Betalista:

opowiadania (315)

Aby zaproponować betowanie danego tekstu, kliknij na tytuł, a następnie potwierdź. Dołączysz do grona betujących, kiedy autor zaakceptuje Twoje zgłoszenie.

Teraz wiem | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 70538

Betują: dj Jajko

Przeznaczenie opowiadania: Konkurs s-f 2015 , opcja czujących moc, z ukończeniem do 28.02

Status opowiadania: gotowe

Pożądany Czytelnik opowiadania: zaproszenie do betowania dla DJ Jajko

1
bet
Nowy wymiar wojny | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 35339 | wojna, wojsko

Betują: dj Jajko

Zapraszam Dj Jajko do betowania.

1
bet
Wersja ostateczna | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 24529

Betują: dj Jajko, Fasoletti, Pauelor

Zapraszam do betowania DJ’a i wszystkich chętnych.

3
bet
Prorok | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 30976

Betują: dj Jajko

Za­pra­szam do be­to­wa­nia DJ’a Jajko oraz chęt­ne osoby. Po­zdra­wiam:)

1
bet
Dzień z życia Pana Sz. | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 14057

Betują: dj Jajko, nah

Opowiadanie na ,,haczyk”, ale raczej bez haczyka. Zapraszam. <:

2
bet
Błogosławiona transmutacja | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 31376

Betują: Arvil218

Zapraszam do betowania Dja oraz inne chętne osoby.

1
bet
Pamiętaj | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 65131 | cywilizacja, eksperyment, francja, genetyka, nauka, naukowcy

Betują: dj Jajko

Zapraszam dj-a Jajko do betowania.

1
bet
Pełnia Śmierci | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 28663 | księżyc, śmierć

Betują: bemik, Blanche, rooms, Tensza, Teyami

Wydaje mi się, że tym razem przyszedł mi do głowy oryginalny pomysł. Ocenicie sami.

PS – pomimo śmierci w tytule, tekst nie jest o mordowaniu i nie ma wiele wspólnego z horrorem.

5
bet
Bardzo długie samobójstwo | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 40974 | 2-os, naukowcy

Betują: dj Jajko
1
bet
Insygnium | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 95741 | ekspedycja, inna planeta, magia, odkrycie, realizm magiczny, statek, zagłada

Betują: dj Jajko, Emtri, Pauelor, Scathach
4
bet
Miecz Rebelii | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 79789 | kosmos, piraci, totalitaryzm

Betują: AmiGal, dj Jajko, Pauelor
3
bet
two minutes after midnight (dwie po północy) | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 100383

Betują: dj Jajko
1
bet
Zapomnij i twórz | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 5215

Betują: Pauelor

Zapraszam do betowania. 

1
bet
WYJĄTKOWO MOKRY PAŹDZIERNIK | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 70465 | francja, historia alt., jesień, miasteczko, sztuka

Betują: Pauelor

Miałem umieścić w poczekalni, ale doszedłem do wniosku, że tekst jest za długi.  I z tego powodu też nie nadaje się do konkursu

1
bet
Miecz Rebelii | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 79789 | kosmos, piraci, totalitaryzm

Betują: dj Jajko
1
bet
Śnieżka | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 43665/38000 | kosmos, samotność, statek, sztuczna int.

Betują: Bellatrix, dj Jajko, Nevaz
3
bet
Tydzień z życia nekromanty | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 41334 | kobiecy bohater, nekromancja, wampiry, współczesność, zombie

Betują: Arvil218, dorjee

Zapraszam do betowania (nie jestem pewna czy to tak się robi). 

2
bet
Las Stu Tysięcy Kroków | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 41069 | alkohol, karczma, slumsy

Betują: Aleks.Kovalsky, dj Jajko
2
bet
Nazywam się... | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 89587

Betują: dj Jajko
1
bet
Niepokorna kolonia | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 13888 | inna planeta, kolonizacja, wojna

Betują: dj Jajko, dorjee, Nazgul, NeverEnd, PsychoFish, Rex87
6
bet
Pin i zielony | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 15786 | antybajka, polska, religia, reportaż, współczesność

Zapraszam DJ, opowiadanie na haczyk.

0
bet
a | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 1
0
bet
Pocałunek człowieka bez twarzy | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 72707 | groza, lato, morderstwo, morze, sztuczna int., thriller, wirtualna rzeczywistość

Betują: Blackburn, dj Jajko, Mirabell, Morgiana89, NeverEnd, Tensza

Opowieść o opowiadaniu opowieści, w której chyba więcej grozy niż sf.

6
bet
Rzeczpospolita roku 1900: Świątynna jaskinia | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 41288 | historia alt., nazizm, polska, steampunk

Betują: dj Jajko, Kora

Drugie zgłoszenie na “haczyk” dla dj Jajka

2
bet
Cichy, spokojny | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 26529 | demony, magia, watykan, zagłada

Betują: dj Jajko

Tekst na “haczyk” dla dj Jajka :)

1
bet
Tytus Androidus | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 10075 | androidy, sztuczna int., sztuka

Betują: dj Jajko, dorjee, Finkla, Nazgul

Temat an­dro­idów wy­da­je mi się bar­dzo uni­wer­sal­ny. Bez bicia od razu przy­zna­ję, że nie czy­ta­łem Dicka ani Asi­mo­va, co naj­wy­żej Bajki Ro­bo­tów Lema, dawno temu, jesz­cze jako smo­łysz :-)

4
bet
Lecą na mnie wysokie kobiety | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 46439 | koniec świata

Betują: bemik, c21h23no5.enazet, Cień Burzy, dj Jajko, Morgiana89, regulatorzy, Tensza, śniąca

Wstępnie sprzedane.

8
bet
Przepis na zombie | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 21543 | science fantasy

Betują: dj Jajko
1
bet
Szara Brama | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 27654 | intrygi, noc, wojna, wojownicy

Betują: Reinee, Teyami, turboTomba

Kla­sycz­ne fan­ta­sy – noc, zamek, świa­tło księ­ży­ca, in­try­gi i krwa­wa walka o wła­dzę.

3
bet
Dwa światy | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 756 | absurd, choroba psychiczna
0
bet
Poszukiwacz | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 22209/32767000 | absurd, alkohol, grafomania, patologia

Betują: ikh94

“Takie se… pisane w stanie nietrzeźwości” ~~Ktoś Tam Kiedyś

1
bet
Najeźdzcy, biegnij | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, science-fiction | dł. 7507

Betują: dj Jajko
1
bet
Apartamenty Grobowe | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 24842 | cmentarz, kobiecy bohater, morderstwo, policja

Betują: Honczita, Wilk który jest

Praca po konkursie w jednym czasopiśmie. Pierwszy raz weszłam głębiej w klimaty kryminału i lekkiej grozy.. no właśnie.. lekkiej grozy. Zdaniem jury za lekkiej. Konkurs był ku pamięci Edgara A.Poe i starałam się napisać w dość podobnym klimacie, ale mi chyba nie wyszło.

Dlatego przyjmę ogromnie każdą poradę, jak natchnąć to grozą, czy poprawić :)

2
bet
Ofiara | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 12005 | absurd

Betują: Lycoris.Caldwelli, turboTomba
2
bet
,,Fantasy Wars,, | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 4987/1000000 | wojna

Jest to niedokończona wersja mojej pierwszej powieści. Więc proszę o trochę wyrozumiałości :)

0
bet
Wiedźma | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 14470/14000 | kobiecy bohater, wiedźmy, wieś

Betują: bemik, Kwisatz Haderach, NeverEnd, niemamkoncepcji, Tensza

Tekst gotowy, czeka tylko na poprawki i oczywiście konstruktywną krytykę :)

5
bet
W drodze | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 19612/3000000 | dark fantasy, demony, groza, tajemnica

Betują: NeverEnd

Jest to pierwszy tekst, jaki publikuję na łamach nowej fantastyki i stanowi on zarazem fragment dłuższego utworu w konwencji dark fantasy. Solidna, rzeczowa krytyka i może jakieś drobne wskazówki będą na prawdę mile widziane.

1
bet
Kira Kari - o tożsamych | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 105256 | angel fantasy, miłość, oniryzm, pamiętnik, podróże w czasie, światy równoległe

Betują: turboTomba

Moja pierw­sza mi­kro­po­wieść. Nie je­stem jesz­cze za­do­wo­lo­na w pełni z tego tek­stu, choć są też frag­men­ty, które na­praw­dę mi pa­su­ją. Nie wiem jed­nak, na ile ten tekst jest zro­zu­mia­ły, cie­ka­wy i co warto by­ło­by  jesz­cze po­pra­wić. Jeśli ktoś ze­chce po­dzie­lić się ze mną kon­struk­tyw­ną kry­ty­ka po prze­czy­ta­niu ca­ło­ści, będę bar­dzo wdzięcz­na.

Ponad rok temu wrzu­ca­łam tutaj pierw­szą, bar­dzo pod­sta­wo­wą wer­sję “Kira Kari”, zatem być może nie­któ­rzy z was pewne frag­men­ty roz­po­zna­ją.

1
bet
Dzień 6 - Anatomia rectum | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 17083 | postapo, poznań, zombie

Betują: KPiach, Lycoris.Caldwelli

Pora na podejście trzecie. To do tej pory moje najdłuższe opowiadanie, co oznacza, że ma najwięcej przecinków (taki żarcik a propos poprzednich dwóch opowiadań). Niestety nikt z moich bliskich nie trawi opowiadań o zombie, więc pomocników w okolicy brak.

2
bet
Corps Corvorum | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 9574/40000 | wojownicy

Betują: ocha
1
bet
Scenki Fiction: Na nigdy | potwierdź
SF 2015 | opowiadanie, inne | dł. 24988 | angel fantasy, bohater, koniec świata, realizm magiczny, samotność, śmierć, xxı wiek

Betują: dj Jajko, jacek001

Cel – kształt zamierzony dawno temu. Koniec raczej do wyrzucenia.

2
bet
1
pkt
Gniotek - historia podmuchu przyjaźni | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 22357

Betują: bemik

Przyszedł mi taki pomysł na dłuższą historię i zastanawiam się czy ma to sens. Na razie to tylko fragment, jednak muszę popracować jeszcze nad swoim stylem oraz licznymi błędami które niestety wciąż popełniam. Dlatego właśnie chętnie skorzystam z rad doświadczonych osób.

1
bet
Wyspa | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 17663/18000

Betują: zygfryd89

Witam wszystkich. Jest to moje pierwsze opowiadanie fantasy które jest dłuższe niż jedna strona A4. Bardzo proszę wszystkich o równe zjechanie mnie po całości. Jeśli widzicie coś, co wam nie pasuje pod względem gramatycznym, stylistycznym itd. Piszcie. Konstruktywna krytyka zawsze w cenie.

1
bet
W pogoni za Wilkiem | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 14901/30000 | demony

Betują: NeverEnd, turboTomba

Od stro­ny tech­nicz­nej bar­dzo pro­szę o wska­za­nie mi jak naj­więk­szej ilo­ści błę­dów. A od stro­ny tre­ści to chęt­nie po­słu­cham róż­nych opi­nii, może sko­rzy­stam z ja­kichś su­ge­stii ;)

 

2
bet
Długi czas, bo daleka droga | potwierdź
Dragoneza 2014 | opowiadanie, fantasy | dł. 4625/15000 | smoki

Betują: Katka, rooms

Witam. To mój pierwszy tekst konkursowy. Miłej lektury.

2
bet
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»
Nowa Fantastyka