- Hydepark: Najlepsze opowiadania STYCZEŃ 2014

Hydepark:

opowiadania

Najlepsze opowiadania STYCZEŃ 2014

Wi­taj­cie w 2014 roku :)

 

 

Za­sa­dy:

 

1. W tym wątku użyt­kow­ni­cy pro­po­nu­ją opo­wia­da­nia do wy­róż­nie­nia w danym mie­sią­cu. Loża de­cy­du­je o wy­róż­nie­niach.

 

2a. Zgło­szo­ne może zo­stać każde opo­wia­da­nie, w okre­sie od pierw­sze­go do ostat­nie­go dnia mie­sią­ca.

 

2b. Do­pusz­cza się jed­nak rów­nież zgło­sze­nie opo­wia­da­nia z po­przed­nie­go mie­sią­ca do 5 dnia obec­ne­go mie­sią­ca.

 

3. Swoje pro­po­zy­cje po­da­je­my wpi­su­jąc TYTUŁ opo­wia­da­nia oraz do­da­jąc LINK do tek­stu.

 

4. Tekst zo­sta­nie uwzględ­nio­ny w de­ba­cie Loży nad no­mi­na­cja­mi, je­że­li uzy­ska w wątku co naj­mniej 3 zgło­sze­nia użyt­kow­ni­ków. W takim wy­pad­ku, au­to­ma­tycz­nie jest mu przy­dzie­la­ny jeden głos na tak. Sześć zgło­szeń użyt­kow­ni­ków ozna­cza 2 głosy na tak.

 

5. Loża nie bie­rze pod uwagę gło­sów użyt­kow­ni­ków o stażu krót­szym niż 1 mie­siąc od za­ło­że­nia wątku.

 

6. Loża nie bę­dzie rów­nież brała pod uwagę zgło­szeń od użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie wy­po­wie­dzie­li się na temat opo­wia­da­nia w miej­scu, w któ­rym zo­sta­ło opu­bli­ko­wa­ne, przy czym za taką wy­po­wiedź uzna­je się ko­men­tarz, który bę­dzie za­wie­rał co naj­mniej mi­ni­mal­ne od­nie­sie­nie do tre­ści opo­wia­da­nia, nie zaś sam ogól­ny opis wra­żeń (czyli np. super, po­do­ba­ło mi się).

 

7. Loża za­strze­ga sobie prawo do nie­uwzględ­nie­nia zgło­szeń od­da­nych z kont bu­dzą­cych uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści i po­dej­rze­nia (np. o mul­ti­kon­to).

 

 

 

Tra­dy­cyj­nie za­łą­czam gra­fik dy­żu­rów Loży:

 

GRA­FIK

Komentarze

obserwuj

Trzeci głos dla Połowy z jednej czwartej http://www.fantastyka.pl/4,56843737.html 

"Czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników." Hans Ch. Andersen ****************************************** 22.04.2016 r. zostałam babcią i jestem nią już na pełen etat.

Nominacja :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Ech…

"Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie." - H. Jackson Brown Jr

http://zosia.info/cgi-bin/201312.html

Obiecane w poprzednim wątku podsumowanie aktywności Loży w grudniu.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Legalnie :-) (gdyż znaczek Loży nie odbiera mi praw użytkownika portalu) i oficjalnie :-) (ponieważ wzmiankowany znaczek sprawia, iż wystarczy jeden taki głos) nominuję  http://www.fantastyka.pl/4,56843739.html  "Osadę" autorstwa ochy.

Adamie – nominację, czyli zobowiązanie loży do zapoznania się z tekstem i przegłosowanie sprawy, należy zgłosić na forum. Domkowi łatwiej będzie ogarnąć listę zgłoszeń ; ) W tym wątku, owszem, możemy jako loża zgłaszać opowiadania – ale, jak się wydaje, jedynie w celu zwrócenia uwagi czytelników na interesujące opowiadanie.

I po co to było?

Adam najwidoczniej chciał złożyć specjalne wyrazy uznania dla Ochy, dokonując nominacji publicznie :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Pogratulować osze wrażenia, jakie wywarła na Adamie ; )

I po co to było?

Adam mógł jeszcze chcieć wszem i wobec pokazać, że Loża będzie nad tekstem Ochy debatować, a użytkownicy mają szansę na przechylenie szali i dorzucenie głosu lub nawet dwóch. Mi tam upublicznienie nominacji wydaje się dobrym pomysłem.

Babska logika rządzi!

Nikomu nie przeszkadza upublicznianie nominacji. Rzecz jest w tym, żeby jednocześnie zgłosić tekst na forum, co wyeliminuje problem przeoczeń i bałaganu ; )

I po co to było?

No dobrze, myślę, że wystarczy tych dywagacji na temat postępowania Adama ; ) W końcu nic nadzwyczajnego ani złego się nie stało.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Przyznaję, nie powtórzyłem zgłoszenia w "naszym" temacie, ale już to niedopatrzenie naprawiłem. Cóż, nagły atak spawww… sklerozy, chciałem napisać.  :-)

Popieram nominację "Osady", Ochy i zaznaczam, że znam to opowiadanie dogłębnie.

Ryszardzie – bardzo cieszy mnie Twoja deklaracja, jednak wolałbym, żebyś odpowiednio umotywował swoją nominację – w komentarzach pod tekstem nie za bardzo odniosłeś się do treści.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

http://www.fantastyka.pl/4,56843739.html – nominacja dla "Osady" autorstwa Ochy

"Czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników." Hans Ch. Andersen ****************************************** 22.04.2016 r. zostałam babcią i jestem nią już na pełen etat.

Nominacje: 1. "Osada" Ochy – link: OSADA 2. "Świtezianka" Niebieskiej – Link: ŚWITEZIANKA

Sorry, taki mamy klimat.

Osada, Ocha – nominacja i jeden głos na tak :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

nominacja dla Niebieskiej za "Świteziankę" http://www.fantastyka.pl/4,56843740.html 

"Czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników." Hans Ch. Andersen ****************************************** 22.04.2016 r. zostałam babcią i jestem nią już na pełen etat.

Jeszcze jeden głos dla Świtezianki. Link powyżej. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale będę pamiętał o dodaniu komentarza.

Świtezianka, niebieska – nominacja i jeden głos na tak.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Beryl uśmiecha się przy wszystkich nominacjach, tylko nie przy mojej :(   ;)

Specjalnie dla Ciebie, niebieska:

:)))

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

No, od razu lepiej :D

Beryl nie lubi emotikonek. Dopiero niedawno się nauczył wyrażać emocje… Ech, ci mężczyźni :p

https://www.martakrajewska.eu

Ale na życzenie kobiety… uśmiech od ucha do ucha!

Po tym poznać prawdziwego mężczynę – liczy się z ich zdaniem i spełnia życzenia :)

https://www.martakrajewska.eu

Ciekawe, czy w razie wyróżnienia panie podzielą się jednym piórkiem ; )

Poczekamy zatem na ten komentarz.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Proponuję kandydaturę tekstu Kamil Podgórze jest teraz aktywny

– tekst jest zbyt doskonały bym śmiał go skomentować, dlatego sądzę, że powinien to uczynić ktoś z wiekszą świadomością literacką, czyli ktoś z redakcji, co niechybnie się stanie, jeśli tekst otrzyma pióro: poza tym sam zaczynam mysleć nad równie ciekawym tekstem, a wygrana Kamila Podgórze może dać mi kopa do dalszej wzmożonej pracy nad poszukiwaniem ciekawych form, tudzież innych fantastycznych miniatur, które z pewnością będą niewiele gorsze, jeśli nawet nie lepsze od Kamila Podgórze, a to może oznaczać kolejne pióro na gwidonowym koncie, czego sobie i wam drodzy czytelnicy życzę, pozdrawiając równocześnie gestem solidarności prawą rękę podniesioną ku gorze w steonę sufitu, bo słóńce jest za oknem i musiałbym unieść rękę najpier ku oknu a potem ku słońcu, co mija się z celem i jest głupie, bo czymże jest okno, jeśli oczywiście nie jest to okno na świat, a takim oknem jest Kamil Podgórze, mimo iż zlepek tych dwóch wyrazów sugeruje, że jest to człowiek

Z niejakim zdumieniem konstatuję, że Gwidon ma poczucie humoru.

Albo solidnie uszczuplony już zapas wysokoprocentowych trunków :)

ocho, opowiem Ci pewną historię, autentyczną, o poczuciu humoru. Tak zatem siedzimy w kantynie, ja, dwóch chłopaków rodaków z Polski i Łotysz. Rozmawiamy o tym, że znajomi z Radomska byli w Gruzji i spotkali tam mnicha Polaka, z Radomska. Nawiązując do opowieści, pytam znajomego czy wie, że dzięki polskim księżom rozwiązano problem głodu na Dominikanie? Nie, nie słyszałem – odpowiada. – Ano – mówię. – Dzieci w końcu mają co do ust włożyć. Kumpel śmieje się jak koń, Łotysz milczy jak grób. Pytanie brzmi czy Łotysz miał drętwe poczucie humoru, czy nie zrozumiał, bo nie kuma po polsku?

Skumałam za trzecim podejściem. Idę się uczyć polskiego.

Okurde! Beryl teraz będzie musiał napisać "NOMINACJA". Zabawne.

Mee!

Ciekawe, czy bedzie na nie :)

"Pierwszy raz w życiu dałem się zabić we śnie. "

Beryl prawie zawsze jest na nie, więc teraz pewnie się wstrzyma :-)

"Czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników." Hans Ch. Andersen ****************************************** 22.04.2016 r. zostałam babcią i jestem nią już na pełen etat.

;)

Mee!

Proszę, proszę. Gwidonie, poprawiłeś mi humor ; )

"Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie." - H. Jackson Brown Jr

Kamil Podgórze jest teraz aktywny, autor: Beryl.

 

Nominacja i jeden glos na tak? Dziwnie jest pisać to w swoim kontekście…

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

O! Maksimafilia ;)

Beryl prawie zawsze jest na nie   Ciekawy to będzie protokół z głosowań :D :D

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Zostanie utajniony. :-)  

Nie poznaję Kolegi! ;-)

Babska logika rządzi!

NAród żąda prawdy!:)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Wyluzuj, Narodzie. Mędrcy jeszcze się nie wzięli za pisanie protokołów…

Babska logika rządzi!

A, ok, to naród poczeka do pogromów… :)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Proszę, proszę. Beryl zawsze taki zasadniczy w kwestii komentowania zgłaszanych tekstów, a przy swoim oko przymknął ;) Do rzeczy, bo ja tu w interesach przyszedłem. Dorzucam po czwartym głosie dla Błędy w przekładzie. Nebula [dyptyk] 

Błędy w przekładzie. Homo [dyptyk] 

„Często słyszymy, że matematyka sprowadza się głównie do «dowodzenia twierdzeń». Czy praca pisarza sprowadza się głównie do «pisania zdań»?” Gian-Carlo Rota

Hmm… oko przymknął? Ach, bo gwidon.

Gwidon proszony o dodanie komentarza pod opowiadaniem ; )

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

No, to rozumiem. Dura lex, sed lex ;)

„Często słyszymy, że matematyka sprowadza się głównie do «dowodzenia twierdzeń». Czy praca pisarza sprowadza się głównie do «pisania zdań»?” Gian-Carlo Rota

Jedna i dość skąpa pochwała pod tekstami obu Autorek to za mało, jak na takie i tak zrealizowane teksty. Tak więc, oddalając od siebie podejrzenia obu Koleżanek, że na tym koniec, niniejszym nominuję: „Błędy w przekładzie. Homo.” Finkli – http://www.fantastyka.pl/4,56843909.html „Błędy w przekładzie. Nebula” Alex Fagus – http://www.fantastyka.pl/4,56843908.html   I zaraz wpiszę to w temacie Loży, żeby nie było jak przedtem, żem sklerotyk jakich mało.

Zgłaszam wspomniany już wyżej dyptyk. http://www.fantastyka.pl/4,56843909.html http://www.fantastyka.pl/4,56843908.html   Nawet, jeśli mam pewne wątpliwości, to nie zmienia to faktu, że przedsięwzięcie jest ciekawe, a teksty dobre. Zapewne mój głos będzie ostatecznie nieistotny, ale głupio by mi było, gdyby się okazało, że jednak mógł zaważyć. Może się okaże, że jeszcze ktoś poprze, a Elanar jednak zdecyduje się uzupełnić komentarz – wtedy byłyby już dwa głosy użytkowników. Szkoda, żeby takie teksty przepadały.

Jeśli Elanar wrzuci szybko komentarz pod tekstami, to już będzie sześć głosów, bo  – jeśli dobrze kombinuję – Adam zgłosił tu nominacje jako zwykły portalowicz, nie lożownik.

Sorry, taki mamy klimat.

Adama głos chyba jednak nie liczy się dwa razy.

 AdamKB 2014-01-10  19:47

Legalnie :-) (gdyż znaczek Loży nie odbiera mi praw użytkownika portalu) i oficjalnie :-) (ponieważ wzmiankowany znaczek sprawia, iż wystarczy jeden taki głos) nominuję… To jak to rozumieć?

Sorry, taki mamy klimat.

Nie będę oryginalny, więc: 1. Niebieska -- ŚWITEZIANKA – za świetną wariację "sapkowską" 2. Ocha -- OSADA  – za umiejętne poruszenie ksenofobii w fantastycznym sztafażu 3. AlexFagus -- Błędy w przekładzie. Nebula [dyptyk] – rozpisałem się pod opowiadaniem :)

4. Finkla -- Błędy w przekładzie. Homo [dyptyk] – rozpisałem się pod opowiadaniem :) 5. Beryl -- Kamil Podgórze jest teraz aktywny, – "Wesprzyjcie…" wybrane przez malakha do styczniowej NF uruchomiło dyskusję i ciekawe zabawy z formą, ta jest nie pozbawiona treści i ironiczna w założeniu :) Komentarz zaraz dodam :)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Moim zdaniem liczy się jak jeden i jedna trzecia głosu przy takiej nominacji :)

Sorry, taki mamy klimat.

To powyżej to było do Ochy.

Sorry, taki mamy klimat.

A mnie się to nie zgadza z moim poczuciem sprawiedliwości społecznej, o! :) Kurczę, przeszkadzacie mi w pracy!

A mnie się to nie zgadza z moim poczuciem sprawiedliwości społecznej, o! :) – Ooo! To istnieje coś takiego? ;)

Sorry, taki mamy klimat.

Tak. W ZUSie. :)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Ja też sądzę, że jeden i jedna trzecia głosu to za dużo. :-) Jaka jest oficjalna wykładnia Loży?

Babska logika rządzi!

Nominacja Adama liczy się jako jeden głos.

Ale jaki? Dolicza się go do głosów nielożników czy nie? Bo jesli nie, to jego nominacje w tym wątku nie mają sensu.

Sorry, taki mamy klimat.

Nie mają sensu???!!! Są miłe!!! ;)

I robią za drogowskazy :)

Głos Adama traktowany jest jako głos członka Loży. Oczywiście ma prawo do "upubliczniania" swoich typów i tak też czyni.

Elanar obiecał, Elanar skomentował. ;) Wybaczcie, że tak późno, ale byłem strasznie zalatany ostatnimi dniami, a do tego zdrowie mi nie dopisuje, więc jakoś nie mogłem do tego przysiąść.

"Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie."

Głos Adama traktowany jest jako głos członka Loży. Oczywiście ma prawo do "upubliczniania" swoich typów i tak też czyni. Zatem, wbrew temu co napisał, przynajmniej w zakresie nominacji znaczek Loży odebrał mu prawa użytkownika (nadając większe, ale to podstawowe stracił jednak). Szkoda.

Sorry, taki mamy klimat.

Cóż, byłoby trochę nie tak, gdyby czyjś komentarz dawał tekstowi 1 i 1/3 głosu. Bo niby z jakiej racji? Jak tekst jest dobry, obroni się bez dodatkowej 1/3 głosu…

"Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie." - H. Jackson Brown Jr

Cóż, byłoby trochę nie tak, gdyby czyjś komentarz dawał tekstowi 1 i 1/3 głosu. Bo niby z jakiej racji? Jose, z takie samej, z której czyjaś nominacja (lożownika) daje 1 głos na tak, a nominacja "normalnego" portalowicza daje zaledwie 1/3 tego głosu. Równie dobrze można by przyjąć interpretację, że na głosowaniu Loży jego głos równa się 1, ale jako że jest też przecież portalowiczem (nie tylko lożownikiem), to może uczestniczyć w "nominacjach ludowych", że tak to określę. Przyjęliście – wbrew temu, co napisał Adam nominując Ochę – inną wykładnię, ok; jednak ta przyjęta jest równie logiczna co ta odrzucona. To tylko kwestia wyboru między jednym podejściem a drugim, z których żadne nie jest lepsze (ani gorsze) niż pozostałe. No, to się nagadałem nie wiadomo po co. :)

Sorry, taki mamy klimat.

W takim wypadku każdy lożownik mógłby dwukrotnie oddać głos na określone opowiadanie, tutaj i na forum Loży. 

Tak.

Sorry, taki mamy klimat.

Podwójne liczenie jednego głosu??? Jakieś ułamki, bo występuję też jako użytkownik??? Reguły zostały jasno określone… Mam jeden głos, tylko jeden, liczony w głosowaniach Loży. Tutaj upubliczniłem, jak napisał domek, i praktycznie nic więcej poza tym, że Autorki dowiedziały się już teraz, iż mają moje "tak", głos za wyróżnieniem.

Sethraelu, chyba dawno się nie widziałeś z logiką :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Berylu, ja przynajmniej w ogóle sie z nią kiedyś widziałem :) Prześledźmy historię: oto padły trzy głosy na „Osadę” Ochy, w tym: pierwszy to był głos AdamaKB, drugi należał do Bemik, a trzeci do mnie. W międzyczasie ten tekst został tez nominowany przez Ryszarda, lecz (jak byłem przekonany) jego głosu nie uwzględniłeś, bo miał dodać komentarz dotyczący tekstu i zaznaczyłeś, że na to czekasz(!), a on chyba do tej pory tego nie zrobił. Teraz uwaga: mając trzy głosy (bo tego Ryszarda, skoro nie skomentował, nie mogłeś liczyć), w tym jeden ADAMA, ogłosiłeś nominację tekstu; jak zakładam Adam nie stracił przez to jednego, pełnego głosu w ramach głosowania Łoży, prawda? Zaś dołożył tym samym swoją cegiełkę (jedną trzecią właśnie) do głosu normalnego użytkownika. Czy to niedopatrzenie, czy co innego, nie mi oceniać. Moje konkluzje w tym temacie, Berylu, są więc efektem Twoich działań. Zatem: albo zmień ustalenia, albo zacznij stosować się już do tych przyjętych; i proszę nie wycierać buzi logiką przy każdej okazji, a tym bardziej bez okazji ;) Sam sprowokowałeś powyższy wywód. Dziękuje za uwagę.

Sorry, taki mamy klimat.

Ryszard dodał komentarz po uwadze Beryla.

Ups, to znaczy musiałem przegapić, jeśli tak to moja koncepcja straciła podstawy bytu. W związku z czym, Berylu, zwracam Ci częściowo rację, modyfikując ję lekko: widać dawno nie widziałem sie ze spostrzegawczością :/

Sorry, taki mamy klimat.

Częściowo? Twoje zarzuty są całkowicie błędne, ale spoko. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości albo uwagi co do logiki (np. takie, że liczenie dwóch głosów tej samej osoby jest logiczne) to zapraszam.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Berylu, moje zarzuty okazały się całkowicie błędne, to prawda, przyznaję (!); lecz wyszło tak nie ze względu na brak logiki, a ze względu na przyjęcie złych danych wyjściowych, co było wynikiem przeoczenia Ryszardowej wypowiedzi. Więc miałeś rację całkowicie co do tego, że od początku głos lożownika zgodnie z regulamiem był po prostu jeden i tyle; natomiast  – biorąc pod uwagę Twoją konkretną wypowiedz – rację zwracam częściowo, bo mój błąd nie wziął się z braku logiki, lecz, przynajmniej w tym wypadku, z braku spostrzegawczości (co jest dla mnie prawie równie smutne :(  ). Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości albo uwagi co do logiki (np. takie, że liczenie dwóch głosów tej samej osoby jest logiczne) to zapraszam. Chyba nie wątpiłeś, że skorzystam z zaproszenia? :) Dodam więc, dolewając oliwy do naszego mini-ogniska, że czy jedna osoba ma jeden głos, czy trzy, czy dwa i pół nie ma wiele wspólnego z logiką, lecz przyjętymi zasadami – w końcu przeciętny użytkownik portalu ma, uwaga: jedną trzecią głosu i nie jest to nielogiczne, nie? A głos innych jest liczony jako trzy razy bardziej wartościowy! Och, czyżby regulamin, w świetle tego co mówisz, był zatem nielogiczny? Otóż nie. To tak jakby spierać się, że w jednym kraju za kradzież (tu wstaw konkretną rzecz) dostaje się trzy lata odsiadki, a w innym za to samo obcinają dłoń: i która kara jest bardziej logiczna? Żadna, bo to tylko kwestia przyjętych zasad, systemu prawnego wynikającego zapewne z w jakiś sposób z mentalności, kultury, naleciałości historycznych i tysiąca innych rzeczy, ale raczej nie z logiki. U nas, a portalu, zasady są takie, że jedni użytkownicy mają jeden głos, a pozostali jedną trzecią głosu. W tym świetle na prawdę uważasz, że posiadanie przez kogoś „głosu o innej” wartości (inny sposób liczenia) ma coś wspólnego z logiką? Czy raczej z przyjętymi normami? Pozdrawiam porannie!

Sorry, taki mamy klimat.

Poczułem się mocno ułamkiem siebie, a w dodatku nielogicznym. Idź pan w diabły z taką motywacją…  :)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

naprawdę*

Sorry, taki mamy klimat.

Rybosławie, Ty się ciesz, że przynajmniej ułamkiem głosu tu jesteś; znasz zapewne ową logiczną maksymę, zgodnie z którą dzieci i… a, nieważne :)

Sorry, taki mamy klimat.

Sethraelu, zanim znowu zaczniesz narzekać, że logika nie ma tu nic do rzeczy, to może rusz swoją spostrzegawczość jeszcze raz i przeczytaj swój komentarz ze wczoraj z 16:59, w którym sam tym pojęciem się posłużyłeś :)

 

Logiczne jest to, że skoro zasady dzielą ludzi na Lożowników i użytkowników spoza Loży i przyznają im odrębne prawa na zasadzie alternatywy, to niemożliwe jest, by Lożownikowi przysługiwały i jedne i drugie prawa. O tak, to jest logika mój drogi i czego byś nie powiedział, to logiką pozostanie.

 

A teraz, mój drogi, pozwól, że temat zostanie wykorzystany do tego, do czego służy :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Podsumowanie dotychczasowych nominacji (co by się nie zgubiły w długim temacie ;p):   Połowa z jednej czwartej – 4 głosy

 

Świtezianka – 4 głosy

 

Osada – 4 głosy

 

Kamil Podgórze jest teraz aktywny – 5 głosów, w tym jeden wciąż nieważny, bo nieumotywowany pod tekstem (gwidona)

 

Błędy w przekładzie. Nebula oraz Błędy w przekładzie. Homo – po 5 głosów

 

 

Przypominam, że użytkownicy (podobnie zresztą jak Loża) na oddawanie głosów mają czas do 5 lutego. To samo dotyczy uzupełnienia brakujących komentarzy.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

berylu, pewnie wyjdę teraz na kobietę chciwą i kłótliwą, ale wydaje mi się, że nasz dyptyk dostał 6 głosów: sethraela, jeroha, elanara, ochy, SzyszkowegoDziadka i PsychoFisha. Chyba, że któregoś z głosów nie uznałeś, to proszę napisz czemu. Pozdrawiam

”Kto się myli w windzie, myli się na wielu poziomach (SPCh)

Drobna korekta: Świtezianka ma 5 głosów.   Ten wątek potwierdza starannie ukrywaną i zaprzeczaną przez mężczyzn zasadę: kobiety mówią dużo mniej niż mężczyźni, ale jak już się odezwą, to z sensem. :)

Dlatego właśnie mówiłem, żeby zawsze podawać i link i tytuł zgłaszanych opowiadań. Zgubiłem nominację ochy :)

 

Racja, wasz dyptyk ma 6 głosów użytkowników i tym samym zdobywa 2 głosy do nominacji. Pardon :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

A 5 nominacji Świtezianki nie widzę :( Wymień nicki, ocho.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Okej, widzę, Waranzkomdom nie dodał linka i też go pominąłem ; )

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Zygfryd, Sethrael, Bemik, Warancośtam, PsychoFish.

A, bo mi się nie chciało dwa razy pisać i wklejać, i pisać i wklejać. :)

Poprawione podsumowanie:

Połowa z jednej czwartej – 4 głosy

 

Świtezianka – 5 głosów

 

Osada – 4 głosy

 

Kamil Podgórze jest teraz aktywny – 5 głosów, w tym jeden wciąż nieważny, bo nieumotywowany pod tekstem (gwidona)

 

Błędy w przekładzie. Nebula oraz Błędy w przekładzie. Homo – po 6 głosów   Wybaczcie zgubione głosy, oraz dzięki Alex i Osze za czujność. Ale tak na przyszłość – moi mili, stosujcie się do zasad i podawacie dokładny tytuł oraz link ; )

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Eto był choroszyj miesiac. Ja bym chciała zgłosić następujące teksty: Połowa z jednej czwartej, autorstwa Langsuyara (rany, czy to słowo coś oznacza?); Osada, autorstwa Ochy; Świtezianka, autorstwa Niebieskiej; Mały Poszukiwacz Skarbów, autorstwa Gary_joinera. Bardzo niewiele brakło "Krasnoludzkim bajkom – Pantofelkom" pióra Emelkali i "Zbieraczowi głosów" Vyzarta. Ja oficjalnie nie zgłaszam, ale do przeczytania zachęcam. Będę oryginalna i nie zagłosuję na dyptyk. Nawet na część Alex. ;-)

Babska logika rządzi!

Świtezianka – 2 głosy do nominacji :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Mam nadzieję, że to wystarczy, do ważności głosu.

Wydaje mi się, że tak, gwidonie.

 

Połowa z jednej czwartej, Osada i Kamil Podgórze jest teraz aktywny mają po 5 głosów użytkowników.

 

Moja refleksja co do tego miesiąca: naprawdę dużo głosów!

 

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

mc się zapłacze, jeśli się okaże, że wszystkie zostaną przez lożę wyróżnione. ;)

Berylu, przeczytałem i cóż tam jest napisane? jednak ta przyjęta jest równie logiczna co ta odrzucona. To tylko kwestia wyboru między jednym podejściem a drugim, z których żadne nie jest lepsze (ani gorsze) niż pozostałe. Zatem, ruszyłem swoja spostrzegawczość by stwierdzić, moja poprzednia wypowiedź dotycząca logiki jest zgodna z tymi późniejszymi. Logiczne jest to, że skoro zasady dzielą ludzi na Lożowników i użytkowników spoza Loży i przyznają im odrębne prawa na zasadzie alternatywy… Wtedy i tylko wtedy tak, ale przecież zasady nie muszą dzielić na zasadzie alternatywy, prawda? Przecież logika nie wyklucza istnienia „części wspólnej”, że tak matematycznie przyfasolę… Niemniej, kończę już tę, ciekawie podsumowana przez Ochę, dyskusję, bo historia pokazuje, że zarówno ja jak i Ty pozostaniemy przy własnych zdaniach, choć byśmy dyskutowali jeszcze trzy miesiące. Pozdrawiam, drogi Berylu! ;)

Sorry, taki mamy klimat.

Nie zasady się dzielą, a uprawnienia się dzielą, mój drogi :)

Również pozdrawiam, i to z uśmiechem i rozbawiony i w ogóle ;p

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Dodaję mój głos na "Osadę", ponieważ jeśli opowiadanie tak mnie wciąga, że zapominam szukać błędów, to znaczy, że zasługuje na zauważenie.

rzeczywistość jest dla ludzi, którzy nie radzą sobie z fantastyką

Osada również ma 2 głosy.   A ja znowu się pomyliłem – mój tekst ma nie 5, a 4 głosy, bo nikkita jest za młoda, żeby móc głosować w tym miesiącu ; )

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Naturalnie miałem na myśli uprawnienia, ale tego sie raczej domyśliłeś ;) ;*

Sorry, taki mamy klimat.

Jeju, jakieś absolutne szaleństwo tu jest w tym miesiącu! :)

No proszę, bardzo owocny miesiąc mamy ; )

 

Aktualnie wszystko wygląda tak:     – brak nominacji –   Pokój na Olszy 1 głos Mały Poszukiwacz Skarbów – 2 głosy   – jedna nominacja –   Połowa z jednej czwartej – 5 głosów Kamil Podgórze jest teraz aktywny – 5 głosów   – 2 nominacje –   Świtezianka – 6 głosów

Osada – 6 głosów

Błędy w przekładzie. Nebula oraz Błędy w przekładzie. Homo – po 7 głosów

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

A formatowanie mojego komentarza szlag trafił…

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Nawet wysiliłam intelekt, żeby uzasadnić swoją nominację ;) Idę odpoczywać ;)

Przynoszę radość :)

Powoli nadrabiam zaległości w czytaniu. Kolejny głos na OSADĘ Ochy. Ponownie bez konsekwencji, ale może choć autorce będzie miło.

Ale owocny miesiąc! Chyba temat o życzeniach noworocznych okazał się samospełniającą się przepowiednią. :)

„Często słyszymy, że matematyka sprowadza się głównie do «dowodzenia twierdzeń». Czy praca pisarza sprowadza się głównie do «pisania zdań»?” Gian-Carlo Rota

Przepraszam Berylu – nie doczytałam, że to od założenia wątku ma być miesiąc :( 

Be patient.

Nie przepraszaj :) Nic się nie stało przecież, a nominacja była miła ; )

 

Mały Poszukiwacz Skarbów – 3 głosy i nominacja!

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Muszę nauczyć się czytać ze zrozumieniem ;)

Be patient.

Jak mogłem homarystyczny karabinek, to mogę i młodzieżowego żojnera: Małego Poszukiwacza Skarbów (bo poprawił pułkę, gdyby pułka tam wciąż była… :)  )

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Ja bardzo dziękuję forumowym damom za dzielne mówienie mniej, ale z sensem, zwłaszcza w obronie zaginionych głosów mojej Świtezianki :D   Strzałem w kolanko :) Ocha – Osada --> http://www.fantastyka.pl/4,56843739.html

taaak… insert link, śmierdziel -.– Wciąż mi świeżo na tym forum :D

Dzięki, Niebieska! Sprytnie odczekałaś, aż skończysz miesiąc. ;) Ale komentarza pod Osadą nie dodałaś, a ja ciekawa jestem!

A, nie. Bo to misiąc od założenia wątku. ;( Ale komentarza i tak jestem ciekawa.

Hmm… Wątek był założony 6 stycznia, a niebieska jest zarejestrowana 1 grudnia.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Ocho, a Ty to byś tylko posty pod własnymi tekstami nabijała! :P

Sorry, taki mamy klimat.

Seth :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

A, to się pomyliłam. " Switezianka" została dodana tuż po moim tekście, i jak ją czytałam, to sobie myślałam, że jak ktoś taki debiut ma, no to w przyszłości będzie ho ho! I dlatego coś ze styczniem mi się pokręciło.   Sethraelu – dla odmiany jakiś komentarz na temat też bym sobie przeczytała. ;P

Ocho, ależ oczywiście, tylko… sprecyzuj temat, na litość boską! ;)

Sorry, taki mamy klimat.

Seth – LOL!

Babska logika rządzi!

Bo ja sobie grzecznie odczekałam, zanim coś dodam :) Tak po uczniowsku przeglądałam tematy na forum, dodane opowiadania, te wyróżnione i te zgoj… skrytykowane. Rozpoznanie terenu przed atakiem musi być, noworodki na głębokiej wodzie – spoko, bylebym to nie była ja :P   Kometarz Ocho już masz ;)

Ekhm, wiem, wiem – mam za mały staż by głosować. Chciałem tylko oznajmić, że gdybym mógł, to głosowałbym na "Świteziankę" niebieskiej. Pozdrawiam i nie przeszkadzam.

Seth – :D

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

– brak nominacji –

 

Pokój na Olszy – 1 głos

 

– jedna nominacja –

 

Mały Poszukiwacz Skarbów – 4 głosy  

Połowa z jednej czwartej – 5 głosów

Kamil Podgórze jest teraz aktywny – 5 głosów

 

– dwie nominacje –

 

Świtezianka – 6 głosów

Błędy w przekładzie. Nebula oraz Błędy w przekładzie. Homo – po 7 głosów

Osada – 8 głosów   Przypominam, że czas na oddawanie głosów mija 5 lutego :)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Nowa Fantastyka