Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest jacek jarecki.

Mam tu kontrakt. Wystarczy podpisać, a poradnik staje się pańską własnością. Nie trzeba krwią. Ma pan, o tutaj, odpowiednie rubryki. Numer dowodu, Pesel, czytelny podpis. Moja jednoosobowa agencja roztoczy nad panem i pańską pracą pisarską opiekę impresaryjną, nie roszcząc sobie żadnych pretensji do wynagrodzenia. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Werwena.

– Ptak okazał się magiczny już kolejnego ranka. Ożył, zapaskudził biurko, na którym go zostawiłem, i obudził mnie, domagając się wolności głośnym łomotaniem w szybę. Otworzyłem okno, a gdy pomknął w górę i zawisł w powietrzu, patrząc na mnie paciorkowym okiem, wspiąłem się na parapet i zeskoczyłem do ogródka. Biegłem za nim przez rozespane miasteczko, boso, w piżamie w radosne marchewki i brokułki. Co się śmiejesz?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Morgiana89.

Za­zwy­czaj kręci z po­li­to­wa­niem głową, ale nie dziś. Dziś nawet nie ko­men­tu­je, wie, że mam rację. Na dwo­rze jest pięk­nie, li­ście ozło­ci­ły trawę, a słoń­ce prze­bi­ja się przez chmu­ry i ogrze­wa przy­jem­nie moją sierść.

– Nad­cho­dzi je­sień. Praw­dzi­wa. – A ja mogę je­dy­nie przy­pusz­czać, co te słowa dla niego zna­czą.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest KPiach.

Nie mieli szans, szkoleni głównie do pracy w mieście, tutaj, w górach i w lesie, które znał jak własną kieszeń, byli bezradni. Dobrze, że przynajmniej nauczyli się nie robić rabanu na cały kraj. Za pierwszym razem, gdy się urwał, wezwali helikoptery i ściągnęli zarówno policję jak i żandarmerię wojskową. Dziennikarze mieli ubaw przez dwa tygodnie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Dzikowy.

– Oddziaływanie rośnie w siłę, to znaczy zwiększa się jego zasięg. To po pierwsze. Po drugie, jest zjawiskiem zupełnie niezależnym od czynników psychologicznych. Przynajmniej ofiary. Zauważyłeś, że ciało kobiety nadal wisiało na płocie, mimo że już nie żyła. Czyli to ciało oddziałuje, nie żywa osoba. No i po trzecie, nie jest to oddziaływanie symetryczne, mimo że to niemożliwe. Gdyby tak było, ty również byś skończył jak ta nieszczęsna kobieta.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Michu.

Zapadnia z zaostrzonymi palami? Zapomnij! Te sukinsyny prędzej rzucą na ciebie zaklęcie przyspieszonego rozkładu albo cofną w czasie o kilkadziesiąt lat. Nie wspominając już o tym, co wyprawiają w zamkowych kuchniach.

Zapamiętaj, wszyscy zapamiętajcie. Do kuchni w opuszczonej, mrocznej fortecy wchodzi się tylko raz.

Już dzisiaj premiera “Inwazji na Tearling”. Razem z premierą drugiego tomu opowieści o Kelsei Glynn Galeria Książki przygotowała również nowe wydanie pierwszej części zatytułowanej “Królowa Tearlingu”. Teraz obie książki są dostępne zarówno w twardej jak i broszurowej oprawie :)

 

A tutaj możecie zapoznać się z fragmentami obu książek:

 

Królowa Tearlingu

Inwazja na Tearling

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest bemik.

– Gdzie to się stało? – Chociaż był środek dnia, głos Krzyśka troszkę się łamał.

– Tu, zaraz koło komina. Przerzuciła sznur przez tę belkę i wykopnęła spod siebie stołek.

Głos mi zadrżał, gdy niedaleko zobaczyłam pomalowany na biało taboret. To z pewnością nie był ten sam, którego użyła Krysia, ale strach zacisnął mi gardło.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest jacek jarecki.

Zaraz uczta. Król Jagiełło siedzi na tronie i tylko wodę popija z kubka.

– Daliście jego krzyżackiej mości toster? – pyta, a nasz Krzyżak widzi, że sam król, chociaż wodę źródlaną jeno pije, przecie ujarany tak, że ledwie siedzi. Obok niego biskup Oleśnicki też cały się śmieje.

Ko­ja­rzy­cie Martę Kra­jew­ską? Oczy­wi­ście, że ko­ja­rzy­cie, bo jest to nasza użyt­kow­nicz­ka, kra­je­mar.

Tak się skła­da, że czy­ta­łem pierw­sze opo­wia­da­nia, które tu wrzu­ca­ła, pa­mię­tam, jak pi­sa­ła o tym, że pra­cu­je nad książ­ką w tym samym świe­cie, że bar­dzo chcia­ła­by ją wydać...

No i oto jest. Książ­ka. O Wil­czej Do­li­nie :)

Wiem, że wielu z was cze­ka­ło na pre­mie­rę tej pu­bli­ka­cji nie jest to dla was żadna nie­spo­dzian­ka, ale do­my­ślam się rów­nież, że są tacy, któ­rzy jak do tej pory o “Idź i cze­kaj mro­zów” nie sły­sze­li. No to ja za­chę­cam do za­po­zna­nia się :) Pełna in­for­ma­cja o książ­ce na stro­nie wy­daw­cy, Ge­nius Cre­ations, pod tym lin­kiem:

http://geniuscreations.pl/ksiazki/idz-i-czekaj-mrozow-marta-krajewska/

Gra­tu­lu­ję, Marto!

 

PS

Dj Jajko kazał mi prze­ka­zać, że sam chciał wrzu­cić ten news, ale łzy wzru­sze­nia i ra­do­ści mu nie po­zwo­li­ły, bo kla­wia­tu­ra za­mo­kła ;)

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest jacek jarecki.

Skurwysyn nie daje mi zwilżyć ust, choć widzi, że mówię z trudnością. Pojemnik z wodą jest tak blisko, ale równie dobrze mógłby znajdować się w innej galaktyce. Setny raz próbuje wymóc na mnie kłamstwo. Dzień po dniu dręczą mnie tą samą idiotyczną historią.

– Zabiłeś jedenaście osób, do diabła!

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Przetłuszczona Broda Dana Harmona.

Ja to już wiem. Wiem, oj wiem.

Oczami wyobraźni widzę stan konta po wygranym zakładzie, panny długonogie niczym syreny z Tytana rzucą mi się do stóp, będą słać całusy uwielbienia, z bliska i daleka. Będą mi mówić: „Mistrzu, galaktyczny rekordzisto”.

Wiem to dobrze. Wujek Iro był, jest i będzie najlepszy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Blackburn.

Gdy wyszedłem na korytarz i stanąłem po drugiej stronie drzwi, zobaczyłem kilku znajomych mężczyzn – oficerowie śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz operatorzy sekcji bojowej BOA. Waldek, dowódca czarnuchów, stanął przede mną i powiedział:

– Dorwiemy tych skurwysynów. Możesz na nas liczyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Elanar.

– Koniec tej szopki, imię i nazwisko!?

– Autor przez wielkie A – burknąłem urażony.

Twarz sędziego przybrała fioletowy odcień.

– Wyprowadzić oskarżonego z sali! – wrzasnął.

Na sali wybuchła kakofonia rozemocjonowanych głosów, a dwóch krępych ochroniarzy chwyciło mnie pod ramiona i poprowadziło w stronę wyjścia.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kchrobak.

De­tek­tyw Ke­sler wcho­dził mrocz­ną klat­ką scho­do­wą na dru­gie pię­tro sta­rej, za­pusz­czo­nej ka­mie­ni­cy. Ta­kiej, w któ­rej kute i bo­ga­to rzeź­bio­ne sta­lo­we scho­dy obie­ga­ją, oto­czo­ny me­ta­lo­wą siat­ką, szyb windy. Je­dy­nie na pół­pię­trze ża­rzy­ła się jedna blada, wi­szą­ca na na­gich ka­blach ża­rów­ka. W po­wie­trzu uno­sił się smród moczu i, po­kry­wa­ją­ce­go po­pę­ka­ne ścia­ny ob­fi­tym, choć nie­zbyt ma­low­ni­czym ar­ra­sem, grzy­ba. Ale się nie lękał. Taki to był po­li­cjant.

0
kom

Teledysk Metro 2033!

beryl | 23.03.16, g. 10:17

No dobra, takiej rzeczy to jeszcze tutaj nie było! :)

Wydawnictwo Insignis poszukuje aktorów do teledysku zrealizowanego w klimacie uniwersum Metra 2033. Nadal nie mają głównej roli męskiej, poza tym potrzebują również statystów i odtwórców ról trzecioplanowych.

Jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie – po kliknięciu w rozwinięcie wieści zobaczysz pełną informację od wydawcy :)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Skoneczny.

– Co zrobiłeś z moim ciastem?

– Stoi na podłodze w przedpokoju. Co z tą twoją znajomą? – dopytał nerwowo.

– Dlaczego postawiłeś je na podłodze? – Kucharka była lekko oburzona.

– Nie wiem, Jezu, stoi na stole.

Placek zmaterializował się koło talerza z lazanią. Arb zadbał o to, by wspomnienie o jego pojawieniu się zostało zastąpione innym, bardziej realistycznym.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest bemik.

Ale kiedy wyszło wreszcie słońce i rozłożyła się nad nami tęcza, objąłeś mnie i powiedziałeś, że to Bogu wysypały się z kieszeni landrynki i rozpuściły się kolorami po niebie przez ten pieprzony deszcz.

2
kom

Dyżury użytkowników

beryl | 21.03.16, g. 11:23 | kom. beryl

Użytkowniku!

Jeżeli lubisz czytać opowiadania, udzielasz się na stronie – nie czekaj! Już dzisiaj zgłoś się do pełnienia dyżurów! W ten sposób nie tylko pomożesz naszym autorom, ale również zapewnisz sobie większy wpływ na nominacje do piórek. O wiecznej sławie nie wspominając... :)

 

Zgłaszać można się tutaj:

http://www.fantastyka.pl/hydepark/pokaz/13016

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka
Patronujemy