- Hydepark: Burza mózgów (wydawanie książek)

Hydepark:

książki

Burza mózgów (wydawanie książek)

Burza mózgów (wydawanie książek)

W naj­bliż­szych ty­go­dniach chcę zro­bić kon­wen­to­wą prel­kę na temat wy­da­wa­nia i rynku wy­daw­ni­cze­go, ale z racji roz­le­gło­ści te­ma­tu po­trze­bu­ję małej po­mo­cy. Mia­no­wi­cie gło­sów, jakie kwe­stie naj­bar­dziej by was in­te­re­so­wa­ły, lub jakie te­ma­ty po­win­ny na pewno zo­stać po­ru­szo­ne, a jakie mniej.

Z góry dzię­ki za za­in­te­re­so­wa­nie i od­po­wie­dzi, po­sta­ram się też na bie­żą­co od­po­wia­dać w mniej oczy­wi­stych kwe­stiach.

Komentarze

obserwuj

Dlaczego nikt mnie nie wydaje?surprise

"Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę ażeby już rozgorzał" Łk 12,49

Kwestia debiutu.

Kwestia standardowego nakładu.

Co pomaga, co skraca czas oczekiwania w kolejce do odpowiedzi wydawcy.

No i czy wydawanie książek opłaca się wydawcy (albo po jakim czasie wydawnictwo, które zakładamy, zarabia na siebie).

Powinieneś też gdzieś wskazać, co Polacy czytają. Czy wydawnictwa skoncentrowane na samej fantastyce albo na samych książkach kucharskich mają prawo się utrzymać na rynku?

I dlaczego nikt nie wydaje Nazgula.

 

To tak na pierwszy grzmot i błysk w mózgowej burzy.

Nazgul, bo spisek wydawców, nie wiesz?

https://fantazmaty.pl

Publikacje darmowe (np. e-booki do pobrania) a płatne – jaki pojawia się odzew i recenzje?

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

pacze ten wątek ;)

Profil autorski: https://www.facebook.com/krajemar

Oj malakh wałkował temat w wielkim wątku – szukajcie, wiele dobrej wiedzy.

Aha, pamiętaj, selfpub to zułoooo!

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

Nowa Fantastyka