-fic­tion, któ­re­go pa­tro­nem me­dial­nym jest Nowa Fan­ta­sty­ka. Je­de­na­sto­mi­nu­to­wa pro­duk­cja opo­wia­da o Ja­co­bie – czło­wie­ku, który stra­cił wszyst­ko i staje w ob­li­czu śmier­ci. Pomóc może mu wła­śnie oto­czo­ny aurą ta­jem­ni­cy i grozy Bar­ten­der.

 

 

Za­pra­sza­my rów­nież do od­wie­dze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej filmu:

http://thebartendermovie.com

 

Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Piotr Bu­dzow­ski

Ob­sa­da: Jan Wie­czor­kow­ski i To­masz Tyn­dyk

Pro­fil na Fa­ce­bo­oku

Komentarze

Więcej niż niezłe zdjęcia, pomysł też interesujący, tylko ten angielski jakoś nie zachwyca. Ale kibicuję całym sercem, żeby wyszło z tego coś lepszego niż Thorgal Preludium 3D ;-)

Może w końcu doczekamy się pierwszej minimalnie przyzwoitej polskiej produkcji fantastycznej?

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

RPA moga mieć swój akcent, to i my możemy. Trzymam kciuki ;)

"Pierwszy raz w życiu dałem się zabić we śnie. "

Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Na szczęście to krótkometrażówka, więc można się skupić przede wszystkim na treści i jak będzie dobra, to przysłoni ewentualne niedociągnięcia. Ale teasery wyglądają bardzo profesjonalnie.

ja myśle, ze to moze być dobre. 

Ten angielski... rujnuje wszystko. Nie jestem przekonany tym teaserem.

W filmie grają polscy aktorzy – to naturalne, że mają akcent. Dokładnie tak samo jak przypadku Dystryktu 9, o którym wyżej napisał koik80.  Chodzi o to by projekt był zrozumiały dla zagranicy, nie o udawanie że pochodzi skądinąd niż Polska. 

 

Dreammy –  cieszymy się, że zdjęcia ci się podobają. Wykonał je Bartosz Nalazek, który pracuje z Januszem Kamińskim przy filmach Stevena Spielberga.

 

 

 

 

Death is coming fast now Mr. Jacob. Be the poison or don't be at all

Przeczytałem gdzieś wcześniej, że siłą rzeczy film będzie najpierw prezentowany na festiwalach, więc udostępnienie go szerszej publiczności będzie na razie niemożliwe. To zrozumiałe. Ale tak potencjalnie, “na oko”, jak długo przyjdzie nam poczekać, żeby go obejrzeć?

No tak, chciałem dobrze, wymieniłem plugin YT na łatwiejszy w obsłudze i oczywiście nie działa. ;-) W nocy poprawię.

 

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Redil – potrwa to jeszcze kilka miesięcy niestety. Wymogi większości większych festiwali są takie, że film nie może hulać wcześniej on line. Dziś właśnie Piotrek Budzowski kończy polskie napisy i zaczynamy nasze “dziecko” rozsyłać po świecie. Trzymajcie kciuki!

Death is coming fast now Mr. Jacob. Be the poison or don't be at all

trzymamy!

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

Może być ciekawie...

JakubSik

Mam nadzieję, że Wam się spodoba – niżej pełna wersja, za darmo i legalnie ;) Szukamy finansowania i konczymy scenariusz – jeszcze trochę czasu na potrzeba, ale się nie poddajemy.

pozdrawiam

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrEWdoEIvBM

Death is coming fast now Mr. Jacob. Be the poison or don't be at all

Nowa Fantastyka