- Hydepark: Fantastyczny kalendarz adwentowy - wątek i impreza świąteczna

Hydepark:

inne

Fantastyczny kalendarz adwentowy - wątek i impreza świąteczna

Opis bę­dzie w pierw­szym ko­men­ta­rzu. :D

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.12.2020 – Silva i Re­aluc

 

– Świę­ty Mi­ko­ła­ju, co jest z tobą!? – krzy­czą ze­bra­ne przed ośnie­żo­ną chatą elfy.

Jest już pierw­szy grud­nia. O tej porze bro­dacz po­wi­nien przy­naj­mniej na­ga­niać swo­ich pra­cow­ni­ków do po­le­ro­wa­nia sań. A tu cisza. Za­mknął się na czte­ry spu­sty i nie wy­chy­la nosa. W końcu jeden z pod­wład­nych pod­cho­dzi pod drzwi i za­czy­na ło­mo­tać w nie pię­ścią.

– Mi­ko­ła­ju, co…

Otwie­ra­ją się z ło­sko­tem. Na progu stoi gru­bas, któ­re­go wą­si­ska za­kry­wa zie­lo­na, ba­weł­nia­na ma­secz­ka w re­ni­fe­ry. Świę­ty mie­rzy wszyst­kich wzro­kiem, po czym wy­krzy­ku­je: