Informacje

19.08.14, g. 12:39

Konkurs - Świetlne Pióro

V Ogólnopolski Konkurs Literacki ŚWIETLNE PIÓRO 2014

 

Regulamin

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim Świetlne Pióro 2014, zwanym w dalszej części Konkursem.

 2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok.

 3. Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób, które zajęły pierwsze miejsce w ubiegłych edycjach Konkursu.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie pracy konkursowej spełniającej warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeden autor ma prawo zgłosić tylko jedną pracę.

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie – krótki utwór narracyjny pisany prozą. Objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 15 stron pisanych czcionką Times New Roman 12, z interlinią 1,5 i marginesami 2,5.

 2. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.

 3. Tematyka prac jest dowolna, musi jednak dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką.

 4. Pracę należy przysłać drogą pocztową na adres organizatora (z dopiskiem: Konkurs Literacki „Świetlne Pióro”) w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc lub .odt).

 5. Praca konkursowa winna być opatrzona pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tymże pseudonimem, zawierającą wypełniony i podpisany formularz dotyczący danych autora (do pobrania ze strony: www.woak.bialystok.pl).

 6. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

IV WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu.

 2. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie nagród nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2014 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Konkursu www.woak.bialystok.pl/pioro.

 3. Decyzja Jury jest niepodważalna.

 

V PULA NAGRÓD

 1. Nagrodą główną jest publikacja w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz – za pierwsze trzy miejsca – nagrody pieniężne o łącznej wartości 950 złotych. Wyróżnienia zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

 2. Wysyłając pracę konkursową, Uczestnik przekazuje Organizatorowi zgodę na jej publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.woak.bialystok.pl.

 2. Organizator zastrzega, iż komisja ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych pracy nie spełni wymogów Jury.

W przypadku podania przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych osobowych lub adresowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie wręczenia nagrody.

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego Regulamin.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją.

 3. Organizator nie odsyła prac.

 

Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:

Dział Promocyjno-Edytorski WOAK

tel. 85 732 68 00

promocja@woak.bialystok.pl

 

Partner:

Magazyn “Esensja” (http://esensja.stopklatka.pl)

Komentarze

No dobra, przyznawać się – kto planuje wziąć udział? :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Ja planuję.  W zeszłym roku bralam udzial i nie wygrałam. Czas to zmienić :D

https://www.martakrajewska.eu

Ja w zeszłym roku planowałem wziąć udział i nie wziąłem ; ) Czas to zmienić :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Ja też brałem w zeszłym roku udział. Czas to zmienić, znaczy – w tym roku nie biorę. :P

https://eskapizmstosowany.wordpress.com/ - blog, w którym chwalę się swoją twórczością. Zapraszam!

Jak to miło, że każde z nas chce coś zmienić w swoim życiu :P

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Może ja wezmę udział, ale chyba nie ma snsu...nie mam pomysłu :D 

Jak wena przyjdzie to i wysłać można, czemu nie :D

Radość pisania. Możność utrwalania. Zemsta ręki śmiertelnej.

Ja w zeszłym roku nie wiedziałem, że istnieje taki konkurs. Teraz już wiem. A zatem zmiana w życiu odhaczona. Pieniądze, sława, chwała, prestiż, publikacje? PHI! Jeżeli wezmę udział w ŚP (prawie jak Ś.P.), to tylko po to, żeby nie dać wygrać Berylowi^^.

 

Peace!

"Zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze." /FNS – Supermarket/

Jeśli już coś napiszę, Cieniu Burzy, to nic ani nikt mnie nie powstrzyma!

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

No, chyba że ja.

 

 

https://www.martakrajewska.eu

Może się przekonamy ; )

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Jeżeli, jeśli, chyba, może... – okrutnie dupimy smuty. Zdecydowanie nie tak powinny brzmieć deklaracje udziału w tym świet(l)nie się zapowiadającym konkursie.  Więcej husarskiego pier*olnięcia by się zdało:

“Napisze takie opowiadanie, że Wam wszystkim jeszcze przez rok będzie się moim atramentem odbijać!”

“Wezmę udział i pokażę taką klasę, że Żyła z nart wyskoczy!”

“Wygram te pięć stówek i zapije na śmierć całą dzielnicę!”

 

P.S.

Nie jestem Nikt, ani tym bardziej Nic.

"Zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze." /FNS – Supermarket/

A ja sobie coś skrobnę, co mi tam.

Mam pomysł, mam czas, oczywiście o tym, że mam wybitny talent nie muszę nawet wspominać ;D

A tak poważnie, to siedzi mi w głowie pomysł, jakoś nie mogłam się zabrać do tej pory, to teraz będę miała motywację :)

Ja bym opowiadanie na ten konkurs skrobnął... gdyby nie to, że aktualnie pracuję nad powieścią i nie chcę się rozpraszać, a przy swoich pomysłach (zbyt banalne lub oparte na kliszach) i brakach warsztatowych nie mam żadnych szans, żeby dostać chociaż wyróżnienie. Tak że zdecydowanie odpadam.

Tym, którzy chcą spróbować, życzę powodzenia. :)

https://eskapizmstosowany.wordpress.com/ - blog, w którym chwalę się swoją twórczością. Zapraszam!

Może ktoś wie i mógłby podzielić się informacją ilu autorów brało udział w zeszłorocznym konkursie? Z góry dziękuję za odpowiedź :)

Dziękuję, miałem problem z tą stroną i dopiero teraz mogę wyświetlić poszczególne zakładki ;)

Martiusie, ja też pracuję nad powieścią, a nawet dwiema, bo pod Unfallową pierzyną nie ma spania, a mimo to na poważnie myślę o tym konkursie. Dobrze jest czasami zrobić sobie przerwę, przewietrzyć mózg, zrobić małe przemeblowanie szarych komórek i nabrać dystansu do tego co się pisze na co dzień. No i wspominanie o brakach warsztatowych to podchodzenie do tematu trochę od dupy strony. Nie rezygnuj z pisania tego opowiadania, bo masz braki, tylko napisz to opowiadanie, by owe braki eliminować. I więcej optymizmu. Wiadomo, że jeśli ja wezmę udział, to głównej nagrody nie zgarniesz^^, ale jeśli poważnie chcesz zajmować się pisarstwem, to nie ma bata – nie możesz przejmować się porażkami, niekompetentnym buractwem zasadzonym w wydawnictwach, tym, że jest milion innych autorów i wielu z nich może okazać się – w ten czy inny sposób – lepszymi, tylko wierzyć w siebie, tak jak ja w Ciebie wierzę. I cieszyć się pisaniem.

Peace!

 

"Zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze." /FNS – Supermarket/

No cóż – dzięki za miłe słowa. :) Ujmę to tak – jeśli wpadnę na jakiś ciekawy pomysł i będę wiedział, jak sensownie go ubrać (albo bliżej wyklaruje mi się jeden z konceptów, które kiedyś tam sobie spisałem w zeszycie), to być może nawet wezmę w konkursie udział. W końcu dlaczego nie? Nie mam nic do stracenia. Sęk w tym jednak, że “Świetlne Pióro” nie znajduje się na liście moich priorytetów, a wolę przyłożyć się i stworzyć coś wartego uwagi, niż pisać na siłę, byle tylko zdążyć przed terminem (czego nie znoszę).

A cieszyć się pisaniem trzeba, istotnie. ^^

https://eskapizmstosowany.wordpress.com/ - blog, w którym chwalę się swoją twórczością. Zapraszam!

Zaiste, terminy, obok limitów, to najstraszniejsze potwory, jakie zamieszkują w snach większości literatów. A z drugiej strony, robiąc coś na “kiedyś tam”, być może robi się to “na nigdy”.

 

Peace!

"Zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze." /FNS – Supermarket/

Ja akurat staram się unikać takich sytuacji. Jeśli chcę zamieścić tekst w sieci, to nie siedzę nad nim, “dopóki nie będzie idealny”, tylko piszę do końca, robię kilka szlifów, a potem zobaczymy, jak to będzie. Tak że o to jestem zupełnie spokojny. :)

https://eskapizmstosowany.wordpress.com/ - blog, w którym chwalę się swoją twórczością. Zapraszam!

Są wyniki i jestem w ciężkim szoku, że moje opowiadanie, niedopracowane i dokańczane na szybko, znalazło się tak wysoko. Także naprawdę nie ma sensu siedzieć i głowić się, jak tu napisać najlepiej, a potem pastwić nad idealnością, skoro opek może mieć to coś. ;)

"Po opanowaniu warsztatu należy go wyrzucić przez okno". Vita i Virginia

Które opowiadanie? :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Konza Techno City. Wrzucę na NF, jak pojawi się na stronie Świetlnego Pióra, bo organizatorzy robią korektę, a poza tym nie pamiętam, jaką finalnie wersję wysłałam... ;)

"Po opanowaniu warsztatu należy go wyrzucić przez okno". Vita i Virginia

Poczekaj z tym wrzucaniem – sprawdź regulamin, czy nie ma kolejności dziobania w sensie publikacji i czy przekazujesz prawa do rozporządzania tekstem... Taka uwaga techniczna ;-)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Gratuluję i zazdraszczam. Moje napisane dwa dni przed upłynięciem terminu opowiadanie przepadło bez wieści.  Ale z tą korektą, to chyba nie bardzo, prawdę mówiąc, bo w opowiadaniu Ceterari dostrzegłem kilka drobnych, acz niedających się przeoczyć niedociągnięć. Poza tym wyróżnione opowiadania, prócz tego, które trafi do publikacji, są już do poczytania na Piórku od co najmniej dwóch dni.

 

Dlaczego to jest temat-widmo? Nigdzie nie można go znaleźć, nawet dostępne tu wyszukiwanie zawodzi. Ja tu teraz trafiłem przypadkiem, a inni raczej nie będą mieli tej szansy, więc może warto by przenieść dyskusję np. do HP i “aktualnych konkursów,” gdzie zresztą zdążyłem już poruszyć temat Ś.P.

 

Peace!

 

"Zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze." /FNS – Supermarket/

Jest widoczny w zakładce z ostatnio komentowanymi (Start → komentarze).

A nie ma go w hyde parku, bo to rozwinięcie wieści, a nie temat w hp : )

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Tak, też zauważyłam brak kilku przecinków i jakiegoś stylistycznego babola, którym umknął mnie, mojej becie, drugiej korekcie i Świetlnym...

Zapraszam na stronę autorską: www.facebook.com/LadyWrites - Anna Szumacher

Pierwsze co, to pytałam o publikowanie. Mogę, gdzie chcę. Przez to właśnie lepiej nie mieć pierwszego miejsca – bo pan z pierwszego publikować podobno nie może. Ach, rzeczywiście już jest, w takim razie wrzucę też na NF.

"Po opanowaniu warsztatu należy go wyrzucić przez okno". Vita i Virginia

Pierwsze miejsce jest do niczego, bo wtedy nie można dalej pisać na Świetlne ;)

Zapraszam na stronę autorską: www.facebook.com/LadyWrites - Anna Szumacher

Nowa Fantastyka