Recenzja:

Nowa Fantastyka 05/17

Rażące błędy w Nowej Fantastyce

Nie­ste­ty od pew­ne­go czasu, za­uwa­żam w Nowej Fan­ta­sty­ce błędy or­to­gra­ficz­ne, czy zja­da­ne li­te­ry oraz błędy sty­li­stycz­ne.

Pozdrawiam.

 

Inne recenzje

Komentarze

obserwuj

Niestety od pewnego czasu, zauważam w recenzjach Nowej Fantastyki błędy ortograficzne, czy zjadane litery oraz błędy stylistyczne typu:

 

Czy wy czy­ta­nie tek­sty prze pu­bli­ka­cją?

P.S.

Jakby to określił mój, niestety dość wulgarny, przyjaciel – recenzja po chuju fest.

 

P.S. 2

 

W każ­dym wy­da­wa­nym cza­so­pi­śmie są błędy.

 

Skoro w każdym, to i NF nie będzie łamać tej reguły ;)

 

Pozdrawiam!

"Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę ażeby już rozgorzał" Łk 12,49

“Samozaoranie” to jednak popularne ostatnio zjawisko. Jak w Sevres będą szukali wzorca, to jak znalazł

 

Edycja

 

No i recenzja zniknęła…

"We chase misprinted lies, We face the path of time [...]"- Alice in Chains

Nowa Fantastyka