Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

149
kom

Nowy konkurs: Apokalipsa

brajt | 29.04.14, g. 21:09 | kom. dj Jajko

Po otchłaniach czasu obijania się dja czas rozpocząć coś od nowa. Nowy początek oznacza koniec wszystkiego wcześniej, więc konkurs może mieć jedną, jedyną nazwę – Apokalipsa 2014.

Jak już dj zabrał się za konkursy, to na pewno znak, że nadchodzi właśnie apokalipsa. Tym bardziej zapraszamy do udziału, bo kto wie, kiedy nadejdzie koniec? Termin zgłaszania tekstów: 11.05.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

30
kom

Nowy konkurs: Uratuj jajko

beryl | 20.04.14, g. 20:32 | kom. beryl

Zbli­ża się Wiel­ka­noc, a wtedy jajka i za­ją­ce mówią ludz­kim gło­sem. Nie­ste­ty w kra­inie Ja­jecz­ko­wo, żółt­kiem i biał­kiem pły­ną­cej, zda­rzy­ło się coś strasz­ne­go. Sza­lo­na kura do­mo­wa wy­kra­dła jedno dziec­ko Pań­stwa Sa­dzo­nych i ukry­ła w swo­jej pie­rza­stej cha­cie, by w Wiel­ka­noc usma­żyć je na te­flo­no­wej pa­tel­ni i roz­ko­szo­wać się wspa­nia­łym sma­kiem.

Za­pra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sie wiel­ka­noc­nym, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Al­ma­ri. Termin zgłaszania tekstów: 24.04.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

40
kom

Nowy konkurs: Bizarro

brajt | 12.04.14, g. 03:12 | kom. Elanar

Bi­zar­ro nie liczy się z tra­dy­cja­mi i świę­to­ścia­mi, nie uzna­je tabu, nie przej­mu­je się cen­zu­rą czy do­brym sma­kiem. Po­ka­zu­je środ­ko­wy palec nor­mom i kon­we­nan­som, po czym robi swoje.

Za­pra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sie na opo­wia­da­nie o te­ma­ty­ce bi­zar­ro. Do wygrania podpisane egzemplarze nowej książeczki Ka­ro­la Mitki "Śmie­cio­wi­sko". Termin zgłaszania tekstów: 15.05.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

59
kom

Nowy konkurs: CW,CTP

brajt | 07.04.14, g. 17:12 | kom. beryl

Wyobraźcie sobie, że dochodzi do spotkania dwóch obcych cywilizacji/kultur. Wasz bohater dostaje od przedstawicieli drugiej strony jedną, jedyną wiadomość: CW,CTP.

Zapraszamy do udziału w konkursie na drabbla, w którym przyjdzie się zmierzyć z nie lada zagadką. Termin zgłaszania tekstów: 10.04.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

Interesuje nas tym razem cały kontynent, od Egiptu Faraonów po murzyńskie slumsy RPA. Przemierzymy pustynie, stepy i sawanny, by trafić w samo serce dżungli, a kto wie, może odnajdziemy słynne kopalnie króla Salomona?

Zapraszamy do konkursu na opowiadanie bądź szorta w klimatach afrykańskich. Termin zgłaszania tekstów: 22.04.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

«« « 1 2 » »»
Nowa Fantastyka